Through Nine Worlds

Drama at the Comedy II

Hőseink 27-én este színházba mentek, hogy saját szemükkel lássák a Zöldfülü Herceget. A darabot az Úrnő Negyedében a Komédia Házában játszották, előtte egy tűzköpő jégmephit szórakoztatta a közönséget, a darab után pedig félmeztelen akrobata-táncoslánykák. Azonban nem legeltették rajtuk sokáig a szemüket, mert a darab írójával akartak beszélni, úgyhogy a művészbejáróhoz tódultak.
Ecco egyébként még a színdarab előtt felvetette Malcolmnak, hogy könnyítsenek meg néhány erszényt, az azonban elutasította a javaslatot.
Itt azonban csordaként összetömörült bariaur hátsók sorfala zárta el útjukat, akik mind Ellemi Kradot várták. Az egyik patás hölgy közölte velük, hogy az írót a közeli fogadóban találják. Ecco és Quenal odasiettek, míg Dina csáberejét kihasználva a Zöldfülü Herceget játszó, meglepően fiatal színésszel kísértette oda magát.
Áradozó úrihölgyek gyűrűjében egy jól öltözött orkot pillantottak ott meg, Kelemorgot, a szatíra íróját. Hosszasan elbeszélgettek vele, Dina felfedte azt is, hogy nyomoznak Ivar eltűnése után, de nem lettek sokkal okosabbak.

Ezután elindultak a színész háza felé, hogy megnézzék azt a rövid útszakaszt, ahol eltűnt. Itt se találtak semmi különöset, viszont Ivar háza előtt egy fekete ló állt, ami Sigilben ritka látvány. Elkezdtek hallgatózni, Ecco az utca túloldaláról be is kukucskált, és látták, hogy vendégek vannak Helgánál.
Ecco és Quenal távolabb húzódott, az ablak alatt hallgatozó Dina és Malcolm azonban bajban voltak, így azt találták ki, hogy csókolózó párocskának adják ki magukat. Dina ugyebár nem akarta, hogy felismerje őt Helga.

A két vendég Mellira Ulman és Sigron Logrash volt, akik egy megemlékezést szerveztek Ivar emlékére. Mellira emberfeletti szépsége annyira feltűnő, hogy angyali vérvonala nyilvánvalóvá vált. Valamelyest hasonlított Dinára, és volt a csapatban, akinek csak ekkor lett nyilvánvaló, hogy Dina se teljesen ember.
Mellira tekintete összefonódott Dináéval, majd üdvözölte is, így lebuktatta Helga előtt. Dina és Malcolm be is mentek Helgához, Malcolmot, mint az udvarlóját mutatva be. Mellira felszállt fekete lovára és elindult, azonban Ecco leszólította és elhívta a közeli fogadóba egy italra.

Megtudták, hogy két nap múlva lesz a Belakar-Immas palotában egy megemlékezés, akik egyben a Komédia Házának is a patrónusai. Ezért is volt a színház kapujára felírva a ház jelmondata “Az arany akkor ragyog, ha finom kéz műveli”. Dina megkéri Helgát, hogy szerezzen neki, Quenalnak és Malcolmnak meghívót, mert a nyomozást előre viheti az ügy. Helga érdeklődik, hogy hogy állnak a harmónium körmére nézéssel.

Mellira eközben Eccoval beszél ezekről és igen jól informált hölgynek bizonyul. Tesz egy furcsa megjegyzést, ami szerint biztosan tudja, hogy Ivar még életben van. Ír egy meghívólevelet Ecconak (és partnerének), majd távozáskor egy apró trükkel ráéget egy xaositect címert.

Az Éhes Troll

Miután Dina és Malcolm elbúcsúztak Helgától, kiszúrták, hogy egy alak leselkedik a szomszéd sarkon. A fickó is kiszúrta őket és intett nekik, hogy jöjjenek oda. Az illető Ollen Karle volt, egy zápult félelf. Azt mondta nekik, hogy tudja mi történt Ivarral és hogy Helga veszélyben van, de itt nem beszélhetnek. Jöjjenek ma éjfélre az Éhes Trollba.

Nekivágtak hát négyen a Kaptárnak, merthogy az Éhes Troll ott van. A forgalmasabb utakon maradtak, de mikor Dina megbámult néhány gyíkembert azok követni kezdték őket és kötekedni. Quenal éles nyelve persze megint eljárt, Ecco és Malcolm alig tudta lecsillapítani a kedélyeket, majd gyorsan tovább tuszkolták a tudatlan lányt.

Az Éhes Trollban már várta őket Ollen, aki egy zűrzavaros történetet kezdett előadni nekik egy bizonyos Bellart Ohrungról, aki egy alakváltó és elárulta őt. Otthagyta meghalni Pandémóniumban, ám ő mégis hazajutott Sigilbe. Ez a Bellart az, aki megölte Ivart és Helga is veszélyben van.
Eközben a fogadós bereteszelte a fogadó ajtaját és felállt hat ork, hogy körbevegyék az asztaltársaságot. A fogadós egy rejtett karral kinyitotta a pincébe vezető csapóajtót, és egy öblös hang szólalt meg, hogy ő éhes.
Ekkor azonban egy ráncos képű, hiányos fogazatú suszter is felállt és villámvarázslattal szétégetett egy másikat. Az illető átalakult és Ollen összeroskadt, mikor felismerte Bellartot. Bellart úgy mímelt, mintha újfent varázsolna, majd egy dobótőrt hajított a félelfbe, aki elájult a tőrön levő méregtől. Eközben azonban Ecco nekirontott a legközelebb orknak, Malcolm meglőtte a fogadóst, Quenal pedig elaltatott egy másik orkot.
Mivel már csak hárman maradtak, menekülőre fogták a dolgot, de Ecco vadul utánuk rohant és az ajtóban elvágta egyik menekülését. Végül is a véresre vert ork túlélte, mert Quenal lecsillapította Eccot. A három ork menekülés közben még odaszólt “Még találkozunk! Talán…”

A megrémült fogadós közölte velük, hogy ingyen fogyasztottak, de Malcolm még adott is neki némi pénzt, kompenzálásként a sérüléséért. Eközben Bellart felnyalábolta Ollent és szapura léptekkel maguk mögött hagyták a Kaptárt.
Bellart elmondta, hogy Ollen már másoknak is mondott paranoid pletykákat róla, ezért jött ide kideríteni, mit is művel. Állítása szerint az álcája egy varázslat volt, ami felkeltette Malcolm érdeklődését.
Ollen még annyit elmondott, hogy Bellart a Kapuk Mesterével áll kapcsolatban, ezért Ecco megkérdezte, hogy mit tud a Trimakaria Mocsarába vezető kapuról. A varázsló szeme elkerekedett, és hamarosan kiderült, hogy ő volt az, aki elküldte Khallaxont múlt évben arra a vágtára, amiből nem tért vissza. Elmesélte nekik Trimakaria és a Tündérherceg legendáját és azt mondta, hogy ha bármit kiderítenek a Tündérherceg kilétét illetően, akkor busásan megfizeti őket.

Bál a Belakar-Immas házban

Ecco elhívja Kimrodot a bálba, a többiek pedig Helga által kapott meghívókkal érkeztek. Megcsodálják az álkupolát, a kiállított lovagi páncélokat és Ecco megkeresi a híres faliszőttest is, amit a lovagteremben talál meg. Ezután felkereste az egyik házigazdát, hogy megtudakolja, honnan van a szőttes, de Nissis úrnőtől csak annyit tudott meg, hogy több generáció óta a családja birtokában van.

Malcolm nézelődik, hogy lát-e bárkit, aki furcsán viselkedik és egy csinos lányt vesz észre, aki épp egy lezárt lépcsőn át surran vissza a lovagterembe. A lány is észrevette és végül is szóba elegyednek. Zeloron Ginsdottir néven mutatkozik be és azt hallotta, hogy a palotából nyílik a labirintus, amibe a ház jelenlegi fejének a bátyját zárta az Úrnő.
Erről már Dina apjától is hallottak: Ra-Tahat elkövette azt a hibát, hogy több portált elpusztított, hogy üzleti vetélytársait tönkretegye, ezt viszont a Fájdalom Úrnője nem vette jó néven.
A félelf lány egyébként Sigron Logrash ismerőseként lett meghívva, úgyhogy megkérik, vezesse őket hozzá. El is beszélgetnek a félelffel, de mint kiderül, neki nem volt kapcsolata Ivarral, őt csak mint híres parti-szervezőt vonták be a megemlékezésbe.

Ekkorra Ecco is megkerül, Zeloron pedig lelkesen hívja őket, hogy nézzék meg a labirintus freskókat a szalonok közti folyosókon.

Rezsi

Legutoljára 12-én számoltuk el a megélhetés költségeit, most pedig 30. van, úgyhogy 18 napi rezsit kell mindenkinek levonnia.

Étel és ital erre az időre 10.5 ezüst.
Szobát bérlőknek a bérlete: 3 ezüst.
Quenalnak csak 19-e óta kell a fogadói szobáját fizetnie, amely így 5 ezüst.

XP

Dina – 120 xp
Wizard: 0 xp
Scholar: gyíkemberek megbámulása 10 xp
Guvner: nyomozás hivatalos ügyben 30 xp
Szerepjáték: színészek csábítgatása, színjáték Malcolmmal, családi ebéd, gyíkemberek megbámulása 80 xp

Ecco – 160 xp
Priest: Kocsmai verekedésben harc 40 xp.
Artist: Rengeteg kiválló festményt tekintett meg a palotában 30 xp.
Fated: Mellira meghívásánál csak akkor fizette ki a bort, amikor hasznos információt kapott. Nem fogadta el ingyen a meghívót. 30 xp
Szerepjáték: utána járt a szőttesnek (bond), lecsillapította a gyíkembereket, vérszomj az Éhes Trollban 60 xp

Malcolm – 130 xp
Thief: kocsmai verekedés, báli intrikák világa 60 xp
Craftsman: 0 xp
Sensate: színházlátogatás, formian méz és Dina megkóstolása 30 xp
Szerepjáték: lecsillapította a gyíkembereket, kocsmárossal nagyvonalú volt 40 xp

Quenal – 110 xp
Wizard: sikeres sleep varázslat a kocsmai verekedésnél 30 xp
Scholar: sigil újabb negyedeinek megismerése 30 xp
Guvner: nyomozás hivatalos ügyben 30 xp
Szerepjáték: éles nyelvét a gyíkembereken köszörülte 20 xp

View
Drama at the Comedy

Miután legyőzték a démont Ecco és Malcolm felbéreltek egy utcafiút, hogy figyelje mikor jön a járőr. A kölök felajánlotta, hogy ha több a leves, akkor még el is tereli őket. Így is tett és így volt idejük a legyőzött démont “feldolgozni”. Madou lenyúzott bundájából köpenyre valót, míg a többiek a démonvért és körmöket gyűjtötték be varázskomponensnek. Ezután óvatosan, feltűnést kerülve elszivárogtak a helyszínről.

Délben beszéltek meg találkozót a Hableányban, ahol Barnard várta őket az emeleti különteremben. Dina érkezett legelőször és kicsit feszélyezve érezték magukat kettesben Barnarddal. Megünnepelték győzelmüket, Barnard kiosztotta az ígért pénzeket. Dina visszautasította a saját hányadát: Ecco le akart csapni erre, hogy majd szétosztják, de Barnard visszavette inkább a pénzt, mondván hogy szétosztja majd Huol Mon által meggyilkolt társaik rokonsága közt.
Barnard elmondta Dinának, hogy Kuriz Vynn koponyáját ő eladta az Éjszaka Csontjainak, ahol a Csontok Mestere képes megszólaltatni a koponyákat. Így ha a könyv nyomára akar bukkanni, keresse fel az Éjszaka Csontjait.

Üzleti látogatás az Éjszaka Csontjaiban

Madou elment elkészíteni a démonbőr köpenyét, a többiek viszont ebéd után át is mentek az Árok partján lévő Éjszaka Csontjaiba. Leereszkedtek a lábszárcsontokból kirakott létrán és egy patkányember őr beengedte őket. Drága bútorokkal, könyvespolcokkal berendezett szalonba érkeztek, ahol hamarost megjött a vén mester, Öreg Lothar.
Alaposan kikérdezte Dinát arról, hogy mi érdekli, majd leereszkedett egy spirállépcsőn a mélybe, hogy utána járjon. A csapatnak addig volt egy órája, Ecco és Malcolm játszott, ahol Ecco annak ellenére nyert, hogy észre se vette, hogy csal Malcolm. Dina és Quenal eközben a könyveket bújták.
Quenal egy Sigil útikönyvet olvasgatott és talált egy érdekes részletet. A Belakar-Immas ház palotájában van egy faliszőttes, amely Thor Óriásainak Elveszett Templomát ábrázolja. Ezt a templomot egy Thor hitére megtérő óriás klán emelte, ám mikor elkészültek, a többi óriás rájuk támadt és kiírtotta őket, mint árulókat. A templom helyét ma már senki se tudja, ezért ez a szőttes felpiszkálta Ecco kiváncsiságát.

Végül visszatért Öreg Lothar és a következő ajánlatot tette Dinának: megmondja, hol van az a könyv, amit keres. Fizetségül azonban nem pénzt kér, hanem egy másik koponyát: egy eltűnt kalandozó koponyáját.
Az illető egy Khallaxon nevű ogre, aki Trimakaria Mocsarába ment el kincset keresni. Az oda vezető portál minden évben egy hónapra nyílik ki. Khallaxon múlt évben ment el, de nem tért vissza egy hónapon belül – minden valószínűség szerint odaveszett. A portál másfél hónap múlva fog újra kinyílni, Lothar meg tudja mondani nekik a részleteket, hogy hol. Menjenek át, keressék meg az ogre holttestét és hozzák vissza a koponyáját. Ha közben kincset is találnak, az már az ő saját vágtájuk.

Miután megállapodtak a mesterrel mindenki ment a maga dolgára.

Downtime

Dina elhatározta, hogy segít Barnardnak a perében, amit ugyebár az ő általa beküldött névtelen feljelentés indított el.

Ulma felkeresi Eccot, aki elkezd festeni róla egy akt képet. Malcolm másnap megtekinti a megszerelendő csapdát és másnap meg is javítja. Azonban a szélfejű sensatet nem bírt ellenállni a kiváncsiságnak, és megkérte Ulmát, hogy szívjon tőle vért. Ecco tisztes távolból várakozott, míg Ulma beleharapott Malcolmba és úgy elragadtatta magával a vérszívás élvezete, hogy kis híján megölte a fiatal srácot.

Quenal sikeresen levizsgázik és felavatják Guvnerként. Kis híján bealszik Hashkar faktol felavatási beszédjén, amiben a Fraternity of Order büszke történetéről beszélt, különös tekintettel a négyszáz évvel ezelőtt bevezetett építészeti előírások dicsőséges sagájáról, melyek 13%-al csökkentették az omlásveszélyt az utcákon.

Helga Panasza

Quenalt is Duann Kversik alá osztják be, Dina mellé. Meg is bízza őket Duann, hogy a következő panaszos ügyét vegye fel Dina, Quenal pedig majd segédként jegyzetel mellette.
A panaszos egy fiatalasszony, Helga Nilsdottir, akinek hat napja tűnt el színész férje, Ivar Felhalken, a színházból hazafelé jövet. Ez ügyben már tett egy feljelentést, de most még egyet szeretne tenni, a Harmónium ellen hanyagság vádjával!
Alaposan kikérdezik a nőt, akiről megtudják, hogy várandós, és elnéző férje kicsapongásait illetően, viszont érthetetlennek tartja, hogy tűnhetett el Ivar az alatt az öt utcányi táv alatt, amit meg kellett hazafelé tennie – mindezt az Úrnő Negyedében, Sigil legbiztonságosabb helyén.

Duann homlokát ráncolja a feljelentés kapcsán, mivel úgy érzi, ebből politikai balhé lesz. Megkéri Dinát és Quenalt, hogy nézzenek a körmére a kishölgynek, mielőtt ő az irodavezető elé vinné az ügyet.
Azt is megtudják, hogy ez már a harmadik olyan eltűnés, ami az új Fated faktol, Rowan Darkwood politikai ellenfeleivel esik meg és a harmónium orra előtt történik. Ulgirf egy bariaur sensate kocsmáros, aki hangos kritikusa volt Darkwoodnak, míg el nem tűnt fél éve. Azonban egy hónapja megkerült. Xilremik pedig egy tiefling kalandozó, aki a Fatedek korrupciójáról lopott ki iratokat a Hall of Recordsból: extra adókat vetettek ki, hogy a Sanno sókereskedőház megőrizhesse monopóliumát, cserébe súlyos összegeket fizetett be a frakció kasszájába. Ő saját házából tűnt el, pedig a harmónium őrizte biztonságát.

Dina és Quenal felkeresik a megkerült Ulgirfet. Meglepetésükre a rossz hírű, vad duhalykodásról és fürtökben lógó rosszlányokról híres lokálja átalakult. Csöndes hely lett, githek és öregek üldögélnek itt, és alkohol nem is kaoható csak tej, kefír és joghurt. Ulgirf elmeséli nekik, hogy elunta már a várost, a sok mulatság se volt már érdekes élmény. Egy este átesett egy portálon, és úgy érezte szüksége is van új élményekre. Utazgatott hát a síkokon, végül Arkádiában, egy formian városban töltött el két hónapot, mely megváltoztatta világlátását. Azóta a rendszerető, békés életet kedveli, nem is árusít már alkoholt se. Viszont árul formian mézet, ami a nyers tojásfehérjére emlékeztet, némi gejl édes ízzel keveredve.

Másnap elhozzák ide Malcolmot és Eccót is, illetve vesznek a színdarabra jegyeket, de csak a két nappal későbbire kapnak jegyet. Ivar szerepét ugyanis a bariaur sztár Ellemi Krad vette át, és ez bevonzotta patás rajongóit is.

XP

Dina 100 xp
Wizard: mágiát tanít 20 xp
Scholar: démon holttestének leskiccelése 10 xp
Guvner: Barnardnak segítség a pereskedésben 10 xp, nyomozás 10 xp
Szerepjáték: nyomozás tovább Kuriz Vynn után, Barnarddal feszült viszony 40 xp

Ecco 100 xp
Priest: fesztivál az Allfathers Hallban. 20 xp
Artist: Ulma festménye 30 xp
Fated: üzletelés Dina apjával 10 xp
Szerepjáték: utcafiú felbérlése, érdeklődés Thor elveszett temploma iránt 40 xp

Malcolm 120 xp
Thief: Bones of Nightban látogatás 20 xp
Craftsman: zárat és csapdát készített Ulmának 30 xp
Sensate: megharaptatta magát Ulmával 30 xp
Szerepjáték: Fandénak elvitte a ládát, kipróbált sok újdonságot 40 xp

Quenal 100 xp
Wizard: démonvér begyűjtése 10 xp
Scholar: felvételi vizsga sikeres letevése, könyvek tanulmányozása Éjszaka Csontjainál 30 xp
Guvner: felvételi vizsga, nyomozás 30 xp
Szerepjáték: ismerkedés furcsa italokkal 20 xp

View
Barnard Tázzon VII
Az őrdémon legyőzése

Dina hazatért családjához, ahol apja hajlandó volt visszafogadni tanítványának – a Huol Montól zsákmányolt varázskönyvért cserébe. Annak ellenére, hogy örült lánya hazatérésének, azt már kevésbé értékelte, hogy az megfutamodott a kihívások elől.
Malcolm és Quenal is elindultak, hogy megkeressék Dinát és rábeszéljék a visszatérésre. Malcolm útja elvezette egészen az Információ Csarnokáig, ahol azonban a bürokrácia lassúsága miatt csak két nap múlva kapta meg Gudrun Tahnlung lakhelyét. Quenal viszont a guvnereknél érdeklődött és így délutánra ő meg is jelent Dinánál. Elbeszélgetett a lánnyal és apjával is, és arról meggyőzték, hogy az Orcus szektával való vendetta közös ügyük.

Este összegyűltek hát a Hableányban, de még kissé feszült volt a hangulat a csapat tagjai közt, amin nem segített az, hogy a harmónium járőr Barnardot kereste – Dina feljelentése nyomán. Arról is vita volt köztük, hogy a démont csak elcsalni lenne jó, vagy legyőzni. Ecco, aki úgy érezte, hogy istene elvárja tőle, hogy köszörülje ki az elmúlt napokban a harcosi önérzetén esett csorbát, a harc mellett kardoskodott és ezt végül a többiek is elfogadták, mivel sejtették, hogy a démon gyors, ezért ha fogócskáznának egyenként kapná el őket. Mindenesetre azt találták ki, hogy Madou elcsalja majd a démont a sörcsarnokból egy félreeső sikátorba, ahol csapdát is állítottak fel.

A terv persze nem élte túl a találkozást az ellenséggel. Míg Madou bement a sörcsarnokba és lisztet szórt a láthatatlan démonra, a többiek túl közel ólálkodtak így a forgalmas utcán tört ki a harc. Malcolm ráadásul megpróbálta meglőni az akkor még láthatatlan démont, de helyette az az elől menekülő Madout találta el.
Végül lassanként behátráltak a sikátorba, de nem volt meg az összhang köztük. Ecco például megállt és a sikátor szájában fordult szembe a démonnal, miközben a varázslók néhány varázslövedék beleeresztése után már az eredeti terv szerint egy belső udvarra másztak be. Malcolm által elhajított csapágygolyóknak is Ecco lett az első áldozata.

barlgura.jpg

Végül csak sikerült a sikátorba becsalni a démont. Ekkor Madou gyorsan felmászott egy ház falán, a varázslók pedig a belső udvarban várták a démont, aki azonban addig már nem jutott el. Eccoval bírkózni kezdtek, miközben Malcolm számszeríjával lövöldözte tisztes távolból és Dina is kidugta az orrát egy tűznyíl erejéig. Ecco érezte, hogy karját átjárja Thor hatalma és fegyvere egy hatalmas mennydörgés közepette csapott le a démon koponyájára.

Dina 75 xp
Wizard: démonnal csata 30 xp
Scholar: tanulás otthon 10 xp
Guvner: feljelentés írása 15 xp
Szerepjáték: este kocsmázáskor 20 xp

Ecco 80 xp
Priest: démon legyőzése 60 xp
Mesterember: 0 xp
Fated: 0 xp
Szerepjáték: este kocsmázás során beszélgetés 20 xp

Madou 80 xp
Barbarian: démonnal csata 60 xp
Vadonjáró: 0 xp
Godsman: 0 xp
Szerepjáték: felkészülés a démon ellen talizmánokkal 20 xp

Malcolm 50 xp
Thief: démonnal csata 30 xp
Mesterember: 0 xp
Sensate: 0 xp
Szerepjáték: este kocsmázásnál beszélgetés, bürokráciával ismerkedés 20 xp

Quenal 70 xp
Wizard: démonnal csata 30 xp
Scholar: 0 xp
Guvner: 0 xp
Szerepjáték: Dina visszahívása a csapatban 40 xp

View
Barnard Tázzon VI
Hajsza lezárul

A csapatot Ammara Lensi vezetésével bevitte a harmónium a közeli őrtornyukba. Miközben egy gyógyító ellátta Eccot, addig a többieket kihallgatta Plenka kapitány. Malcolm sikeresen megyőzte arról, hogy neki semmi dolga nem volt még korábban az Orcus hívőkkel. A kapitány egyébként nem szívlelte a démonimádókat, így hamar elengedte a csapatot.

Barnard halálhírét a banda megrendülten fogadta. Az öt gith bandatag nem volt hajlandó megjelennek Malcolm és Madou által összehívott közös gyűlésre, ahol bosszút fogadnak a gyilkos ellen.

Ecco, Malcolm, Madou és Kimrod visszatérnek Kuriz Vynn házába, hogy megvizsgálják még egyszer az Orcus szentélyt. A lenti ajtót bedeszkázva találják, a szentély ajtaját pedig egy új lakat zárja. Mikor Malcolm kinyitja a zárat, felizzik egy rúnakör az ajtón és lángtenger robban az arcukba. Se a szentélyben, se a pincében nem találnak semmi érdekesen, azon kívül, hogy egyértelműen járt itt valaki a közelmúltban. Madou a szentélyben felfirkantja, hogy amíg Huol él, addig nem lesz nyugtuk.
A lángoktól sérült Eccot és Kimrodot elcipelik az Allfather Hallba, ahol az éjjeli őr végül is beengedi őket és Aarok Glifson meggyógyítja őket 1-1 aranyért.

Másnap reggel Kuala jön aggasztó hírrel, a sarkon kellett volna találkoznia Harannával, de az nem került elő, viszont megtalálta számszeríját egy pocsolyában, az Alkimisták utcájában.
Madou és Malcolm rohannak a helyszínre, majd a templomból visszatérő Kimrod és Ecco is gyorsan csatlakozik hozzájuk. Egy romos házat lebontó három dabus furcsa rébuszaiból annyit megértenek, hogy valaki elragadta a gnóm lányt.
Ekkor jut eszébe Malcolmnak, hogy átnézze Huol jegyzeteit és találnak is egy bejegyzést egy közeli házra, hogy ott, a harmadik emeleti erkélyes lakás nappal mindig üres. Malcolm és Madou a háztetőkön át indul oda és hallják is, hogy Haranna hangosan veszekedik az őt vallató Huol Monnal. Eközben Ecco és Kimrod pedig a belső udvar felől közelít. Kimrod végül innen felmászik a tetőre, de mikor leengedné Ecconak a kötelet, beszakad alatta a tető. Ezzel kitört a káosz.
Madou leszaltózott két emeletet és szembetalálkozik Huol Monnal. Ecco egy földszinti ablakon át tör be a házba, Malcolm pedig Madou nyomában van. Harannát egy asztalra kikötözve találják, a karján egy kis kígyó tekereg, amely gyorsan Huol Mon ruhájába csússzan át. Madou és Malcolm azzal van elfoglalva, hogy az ajtótól elvágják Huolt, ezért teljesen meglepi őket az, hogy ő az erkély felé vetődik és egyszerűen kilép a levegőbe, egyetlen varázsszót mondva.
Kimrod egy tőrt hajított a lefelé lebegő varázslóba, Madou pedig akkor ugrott utána, mikor az következő varázslatával eltűnt. Azonban nem teleportált, csupán láthatatlanná vált, így a félszerzet a nyakában landolt és vadul viaskodtak egymással. A csata zaja felkeltette az utca több lakójának a figyelmét, köztük Dinát is, aki a Huol Montól zsákmányolt varázskönyvre borulva aludt eddig.
Huol Mon egy teleporttal némi előnyre tett szert és sikerült is Madout megtévesztenie, azonban az utcára lerohanó Dina varázslövedékekkel leterítette.

A foglyot a banda egyik titkos raktárába vitték és alaposan összekötözték és a szemét is bekötötték, hogy ne tudjon teleportálni. A vallatás során kiderült, hogy nem ő ölte meg Barnardot, pedig évek óta erre készül. A csapat arra jutott, hogy valószínűleg az Orcus szekta fogta el, és ha még életben van, akkor az Abyss templomában fogják majd valószínűleg feláldozni. Huol elég szenvedélyesen fröcsögött Barnard ellen, aki meggyilkolta mesterét és kikelt a sigili korrupt igazságszolgáltatás ellen, amely nem volt képes igazságot szolgáltatni az öreg alkimista halálában. Szavai azonban egyedül Dinát hatották meg, a banda tagjai ugyanis nem tudták Huolnak megbocsátani, hogy barátaikat mészárolta le sorban, viszályt robbantott ki köztük és az Orcus szekta közt, ráadásul a bandát se akarták gyengének mutatni.
Dina ragaszkodott hozzá, hogy ő neki Barnard megígérte, hogy elbeszélgethet a fogollyal és ő erre nyugodt körülmények közt tart igényt. Erre a bosszútól égő Kimrod rendkívül mérges volt. Dina annyit viszont megtudott Huoltól, hogy Kuriz Vynnek adósságai miatt el kellett adnia könyvgyűjteményét még halála előtt.

Aznap Dina, Madou és Kimrod őrizték a foglyot, miközben Ecco a festményével foglalkozott otthon, Malcolm pedig Fande ládikájára készített lakatot.

Éjszaka már Dina, Madou és Malcolm őrzik a foglyot, mikor is mágikusan kinyílt a retesz és három csuklyás alak lép be. A fagyos érintésű élőholtak rájuk támadnak és csak nehezen sikerül legyőzniük őket. Dina épp azt fontolgatja, hogy kiengedi Huol Mont, hogy segítsen nekik.
Nem sokkal később Ecco arra ébred, hogy ágya fölé hosszú tőrt tartó csuklyás alakok hajolnak. Riadtan kiveti magát az ablakon és hálóingében rohan a raktár felé, közben a Harmóniumért kiabálva.
Mikor a többiek meghallják közeledtét fogják a fejüket, hogy miért hívja ide az őrséget. Mikor megtudják, hogy hét csuklyás üldözi megijednek, de végül is beengedik. Mielőtt azonban Malcolm visszatenné a lakatot (amit az Orcus szentélyből lopott és amihez nincs rendes kulcsa), az ajtónak feszültek az élőholtak kintről. Végül nagy nehezen sikerül visszazárni a lakatot és némi időt nyernek. Madou és Dina kimászik a pincéből kivezető angolaknánk, Malcolm azonban beszorul – a még mindig pizsamás Ecconak kell visszacibálnia őt.

Dina elrohan a bandatagokat megkeresni, és Melorival együtt tér vissza, eközben pedig Madou az árnyékokban osonkodva figyeli az élőholtakat. Kiszúr az utca túloldalán egy másik rejtőzködő alakot. Először azt gondolja, hogy talán az lehet az élőholtak irányítója, a fickó azonban az egyik csuklyás mögé oson és hátbaszúrja.
Ismerős hangon odakiállt Madounak hogy “Ő az irányítójuk, őt kell megölni!” és el is intézik ezt a nekromantát. Bent a pincében várakozó Ecco és Malcolm meglepve ismerik fel Barnad hangját!

Eddigre megérkezik a harmónium is, és a hirtelen jóval ostobábban viselkedő zombikat eltakarítják. A kint levők persze figyelnek arra, hogy a ne hívják fel a figyelmet a raktárra, amiben a foglyot őrzik.
A harmónium távoztával sor kerül a boldog egymásra találásra, ami Dina részéről egyáltalán nem volt boldog. Lekever egy nagy pofont Barnardnak, amiért ismét megvezette őket, majd követeli, hogy engedjék szabadon a foglyot. Hosszas vita veszi kezdetét, ahol is a bandatagok egyöntetűen azon az állásponton vannak, hogy a gyilkost meg kell ölni. Barnard megkérdezi Huol Montól, hogy válasszon: ők ölik meg, vagy átadják a hatóságoknak, mint sorozatgyilkost. Huol dühösen közli, hogy legyen gyorsan végen a dolognak, öljék meg ők.

Dina azonban nem nyugszik ebbe bele és óvatosan egy varázslatával kioldja Huol Mont. Az megpróbál szökni, amiben Dina is segíti, útját állja a többieknek és még verekedni is elkezd botjával, azonban Barnard elébe vág az ajtónál a fogolynak és hamar leteperik. Dina dühösen távozik.

Dina – 150 xp
Wizard – varázsharc Huol Monnal, küzdelem mágikus hatalmú zombikkal 60 xp
Scholar – varázskönyv további tanulmányozása 10 xp
Guvner viselkedés: 0 xp
Szerepjáték: rendkívül drámai beszélgetések és fordulatok 80 xp

Ecco – 180 xp
War priest: harc Huol Monnal, zombikkal 60 xp
Artisan: festegetés szabadidőben 10 xp
Fated viselkedés: az ingyenes gyógyításért is fizetett, Huol pénztárcájának lenyúlási kísérlete 30 xp
Szerepjáték: emlékezetesen szórakoztató játék (pizsamás “Harmóniumot!” jelenet, Huol pénztárcája), vitában részvétel 80 xp

Madou – 160 xp
Barbarian: varázsló elleni harc, élőholtakkal harc 60 xp
Vadonjáró: 0 xp
Godsman viselkedés: istenné válásról érdeklődött a templomban 20 xp
Szerepjáték: felháborodása a forradalmi tanokkal szemben, vitában való részvétel 80 xp

Malcolm – 150 xp
Thief: betörés az Orcus szentélybe, Huol Mon lenyomozása és elkapása, szökési kísérlet megakadályozása 60 xp
Craftsman: lakatkészítés szabadidőben 10 xp
Sensate viselkedés: 0 xp
Szerepjáték: klán kötődés kijátszása, filozófia vita Huol Mon sorsáról, vitában részvétel 80 xp

View
Barnard tázzon V.
Barnard halála

Miután megtudták, hogy Huol Mon melyik utcában lakik elkezdenek a környéken ólálkodni, hátha meglátják hazafelé menet. A sarkon lévő gyertyaárus lányt meglopja egy tolvaj eközben, Madou és Malcolm üldözésére indulnak, Ecco pedig értetlenül nézi őket és visszamegy sörözni a többiekkel együtt.
Madou lemarad, Malcolm azonban megtalálja a tolvajt, aki már nyugodtan sétál a tömegbe elvegyülve. Ő is így tesz és ellopja az erszényét. Balszerencséjére egy halaskofa kiszúrja és tolvajt kiállt, úgyhogy most ő kezd el rohanni. Egy hamónium járőr is ideér addigra, úgyhogy csak a háztetőkön át menekül meg.

A gyertyaárus lánynak a többiek adtak már némi pénzt, hogy kisegítsék, Malcolm pedig visszaadja az erszényét is. A lányka nagyon hálás és megtudják tőle, hogy Huol Mon nála szokott gyertyákat venni és megmutatja, melyik házban lakik.

Dina bekopog oda és a házinénitől kideríti, hogy melyik a szobája. Azt adja elő, hogy egy könyvet akar visszakapni tőle, a házinéni persze valami mást sejt a kapcsolatuk mögött.

A csapat éjfélig a környéken lézeng, majd Malcolm felmászik a harmadik emeleti szobába, ahová Dina fellebegtette a mászókampót. Bent talál némi ruhát, röpiratokat és egy könyvet, amelynek a szövege a szeme láttára változik meg: ez Huol Mon illúzióval álcázott varázskönyve, azonban épp éjfélkor járt le az álcázás róla.
A könyvet elteszi, a forradalmi röpiratokat ellenben az asztalra rakja ki, mint bűnjel és elkezd lemászni. Eközben azonban felébredt a házinéni és gyertyát gyújt. Quenal altatás varázslattal elaltatja, azonban a gyertyája felgyújtotta takaróját, amit a lefelé mászó Malcolm szúr ki. Hamarost felriasztják a környéket, hogy tűz van, majd ők maguk lelépnek.

Este Dina még fogalmaz egy vádat Huol Mon ellen, felforgató forradalmi tevékenységért, amit eljuttatnak a Harmóniumhoz, majd a két varázsló beleveti magát a varázskönyv bogarászásába. Ecco és Madou megfigyelik a ház környékét, de éjszaka nem tér oda vissza Huol.

15-én a varázslók Huol Mon varázskönyvét bújják, míg Ecco fényfiúként dolgozik. Madou visszamegy az Idő Kezébe és Gizziktől elnyer egy tőrt. Malcolm pedig Barnarddal és Douggal elmegy a klánjuk papjához, Ardenhez. Arra jutnak, hogy ha hoznak komponenseket, tud főzni egy gyorsaság italát, ami segít elkapni a folyton elillanó gyilkost. Malcolmot elhívja Fande McGuffin, hogy segítsen megszerelni egy ékszeresdobozkáját, mert az udvarlójától kapott egy szép ezüstnyakláncot, és fél hogy szülei rögtön eladnák, ha megtalálnák.

16-án Barnard, Haranna és Madou elmennek bevásárolni a komponenseket a gyógyfőzethez. Utolsó állomásuk Kelleranhoz vezet, aki egy furcsa gith nő, egzotikus madarakat árusít. Kedveli az apró népeket, és Madou tollköpenye rögtön megragadja fantáziáját. Madou felfedi neki pszionikus képességeit, amire úgyszintén rácsodálkozik.

Ekkor azonban hörgést hallanak kintről és Barnard helyén csak egy, a tetőre vezető, vércsíkot találnak. Madou felmászik, de csak néhány további vérfoltot talál. Az egész társaságot idehívják, hosszasan nyomoznak a környéken, mikor rájuk tör Hagar, egy nagydarab ork. Mint hamar egyértelmű lesz, ő is Orcus hívő és bosszúról fröcsögve nekirongyol a csapatnak. Sikerül végül legyűrniük, bár Malcolmot ismét elaltatja Quenal, Eccot pedig egyetlen csapással kiütötte az ork fegyvermester. Segédje egy vén öregember, akire a tomboló Madou ráveti magát és leszúrja…majd újra és újra, miközben az öreg átkozódik és vinnyog…
Mikor a félszerzetet lenyugtatják, megtudják tőle, hogy őt csak felbérelték. Mivel a csapat nem akar több gondot a patkányemberekkel, elengedik, sőt még az erszényét is visszakéri Malcolmtól.

Eddigre azonban odaér a Harmónium járőr, akiknek még Ecco kezdett el kiabálni és beviszik a helyőrségre a csapatot.

Dina – 120 xp
Wizard: mage handdel ügyeskedés a mászókampóval, varázskönyv tanulmányozása 50 xp
Scholar háttér: varázskönyv tanulmányozása 20 xp
Guvner: vádirat írása 30 xp
Jellemvonások: ott akarta hagyni Barnardot, amíg az be nem lengette, hogy tud segíteni Kuriz Vynn könyvét megtalálni 20 xp

Ecco – 80 xp
Priest: harc az orkkal 30 xp
Festőművész: 0 xp
Fated: gyertyaárus lány gondjának ignorálása 30 xp
Jellemvonások: meghivatta magát sörre történetekért 20 xp

Madou 100 xp
Barbár: összecsapás egy másik barbárral 60 xp
Vadonjáró háttér: 0 xp
Signer: 0 xp
Jellemvonások: kockajáték vastőrért, berzerkben ráugrani az öregre 40 xp

Malcolm – 150 xp
Thief: betörés, tolvajlások és effélék 60 xp
Mesterember háttér: lakat készítése Fandénak 30 xp
Sensate: 0 xp
Jellemvonások: klánjának támogatása, Fandénak segítség, legjobb felszerelésre törekvés 60 xp

Quenal – 105 xp
Wizard: varázskönyv tanulmányozása, újabb mesterfogások az altatás varázslattal 50 xp
Scholar háttér: varázskönyv tanulmányozása 20 xp
Guvner: razorvine tanulmányozása 15 xp
Jellemvonások: tanulás varázskönyvből 20 xp

View
Barnard tázzon IV.
Üzletelés forró tűznél

Mivel a hőseink mást nem tehettek, csak vártak arra, hogy befusson valami hír az informátoraikhoz, úgyhogy mindenki két napig saját magánügyeivel foglalatoskodott.

Ecco elment a templomba és Thor szobra előtt meditált hosszasan. A főpap elbeszélgetett vele és meghívta az egy hét múlva esedékes ünnepi lakomára és javasolta, hogy készítsen egy szobrot, amit Thornak ajánl fel. Ecco meglepte azzal, hogy ő inkább a festményekhez ért.

Dina tovább nyomozott a Guvnerek iratai közt, de csak annyira jutott, hogy Adhaleid nevét megtalálta egy jótékonysági bálon, mint adakozó. Saját maga kalandjairól is beszámolót készített, de a Thozhin kriptáról semmit sem írt bele.
Quenalnak javasolta, hogy lépjen be a frakciójába, és kölcsönadta neki tankönyveit, amiből a felvételi vizsgára tanult. A vizsgára készülés mellett a Városi Gimnáziumba is eljárt Quenal, hogy harcolni tanuljon. A félork cipher tanár keményen dolgoztatta a csapat újoncot, és arra bíztatta őket, hogy ösztöneikre hallgassanak.

Malcolm lakatokat készített eladásra, Madou pedig rakodómunkásként dolgozott – noha nem volt könnyű a munkaadót meggyőzni arról, hogy egy hobbit jó rakodómunkás.

Második este egy félelf hírvivő érkezett, hogy Teressa hívja őket, nyomára bukkant a keresett illetőnek. A Mindenek Atyjának Csarnoka előtt találkoznak és egy Verik nevű bariaur informátorhoz küldi őket: a találkozó egy óra múlva lesz, a vasolvasztó kohók mellett és Verik már ki van fizetve előre.
Teressa elbúcsúzik tőlük, a félelf hírvivő viszont úgy látja, hogy Madou könnyű préda, megpróbál erszényébe nyúlni, ezt azonban Ecco és Malcolm és észreveszi. Az utóbbi finoman odébb löki a kezét, Ecco azonban lekever neki egy taslit és jól ráijeszt.

Verik egy boltív alatt egy utcai árusnál iszogat és mikor találkoznak gyanúsan sokat nézelődik körbe és húzza az időt. Mint kiderül, egy másik üzletet is letárgyalt ma estére, ám ott komplikációkra számít. Addig nem mondja el, hogy hol látta Huol Mont, amíg le nem bonyolítja egy tőr eladását egy ördöggel – így a csapat érdekelt az ő biztonságában.

A problémát nem is az ördög jelenti, hanem Huol apósa és annak fiai, akik meg is jelennek és követelik a tőrt. Mint kiderül ezzel ölték meg Karkarkát, Verik mennyasszonyát és Karkin ezt szeretné visszakapni. Quenal és Dina éles nyelvével felbőszíti az egyébként is ingerült bariaurt, aki megrohamozza a félelfet, azonban elvéti. Ecco letaglózza a dühödt kost, miközben Quenal elaltat egy bariaurt és az árkádok mögött rejtőzködő Malcolmot is. Hiába érkezik még két bariaur, a kohóból kireppen az ördög is és Verik eladja neki a tőrt egy zacskó pénzért.
Ecco ellátja a saját maga által leütött Karkin sebeit és elküldik a fiaival. Veriktől megtudják, hogy mennyasszonya egy forradalmi agitátor volt és az a gyanúja, hogy saját családja ölte meg, nehogy bajba sodorja őket. Ezért is adta inkább el a tőrt a baatezunak, aki varázslattal ki akarja deríteni, hogy ki is volt a gyilkos.

Az Idő Kezeihez irányítja a csapatot, Huol Mon ugyanis ott dolgozik varázslóként. Este körbeszaglásznak, majd hazamennek.

Másnap délelőtt az olajárus keresésére indulnak, akit meg is találnak Kuriz Vynn házánál. Vad hajsza veszi kezdetét, az öreg felborítja olajos amfóráját, amin Malcolm seggre is esik, majd megpróbálja néhány kanyarral lerázni őket. Kis híján sikerül is elbújnia, a csapat el is rohan a kapualj mellett, ahová behúzódott, de ziláló lélegzete végül elárulja.
Mikor rárohan a csapat egy füstbombát hajít maga elé, de Madou és Ecco leteperik és így ő maga ájul el a füsttől. Miközben az utcán az árusok mágikus támadást kiálltoznak a csapat gyorsan elsurran az öreggel. Sajnos későn veszik észre, hogy a hurcolászás közben, valószínűleg saját mérge hatására, de kimúlik. Kizsebelik és a csizmáját is lenyúlják, majd otthagyják egy sikátorban, némi alkohollal leöntve ruháját.

Délután Dina bemegy az Idő Kezeihez, hogy Huol Mon után érdeklődjön. Dina érdekes és bizarr beszélgetésbe elegyedik Huol Mon főnökével, egy modronnal. Huol eltűnt, mire Dina beért a műhelybe, és ebből azt a következtetést vonja le a modron, hogy biztos ama bizonyos romantikus kapcsolatról lehet szó közte és a csinos lány között.
Az Idő Kezeinél Gizzik a Szerencsés az ajtónálló őr, akit gyerekkorából ismert Dina. Azért őrködik itt, mert elvesztett egy fogadóst a céh mesterével szemben és egy évig kell szolgálnia. Tőle tudja meg, hogy Huol Mon a közelben lakik, a kocsma utcájában.

Dina 110 xp
Wizard tapasztalat: ördöggel való találkozás, modronnal való találkozás 60 xp
Scholar tapasztalat: kutatás az irattárban, modronnal való beszélgetés 30 xp
Guvner viselkedés: nem küönösebben 0 xp
Szerepjáték: szórakoztató beszélgetés a romantikáról a modronnal 20 xp

Ecco 110 xp
Priest tapasztalat: ördöggel való találkozás 10 xp
Clan artisan háttér: áldozati festmény készítése 30 xp
Fated viselkedés: Verik és apósa közti konfliktusnál 30 xp
Szerepjáték: alkudozás Verikkel 20 xp

Quenal 120 xp
Wizard tapasztalat: ördöggel való találkozás, altatóvarázslat “szakszerű” használata 60 xp
Scholar tapasztalat: vizsgára készülés 20 xp
Guvner viselkedés: nem különösebben 0 xp
Szerepjáték: minden idejét fejlődésre fordítja, bariaurnak frappáns beszólás 40 xp

Madou 100 xp
Barbár tapasztalat: verekedés feldühödt bariaurokkal 60 xp
Tribal háttér: 0 xp
Godsman viselkedés: nem különösebben 0 xp
Szerepjáték: fáramászás városi adaptálása, félelf befenyítése hogy megeszi 40 xp

Malcolm 120 xp
Thief tapasztalat: kémkedés, városi üldözés, besúgók és intrikák világába betekintés 60 xp
Mesterember tapasztalat: munkájával foglalkozott szabadidejében 20 xp
Sensate viselkedés: ördöggel való első találkozás 30 xp
Szerepjáték: a zsebtolvajló hírvivő lekezelése 10 xp

View
Barnard tázzon III.
Kocsmatúra az Alsó Negyedben

Délelőtt Ecco és Quenal “fantomképet” készítenek a gyilkosról, akit keresnek, majd Quenal elmegy, hogy ékszeres dobozt vegyen Ulmának a tönkretett helyett. Eközben Dina hazalátogat édesapjához, hogy megvan-e neki Ulma közös nyelven kiadott verses kötete. Nem volt, viszont az apja morgolódott, amiért csak akkor jön haza, ha kell valami segítség. A kötetet végül egy boltban megtalálta, de nem volt tíz aranya arra, hogy megvegye.

Délben a Hableányban összegyűltek, ahol Barnard épp megebédelt. Elküldte őket, hogy járják körbe a környék fogadóit. Ecco megpróbált némi külön költségkeretet kialudni erre, de Barnard emlékeztette, hogy majd ha elkapják a gyilkost, kapnak jutalmat. Dina erről most hallott először.

Először benéztek a Hooded Lanternbe, amely a környék rajzmestereinek a gyülekezőhelye és ahol jól ismerik őket, majd a Gith Arcát keresték fel. Itt a közönség szinte kizárólag githekből állt akik csöndesen üldögéltek és rosszalló tekintettél figyelték a csapatot, főleg a zajoskodó törpét. Dina megcsodálta a középen lévő világító medveszobrot, mely erre átalakult egy csillaggá. Egy gith formálta akaratával át és megtudták, hogy ez a Limbóról hozott káosz-plazma. Madou megpróbálta tudatával formálni, de rendkívül megfájdult tőle a feje, Malcolm még ennyit sem ért el. A kocsmáros kezdettől fogva érzékeltette velük, hogy jobban örülne, ha nem zavarnák meg a törzsközönséget jelenlétükkel. A keresett gyilkosnak itt se volt nyoma, azonban Dina megtudta, hogy Kuriz Vynnt ismerte a kocsmáros. Amikor az örökösödési szokások felől érdeklődött azt a választ kapta, hogy a sigili törvények szerint zajlik ez.

Ezután elmentek a Szeplős Patkányba egy lepukkant fogadóba. Az ajtóban két sápadt és vézna örömlány kínálta fel magát számukra, odabent pedig még csak három asztalnál ültek. Egy társaság korai vacsoráját költötte el a kétes kásából falatozva, két mólés már alaposan elázva üldögélt, három alak pedig a sarokból figyelte őket.
A kocsmáros barátságos volt de nem tudott segíteni nekik a nyomozásban. Az egyik fura alak viszont odajött hozzájuk és megpróbálta rábeszélni őket a Szerződés aláírására. Dustman volt, aki néhány aranyért a holttestük animálásának a jogát akarta megvenni tőlük – de Ecco már korábban eladta ezt a jogot nekik, a többieket pedig inkább a mágikus procedúra érdekelte. Rábeszélték arra, hogy élőholt animálásból nyílt napot tartanak, ha van elég érdeklődő.
Madou viszont teljesen kiborult ezen a feketemágián és inkább kiviharzott. Az egyik részeg megpróbálta elkergetni a dustmant majd hosszasan lamentált Dinának elhúnyt barátairól, akik a végtisztesség helyett csontvázként dolgoznak a Halottasházban.
Odakint Ecco még megtudta az örömlányoktól, hogy néhány napja látták a keresett alakot a Piros Póni közelében ólálkodni – ahol a két korábbi gyilkosság történt is. Azonban a nyomozásba nem kívántak belefolyni.

A következő helyszín a Tizedik Bugyor volt, tieflingek és féldémonok hírhedt találkozóhelye. Az ajtóban jelszót kértek, mely végül is öt réz lett (fejenként). Bent rögtön kivívták a közönség elismerését azzal, hogy Ecco a legkeményebb italt kérte. Egy fedeles fémkupában, melyet koponyaminta díszített, tálalták fel neki a forró baatori gőzbort. Nem csak forró volt és tömény, de csípett is, mintha csiliből főzték volna. Ecco leküldte egyben, Madou és Malcolm csak belekortyolt, Dina viszont elkortyolgatott egy fél kupával. Mikor a kocsmárosnál érdeklődtek az Orkfattya Urokhoz irányította őket.
Urok a kocsma végében lévő asztalnál ült az asztalfőn, mellette a falnál ott hevert egy nemrégiben megvert fickó. Dina adta elő az ügyüket azzal a szöveggel, hogy volt szeretőjét keresik, mert el akar számolni vele. Urok lelkesen vígasztalta és az ölébe ültette a lányt. Mikor a helyzet kezdett nagyon kényelmetlen lenni, akkor Malcolm odaszólt, Ecco pedig úgy döntött essenek túl az elkerülhetetlenen: elmondott egy védővarázslatot, majd elővette pörölyét és pajzsát.
A nagydarab félork-féldémon félrelökte Dinát és a két férfi felé fordult. A közönség nagy örömére jó kis bunyó kerekedett, ahol is Ecco két masszív ütést is bevitt, majd végül Malcolm is odaszúrt neki. Eközben Dina varázslatával tárgyakat hajigált (egy Eccot találta el) és így egy tömegverekedést robbantott ki.
Urok végül feladta a harcot, Malcolm pedig békejobbot nyújtott felé. Elosontak a verekedők mellett és megittak együtt egy-egy pohár bort.

Míg ez zajlott, az asztalnál hátramaradó Madouhoz odaült Teressa a Csodás. Mondta, hogy hallotta, keresnek valakit és felajánlotta segítségét. Madou odaadta neki a fantomképet és egy arany előleg: a másikat akkor kapja meg, ha megtalálta az illetőt.

A társaság ekkor már igencsak kapatos hangulatban volt. Mikor kijöttek és épp a verekedést tárgyalták meg előkerült egy Harmónium járőrcsapat. Elkezdték faggatni Malcolmot megjegyzéséről és Eccot véres kalapácsáról, mikor is Madou kidobta a taccsot. Természetesen ez is vétség, úgyhogy a járőrt vezető Ammara Lensi őrmester el akarta őket vitetni. Szerencséjükre Dina ismerte őt névről, Malcolm pedig előadta, hogy haza kell kísérniük a hölgyet. Madou helyszíni bírsággal akarta elintézni az ügyet, fizetett három ezüstöt, majd további kettőt az igazolásért és végül elengedték őket.
A négy keményfejű bemasírozott a kocsmába, ahol hirtelen abbamaradt a bunyó hangja, a csapat pedig úgy döntött, hogy ideje tovább állniuk.

Utolsó fogadó, amit meg kellett még nézniük az a Zöld Malom volt, egy elf fogadó, a vidék gyöngyszeme. Sajnos az ajtóban álló elf pincérlány kerek perec közölte velük, hogy törpék ide nem jöhetnek be. Madou, aki már így is túl sok pénzt költött az este kint maradt Eccoval, míg Malcolm és Dina kellemesen megvacsoráztak, ám a gyilkost itt se látták.

Cost of Living

A cost of livinget a hónap hattal osztható napjain fogjuk fizetni.
Átlagos étkezés hat napra 3.5 ezüst, ebben benne van némi alkohol is. Mivel elég sok kocsmázást lejátszottunk, ezért most csak 3 ezüstöt kell fizetnenek.

Egy szoba bérlése egy főbérlőnél hat napra 1 ezüst. Egy takarosabb fogadóban 3 ezüst.

XP

Dina 100 xp
Wizard: káosz-anyag megtekintése, mage handdel randalírozás 30 xp
Scholar háttér: káosz-anyag megtekintése, Ulma verseskötetének megkeresése 20 xp
Guvner: ismerkedés a sigili jogszabályokkal és a harmónium járőrök eljárásrendjével 10 xp.
Szerepjáték: érdeklődő, félelmet nem ismerő természet kijátszása, nyomozás a családi ügyei iránt: 40 xp

Ecco 110 xp
Cleric: kocsmai bunyó mint war-priest 30 xp
Artisan: fantomkép megfestése 30 xp
Fated: ingyen vacsora visszautasítása, valamit-valamiért elv követése 30 xp
Szerepjáték: makacs alkudozás 20 xp

Madou 80 xp
Barbár: kocsmai bunyó megfigyelése 20 xp
Vadonjáró háttér: 0 xp
Godsman: előítélet-mentesség a tieflingekkel szemben 10 xp
Szerepjáték:: mágia-fóbia kijátszása, részegség kijátszása 40 xp

Malcolm 110 xp
Tolvaj: környékbeli kocsmák felderítése, alvilági figurákkal megismerkedés: 60 xp
Mesterember háttér: 0 xp
Sensate: gőzbor és effélék kipróbálása 30 xp
Szerepjáték: újdonság varázsának megélése 20 xp

View
Barnard tázzon II.
Csapdák és csatornák

Dina Tahnlung: 110 xp
Varázslóként vámpírral találkozás 15 xp
Scholarként kripta felderítése, regény olvasgatása, vámpír megismerése 30 xp
Guvnerként vámpír képességeiről tapasztalatszerzés 15 xp
Személyiség: elméleti érdeklődés minden iránt, az alaprajz iránti érdeklődés 50 xp

Ecco Kikban 130 xp
Papként kripta / démoni kultuszhely felfedezése 40 xp
Törpe mesterként törpe kripta felderítése 30 xp
Fatedként deal Zsírossal 20 xp
Személyiség kijátszása: kemény alkudozás Zsírossal, Malcolmmal. 40 xp

Madou a Bambara 95 xp
Barbárként találkozás vámpírral, könyvespolc kreatív hasznosítása 30 xp
Vadonjáróként a lábszárcsont bunkóként hasznosítása 15 xp
Godsmanként 0 xp
Személyiség kijátszása: Ulma lereagálása 50 xp

Malcolm McGuffin: 75 xp
Tolvajként sikátorban osonkodás, fejvadász felbérlése: 40 xp
Lakatosmesterként megbízatás szerzése kripta zárjára 15 xp.
Sensateként önként jelentkezni sleepre 20 xp
Személyiség kijátszása (csak a kaland végén csatlakozott).

Quenal Morbelgarenthas 100 xp
Varázslóként vámpírral találkozás 15 xp
Scholarként kripta felderítése, regény olvasgatása, vámpír megismerése 30 xp
Guvnerként vámpír képességeiről tapasztalatszerzés 15 xp
Személyiség kijátszása: törekvés arra, hogy megértse mi ez a kripta és mi történhetett itt 40 xp

View
Barnard tázzon I.
Nyuszifogás Sigil kapujában

Quenal útrakél Sigilbe

Quenal mesteréhez, Dicantorhoz látogatóba érkezett öreg barátja, Imring. Egy hetet töltött nála az öreg, esténként sok mindenről beszélgettek. Mielőtt még Imring távozott volna, Dicantor azt mondta tanítványának, hogy most már eljutott a varázstudományokban egy bizonyos szintre, a képzése azt kívánja, hogy megismerje a nagyvárosi életet, azt, hogy hogyan kell idegenek közt boldogulni.
Imringgel együtt ment hát el Sylvaniába, ahol az öreg hokhem épp tudott egy ajtóról, ami Sigilbe vezet. Az egy hetes út után elbúcsúztak hát egymástól. Quenal egy tömlő borral a kezében (ez az ajtó kulcsa) átlépett a két összenőtt fa alkotta ajtón.

Nyuszifogás

Eközben Sigilben egy kétes figura, Fejes Barnard arról beszélgetett három pubival, hogy hallotta, egy új ajtó nyílt itt az Alsó Negyedben Sylvaniára. Biztos jó pár nyuszi sétál át az ajtón, meg kellene happolni őket. No persze ésszel fel kell mérni, hogy ki az, akivel markecolni lehet és ki az, akivel szemben inkább tótumnak kellene kiadniuk magukat és némi levesért elkalauzolni. A profitot pedig majd négyfelé osztják, a három résztvevő és ő, mint az értelmi szerző közt.
Így hát elindult Ecco Kikban, Malcolm “Malekith” és Mikel az Alsó Városba. Barnard javaslatára Ecco a pajzsára Tyr szimbólumát festett, hogy még inkább bizalomkeltő legyen a megjelenése.

Az Ajtó egy sikátorban, egy hentesüzlet mögött nyílt. Egy ott lévő viskóban egy tiefling öregasszony kezdett el kiabálni velük, mire a trió legudvariasabb tagját, a félork Mikelt toszogatták előre, hogy oldja meg a feszültséget. Mikelről azt kell tudni, hogy meggyőződéses vandál, aki szerint a bútorok széttörése és a falak összefirkálása a művészi kifejezés netovábbja. Az öreganyó vissza is húzodott dohogva kajibájába.
Nemsokára az öregasszony ajtajánál felderengett az Ajtó és átfutott rajta egy vihorászó, lenge tunikát hordó lány, kezében boroskulaccsal, mögötte pedig pirosló arccal futott udvarlója. A lány ledöbbenve nézett körbe, hogy hová került, miközben a fiú mámorosan csókolgatni kezdte.
Hamarosan hőseink meggyőzték az ifjú párt, hogy a legjobb, ha egy jó fogadóban szállnak meg, ahová ők szívesen elkísérik őket, nehogy bajuk essen a városnak eme kétes környékén, majd a fogadóstól kapott borravalót számolgatva indultak vissza. Megállapították, hogy valóban jól jövedelmez ez úgyhogy visszatérnek még most este. Mikelt előre küldték, miközben Ecco és Malcolm elmentek vacsoráért.

Ekkor érkezett az ajtón át Quenal, akit a falra festegető Mikel fogadott. A félork kicsit bárodaltlan stílusában, ecsetével hadonászva arról érdeklődött, hogy vajon eléggé pénzes-e. A nagyvárosi félorkokkal szemben valamiért bizalmatlan Quenal úgy döntött, hogy az egyre feszültebb helyzetet egy altatás varázslattal oldja meg. Így is kapott egy jó nagy taslit Mikeltől, mert az pedig a varázslástól ijedt meg.
Fél perc múlva fordult be a sarkon Ecco és Malcolm, akik eljátszották, hogy nem is ismerik Mikelt és megpróbálták rábeszélni Quenalt arra, hogy tótumként fogadja fel őket, majd ők elvezetik odá, ahová szeretné és megvédik.

Ekkor azonban azt látta meg Quenal, hogy a többiek háta mögött, a földön heverő Mikel felett megjelenik egy térdeplő alak és elvágja a torkát! Mire a többiek odafordultak, a fickó már eltűnt, bár a háztetőn még észrevették. Lekiálltott nekik:
- Üzenem Barnardnak, hogy tázzon!
Malcolm megpróbált felmászni a fickó után, de ehhez az öreg néni ablakát próbálta lépcsőnek használni, az pedig egy serpenyővel kezdte ütlegelni lábát. Így hát a titokzatos gyilkos eltűnt, arcát pedig egyedül Quenal látta jól.

Ecco Kikban: 145 xp
Papi tapasztalatszerzés: harc élőholtakkal, Orcus szentély felfedezése, látogatás a Mindenki Atyjának Csarnokába, 60 xp
Clan craftsman: föld alatti törpe komplexum felfedezése 15 xp
Fated tapasztalat: Odin mítosza, hogy komoly árat fizetett a mágiáért 10 xp
Szerepjáték: állhatatos alkudozást remekül kijátszotta, 40 xp.

Dina Tahnlung: 120 xp
Varázslói tapasztalatszerzés: kutakodás Orcus-szal kapcsolatos infók után. Küzdelem varázshasználó ellenféllel. 30 xp
Scholar background: kutakodás Orcus iránt, földalatti törpe hely megtalálása 30 xp
Guvner tapasztalat/rpg: 0
Szerepjáték: elvarázsoltan érdeklődő természet kijátszása többször, kiselőadás tartása többieknek, bond motiváció szerepe: 60 xp

Malcolm McGuffin: 60 xp
(félidőben játszott csak)
Tolvaj tapasztalatszerzés: nyuszifogás az ajtónál, gyilkosság színhelyén ottlét 60 xp

Madou 120 xp
Barbár xp: harc szörnyek és kultisták ellen 60 xp
Vadonjáró tapasztalat: 0
Godsman tapasztalat/rpg: 0
Szerepjáték: vezetőkészség kijátszása, varázslófóbia kijátszása, gyanakvó természet kijtászása: 60 xp

Quenal 110 xp
Varázslói tapasztalatszerzés: kutakodás Orcus-szal kapcsolatos infók után. Küzdelem varázshasználó ellenféllel. 30 xp
Scholar background: kutakodás Orcus iránt, földalatti törpe hely megtalálása 30 xp
Guvner tapasztalat: jégvarázslat kipróbálása élőholtakon 30 xp.
Szerepjáték: könyvtárkeresés 20 xp

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.