Ulma Thozhin

Törpe vámpírnő aki családi kriptájában él az Árok mellett

Description:

A gazdag és sikeres sigili törpe klán fejének, Mirakh Thozhinnak volt egyetlen lánya. A rendkívül szép leányzó apja szeme fénye volt, jómódban élt és romantikus verseket írogatott (egy verseskötete ember nyelvre fordítva is megjelent). Mindez azonban ötven évvel ezelőtt történt, a család magára vonta egy nagyhatalmú vámpír haragját, aki kiírtotta őket, kivéve Ulmát, akit vámpírrá tett. Mivel teremtője parancsának engedelmeskednie kell, ezért Ulma a helyi Orcus szektát szolgálta. Még azt is el kellett tűrnie, hogy családi kriptájuk ravatalozó szentélyét Orcus szentéllyé alakítsák.

Azonban a szekta és Barnard Bandája közti csatározások eredményeképp a szekta vezetője meghalt, így amíg teremtője nem ad neki új utasítást, addig Ulma szabadon tevékenykedhet.

Bio:

Ulma Thozhin

Through Nine Worlds Acheron Acheron