Through Nine Worlds

Trimakaria Mocsara VI.
Tündérherceg tömlöcei

Miután leteperték a kísértet által megszállt Quenalt elkezdik vallatni. A kísértet eléggé inkherens volt, de kiszedték belőle, hogy ő Erik a Hűséges, Gunnar Alvisson herceg lojális embere, aki elkísérte urát ide. Lándzsás Argalf neve hallatán átkozódik. A kísértet elvezeti őket urához, aki a szomszédos verem mélyén lelte halálát és kísértete ott lebeg. A harmadik társuk kísértete már sok sok éve elvesztette tudatát.

A herceg találkozik hát lányával, Kétezüsttel és sok mindent elmesél neki és a csapatnak is. Meglátogatják a szomszéd cellában lakozó kísértetet, Igaxafónt, az őrült dalnokot. Ő tőle tudják meg, hogy lehetne megszabadítani az itt sínylődő kísérteteket: a démon palotáját és labirintusát három foglyul ejtett driád révén uralja. Ha a driádok béklyóját megtörnék, akkor megszűnne a démon hatalma itt és a kísérteteket végre eljutnának a túlvilágra.

A kísértetek el is vezetik őket a labirintus egyik hátsó kijáratához, mely a driádok tisztásának a közelében vezet ki a szabadba. Itt azonban észreveszik a fák koronájában rejtőzködő barligura démont. A démon egy illúzió farkast jelenít meg Ecco számára, az időben félrehúzodó Malcolmra és Quenalra indacsapdát varázsol, majd rájuk veti magát fentről. Vad harc veszi kezdetét, ahol Kétezüst fellebegteti a démont, mielőtt az széttépné Eccot, de így pont kikerüli az a Dina által megidézett pörgő varázspengéket. Vita veszi kezdetét, Dina kiabál, hogy tegye le a démont, Ecco, hogy nehogy letegye, de végül is a kiszabaduló Malcolm és Quenal lövései kivégzik a dögöt.

Mivel éjfél is elmúlt már, letáboroznak itt helyben. Másnap reggel derítik fel a driádok ligetét, ahol azt látják, hogy alvilági viperafák gyűrűje veszi körbe a három tölgyfát. Végül Dina az, aki kiváncsiságtól hajtva, legelőször át mer futni az utánuk nyúlkáló kígyók közt. Azt, hogy senkinek nem esik baja, azt főleg Kétezüst gyors védővarázslatainak köszönhetik.

A saját fáikhoz mágikus láncokkal kiláncolt driádoktól megtudják, hogy nem olyan könnyű kiszabadítani őket. Azonban már ők maguk is elkezdtek dolgozni kiszabadulásukon: tölgyfáik olyan magvakat teremtek, amelyekből egy olyan fa nőne ki, amibe átköltözhetnének, és így kicseleznék a béklyókat. A démon azonban megtalálta ezeket a magvakat és a labirintusában elzárta őket. Ezeket kellene megtalálni, amihez egy-egy faágot kell letörniük az itteni fákról, és akkor elvezetik őket.

Az első magvat egy poros teremben találják meg, ahol egy kőravatalon egy díszes köpenyes fickó csontváza feküdt, mellkasán, ujjai közt a varázslatos palántával. A mágusok óvatosan távolról lebegtetik ki a palántát, Ecco azonban egyszerűen átkutatja a holttestet és elveszi ékszereit és csizmáját is. Azt ekkor még nem sejtik, hogy a csontváz kísértete majd éjszaka fog megjelenni és üldözésükre indulni.

A második mag jégbe van fagyasztva, de úgy, hogy az egész terem egy jégtömb. Fél napos munkájukba került, mire Ecco pörölyével és a többiek tűzvarázslataival átolvasztják magukat, közben pedig meggyűlik a bajuk a termet védő jégelementállal és az előzőleg felzargatott kísértettel is.

A harmadik magvat sáskák őrzik, akik a föld alatt tenyésző gombákban élnek. Dina beteleportál és kiássa a palántát, majd felviszik a felszínre. Ekkor azonban látják, hogy a sáskák is elkezdtek odafent megjelenni, úgyhogy végül a csapat fele fent marad és ott írtja őket, a többiek pedig lemennek, hogy varázslatokkal kiírtsák őket az utolsó szálig.

Mikor ezzel is végeztek (eddigre még egy éjszakát eltöltöttek fent) visszatérnek még egyszer a herceg kísértetéhez. Kétezüst beszélget apjával, majd Dina ragaszkodik hozzá, hogy menjenek el a Feledés Forrásához is. Itt kísértetek támadnak rájuk, akik meg akarják szállni őket, hogy ihassanak a forrásból. A herceg megküzd eggyel, Ecco elűzi a másikat és sietősen odaeveznek a mágikus barlangtó közepére. A nagy kapkodás közepette azonban a víz Eccora fröccsen, aki el is felejti az elmúlt pár nap történéseit. Arra emlékszik csak, hogy elváltak Madouéktól és elindultak északnak.

Malcolm azonban annyira még emlékezteti, hogy van itt valahol egy kincstár is. Elvezetik a kísértetek őket is oda. Itt egy méreggáz csapdával gyűlik meg a bajuk és halják, hogy a manók a mephit vezetésével a sarok mögött ólálkodnak. Quenal altatás varázslata ismét megoldja a helyzetet és gyorsan kirámolják a kincseskamrát, szenvedve a méreggáztól.

Dina átadja apja köpenyét Kétezüstnek. A herceg szelleme viszont áldását adja arra, hogy Eccohoz kerüljön a lándzsája, mondja nekik hogy használják becsülettel a harcban. A herceg két varázstárgyán kívül találnak egy mágikus sárga opálkövet, mely egy talapzaton áll és két nem-mágikus kincset: egy hárfát és egy díszes serleget.

XP

Dina 90 × 3 = 270 xp

Varázsló: kipróbálja a Cloud of Daggers varázslatát a démonon, varázslattal olvasztja a jeget. 40 xp
Tudós: jégcsapda rúnáit elemzik. 15 xp
Guvner: elemzi, hogy a démonra milyen típusú varázslatok hatnak 15 xp
Személyiségjegyek: kiváncsiságból átfut a viperafák közt, Kétezüstnek adja apja köpenyét. 20 xp

Ecco 110 × 3 = 330 xp

Pap: a holt lelkek sorsán gondolkodik és elemzi a kísértetek fajtáit. Hogy a többieket védje, kihívja harc közben a démont, hogy vele csapjon össze. 40 xp
Művész: 0 xp
Fated: Alkudozik a dalnok kísértetével, hogy nem segít neki ingyen. Elveszi a védtelennek tűnő csontváz ékszereit 30 xp
Személyiségjegyek: remekül játszotta az amnéziát, kincstár lootolásához is ragaszkodik 40 xp

Malcolm 95 × 3 = 285 xp

Tolvaj: kincstárat rabol ki, okosan elsurran a barligura rajtaütése előtt a tisztásról 60 xp
Mesterember: zárat nyit a tömlöcökben 15 xp
Sensate: 0 xp
Személyiségjegyek: ha már itt jár nem hagyja ki se a Feledés Forrását se a kincstárat 20 xp

Quenal 90 × 3 = 270 xp

Varázsló: Jégelementállal összecsapás, ismét elaltatja a manókat 40 xp
Tudós: jégcsapda rúnáit elemzik 15 xp
Guvner: driádok palántáiról elmélkednek 15 xp
Személyiségjegyek: neheztel a kísértetre, aki megszállta. 20 xp

View
Trimakaria Mocsara V.
A falu felszabadítása

Madou és Aldrik délre eveztek a félszerzetektől kapott nádcsónakkal, elbúcsúzva társaiktól. Délután felé, miközben a tó nyugati partja mentén haladtak a nádasból odakiálltott nekik Ladda.

A vadászlány elmesélte nekik, hogy a reggeli vadászatról hazatérőben azt látta, hogy ember katonák szállták meg a falut, többeket kikötöztek egy póznához. Azóta itt rejtőzködik. Összedugták hát fejüket, és azt találták ki, hogy alkonyat után megkerülik északról a szigetet és az Alligátor-sziget felől kötnek majd ki, hogy hátulról osonjanak be a faluba.

Így is tettek, azonban nem tudták, hogy a dombtetőre küldött őrszem kiszúrta őket. Madou ugyan felmászott a dombtetőre és próbált nyomokat keresni, hogy vajon volt-e itt őrszem, de a sötét, felhős éjszakában nem vette őket észre.

Így hát mikor előre ment a faluhoz, ahol látták fentről, hogy két fáklyás ember járőrözik, azt nem vette észre, hogy a nádasban további katonák rejtőznek. Csak mikor az első kunyhóhoz próbált meg odasurrannik, akkor léptek elő háta mögül a katonák. Vezetőjük megkérdezte tőle, hogy “Mi járatban errefelé, kis barátom?”. Madou futásnak eredt, de még egy fájdalmas vágást kapott a hátára. Szerencsére a dárdák mellette suhantak el és bevetette magát a nádasba.

Madou körbeúszta a falut és a csónakok kikötőjénél mászott ki szép csöndben. Azt nem vette észre sajnos, hogy nem üldözik. Aldrikék kintről közben meghallották a dulakodás zaját és előre indultak. Aldrik szerencsére látott a sötétben és Ladda is szemfüles volt, ezért ők nem futottak bele a kelepcébe.

A katonák kicsit jobban meglepődtek a törpe érkezésén, de mivel itt hagyták az öszvéreiket, tudták, hogy idegenek is járnak a falu környékén. A katonák parancsnoka megpróbálta kikérdezni Aldrikot, de az semmitmondó válaszokat adott. Közben egy varázsló és két további katona is érkezett Aldrikhoz.

Eközben Madou kimászott a mólóra és végzett az ott járőröző katonával – de a kiálltozását mindenki meghallotta. Madou elvágta a cölöphöz kikötözött félszerzetek köteleit, majd a kunyhókban ébredező katonákra vetette magát. Egyik kunyhóban levágott két katonát, majd a következő felé indult.

A kiabálásra Aldrik és a kapitány egymásnak ugrottak, amivel Aldrik járt rosszul. Felszólították, hogy dobja el a fegyverét, ő ehelyett védekező állást vett fel. A varázsló egy ideig egy pulzáló varázslattal figyelte a fejleményeket, de mikor látta, hogy a törpe nem akar támadni, eloszlatta azt és eltűnt – szó szerint.
A kapitány megpróbálta még kirúgni a törpe kezéből a baltát, majd embereire bízta lefegyverzését és berohant a faluba, ahol Madou egyre véresebb mészárlást rendezett.

Madou közben a következő kunyhó felé robogott, ahol az ajtóban egy katona várta. Páncéljaik nélkül azért így se volt sok esélyük, levágta őt. Mögötte azonban megjelent társa, aki kétszer is megsebesítette a félszerzetet, mielőtt a földre került volna. Ekkor azonban Madou a semmiből kántálást hallott, majd mágikus lövedékek röpültek felé, pulzálva becsapódtak és Madou elvesztette eszméletét. Aldrik eközben levágott egyet a négy lándzsás katonából, de végül őt is kiütötték.

Aldrik másnap megkötözve tért magához. Hamarost megjelent Ganydion kapitány és Ullayon, akik elkezdték kivallatni: Tellia hercegnőt keresték. A varázsló bűbájt próbált Aldrikra mondani, hogy őszintén feleljen kérdéseikre, de a törpe ellenállt a varázslatnak (amit a varázsló persze nem tudott) és a lehető legkevesebbet hazudva, ügyesen mellébeszélt.
Visszaadták hát felszerelését és szabadon engedték. Látta azonban, hogy Ganydion a félszerzeteket akarja kínvallatni, amiről a varázsló is próbálta lebeszélni. Aldrik gondolkodott, hogy vajon párbajra hívja-e a fickót, de nem igazán bízott abban, hogy legyőzné. Ezért hát beszélgetésbe elegyedett a varázslóval és beszélt neki a Sigilbe vezető kapuról és rávezette őket arra, hogy valószínűleg azon át szökhetett el a hercegnő.

Így sikerült elérnie azt, amit előző este fegyverrel nem sikerült: a kapitány és a mágus vezetésével a katonák otthagyták a falut és elindultak a Sigilbe vezető kapu felé. Egy csónakot pedig három katonával leküldtek a folyón, hogy jelentsék: a hercegnő egy mágikus kapun átszökött és bárhol lehet.

Estére Madou is előkerült. Őt ugyanis az előző éjszakai harc során a kiszabadított félszerzetek Ladda vezetésével magukkal vitték. A szomszéd faluban tért magához, ahová a megszökött félszerzetek mentek. Innen látták, hogy délelőtt egy csónak három katonával délre tart, este pedig, mikor visszaosotnak Arités Hőstette falu közelébe, látták, hogy ember katonák helyett félszerzetek és Aldrik járkálnak a faluban.

XP

Aldrik 130 × 4 = 520 xp

Paladin: megpróbálta megvédeni a gyengéket 40 xp
Fejvadász: megvédte a hercegnő titkát, elterelte üldözőit 30 xp
Mercykiller: 0 xp
Jellemvonások: dacolt a kapitánnyal, makacs volt, amikor kikérdezték. Sigili patriótaként Sigilbe irányította őket. 60 xp

Madou 160 × 4 = 640 xp

Barbarian: Harcolt a falut terrorizáló nagyokkal 40 xp
Vadonjáró: gerilla hadviselést folytatott 30 xp
Signer: félszerzeteknek magyarázott az istenné válásról és tanácsokkal látta el őket. 30 xp
Jellemvonások: ahol csak tehette, hátulról támadott, ébredező katonákat mészárolta, felkarolta a félszerzetek ügyét, nem próbált békés megoldást keresni a nagyobb és erősebb emberekkel 60 xp

View
Trimakaria Mocsara IV.
A tündérherceg palotája

Mesore hónap 13. napja

Miután hőseink visszatértek a felszínre Kétezüst társaságában kétfelé válnak. Aldrik és Madou a nádcsónakkal visszatért délre, a többiek pedig elhatározták hogy Kétezüsttel együtt felkeresik a Tündérherceg palotáját.

Quenal és Malcolm délután befejezik a tutaj építését, míg a többiek beszélgetnek. Ecco kockázni hívja Kétezüstöt, de a hercegnő csak sakkozni tud, abban viszont el is verte a törpét.
Mikor elkészült a tutaj volt még egy-két órájuk napnyugtáig, úgyhogy elindultak felfelé a tavon. Megkerülték az Alligátor-szigetet és a Sárkány-szigeten táboroztak le, egy kellemes, homokos partszakaszon.

Balszerencséjükre Dina pont egy olyan táborhelyet választott, ahol egy alligátor fészke rejlett, úgyhogy mikor Malcolm este kisétált, hogy könnyítsen magán, rátört az anya-alligátor és ismét a lábát megtépázta, mire a többiek segítségére siettek.

Másnap tovább utaztak tutajukkal, elérték a Glaom és a Militész összefolyását, az ottani erősebb sodrásban azonban elvesztették irányításukat a tutaj felett. Az egyik ágat, amivel hajtották magukat egy alligátor kitépi kezükből, Ecco pedig megelégeli a tutajt és az alligátorokat, feldühödve beleveti magát a vízbe.

Végül kivergődnek a partra és elindulnak északra az ingoványos mocsáron át. Malcolm vezeti őket, ám balszerencséjére egyszer csak beszakad alatta a talaj: mint kiderült egy úszó szigeten lépkedtek épp. Quenal esze gyorsan vág és kötelet dob neki.

A nehéz terep után még egy kisebb folyó keresztezi útjukat, ahol kissé lentebb napozó alligátorokat pillantanak meg. Hosszas tanácskodás után végül is Dina átteleportál a holmikkal, a többiek pedig átgázolnak.

Délután egy dombság gerince mentén haladnak, fél mérföldre a nagyobb folyótól, hogy ne kelljen az ingoványos mocsárban szenvedniük. Megtalálják a dombság túloldalán a tavacskát, ahol a Tündérherceg Palotája is rejlik. Békanyállal és vizinövényekkel borított tóról közelről kiderül, hogy nem is olyan kicsi, van vagy fél mérföldes. Egy patak friss vizet hoz bele, ennek a torkolata körül találnak rá egy ösvényre, mely elvezeti őket a palotához.

A kissé elhanyagolt állapotban lévő, de impozáns méretű fapalota főbejáratán belépve egy mágikus páncél fogadja őket, amely közli, hogy a hívatlan vendégeknek annyi, a herceg pedig nem fogad régóta vendégeket. Hőseink úgy gondolják bölcsebb, ha nem a főbejáraton mennek be.

Némi körülszimatolás után Malcolm fellebegtet egy mászókampót a tetőre és egy felső ablakon át másznak be. Malcolm csak felderíteni akarta a terepet, a többiek azonban rögtön be is mentek.
A rumlis padlásszobákban alvó manókat pillantottak meg, akik a zajokra végül felébrednek. Ekkor Quenal elaltatja őket. Malcolm egy óriás pókkal viaskodik a szomszéd szobában, Quenal és Dina pedig a manókat vallatja, akik közül kettőt Dina el is bűvöl – legalábbis azt hiszi.

A manóktól megtudják, hogy a palota ura réges rég nincs már itt, helyette két mephit irányítja az ügyeket. Pontosabban szólva az egyiket bebörtönözte a másik. Mikor leosonnak az elbűvölt manóikkal az egyikről kiderül, hogy csak színlelte, hogy hatott volna rá a bűbáj: egy alkalmas pillanatot kihasználva, mikor a lépcsőn egyikük elbotlott, és meglépett.

Így aztán mikor épp átlopakodtak volna a nagy ebédlő csarnokon kinyílt a kapu és a belső udvaron trónoló jégmephit vigyorgott rájuk.

A vigyora nem tartott túl sokáig, ugyanis manó-katonáit Quenal elaltatta.Így aztán Jazzaxon, a Mocsár Hercege, a Fájdalom Ura, Kinek Kegyeit Keresik és Haragját Retegik Messze Földön egyre inkább barátságos hangvételt ütött meg. Dina lépett legközelebb a trónusához, mikor is a fáról egy fehér kígyó csapott le rá. Ha nincs Kétezüst védelmező varázslata, amivel elhárította a csapást, könnyedén lehet, hogy Dina ott veszett volna. Így azonban végeztek a kígyóval, amely halálakor füsté vált – ebből kikövetkeztették, hogy az Alsóbb Síkokról idézhették meg (de nem Baatorból).

A fa körül a megkínzottak szellemei lebegtek és kis híján megszállták Eccot, az azonban elűzte őket. Az udvaron volt még egy kikötözött félszerzet fogoly, őt szabadon engedték. Jazzaxont viszont magukkal vitték, hogy vezesse el őket a tömlöckbe, Gunnar herceg kísértetéhez. Mint kiderült Jazzaxon volt régen a börtön felügyelője és kínzómestere, az uráról pedig megtudták, hogy Arthag a Gazdag, egy démonúr, aki csak eljátszotta, hogy ő tündérherceg lenne.

Leereszkedtek hát a föld alatti járatokba. Ezeket a dombság talajába vájták, és tartópillérként a fák gyökerei szolgáltak, amelyeket nyilván valamilyen mágiával formáltak kellő alakúra. Leferé ereszkedve hamar elérték a talajvíz szintjét. A járatok egy részét föld alatti csatornák alkották és egy csónakba ültette őket Jazzaxon.

A tömlöcöknél kötöttek ki, ahol elhaladtak a füstmephit, Ogomor, cellája előtt is. A füstmephit kényelmesen pipázgatott és mikor megkérdezték, hogy ha egyszer füstből van, miért nem repült még át a rácsok közt, azt felelte, hogy lusta ahhoz.

Egy kanyarral odébb megérkeztek egy kínzóterembe, amelyből több irányba cellák csatlakoztak. Itt azonban egy dühös kísértet támadt rájuk: az egyiket legyőzték, egy másik azonban megszállta Quenalt. A két kísértet azonban eltérően nézett ki, az utóbbi megőrizte emberi alakját, az előbbi viszont már jóval kevésbé volt felismerhető. A kavarodást kihasználva Jazzaxon elszökött, a megszállt Quenalt is éppen hogy el tudták kapni társai.

XP

Dina 110 × 3 = 330 xp

Wizard: Átteleportál a holmikkal a folyón, hogy ne ázzanak el, manókat vallatáshoz elbűvöli. 40 xp
Scholar: Kiváncsian vizsgálgatja a tavacskát a Feledés Forrásának közelében. 20 xp
Guvner: Manót kérdezgeti 10 xp
Personality: Kétezüstöt saját családjáról kérdezgeti, manóról rajzot készít 40 xp

Ecco 115 × 3 = 0 xp mert a Feledés Forrásánál elfelejtette

Priest: Krokodilokkal viaskodik, beugrik a vízbe közéjük harcolni. Kísérteteket űz el. 60 xp
Artist: 0 xp
Fated: nem segít a tutaj készítésében 15 xp
Personality: Kétezüstöt kártyára hívta, szabadon akarta engedni a kísérteteket. 40 xp

Malcolm 115 × 3 = 345 xp

Thief: Behatolás a palotába 60 xp
Craftsman: tutajt épít 20 xp
Sensate: elnyeli a mocsár 15 xp
Personality: lelkesen elvállalta hogy ő lesz a mocsári guide. 20 xp

Quenal 110 × 3 = 330 xp
Wizard: varázslattal lelövi a krokodilt 30 xp
Scholar: krokodil nemét vizsgálja, tutajt épít 30 xp
Guvner: a mocsár által elnyelt Malcolmot nyugalomra inti és kötéllel húzza ki, manókat vallatja. 30 xp
Personality: lelkesen gyűjt információkat a manóktól és Jazzaxontól. 20 xp

View
Trimakaria Mocsara III.
Csillag Sziget

Mesore hónap 13. napja: a Csillag szigeten töltött első éjszaka után hőseink azon tanakodnak, hogy jussanak oda az öbölben lévő hajóroncshoz. Ugyan a roncs nincs messze, csak harminc méterre, de a törpék nem lelkesednek az úszásért, és a távolban a reggeli napfényben heverésző aligátorokat vesznek észre.

Malcolm számszeríjával odalő egy közelben bugyborékoló pontyra, majd begázol az iszapos tóba, hogy visszahozza zsákmányát. A víz csak térdig ér neki, de a talaj nagyon süppedős, a felkavarodott iszap és kifolyt halvér miatt nem látja meg, hogy egy kisebb aligátor közeledik, csak mikor az beleharap vádlijába.
Fájdalmas kiálltására Ecco, aki töltött számszeríjjal követte mozdulatait belelő a vízbe, majd kalapácsával begázol. Madou azonban megelőzi, aki vadul kaszabol Malcolm lábai közt és sikerül is megvágnia társát. Ecco nekromantikus varázslatot mondd el és úgy kotorászok a zavaros vízben, azonban az alligátor helyett Madout sikerül megragadnia, akinek felhasad egy seb karján. Madou elméjén elhatalmasodik varázskardjának bosszúálló szelleme és üldözni kezdi a menekülő törpét, mígnem Dina el nem altatja mindkettejüket. Az aligátor az első lövés után odébb állt, a csapat pedig kimerülten roskadt le a parton, kis híjján rommá verték egymást.

Quenal ezután elindul tutajnak megfelelő kidőlt farönköt keresni, ekkor fedezi fel, hogy a sziget közepén van egy kis szentély. Elrámolják a bejárat elé hordott farönköket és a tó nimfájának a szentélyét találják meg. Az alapján, hogy a nimfa ezüst szobra farönkökkel kitámasztva áll pódiumán és hiányoznak talapzatából a csavarok, arra következtetnek, hogy a szentélyt egyszer már kifoszthatták és utólag hozták vissza ide a kincseket. Ecco becsúsztat egy ezüst tálat zsákjába, de Madou visszalopja azt és visszahelyezi a szobor előtti asztalkára.

Quenal, Malcolm és Aldrik nekiláttak a méteres farönk kettéhasításának, miközben Dina, Ecco és Madou a félszerzetektől kapott nádcsónakkal behajóztak a hajóroncshoz. De persze előtte még Ecco sikeresen beleesett a vízbe, amit később Dina is megismételt.

Madou búvárkodni kezd, miután Dina védővarázslattal, Ecco pedig áldással látja el. Eközben Ecco és Dina megvizsgálják a hajóroncsot és azt állapítják meg, hogy fentről érkező jég és fagy pusztította el. Viszont kőzápornak nincs nyoma, így a Jégvihar varázslatot kizárják.

Madou a víz alatt több csontvázat is talál, mindegyik láthatóan elfelé úszott a hajóroncstól. A ruházatuk és pajzsaik díszítése alapján vikingeknek tűnnek, legalábbis ysgardi szimbólumokat hordtak. Az egyik csontujjairól egy arany gyűrűt is lehúz Madou, de ekkor valami furcsa hideget érez maga körül, mintha egy jegesebb áramlat érte volna el. Távolabb a hajótól megtalálja Khallaxon holttestét is. Ez láthatóan frisebb hulla, mint a többi, és ez az egyetlen, amelyiken fegyver ütötte seb látható: bordáit egy szúrás szakította be. Sajnos azonban az ogre feje hiányzik, csak bőrvértje alatti nyakláncát tudta a felszínre hozni Madou.

Eközben odafent Dina mágiát próbált észlelni és nekromantikus aurákat figyelt meg maguk körül. Ecco pedig kiszúrta a távolban, mintha egy fej emelkedett volna ki a vízből, majd pont elmerült, amikor arrafelé nézett.

Ezért úgy döntenek, hogy eleget vizsgálódtak és visszatérnek a partra, mágikusan üzenve közben Quenalnak, hogy legyenek résen.

Megtanácskozzák a dolgokat, miközben lement a nap és a hajóroncs körül derengő szellemalakok jelentek meg. Mikor azok elindultak a csapat felé, Dina bátran megszólította őket. A kísértetek kissé zagyva sirámaiból az derült ki, hogy ők Gunnar Alvisson ysgardi herceg harcosai voltak. A herceg feleséget keresni indult el és elrabolta Khoasiát, Alakraon merfolk király lányát. A király haragja elől ide menekültek, de az megátkozta őket. Mikor a legénység egyik tagja megpróbált átúszni a szomszéd szigetre, néhány karcsapás után megfulladt.
Végül a királyt sikerült megitatni a feledés forrásából, akárcsak a lányát, így végre nem kellett félniük a vízre szállástól. A herceg el akart menni, felkeresni a közelben élő tündérherceget, hogy segítsen neki visszaállítani Khoasia emlékezetét, de ekkor a legénység fellázadt. Nem mentek a herceggel, hanem helyette haza indultak – de előtte még kifosztották a nimfa szentélyét. Két ezüstsárkány azonban, Alakraon király kíséretéből, akik nem ittak a feledés italából, elpusztították a hajójukat.
Lelkük azóta is itt kísért, és valahogy a hercegen kellene segíteniük. Azonban a tündérherceg palotája még a kísérteteket is félelemmel töltötte el, ráadásul ahogy távolodnak holttesteiktől, úgy gyengülnek is.

Mivel szinte biztosra veszik, hogy a merfolkok figyelik őket, Dina elkiálltja magát, hogy Kétezüstöt keresik. Meglepetésükre másnap reggel meg is érkezik a lány.

Rázúdítják Gunnar történetét és elméleteiket arról, hogy ő lehet a herceg lánya, bőven adva emészteni valót a lánynak. Megtudják, hogy a helybéli merfolkok már többször fordultak petícióval nagyapjához, Alakraon királyhoz, de az nem segített nekik. Kétezüst azonban kiváncsi volt szülőföldjére, hogy hátha kideríthet valamit apjáról, ezért eljött ide királyi küldöttként.
Amikor Khallaxon koponyájáról kérdezik elmondja, hogy egy közeli merfolk kúriában, Baltheon úrnál látta is trófeaként. Elviszi hát őket oda, csókjával ugyanis képessé teszi őket arra, hogy lélegezzenek a víz alatt. Egyedül Aldrik nem vállalkozik erre a kalandra, ő úgyis menne vissza, őrizni Telliát, amire megbízatása szól.

A víz alatti kúriában vendégül látják őket a merfolkok, akik elpanaszolják, hogy a félszerzetek évtizedről évtizedre szorítják ki őket a tavaikból, rendszeresen ember kalandozókat küldenek ellenük. Kétezüst kérésére Galleon, Baltheon úr fia, odaadja az ogre koponyáját, közben elmeséltetik vele a hősies küzdelmük történetét.

XP

Aldrik 75 × 3 = 225 xp

Paladin: gyógyította a sérülteket csata után. 15 xp
Fejvadász: Jó nyomozóként rekonstruálja a szentélyben történteket. A megbízásával akar foglalkozni, nem random kalandokkal. 30 xp
Mercykiller: 0 xp
Jellemvonások: Rendes törpeként nem ment csónakba és a víz alá se. Nem akarta rázúdítani Kétezüstra elméleteiket. 30 xp

Dina 75 × 3 = 225 xp

Wizard: a hajóroncs körül elmond egy altatás varázslatot, hogy az esetleges aligátorokkal ne legyen gond. 15 xp
Scholar: Felveti, hogy fogjanak el egy vizidémont. 20 xp
Guvner: Hajóroncsnál vizsgálódás, mi okozta a károkat. 20 xp
Jellemvonások: Rögtön szóba elegyedik a kísértetekkel. 20 xp

Ecco 35 × 3 = 105 xp

Priest: Thor papjaként lelkesen beveti magát az aligátor elleni közelharc káoszába. 15 xp
Artist: 0
Fated: Megpróbált eltenni egy kincset a szentélyben. 20 xp
Jellemvonások: 0 xp

Madou 60 × 3 = 180 xp

Barbarian: Megkergette Eccot 20 xp
Godsman: diplomatikus volt a kísértetekkel és a merfolkokkal is. 20 xp
Outdoorsman: búvárkodott a mocsárban, 20 xp
Jellemvonások: 0 xp

Malcolm 60 × 3 = 180 xp

Tolvaj: 0 xp
Signer: először légzett be vizet. 20 xp
Mesterember: Szentélyben tipliket farag a szoborhoz. Tutajt barkácsol. 30 xp
Jellemvonások: nem elégedett meg a nádcsónakkal, rögtön nagyobb hajót akart készíteni. 10 xp

Quenal 50 × 3 = 150 xp

Varázsló: 0 xp
Scholar: Megtalálta a szentélyt 30 xp
Guvner: Tutajt tervezett és barkácsolt. 20 xp
Jellemvonások:

View
Trimakaria Mocsara II
Látogatás a félszerzeteknél

Reggel, mikor az állítólagos halász kimegy kunyhójából a vízpartra, Dina odamegy hozzá, mintha arcot mosna és beszédbe elegyedik vele. Nemsokára a halászt felesége váltja és ők is beszélgetnek valamit négyszemközt.

Ezután, mikor Madou megjött a hajnali vadászatról egy nyuszival a vállán, elindulnak a félszerzetek faluja felé. Délutánra a közelbe is érnek, amikor kísérőik visszafordulnak. A tó partján Ecco hahózik egyet és nemsokára megjelenik egy félszerzet halászlány, Malla. Barátságosan üdvözli őket, bár kissé furcsán lelkesedik, hogy új hősök érkeztek. Csónakjával átviszi Dinát és Eccot a túloldalt rejlő faluba és férjére bízza őket, amíg több csónakkal visszamennek a többiekért.

Az estét Malla és Joddo társaságában töltik pipázgatva (amitől Aldrik be is áll), majd megérkezik a ház úrnője, Ladda. Quenal kicsit meg is ijedt a kissé pszichopata félszerzettől, Madounak azonban tetszik a nő. Erre Ecco elég tapintatlanul rá is kérdez este. Laddától megtudják, hogy a félszerzetek főleg halászattal foglalkoznak, de a vizidémonok veszélyt jelentenek rájuk. Épp ezért az istenek időről időre ideküldik a nagyok népéből a hősöket, akik legyőzik a démonokat és így újabb területet hódítanak meg a káosztól a félszerzetek számára. Ecco épp el akarta magyarázni, hogy őket nem az olümposzi istenek küldték, mikor is Ladda rátért arra az apró részletre, mely szerint a vizidémonok tele vannak kincsekkel (amik értékét a félszerzetek egyáltalán nem értik, de tudják, hogy a nagyon szeretik ezeket).

El is vállalták hát, hogy elmennek a Csillag-szigethez, hogy megküzdjenek a démonokkal. Már csak azért is, mert megtudták, hogy egy éve Khallaxon is oda ment a félszerzetek kérésére. Az ogre azóta se tért vissza, úgyhogy a félszerzetek azóta nem jártak arra, korábban már így is három halászukat lefejezve találták meg ott a fákra fellógatva.

Szóba került még a Feledés Forrása és a Tündérherceg Palotája, amit elég baljós helyként festettek le a félszerzetek. Még a vadászaik is kerülik. Ladda egyszer járt arrafelé és egy afféle vörös gorillát látott, mint amilyen démont Madou leírt neki, amivel még Sigilben harcoltak. Viszont azt is megtudták, hogy a tündérherceget dalnokok és zenészek időről időre felkeresik, hogy elnyerjék a kegyeit. Többek nem tértek vissza soha, mások azonban gazdagon megjutalmazva távoztak.

Másnap reggel Madou és Ladda elmentek megnézni a kihelyezett csapdákat, majd két csónakkal a félszerzetek felvitték őket a Csillag-szigetre és otthagyták nekik az egyik csónakot. Hőseink elkezdték felderíteni a háromszáz méteres szigetet. Quenal egy fáról szemlélte az öblöt és egy hajó elsüllyedt roncsát vette észre negyven méterre a parttól. Dina körbejárta a sziget partját és egy táborhelyet talált, ahol lent csapdák és félszerzetek totemjei voltak, fent pedig, a fák ágai közt, egy platform fedéllel.
A platformon Khallaxon egy éve hátrahagyott holmiját találták meg: takaróját, amibe madarék fészkeltek, hátizsákját és benne naplóját is.

XP

Aldrik 40×3 = 120 xp

Paladin: segít a félszerzeteknek a démonok ellen 40 xp
Bounty hunter: 0 xp
Mercykiller: 0 xp
Personality: 0 xp

Dina 60 × 3 = 180 xp

Wizard: amikor nem sikerült felmásznia, felteleportált. 20 xp
Scholar: Félszerzeteknél utána kérdezett a Feledés Forrásának. 15 xp
Guvner: Khallaxon naplóját megtalálta és elolvasta, megsejt dolgokat 25 xp
Personality: 0

Ecco 60 × 3 = 180 xp

Priest: 0 xp
Artist: 0 xp
Fated: elgondolkozott, hogy ugye nem fogadta-e el ingyen a félszerzetek segítségét. 30xp
Personality: profitot szimatolt a vizidémonok elleni harcban, rejtélyes mód gyógyítja Dinát 30 xp

Malcolm 30 × 3 = 90 xp

Thief: részt vett az ogre rejtett táborának a felfedezésében 10 xp
Craftsman: 0 xp
Sensate: pippantottak félszerzetekkel 20 xp
Personality: 0 xp

Madou 50 × 3 = 150 xp

Barbarian: 0 xp
Wildsman: vadászott a szigeten és Laddával is 30 xp
Signer: 0 xp
Personality: csajozott a félszerzeteknél 20 xp

Quenal 75 × 3 = 225 xp

Wizard: alarm varázslattal védte a tábort 15 xp
Scholar: félszerzet falut tanulmányozta 30 xp
Guvner. megtalálta az elsüllyedt hajót 30 xp
Personality: 0 xp

View
Trimakaria Mocsara I.
Megérkezés a Mocsárba

Miközben a csapat Outlanden járt, addig Aldrik utána érdeklődött Trimakaria Mocsarainak. Ennek kapcsán felkereste őt Lakimandros aki épp zsoldosokat keresett Sigilben, hogy oda küldje őket. Azzal bízta meg Aldrikot és társait, hogy a mocsárban bújkáló Tellia védjék meg ellenségeitől, de anélkül, hogy kiderülne, hogy isteni dédapja avatkozott közbe, mert nem szeretnék ha bárki ebből (mármint Tearkhos törődéséből) politikai tőkét kovácsolna.

A hamarosan hazatérő csapatot ezzel a fejleménnyel fogadta, és egy térképpel, amelyet Lakimandrostól kapott. Az ellátmányuk nagy részét már Sylvániában beszerezték, ezért csak ki kellett várniuk a kapu megnyílásának napját és két megrakott öszvérükkel át is mentek, Mesore (XII.) hónap 8-án.

Odaát egy romos templom emeletén találták magukat. Kint késő délután volt és zuhogott az eső és mindent áthatott a nedves növények kissé kellemetlen szaga. Az emeletről nem találtak lefelé vezető lépcsőt, csak az épület közepén egy három méter átmérőjű lyukat. Alatta, a főcsarnokban, egy növényekkel benőtt, zavaros vizű medence volt.

Miközben hosszan tanakodtak, hogy az öszvéreiket hogy juttatják le, Madou lemászott az oszlopon. Ekkor azonban egy csáp nyúlt ki a koszos medencéből és megpróbálta megragadni. Egy undorító szörnnyel álltak szemben, aki fogakkal teli hatalmas szájába próbálta cibálni, akit csak elért csápjaival.

Aldrik Madou segítségére sietett, de elvétette az ugrást és a vízben landolt. A szörny innentől őt próbálta meg elkapni, míg a víz mélyén vergődött az úszni nem tudó törpe. Ecco érkezett még le, hogy segítsen, a többiek föntről varázslataikkal és lövedékeikkel vették célba a szörnyet.

Végül csak kimúlt a dög, számtalan sebtől vérezve és Aldrik és épp kivergődött a medencéből, fuldokolva és úgyszintén sebesülten. De még mielőtt végeztek volna a szörnnyel, Madou a hátára ugrott, miközben az alámerült. Ecco pedig, nem látván a szörnyet a zavaros vízben, úgy gondolta a legjobb, ha Madou lábai közé sújt le. Sajnos azonban elvétette az ütést és Madou kardjában a haragvó lélek bosszúra bíztatta a félszerzetet.

Ecco ijedten hátrált el a rá vicsorgó Madoutól. Ezt látván Malcolm bevetette újonnan tanult altatás varázslatát és elaltatta vele Madout, és vele együtt Aldrikot is. Még szerencse, hogy Aldrik ekkor már nem volt a víz mélyén!

A csata után körbenéztek a templomban, ahol Artemisz szobrát találták meg egy forrás felett, annak a vize csordogált át a dög otthonául szolgáló medencén. Quenal volt olyan elszánt, hogy nekivetkőzött, hogy átkutassa a víz mélyét is: jutalma egy ezüst nyakék lett és egy undorító bőrfertőzés, amelyet másnap Aldrik szerencsére meggyógyított.

A templom egy sziklás domboldalban volt, alatta erdő terült el. Kitalálták, hogy gerendákat kell vágniuk a fákból, hogy a pallón levezessék az öszvéreket. Ennél is sürgetőbb volt azonban tüzifa szerzése, úgyhogy Madou ki is ment rőzsét gyűjteni.

Így történt, hogy kiszúrta a templom felé tartó trollt, aki vállán átvetve egy segítségért kiáltozó sellőszerűséget cipelt: nyilván aznapi vacsoráját. Hőseink a templom ajtajában csaptak össze vele. Dina megpróbálta határozott fellépésével és bűbáj-mágiájával megelőzni a harcot, és talán sikerült is volna, de eközben társai rárontottak a trollra.

Kemény küzdelem vette kezdetét, és hogy ne akadályozza, a troll hozzávágta a szerencsétlen hableányt Madouhoz. Végül azonban Dina tűzvarázslatai kivégezték a regenerálódó bestiát.

A lány, akit közelebbről megnézve látták, hogy nem is igazi sellő, mert lábai vannak, megköszönte a segítségüket. Őt Kétezüstnek hívják, mivel nevelőszüleje két ezüst sárkány volt (mint azt megtudták, miután megmosolyogták nevét) és azt mondta, hogy ha felkeresik a népét, csak hivatkozzanak rá, és segítséget fognak kapni. Ő elsietett, az istennő szobránák lábánál azonban egy marék ezüst fejű nyílvesszőt és egy fiolát vették észre, amely korábban biztos, nem volt ott. Elkönyvelték ezeket, mint az istennő hálaajándéka, amiért megtisztították a szent forrást és a templomot a szörnyektől és itt töltötték az éjszakát.

A térképet és az előző éjszaka látott fényt követve másnap elindultak a patak mentén délre, míg el nem értek egy nádassal sűrűn benőtt, mocsaras vidékre. Ekkor már késő délután volt, Madou pedig énekhangot hallott a távolból. Egy lányt pillantott meg, aki mosott ruhákat szárított a napon, közben pedig lábát a vízbe lógatva énekelgetett. Mint egy halász felesége mutatkozott be, de gazdagon hímzett selyemruhája, finom keze és makulátlan bőre mást sejtetett.
Ő és férje vendégül látták vacsorára a kalandozókat, a beszélgetés során azonban ellentmondásba keveredtek: a lány délután azt mesélte, hogy azért laknak itt, mert ez a férje hazája, a férj viszont este fordítva mondta ezt. Viselkedésükön is látszott, hogy zavarban vannak és nem volt meggyőző, ahogy előadták magukat. A csapat valószínűre vette ezért, hogy Telliát és védelmezőjét találták meg.
Közben azt is megtudtaák tőlük, hogy a mocsárban valamiféle barbár félszerzetek laknak, ugyanis Madout is helybélinek hitték. Ez nagyon felcsigázta őt és elhatározták, hogy másnap meglátogatják a félszerzetek falvát.

XP

Aldrik 90×3 = 270 xp

Paladin: szörnyek legyőzése és templom megtisztítása 60 xp
Bounty hunter: megtalálta a célszemélyt 30 xp
Mercykiller: 0
Personality: 0

Dina 80×3 = 240 xp

Wizard: troll megbabonázása, majd legyőzése tűzvarázslattal 60 xp
Scholar: 0
Guvner: a “halász” és “feleségénél” önellentmondásba keverte őket. 20 xp
Personality: 0

Ecco 60 × 3 = 180 xp

Priest: trollal küzdelem Thor papként 60 xp
Artist: 0
Fated: 0
Personality: 0

Madou 110 × 3 = 330 xp

Barbarian: szörnyekkel vad küzdelem 60 xp
Vadonjáró: Mocsárban vezeti a csapatot 30 xp
Godsman: 0
Personality: barbár félszerzet törzset meg akarja látogatni. 20 xp

Malcolm 80 × 3 = 240 xp

Thief: kipróbálta az új altatás varázslatát. Kémkedett a halász kunyhójánál. 50 xp
Mesterember: 0 xp
Sensate: új világ, új illatok 30 xp
Personality: 0

Quenal 70 × 3 = 210 xp

Varázsló: mágikus támogatás a szörnyek elleni harcok során 30 xp
Scholar: templom alapos átkutatása (bűzös medencéstől) 30 xp
Guvner: öszvér rámpa megépítése 10 xp
Personality: 0

View
Missing Book III

Outlandi utazás.

Dina 140 × 3 = 420 xp

Wizard: bűbájt mond a fának álcázott óriásra, felfedezi az Ygdrassilt. 60 xp.
Scholar: félóriásokról kérdezősködik, gyíkhús iránt érdekldőik, ygdrassil felfedézése. 30 xp
Guvner: természettel ismerkedik utazásuk során, hipnotizálni próbálja az öszvéreiket, stb. 30xp.
Jellemvonások: mindenfelé kiváncsiskodik. 20 xp

Ecco 130 × 3 = 390 xp

Priest: Ygdrassil felfedezése, Loki titkos terveinek részese lett. 60 xp
Mesterember: 0 xp
Fated: sört hoz információért cserébe, vadászni tanul, rögtön kipróbálja a trónust, mai hatalmat ígért., úgy érzi nem dolgozott meg a zsoldjáért. 30 xp
Jellemvonások: profitálni próbál az ivóvízen, Loki szobrot begyűjti, mint ereklyét. 40 xp

Madou 130 × 3 = 390 xp

Barbár: vadonban töltöttek heteket. 30 xp
Vadonjáró: vadászik és tanított is. 30 xp
Godsman: istenné válásról kérdezősködik, Tvashtri után érdeklődik 30 xp
Jellemvonások: fejlődést kereste, kipróbálta a pszionikus trónust. 40 xp

Malcolm 110 x = 330 xp

Thief: Sylvaniába visszatérve zsebmetszéssel foglalkozik, Loki szobrot kilopta Eccotól. 40 xp
Mesterember: 0 xp
Sensate: vadonban járt, vadászni tanult. 30 xp
Jellemvonások: a legjobb fajta kötelet vette, tanult vadászni. 40 xp

Quenal 160 × 3 = 480 xp

Wizard: Ygdrassil felfedezése, 60 xp
Scholar: Athasról kérdezi Madout, 30 xp
Guvner: teoretizál törpe-ember félvérekről. 30 xp
Jellemvonások: teoretikus hozzáállás, a házban rögtön a könyveket kezdi el keresni. 40 xp

View
Missing Book II

Este a Hableányban összeülnek, ahol Madou is csatlakozik hozzájuk. Aldrik nehezen tudja hová tenni a vadember félszerzetet. Quenal előadást tart Madounak az aznapi nyomozásukból.
Közben a Sylvaniába nyíló kapu miatt lejjebb ment a jóféle olymposi borok ára, úgyhogy megvendégelik magukat. Dinának fejébe száll a bor, de ezt Madou észreveszi és megpróbálja leállítani. Dina verekedni hívja ki, mire a félszerzet kimegy vele, de kifárasztásra játszik. Mindketten meglepődnek, mikor Dina orron vágja, úgyhogy inkább varázslattal elaltatják.

Másnap elmennek újra beszélni az özveggyel. Megtudják tőle, hogy a férje egyik inasa, Ymagor, a férje halálának másnapján szerelmet vallott neki és nehezen tudta csak leállítani közeledését. A másik inas, Fardrada, azt mondta, utána ered, majd ő is végleg távozott.

Dina és Quenal elmennek iratoknak utána nézni. Dina az Információk Csarnokában lekérdezést indít el Imma Nosdottir után. Jogi iratot róla nem találnak. Quenal viszont megtalálja a Doomsguard vádiratát az építész óriással szemben. Ami furcsa, hogy a feljelentésben a raktár átadását néhány nappal az óriás halála előttre datálják, holott az özvegy beszámolója szerint hetekkel korábban történt.

Nap közben Malcolm korrekt áron megszámítva lecseréli a zárakat az özvegy házában, nehogy az inasok visszatérjenek.

Aldrik és Madou elmennek, hogy utána járjanak a két óriás inasnak. Végül este tudják meg a Hableányban az egyik gith bandatagtól, Meloritól, hogy a Gith Arca kocsmában néhány napja egy óriás iszogat. A társaságának nem örülnek a githek, de nem sikerült még rávenni távozásra.

Odamegy a csapat és megtalálják a szerelmi bánatát borba fojtó Ygramort. Dina hosszan lelkizik az óriással, sok mindent megtud róla. Néhány elszólásból úgy gyanítják, hogy ő ölte meg mesterét, mert szerelmes volt a feleségébe. Az is lejön nekik, hogy inkább a másik inas, Fardrada volt az ész.
Az óriásnak ráadásul igencsak vastag az erszénye, Fardrada pedig saját házat és műhelyt vett, sőt még egy házasságközvetítőt is felbérelt, hogy hozzon neki feleséget Müspelheimből.
Azt is megtudják, hogy a mesterüktől sok titoksajtót is épített. A Doomsguardos építkezésre még a segédeit se vitte, merthogy nem a Fegyverraktárban volt, hanem valahol máshol elrejtve Sigilben.

A részeg óriás miközben könnyített magán Malcolm megpróbálta varázslatával kizsebelni, de nem járt sikerrel. Követik a fogadójába, majd meglesik Fardrada házát, de nem mernek besurranni. A rácsok mögött viszont sok ládát látnak, felmerül bennük a gyanú, hogy akár az ellopott fegyverek is köztük lehetnek.

Hosszas tanakodás után úgy döntenek, hogy hivatalos úton fognak eljárni, a Doomsguard ellopott fegyvereinek az ügyéhez csatolják amit megtudtak. Azt is, hogy a Doomsguard titkos fegyverraktárakat épít és hogy a két óriás inas valószínűleg nyomra tudja vezetni a Harmóniumot.

Dina még este ismét felkeresi az iszogató Ymagort és megkérdezi tőle, hogy nem tudja-e hol építették a házat Imma Nosdottir számára. Az óriás megmondja és azt is elárulja, hogy másvalaki a ház alá titkos járatok építését is rendelte tőlük. Ekkor megérkezik a harmónium és diplomatikusan elhívják Ymagort magukkal.

Elmennek Fardrada házához és látják, hogy harmónium őrök állnak előttük. Elhatározzák, hogy besurrannak megkeresni Mulugin jegyzetfüzetét. Megkerülik a háztömbet és Malcolm és Madou másznak fel, felriasztva egy lakót.
Átmennek a tetőkön az óriás házához és a kéményen ereszkednek le. Épp leér a sötét szobába Malcolm, mikor is varázsigéket hall és egy tűzgolyó röppen feléje. Madou gyorsan leereszkedett és hátára kapta Malcolmot, miközben egy kardforgató rontott feléjük és a varázsló pedig megpróbálta elaltatni Madout.
Végül sikerült felmásznia a kürtőben, ahol a sötétség nem csak őt, de üldözőit is akadályozta és a tetőkön át elszöktek végül.

XP

Aldrik 80×3 = 240 xp

paladin: 0 xp
fejvadász: városi nyomozás 30 xp
mercykiller: részt vett egy bűnügy (részleges) felgöngyölítésében 30 xp
szerepjáték: jó emberismereti meglátások 20 xp

Dina 110×3 = 330 xp

Wizard: 0 xp
Scholar: 0 xp
Guvner: irattároztak, feljelentést írtak 30 xp
Szerepjáték: részegen verekedett. hosszan lelkizett az óriással. 80 xp

Malcolm 130 × 3 = 390 xp

thief: óriás elleni zsebelési kísérlet, sikertelen besurranás az őrzött házba 60 xp
mesterember: óriásoknál zárat szerel 30 xp
sensate: tűzgolyó élmény 20 xp
jellemvonások: figyelte milyen szerelmi tanácsokat ad Dina 20 xp

Madou 110×3 = 330 xp

barbár: menekülés harmónium elől 30 xp
vadonbéli: 0 xp
godsman: 0 xp
jellemvonások: vadembert adta a kocsmában, részeg Dinát leszerelte, trükkös harcmodor 60 xp

Quenal 85 × 3 = 255 xp

wizard: 0 xp
scholar: Madounak magyarázott lelkesen 15 xp
guvner: irattároztak, feljelentést írtak 30 xp
jellemvonások: könyvtári ügyben jár el, okította a többi karaktert 40 xp

View
Missing Book I

Quenal és Eccot elhívják az Allfathers Hallba. Szembetalálkoznak Mellirával.

Megbízza Quenalt a főpap, hogy szerezzen vissza egy egy éve kikölcsönzött könyvet.

Girak az ogre hangszerkészítő szomszéd.

Felbérlik Aldrikot, a Dirk n Firkinben ebédelnek vele.

Felkeresik Imma fél évvel ezelőtti lakhelyét, ahol a kicsit hibbant háziúrral, Volgorral és zombi inasával, Igorral, megismerkedtek.

Elmennek a Styxi Evezős kocsmába, ahol a vaksötétben Hármas-szabállyal tárgyalnak.

Elmennek Mulugin házába, de ott gyászoló özvegyétől megtudják, hogy nemrég meghalt egy építkezési balesetben: egy óriás házát épp Cyric templomává építettek át.

A helyszínen megvesztegetik az őröket és megvizsgálják a romokat. Megállapítják, hogy a leomló dúcolás szabotálva volt és azt is, hogy csak óriások érhették fel. Viszont bariaurok jelenlére utaló nyomokat is találnak: patanyomokat egy-két pallón és gyapjúszőröket.

XP

Aldrik 80 × 3 = 240 xp
Paladin: 0 xp
Fejvadász: városi nyomoztak 30 xp
Mercykiller: vonakodott elfogadni a könyvtáros megbízást, de érdekelte, amint gyilkosság merült fel. 30 xp
Jellemvonások: morgolódós törpe 20 xp

Dina 70 × 3 = 210 xp
Wizard: 0 xp
Scholar: Hármas szabályt meghallgatták Hármas-szabálytól 30 xp
Guvner: tűzóriások megismerése 20 xp
Szerepjáték: démonokhoz is kiváncsian viszonyul 20 xp

Ecco 60 × 3 = 180 xp
Pap: épülő templom megtekintése 20 xp
Művész: 0 xp
Fated: megbízás pénzért vállalása 20 xp
Szerepjáték: alkudozás 20 xp

Malcolm 100 × 3 = 300 xp
Tolvaj: városi nyomozás, gyilkosság színhelyén vizsgálódás 60 xp
Mesterember: 0 xp
Sensate: Styxi Evezős kocsmában a vaksötét megtapasztalása 20 xp
Szerepjáték: Tanult újat Hármas-szabálytól 20 xp

Quenal 100 × 3 = 300 xp
Wizard: 0 xp
Scholar: Hármas szabályt meghallgatták Hármas-szabálytól 30 xp
Guvner: tűzóriások megismerése, nyomozás során dedukciók 30 xp
Szerepjáték: könyvet keres, nyersség az özveggyel, 40 xp

View
Drama at the Comedy III

Zeloron “Ginsdottir”, akiről gyanús lett, hogy nem ez a családneve, elvezette őket a szalonokban a labirintusszerűen megfestett freskókig. Épp ezeket csodálták, mikor egy baatezu bankárház csinos ördöge csatlakozott hozzájuk: Karalla. Az egyik szalonban megmutatott egy lenyűgöző festményt, Sylvana Meghiúsúlt Lakomáját. Ecconak feltűnt az irreálisan valósághű színek a festményen, amiről a művészetpártoló erinyes elárulta, hogy Melvi Dangizzo festette negyven éve egy varázslatos ecset segítségével.

Karalla lelkesen magyarázta nekik, hogy ő nagy pártolója a művészeteknek, mert felébresztik az emberekben a vágyaikat: a szép nőket ábrázoló festmények a nemi vágyat, a csatajeleneteket ábrázolók a vérszomjat, az uralkodókat ábrázolók a hatalomvágyat és így tovább. Márpedig szerint a vágyak viszik előre az embereket és persze a baatezukat is. Épp arról kezdett el magyarázni, hogy a baatezuk csak jót tesznek az emberekkel, amikor ellopják a lelküket és baatezuként születnek újjá, mikor megjött főnöke, Zarlagiphon, egy négy méteres démonfajzat és el kellett mennie.
Ecco még később ajánlotta saját magát neki, mint patronálandó festőművész és megbeszélték, hogy idővel felkeresi Kallarát.

Ekkor egy jégmephit csatlakozott hozzájuk, Nadragosh Uthgar Eklass, a Mélység Úrnője, a Yetik Parancsolója, kinek Nevét a Jeges Puszták Szele Süvíti. Fennhéjázó stílusa ellenére előbb utóbb annyit kiszedtek belőle, hogy őket segíteni küldte Mellira és eddig a pezsgők hűtése volt a feladata.

Elvitették magukat Mellirához, akinek a jelenlétében Nadragosh viselkedése nagyban megváltozott és kezét tördelve magyarázkodott. Mint kiderült, elfelejtette átadni azt az üzenetet, hogy mutassa meg a csapatnak Karent, az eltűnt Ivar szeretőjét. Meg is találják a nőt, aki épp akkor érkezett és határozott léptekkel vágott át a termen. Megállították és szóba elegyedtek vele. Eleinte eléggé paprikás volt a hölgy hangulata, megtudták, hogy azért érkezett, hogy világgá kürtölje: Helga Nilsdottir nem férje gyermekével terhes, hanem egy hegyesfülű poronttyal.

Végül is sikerült meggyőzniük a nőt, hogy ne most rendezzen botrányt, mondván úgyis kiderül Helga hűtlensége majd, amikor megszületik a csecsemő. Ezt követően került sor a megemlékezésre, ahol a házigazdák, mint a színház patrónusai mondtak néhány kedves szót, majd Helga beszélt férjéről – Karen ekkor elhagyta a termet.

Noha a botrányt ugyan sikerült elhárítani, de az estének még nem lett vége. Zeloron visszatér egy vitrinből elcsent jogarral, ami a labirintusban eltűnt családfőé volt és ezzel visszamennek a freskókhoz. Az egyik freskó egy folyosót ábrázol, aminek a falán úgyszintén freskók vannak – a bonyolult a kép a képben kompozíciók mélyén pedig azt veszik észre az élesebb szeműek, hogy az egyik nőalak odébb mozdult, eltűnt a többi háta mögött.

Ekkor egy női kísértet emelkedik ki a képből és megszállja Dinát. Rögtön a jogar felé nyúl, de Zeloron elszalad, miközben Ecco és Malcolm leteperik Dinát, Quenal pedig elaltatja varázslatával, épp mielőtt Dina varázslövedékeket küldött volna Zeloron után. Ecco szelleműzési kísérletének azonban ellenállt.

Behúzódtak az egyik szalonba és agyalni kezdtek, mihez is kezdjenek a helyzettel. Sajnos a mephit és Ecco hangos pörlekedése felébresztette Dinát, akit még továbbra is megszállt a kísértet és egy újabb altatás varázslatra volt szükség.

Végül a hátsóbejárón át kivitték Dinát, azt mondva a szolgáknak, hogy túl sokat ivott és szeretnék diszkréten hazavinni. A legközelebbi templom felé tartottak, mikor Dina felébredt a kísértet pedig kiemelkedett testéből, elveszve nézelődve körbe az utcákon. Ecco volt olyan kedves és megmutatta neki, merrefelé van a palota. Dina ezen felhördült, mert ő tudta jól, hogy a kísértet meg akarja ölni a házigazdát, Thamon Belakar-Immast.

A lány ugyanis Thamon hűséges szolgálója volt és ezért elvállalta azt a veszélyes küldetést, hogy utána megy Thamon testvérének a labirintusba és megpróbálja kiszabadítani. Nem járt sikerrel, hanem maga is a labirintus foglya lett és ott veszett. Kísértete ott bolyongott, egyre jobban meggyőzve magát, hogy Thamon őt elárulta.

Siettek hát vissza a bálba, Ecco egyenesen Thamonhoz vitette magát, hogy elmondja, mit tudtak meg Dinával a kísértetről. A többiek ekkor észrevették, hogy az egyik pincérlány kést rejteget magánál és gyanúsan a ház urát méregeti. Így mikor az meglódult feléje gyorsan leteperték hát.

A kísértetet végül Mellira űzte el végleg, mégpedig Loki nevében, a dicsőséget azonban Ecco “és segítői” arathatták le. Másnap magához hívatta őket az öreg patrícius és ötszáz arany jutalmat is adott nekik. Ivar Felhalken ügye viszont, a harmónium elleni különvád miatt, kikerült Dina és Quenal illetékességéből – a nyomozás így számukra lezárult.

Házvásárlás

Döntsétek el, hogy mennyire jó környéken szeretnétek házat venni. Felteszem maradtok az Alsó Negyedben, de azon belül is van jobb és rosszabb környékek. Azt is döntsétek el, hogy olyan házat kerestek-e, ahol a földszinten van hely üzlethelységnek (amit kiadhattok, vagy Malcolm használhatná).

A bál után néhány nappal Kimrod átad Ecconak 18 ezüstöt, mint a részesedése a bálos vágtából.

XP

Dina 110 × 30 = 330 xp
Wizard: kísértet megszállás 60 xp
Scholar: 0 xp
Guvner: labirintusról és kísértetről tapasztalat 30 xp
Jellemvonások: kísértet általi megszáltság kijátszása 20 xp

Ecco 100 × 30 = 300 xp
Priest: kísértettel küzdelem 30 xp
Artist: festményekkel és patrónusokkal ismerkedés 30 xp
Fated: 0 xp
Jellemvonások: pörlekedés a mephittel, patrónus keresése 40 xp

Malcolm: 90 × 3 = 270 xp
Thief: báltermi intrikák világába betekintés, a megszállt Dina kicsempészése 40 xp
Craftsman: 0 xp
Sensate: első bálozó 30 xp
Jellemvonások: udvarlás Dinának 20 xp

Quenal: 110 × 3 = 330 xp
Wizard: kísértettel találkozás 60 xp
Scholar: 0 xp
Guvner: labirintusról és kísértetről tapasztalat 30 xp
Jellemvonások: Karen észérvekkel győzködése 20 xp

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.