Through Nine Worlds

Ecset nyomában I.

A hajsza elkezdődik

Az új év első napjaiban Ecco Sorskovács fejtágításon vesz részt, míg a többiek becsületesen dolgoznak (kivéve Aldrikot, akinek épp nincs megbízatása). Juain a hentes kocsmájában gyűlnek össze, ahol Eccon kívül Hegar a troll és Yi Deng a kereskedő is ott van, mint aspiráns. Juain mesél nekik a politikai helyzetről, majd feladatokkal bízza meg őket: Eccót toborzással, Hegart hírszerzéssel, Yi Denget pedig azzal, hogy a felsőbb síkok kapuvárosaiban keressen ambíciózus vezetőket potenciális szövetségesnek.

Ecco albérlőt is keres a szabad szobájukhoz, és a bandából Kuala, az árvalány az, aki beköltözik hozzájuk.

I. hónap 5.
Ecco Karalánál jár, hogy pénzét a baatezu bankba tegye. Ekkor szól neki Karala, hogy Timean Ecsetét, amelynek az aukciójára vártak, tegnap este egy Tarvado nevű fiatalember megfújta.

Aldrikot felbérli Ecco, aki megnézi az elhúnyt Melvi Dangizzio házát. Megtudja, hogy a hivatalnokok lelakatolták, mikor meghalt a magányosan élő öreg festő és azóta is zárva van. Ezután azt deríti ki, hogy Tarvado karavánőrként keresett melót, és páncélja, kardja is volt, de nem tűnt olyasvalakinek, aki dolgozott volna már őrként.
Végül a bazárban Greg, az Öreg, némi győzködés után elmondja, hogy melyik karavánhoz ajánlotta be Tarvadot. A Tir na nOgba vezető kapun át távoztak.

Ecco összegyűjti barátait, majd némi komoly alkudozás után megegyeznek abban, hogy másnap elindulnak a karaván nyomában a Külvidékekre. Dina és Malcolm amúgy is világot akart látni, Quenal lába alatt pedig kezdett forró lenni a talaj. Madout nem volt nehéz rávenni, hogy jöjjön velük a vadonba, Aldrik pedig már benne volt a vágtában.

A portál túloldalán egy palánkfallal védett kisvárosban találják magukat. Két üzlet és néhány bódés árus is volt itt a portál túloldalán. A helyiek, javarészt kérvényező holtlelkek, eléggé furcsák, monomániásak, amely felkelti Dina érdeklődését.
Ecco információt próbál meg vásárolni, de egy aranyáért csak annyit mond a neki Airic, a kereskedő, hogy a kapun át távozott a karaván és egy város felé tartottak. Ecco rendkívül dühös és bosszúból mágikusan megidézett pöröllyel betöri a kereskedő szépen faragott ablaktábláit, hogy nagyjából egy arany értékű kárt okozzon neki.
Eközben a többiek a segítőkész kapuőrtől, Duncantól, megtudják, hogy Excelsior kapuvárosába ment a karaván, és hogy melyik úton indultak el.

Két napon át követik a nyomokat a hóban, mígnem azt látják, hogy a karaván balra fordult – nagy ívben elkerülve az előttük elterülő erdősséget. Fél nap múlva csata nyomára bukkannak: a karaván táborhelyén gnollok ütöttek rajta. Lesből támadtak és íjászaik is voltak. A karaván nagyrésze túlélte, és szervezetten elmenekültek az erdő felé, amit eddig kerültek. A nyomok alapján a gnollok követték egy ideig a menekülőket, majd visszatértek feldúlni a tábort, majd távoztak a zsákmányukkal és legalább egy ló feldarabolt holttestével.

A csapat követi a menekülők nyomait (az erdő mintegy öt mérföldre van tőlük), mikor gnollok ütnek rajtuk. Csatában szerencsére gyorsan megfutamítják a gnollokat, akik maguk is arrafelé menekülnek, amerre a csapat maga is tartott.
Később megpillantanak az erdő szélén egy lakott tornyot. Később azt is észreveszik, hogy a torony dőlöngélve közeledik feléjük. Éjszakára letáboroznak, mígnem az őrségben bóbiskáló Quenal arra riadt, hogy a torony és a gnollok már a közelükben vannak.
Gyorsan felébresztett mindenkit és menekülőre fogták, bár Malcolm nehezen hagyta hátra felállított sátrában, amiben Dinával kettesben szoktak aludni…

Kimerülten, két mérföld erőltetett menetelés után értek be végre a sűrű erdőbe. Szerencsére a télnek köszönhetően azért a fák és bokrok nagy része kopasz volt, de még így se volt könnyű haladniuk. Egy szélvédett kis vackot találnak maguknak, melyről sajnos egy medve otthona volt. A medve pár óra múlva tért vissza, mikor Quenal őrködött. Rémülten látta, hogy a medve felágaskodik majd morogva nekilódul. Minden varázshatalmát összegyűjtve mondott el egy altatóvarázslatot és a medve egy lépésre tőle összeroskadt. Ezután Malcolm csöndesen elvágta a medve torkát és reggel nekiláttak megnyúzni, miközben felderítették a karaván menekültjeinek a nyomát is.

XP

Aldrik 120 × 5 = 600 xp

Paladin: gnollokkal harcol 60
Mercykiller: szökött tolvaj nyomában van. 30
Fejvadász: kinyomozza, hová ment el az ecset tolvaja 30
Jellemvonások: 0

Dina 80 × 5 = 400 xp

Varázsló: mágiát keres a rajtaütésnél, gnollokra varázsol 30
Guvner: vizsgálja a kérelmezők viselkedését 30
Tudós:
Jellemvonások: elcibálják Malcolmot a sátrától. 20

Ecco 110 × 5 = 550 xp

Pap: Gnollokkal harcol és védővarázslatokat oszt. Halott gnoll szellemét kikérdezi. 60
Sorskovács: a tőle kicsalt pénz értékében kárt tesz a kereskedő házában. 30
Művész: 0
Jellemvonások: pénzügyeit intézi a háznak. 20

Madou 140 × 5 = 700 xp

Barbár: gnollokkal csatában megrohamozza őket 60
Istenember: oltárképet akar magáról csináltatni 30
Vadonjáró: biztosítja a terepet amíg nyomat olvasnak, az erdőben megtalálja a karaván nyomait. 30
Jellemvonások: fogad bunyóra a Tizedik Bugyorban 20

Malcolm 100 × 5 = 500 xp

Tolvaj: pénzért megy a küldetésre, leszúrja az alvó medvét. 40
Érzéki: 0
Mesterember: Becsületes munkával keres pénzt 20
Jellemvonások: Dina miatt közli hogy jobb útra tér, és nem akar lopni Ecconak. Ragaszkodik a sátrához. 40

Quenal 110 × 5 = 550 xp

Varázsló: gnollokat és a medvét elaltatja, körbelövi a menekülő gnollokat. 60
Guvner: nyomokat olvas és kikövetkezteti mi történt a rajtaütésnél 30
Tudós:
Jellemvonások: elcibálják Malcolmot a sátrától. 20

Comments

Acheron Acheron

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.