Through Nine Worlds

Princess and the Labyrinth II

Hercegnő Álma

Lakoma hátralévő részében informálódnak a császári családon belüli hatalmi harcokról és frakciókról. Larnia mágikusan üzen Dinának, hogy ne üsse bele az orrát más dolgába.

Caldimenés és a kígyóemberek

Éjszaka elmennek felderíteni és belebotlanak Caldimenésbe, a császár kegyencébe és szakácsába, akit néhány kígyóember meg akar ölni, mert szerintük ellopta a kincseiket. A csapat a patkányemberekre gyanakszik, mindenesetre közbeavatkoznak és összecsapnak a kígyóemberekkel.
Caldimenés a lekötelezettjük. Kiderül róla hogy Sorskovács és hogy ő rejtette el Telliáékat, el is vezeti őket hozzájuk. Még azt is elárulja, amiről Tellia se tud, hogy Ganydion azt a parancsot kapta, hogy a hercegnőt élve vagy ha kell, hát halva hozza haza.
Továbbá megbízza őket azzal, hogy ha kompromitálni tudnák Cadellion trónörököst, hálás lenne érte, cserébe a császárnál szinte bármilyen kegyet el tud intézni.

Találkozás Telliával

A császári hárem alatt lévő titkos Demeter szentélyben húzodott meg Tellia és Gordias. Beszéltek vele Emmydriána úrnő ajánlatáról, mely szerint elárulja nekik a kijutás titkát, ha Larniát leleplezik, és arra jutottak, hogy ez a legjobb lehetőségük.

Kincstár körüli szimatolás.

Míg Dina és Madou Larnia után kémkedett a palotában, addig a két törpe a kincstárnál nézett körbe.
Ecco ráveti magát a gyanúsan csoszogó hivatalnokokra, akikről kiderül, hogy valóban élőholtak. Madou segítségére siet, de mindkettejüket megbénítják. Szerencsére az őrség megérkezik és eltakarítják az élőholtakat.

Azt is megtudták ekkorra már, hogy a kincstár alatt Hadész szentélye rejtőzik.

A kincstár főhivatalnokáról, Nakathosról, hallották, hogy csak éjszaka kerül elő, és az előző esti lakomán se vett magához ételt vagy italt, ezért erősen gyanítják, hogy ő is élőholt. Aldriknak sikerül végül rábeszélni Ganydiont és Ullayont, hogy látogassák meg a hivatalnokot, akinél a kincstár kulcsa is van. Mint kiderült Nakathos egy vámpír volt, aki igencsak rosszul viselte, hogy fényes nappal rányitották az ajtót, sőt még az ablakokat is és rövid dulakodás után elporladt.

Besurranó a kincstárba

Eközben Dina és Madou ismét Larniát figyelték, aki estére észrevette, hogy Dina követi. Ezért egy sarkon befordulva láthatlanságot mondott magára és így lerázta Dinát, de Madout nem sikerült.
A kincstárba tartott, amit Ecco is figyelt titokban. Az őrök mellett láthatatlanul elmenve kinyitotta az ajtót, amitől azok meg is ijedtek. A megérkező csapat rábeszélte őket, hogy nézzenek be a kincstárba, de mikor a belső ajtót (ami mögül mágiát érzékelt Dina már korábban) kinyitották (mert most már nem volt bezárva), egy hatalmaz csontváz-kígyófej csapott le a belépő őrre és ragadta el.
Hőseink gyorsan visszazárták az ajtót és leültek megvárni az erősítést. Aldrik és Dina az őrökkel együtt fél éjszaka a kincstár előtti szobában ült. Eközben azonban a sarokba szorított Larnia se volt tétlen. Hőseink ugyanis nem sejtették, hogy ő az Hadész boszorkányaként az élőholt seregeket irányítja a kincstár alatti rejtett szentélyből.

Így hát parancsot küldött, és élőholtak egy alakulata betört a palotába, hogy felmentsék úrnőjüket. Madou és Ecco azt látták, hogy éjszaka közepén hat katona sietősen masírozik a kincstár felé. Utánok eredve látták, hogy néhány másik őr viszont frissen levágva hever holtan. Ecco riadót fújt, míg Madou utánuk sietett.

Mikor az élőholt légiósok rátörtek a kincstár előtti szobában őrködő csapatra, a kincstár ajtaja is felnyílt. A kincstárt védelmező bone naga és Larnia egymás után hajítottak be egy villámcsapást és egy tűzgolyót a szobába, így Dina holtan terült el, és Aldrik és elájult. Gyorsan végeztek az ajtót védő őrökkel.

Mire Madou és Ecco megérkezett, már kifelé jött a hat élőholt légiós. Észrevették, hogy úgy mozognak, mintha valakit testőrként körbevennének – az ismét láthatatlanná vált Larniát. Madou vadul bevetette magát az élőholtak gyűrűjébe, vakon keresve fogást a varázslónőn, de sajnos az elillant ujjai közül.

Igazságszolgáltatás

Madou rendkívül feldühödött és ezért a hercegnő lakosztályához rohan, ahol el is kapja a hazasurranó boszorkányt. Pengéjét a hercegnő torkának szegezve fogadja az őrséget, amely őt akarja először elfogni. Hangosan kiabál velük és mondja, nézzék meg a hercegnő saruját, véres, mert ott volt a mészárlásnál a kincstárban.
Az őrök vezetője nem mer a császári sarjra kezet emelni, de az egyik őr (aki Emmydriána úrnő embere valójában) megerősíti, amit Madou mondott. Miután megállapítják a gyanút a hercegnővel szemben, Madou elengedni és nagy nehezen hajlandó harc nélkül megadni magát.
Másnapra áthozzák őt Emmydriána úrnőhöz, ahol találkozik társaival, leszámítva ugyebár a csatában meghalt Dinát. Emmydriána férje, az öreg Xarenthés, elmondja nekik, hogy az átjáró a könyvtár alatt található Mnemosyne szentélyében lévő tó az. Ez az emlékezés tava, amikor átúsznak rajta, vissza fogja Gordias nyerni emlékeit.

Dina “halálát” követően a házban ébredt fel, mely még mindig a lángoló idegen városban állt.

Hazatérés

Madou elmondja Telliának, hogy megtalálták a hazautat és elhallgatja azt, hogy ez Gordiasnak visszaadná az emlékeit. Így hazatérnek Sigilbe, ahol mindannyian, beleértve Dinát is, magukhoz térnek.

Ekkor ismét belép az ajtón Ganydion kapitány. Kiderült, hogy megmérgezték őket, csak éppen Madou által hordott kísérleti pszionikus fejpánt a fizikai mérget átalakította pszionikus méreggé, ami létrehozta ezt a közös rémálmot. Érdekes mód azonban Gordias és Ecco emlékei is visszatértek.

Ullayon mágus felháborodik azon, hogy Ganydion mérget vetett be a hercegnő ellen és átpártol a hercegnő oldalára. Ganydion eltakarodik, míg Ullayon marad és arra jutnak, hogy ha a hercegnő és Gordias megházasodnak, akkor a hercegnő nem jelent többé politikai fenyegetést a birodalom békéjére (legalábbis amíg valaki meg nem öli férjét), és nem is szükséges hazatérniük.

XP

Aldrik 130 × 4 = 520 xp

Paladin: a kígyóemberes csatában arra fókuszál, hogy megvédje a szakácsot. Ecco segítségére siett az élőholt hivatalnokok elleni harcban. 60
Fejvadász: megtalálta Telliát, akinek keresésével megbízták. 30
Kegyelem-kivégzője: Ganydionhoz fordul, hogy hivatalosan intézzék el az élőholtak utáni nyomozást. 20
Jellemvonások: hercegnőnek a lelkére beszél 20

Dina 120 × 4 = 480 xp

Varázsló: Mágikusan vizsgálódik a kincstárnál, riasztóvarázslatot helyez fel rá. 60
Tudós: naptárszámolásokat végez, hogy datálja hová is kerültek időben. 20
Guvner:
Jellemvonások: leállítja Madout, hogy ne vesse bele magát az élőholt hivatalnokok elleni csatába, mikor már megjött az őrség. Az őrséget meggyőzi, hogy a kincstárat kell őrizniük. 40

Ecco 110 × 4 = 440 xp

Pap: beleveti magát a kígyóemberek elleni csatába. Élőholtakat elűzi. 60
Festő: 0
Sorskovács: barátkozik a Sorskovács udvari szakáccsal 30
Jellemvonások: kincstár után szimatol sokat, hátha megszerezheti a törpék koronáját onnan. 20

Madou 100 × 4 = 400 xp

Barbár: üldözi és kivégzi a menekülő kígyóembert, élőholtak közé veti magát és végül elkapja Larniát. 60
Vadonjáró: 0
Istenember: 0
Jellemvonások: átveri Telliát, nem beszél neki a tó hatásáról Gordiasra. Szembesíti az őrökkel Larnia véres szandálját. 40

Comments

Acheron Acheron

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.