Gunnar Alvisson herceg

Ysgardi herceg akit Trimakaria Mocsarában ért utol a végzete.

Description:

Trimakaria Mocsarában, a “tündérherceg” tömlöcében halt meg, kísértete ott sínylődik, míg meg nem törik a driádok a démon béklyóit.

Két hű szolgájából Erik a Hűséges még kísértetként vele van, Vézna Thoralf szelleme azonban megőrült és már elfelejtette ki is volt ő életében.

Bio:

Mintegy harminc éve Gunnar Alvisson herceg hajóra szállt, hogy feleséget találjon magának. A nornák megjósolták neki, hogy a tenger fogja megajándékozni szerelmével, ám kellő türelemmel érdemli csak ki. Így hát hajóra szállt vitézeivel és sokfelé hajóztak. Elérték az Okheánoszt és bejártak több világot és a felső síkokat. Több helyütt találkozott szép hajadonokkal, de egyik se dobogtatta meg a szívét, egészen addig, míg meg nem pillantota Khoasiát, a merfolk királylányt.

Gunnar azt hitte, hogy hosszú utazásával bizonyította türelmét, ezért mikor a lányt hajójára hívta semmi gátat nem szabott vágyainak. Valószínűleg ha türelmesen udvarol neki meglágyította volna szívét, azonban így akarata ellenére rabolta el és tette magáévá Khoasiát.

Khoasia apja, Alakraon király nagy haraggal és két ezüst sárkánnyával indult a herceg után. A herceg drakkarja nagy viharokon át végül is Trimakaria Mocsarában kötött ki. Egy kis szigetre menekültek a vizek haragja elől, ahol egy ősi szentély állt. Alakraon király nem kívánt vért ontani a szent szigeten, ezért menedéket leltek itt Gunnarék, de egyben csapdába is kerültek.

Ekkorra már ráébredt Gunnar herceg hibájára és visszaadta az elrabolt lányt apjának, ám a király közölte vele, hogy haragja nem enyhül, nem felejti a lánya meggyalázását és megátkozta a herceget és embereit, hogy nyelje el őket hullámsírba a víz.

Gunnar egyik embere, Gadar megpróbált átúszni a szárazföldre, ám a folyón átúszva lebénult és megfulladt, alig húsz méterre a parttól. Látták hát Gunnarék, hogy az átok elől nincs menekülésük. Azonban Khoasia szivében ellentétes érzelmek tomboltak. Egyrészt érzett némi vonzalmat a herceg iránt, hisz a sors egymás párjának szemelte ki őket, másrészt haragot is elrablása miatt. Ráadásul tudta, hogy szíve alatt hordja a herceg gyermekét.

Hiába kérte azonban apját, az nem engedett haragjából. Ezért hát Khoasia felkereste a Feledés Forrását és varázsitalt főzött apja számára. Megitatta vele és így az elfelejtette esküjét. Elmondta ezt a hercegnek is, hogy szabadon távozhatnak, majd ő maga is megitta a feledés italát.

A herceg bánatosan látta, hogy a lány meg se ismeri őt. Ezért hát elhatározta, felkeresi a mocsár tündérhercegét, hogy adja vissza a lány emlékeit és gyengéd érzéseit iránta.

A herceg emberei azonban, akik ekkor már hetek óta rostokoltak a szigeten, fellázadtak. Csak ketten tartottak a herceggel, a többiek hajóra szálltak, hogy hazatérjenek. A vezetőjük Lándzsás Argalf volt, aki kitalálta, hogy vigyék magukkal a szentély kincseit. Mikor azonban hajóra szálltak a két ezüstsárkány, akik nem felejtettek el semmit, jéggé fagyasztották az egész hajót, megölve őket mind egy szálig.

Gunnar Alvisson herceg

Through Nine Worlds Acheron Acheron