Through Nine Worlds

Princess and the Labyrinth II
Hercegnő Álma

Lakoma hátralévő részében informálódnak a császári családon belüli hatalmi harcokról és frakciókról. Larnia mágikusan üzen Dinának, hogy ne üsse bele az orrát más dolgába.

Caldimenés és a kígyóemberek

Éjszaka elmennek felderíteni és belebotlanak Caldimenésbe, a császár kegyencébe és szakácsába, akit néhány kígyóember meg akar ölni, mert szerintük ellopta a kincseiket. A csapat a patkányemberekre gyanakszik, mindenesetre közbeavatkoznak és összecsapnak a kígyóemberekkel.
Caldimenés a lekötelezettjük. Kiderül róla hogy Sorskovács és hogy ő rejtette el Telliáékat, el is vezeti őket hozzájuk. Még azt is elárulja, amiről Tellia se tud, hogy Ganydion azt a parancsot kapta, hogy a hercegnőt élve vagy ha kell, hát halva hozza haza.
Továbbá megbízza őket azzal, hogy ha kompromitálni tudnák Cadellion trónörököst, hálás lenne érte, cserébe a császárnál szinte bármilyen kegyet el tud intézni.

Találkozás Telliával

A császári hárem alatt lévő titkos Demeter szentélyben húzodott meg Tellia és Gordias. Beszéltek vele Emmydriána úrnő ajánlatáról, mely szerint elárulja nekik a kijutás titkát, ha Larniát leleplezik, és arra jutottak, hogy ez a legjobb lehetőségük.

Kincstár körüli szimatolás.

Míg Dina és Madou Larnia után kémkedett a palotában, addig a két törpe a kincstárnál nézett körbe.
Ecco ráveti magát a gyanúsan csoszogó hivatalnokokra, akikről kiderül, hogy valóban élőholtak. Madou segítségére siet, de mindkettejüket megbénítják. Szerencsére az őrség megérkezik és eltakarítják az élőholtakat.

Azt is megtudták ekkorra már, hogy a kincstár alatt Hadész szentélye rejtőzik.

A kincstár főhivatalnokáról, Nakathosról, hallották, hogy csak éjszaka kerül elő, és az előző esti lakomán se vett magához ételt vagy italt, ezért erősen gyanítják, hogy ő is élőholt. Aldriknak sikerül végül rábeszélni Ganydiont és Ullayont, hogy látogassák meg a hivatalnokot, akinél a kincstár kulcsa is van. Mint kiderült Nakathos egy vámpír volt, aki igencsak rosszul viselte, hogy fényes nappal rányitották az ajtót, sőt még az ablakokat is és rövid dulakodás után elporladt.

Besurranó a kincstárba

Eközben Dina és Madou ismét Larniát figyelték, aki estére észrevette, hogy Dina követi. Ezért egy sarkon befordulva láthatlanságot mondott magára és így lerázta Dinát, de Madout nem sikerült.
A kincstárba tartott, amit Ecco is figyelt titokban. Az őrök mellett láthatatlanul elmenve kinyitotta az ajtót, amitől azok meg is ijedtek. A megérkező csapat rábeszélte őket, hogy nézzenek be a kincstárba, de mikor a belső ajtót (ami mögül mágiát érzékelt Dina már korábban) kinyitották (mert most már nem volt bezárva), egy hatalmaz csontváz-kígyófej csapott le a belépő őrre és ragadta el.
Hőseink gyorsan visszazárták az ajtót és leültek megvárni az erősítést. Aldrik és Dina az őrökkel együtt fél éjszaka a kincstár előtti szobában ült. Eközben azonban a sarokba szorított Larnia se volt tétlen. Hőseink ugyanis nem sejtették, hogy ő az Hadész boszorkányaként az élőholt seregeket irányítja a kincstár alatti rejtett szentélyből.

Így hát parancsot küldött, és élőholtak egy alakulata betört a palotába, hogy felmentsék úrnőjüket. Madou és Ecco azt látták, hogy éjszaka közepén hat katona sietősen masírozik a kincstár felé. Utánok eredve látták, hogy néhány másik őr viszont frissen levágva hever holtan. Ecco riadót fújt, míg Madou utánuk sietett.

Mikor az élőholt légiósok rátörtek a kincstár előtti szobában őrködő csapatra, a kincstár ajtaja is felnyílt. A kincstárt védelmező bone naga és Larnia egymás után hajítottak be egy villámcsapást és egy tűzgolyót a szobába, így Dina holtan terült el, és Aldrik és elájult. Gyorsan végeztek az ajtót védő őrökkel.

Mire Madou és Ecco megérkezett, már kifelé jött a hat élőholt légiós. Észrevették, hogy úgy mozognak, mintha valakit testőrként körbevennének – az ismét láthatatlanná vált Larniát. Madou vadul bevetette magát az élőholtak gyűrűjébe, vakon keresve fogást a varázslónőn, de sajnos az elillant ujjai közül.

Igazságszolgáltatás

Madou rendkívül feldühödött és ezért a hercegnő lakosztályához rohan, ahol el is kapja a hazasurranó boszorkányt. Pengéjét a hercegnő torkának szegezve fogadja az őrséget, amely őt akarja először elfogni. Hangosan kiabál velük és mondja, nézzék meg a hercegnő saruját, véres, mert ott volt a mészárlásnál a kincstárban.
Az őrök vezetője nem mer a császári sarjra kezet emelni, de az egyik őr (aki Emmydriána úrnő embere valójában) megerősíti, amit Madou mondott. Miután megállapítják a gyanút a hercegnővel szemben, Madou elengedni és nagy nehezen hajlandó harc nélkül megadni magát.
Másnapra áthozzák őt Emmydriána úrnőhöz, ahol találkozik társaival, leszámítva ugyebár a csatában meghalt Dinát. Emmydriána férje, az öreg Xarenthés, elmondja nekik, hogy az átjáró a könyvtár alatt található Mnemosyne szentélyében lévő tó az. Ez az emlékezés tava, amikor átúsznak rajta, vissza fogja Gordias nyerni emlékeit.

Dina “halálát” követően a házban ébredt fel, mely még mindig a lángoló idegen városban állt.

Hazatérés

Madou elmondja Telliának, hogy megtalálták a hazautat és elhallgatja azt, hogy ez Gordiasnak visszaadná az emlékeit. Így hazatérnek Sigilbe, ahol mindannyian, beleértve Dinát is, magukhoz térnek.

Ekkor ismét belép az ajtón Ganydion kapitány. Kiderült, hogy megmérgezték őket, csak éppen Madou által hordott kísérleti pszionikus fejpánt a fizikai mérget átalakította pszionikus méreggé, ami létrehozta ezt a közös rémálmot. Érdekes mód azonban Gordias és Ecco emlékei is visszatértek.

Ullayon mágus felháborodik azon, hogy Ganydion mérget vetett be a hercegnő ellen és átpártol a hercegnő oldalára. Ganydion eltakarodik, míg Ullayon marad és arra jutnak, hogy ha a hercegnő és Gordias megházasodnak, akkor a hercegnő nem jelent többé politikai fenyegetést a birodalom békéjére (legalábbis amíg valaki meg nem öli férjét), és nem is szükséges hazatérniük.

XP

Aldrik 130 × 4 = 520 xp

Paladin: a kígyóemberes csatában arra fókuszál, hogy megvédje a szakácsot. Ecco segítségére siett az élőholt hivatalnokok elleni harcban. 60
Fejvadász: megtalálta Telliát, akinek keresésével megbízták. 30
Kegyelem-kivégzője: Ganydionhoz fordul, hogy hivatalosan intézzék el az élőholtak utáni nyomozást. 20
Jellemvonások: hercegnőnek a lelkére beszél 20

Dina 120 × 4 = 480 xp

Varázsló: Mágikusan vizsgálódik a kincstárnál, riasztóvarázslatot helyez fel rá. 60
Tudós: naptárszámolásokat végez, hogy datálja hová is kerültek időben. 20
Guvner:
Jellemvonások: leállítja Madout, hogy ne vesse bele magát az élőholt hivatalnokok elleni csatába, mikor már megjött az őrség. Az őrséget meggyőzi, hogy a kincstárat kell őrizniük. 40

Ecco 110 × 4 = 440 xp

Pap: beleveti magát a kígyóemberek elleni csatába. Élőholtakat elűzi. 60
Festő: 0
Sorskovács: barátkozik a Sorskovács udvari szakáccsal 30
Jellemvonások: kincstár után szimatol sokat, hátha megszerezheti a törpék koronáját onnan. 20

Madou 100 × 4 = 400 xp

Barbár: üldözi és kivégzi a menekülő kígyóembert, élőholtak közé veti magát és végül elkapja Larniát. 60
Vadonjáró: 0
Istenember: 0
Jellemvonások: átveri Telliát, nem beszél neki a tó hatásáról Gordiasra. Szembesíti az őrökkel Larnia véres szandálját. 40

View
Princess and the Labyrinth

Izisz születés napján nagyban készülődtek a másnapi vendégségre hőseink. Malcolm a várost járta, hogy erszényeket tegyen könnyebbé, Quenal pedig épp kiment vásárolni még néhány hozzávalót a holnapi lakomához, mikor is Aldrik kopogott be hozzájuk, aki láthatóan sietett idáig.
Elmondta, hogy épp tojást vásárolt a piacon, amikor meglátta Ganydion kapitányt, Ullayont és még egy emberüket épp errefelé tartani. Dina gyorsan mondta Telliának, hogy bújjanak el, de még ki se jutott a konyhaasztal mögül a hercegnő, amikor is Ganydion feltépte a ház ajtaját, mögötte pedig ott állt varázsló társa.

Madou gyorsan ugrott is az ajtóhoz, hogy rácsapja, Ecco pedig, hallván arról, hogy a varázsló milyen veszélyes, némaságot varázsolt a folyosóra és az ajtóra. A varázsló kihátrált az utcára és onnan kiabállt a hercegnőnek, hogy haza kell jönnie velük, viselkedjen rangjához méltóan felelősen, míg Madou és Ganydion az ajtónál erőlködtek. Végül sikerült az embernek bejutnia a folyosóra, de eddigre már Dina és Ecco a hátsó ajtón lökdöste ki Telliát.

Azonban ott is várta őket két katona. Dina és Ecco varázslatai egyszerre csaptak le egyikükre, aki össze is esett. A másik riadtan feléjük hajította dárdáját, a legelől álló Telliát kis híján megsebezve, ruhaujját átszakította.
Tellia dühösen rákiálltott a katonára, hogy hogy mer kezet emelni rá, egy isten leszármazottjára és dédapja hatalmát hívta, hogy sújtson le a szentségtörő katonára. A levegő megremegett Tellia és a katona közt, majd az görcsösen rángatózva roskadt a földre. Mivel a páncél nélküli Ecco inkább visszahúzódott a fedezékbe, Gordias előre tört, hogy megvédje szerelmét.
Ekkor azonban Ecco megpillantotta a Fájdalom Úrnőjének árnyékát rávetődni a hátsó udvarra, majd megremeget körülük a világ és kifordult magából. Ecco és Dina döbbenten látták, hogy a hátsó udvarra vezető ajtó helyén egy csupasz fal van, miközben a folyosóra bejutó két katona Madou és Aldrik szeme láttára tűnt el.

We are not in Sigil anymore

Kinézve az ablakon rájöttek, hogy a környező házak is megváltoztak, mi több, nappal helyett éjszaka van, a távolban pedig tűz festi vörösre a tájat. Aldrik az első ajtón ment ki, míg Dina, Ecco és Madou az ablakon át másztak ki a hátsó udvar helyén lévő utcára.

Hátul egy elegáns kúriát láttak magukkal szemben, kapuja tárva-nyitva. Dina kiváncsian bement, míg Madou odakint keresett nyomokat. A hercegnőnek se híre, se hamva nem volt. A szomszéd ház úgy nézett ki, mint ahol sebtében összehajigálták értékeiket egy kocsira és elsiettek onnan. Dina mikor a félhomályban átvágott egy fogadócsarnokon és belépett a konyhába, nem vette észre az ott ólálkodó alakot. Amaz rávetette magát, és egy holttest bűze csapta meg a varázslólány orrát. Sajnos az élőholt érintése lebénította és csak az volt a szerencséje, hogy Ecco meghallotta halk sikolyát.
Mire Ecco és Madou berohantak, az élőholt már Dinából lakomázott. Madou tőrét hajította bele és összecsaptak egymással a teremben, Ecco pedig egy szent varázslattal elporlasztotta az élőholtat. Dina állapotát stabilizálja, megállapítja, hogy gyógyításra lenne szüksége, majd annélkül, hogy meggyógyítaná elsétál, ráhagyva Madoura, hadd támogassa vissza a félholt Dinát.

Eközben Aldrik elmegy, hogy megnézze a két sarokkal odébb lángoló házakat és az ott nyüzsgő alakokat. Közelebb érve látja, hogy hat katona, afféle páncélzatban, mint amit a kapitány is hordott, viaskodik egy csapat élőhalottal. Segítségükre siet és egyet le is terít, mielőtt a másik le nem teperi.
Arra tér magához, hogy a katonák két halott árán legyőzték a zombikat és ellátták sebeit. Azonban a parancsnokuk közli, hogy ő az elszökött hercegnő egyik összeesküvő társa, úgyhogy magukkal viszik vallatásra. Aldrik elküldi melegebb égtájakra.

Eközben Ecco meghagyta Madounak, hogy zárja be az ajtót és vigyázzon Dinára, ő maga pedig Aldrik után indult. Szerencsére nem vették észre, és látván a feszült helyzetet lopakodóra fogja a dolgot. Felméri, hogy ezek a katonák nem fogják elfogadni a meghívásuk visszautasítását, villámló lándzsáját beléjük hajítja, hármójukat is megsebesítve. Aldrik felgyógyítja magát varázserejével és kemény csatára kerül sor, mígnem végül a kapitányt legyőzi Ecco, a másik kettő katona pedig visszavonul.
Még megtudják tőlük, hogy a lázadók felgyújtották a várost és beengedték az élőholtakat a kapukon… és hogy a fővárosban vannak.

Titkos járatok, patkány-nyomok és élőholt törpék

A házukba visszatérve, miután behordtak négy mellvértet, magukra zárják az ajtót az élőholt falkák miatt és kicsit lepihennek. Ecco és Dina arra jutnak, hogy valószínűleg amiért Tellia isteni hatalmat idézett meg, a Fájdalom Úrnője bezárta egy labirintusba. Az efféle labirintusokat gyakran Sigil elemeiből hozza létre az Úrnő, és mindig van egy kijáratuk… amit viszont pont a labirintus fő áldozata sose képes megtalálni. Elhatározzák hát, hogy megkeresik a kijáratot, készen arra hogy örökre búcsút mondjanak házuknak. Dina bepakolja a báliruháját, saját maga és Quenal varázskönyvét, miközben Ecco megállapodik Madouval, hogy az segítsen elhozni a négy mellvértet, amelyet majd pénzé tesznek. Ekkor azonban neszeket hallanak a pincéből…

Madou mögött leereszkedtek a pincébe, ahol egy új járatot találtak. Egy létra vezetett le a járatokba, melyek hasonlóan a sigil alattiakhoz, építési törmelékből álló talajba volt vájva. Egy elhagyatott föld alatti fogadóba jutottak, ami a nyomok alapján patkányemberek tanyája lehetett.

Tovább haladva törpéket hallottak az egyik járatból. Egy nagy terembe jutottak, amin két szakaszból álló függőhíd vezetett tovább. Túloldalt élőholt törpék jelentek meg, akik bármit kérdeztek tőlük, csak valami kincsről beszéltek, ismétlődő félmondatokban:
- A kincs, a kincsünk!
- Hegyszív koronája!
- A törpék ősi kincse!
- Vissza kell szereznünk!
- A kincs, a kincsünk!
- A császári kincstárból!

Madou és Aldrik jobbnak látta, hogy elvágja a második függőhíd köteleit, mielőtt elérték volna. Mindenesetre Ecco megjegyzte magának ezt a bizonyos kincset.

Zombik a tömlöcben

Dina ekkor a fogadóba visszamegy egy meggyújtható fadarabért, hogy a láng mozgásából állapítsa meg a légmozgást. Megállapítják, hogy a levegő az egyik jobb oldali járatból fúj, úgyhogy arrafelé mennek. Nemsokára egy pincébe érnek, ahol egy akna vezet felfelé, egy fogazott sínnel. Fentről dulakodás zajait hallják, úgyhogy Madou felmászik Ecco fénykövével.

Fent átrobog egy újabb raktárszobán ahonnan egy lépcső vezet fel. Felfelé menetben változik a fal és egy börtön cellájához vezető titkosajtón megy át a félszerzet. Balszerencséjére észre se veszi, hogy a cellában két zombi is raboskodik, egyik pedig kinyúl az ajtót nyitó keze felé és megkarmolja, éppen hogy sikerül elkapni az élőholt harapása elől. Madou vad dühvel veti rá magát a két zombira, majd a cella túloldalán nyüzsgő társaikat fenyegeti.

A többiek is felérnek és látják, hogy az egyik élőholt egy kulcskarikával közeledik, hogy kinyissa a rácsot. Gyors csapatmunkával levágják a kezét és megszerzik a kulcsot. Valahol a távolban még élő katonák küzdenek az élőholtakkal, akikkel látatlanul odakiabálnak. Azok azt kérik, hogy küldessenek segítséget nekik.

Összecsapás az ooze-zal

Hőseink visszatértek a járatok mélyebb rétegeibe és egy hosszú folyosón haladtak, mikor is észrevették, hogy a mennyezeten egy fekete, árnyékszerű folt közeledik feléjük. Elkezdtek hátrálni, de a fekete ooze rájuk folyt. Érintése savasan marta őket és elkeseredett küzdelem vette kezdetét. Madout folyta körbe először a lény, aki kitépte magát belőle, miközben Dina varázslattal lyukakat perzselt belé.

Mikor azonban Aldrik baltájával lecsapott rá, azt sikerült csak elérnie, hogy kettévált a massza. Ráadásul a sav baltáját és páncélját is gyorsan korrodálta. Madou elhátrált az egyik lénnyel, de az utólérte és leterítette. Ám eddigre Dina varázslata szétégette, mielőtt az ájult Madout elemésztette volna. A másik Eccot gyűrte le, míg végül Dina varázslatai ezzel is végeztek. Aldrik tántorogva futott előre a folyosón, majd leroskadt a fal mellé. Ekkor vette észre a halál küszöbén lebegő Madout és elláta sebeit, míg Dina Eccot ápolta – így egyenlítve a pár órával ezelőtti számláját.

Igencsak kimerültek és leharcoltak voltak hőseink. Szerencséjükre pont volt itt egy ajtó mögött egy hat fős barakk, ahol békésen lepihenhettek. Dina riasztó varázslatot mondott az ajtóra és még őrséget is állítottak, biztos ami biztos.

Megérkezés a palotába

Pihenés után tovább haladtak a folyosón és ekkor ismerték fel, hogy ez a járat ugyanaz, mint amiben SIgil alatt jártak, mikor kijutottak Ulmától. Előbb ahhoz a veremhez értek, ahol Zsírossal, a fényfiúval, találkoztak, majd Ulma titkos kijáratához. Itt lemásztak, pontosabban szólva Dina leesett, és megállapították, hogy maga a titkos járat viszont nincs itt. Elindultak mindenesetre arrafelé, amerre Sigilben is kijutottak innen: a csövek termén át, melynek a csövei átvezettek az Alsó Negyedbe az Árok alatt.

A csövek termének helyén azonban egy más jelenet fogadta őket: a nagy teremben egy akna volt, oldalán egy nagy mechanikus vízpumpával. Három patkányember mászott ki a lyukból, aki meglátva a törpéket elkezdték kissé ellentmondásosan magyarázni, hogy őket bízták meg azzal, hogy őrizzék a gépet, amíg megjön az újabb csapat törpe. A megállapodás szerint a kincs fele lenne az övék.
Megállapították, hogy a gépezet vízpumpa, amivel a kiásott járatból szivattyúzták ki valószínűleg a talajvizet. A járat azonban nem a kincstárba vezetett, hanem egy föld alatti hasadékhoz. Túloldalt egy kisebb beugró végén azonban egy ajtót láttak meg.
Dina átteleportált a szakadékon, de mivel éppen hogy átért a varázslata, a peremen egyensúlyozva jelent meg. Ügyesen előre lépett és elkerülte a lezuhanást. Némi tanakodás és mágikus csapdák keresése után kinyitotta az ajtót.
Ismét csak meglepődött, ugyanis a mocsárban lévő Artemisz templomba nyitott: mégpedig ugyanúgy a padlástérbe, ahogy anno a Sigilből odavezető portál. Mindenesetre némi tanakodás után Dina kikötött egy kötelet az oszlophoz és a csapat és a három patkány is átjött velük.
A templom tiszta volt, szörnyektől mentes, azonban két eltérést észrevettek. Egyrészt, hogy Artemisz szobrának a helyén a Fájdalom Úrnőjének pengékkel övezett alakját ábrázoló szobor áll. Másrészt pedig kitekintve nem a hegyoldalt és a mocsárvidéket látják maguk előtt, hanem egy hatalmas palotát, amelynek a kertjében áll ez a szentély.

Megpróbálnak észrevétlenül átsurranni az épületek közt, de egy szolga észreveszi őket és udvariasan a fogadás felé tereli őket: több száz ember halad be a palotába. Dina kéri, hogy biztosítsanak egy helyet neki, ahol átöltözhet megfelelő ruhába, közben a szolga a törpékkel cseveg, hogy veszélyes volt-e az út a keleti törpe tartományból, találkoztak-e lázadókkal vagy útonállókkal, mire Aldrik és Ecco ködösítve válaszolt.

Dina átöltözött elegáns ruhájába, amit ugyebár magával hozott mint érték, és csatlakoztak a mulatsághoz, mely a palota több egymásba nyitott csarnokában zajlott. Az eddig rejtőzködő Madou is melléjük sodródott, a patkányemberek azonban eltűntek.

Fogadás a palotában

palace_with_columns.jpg

A fogadáson hőseink elvegyültek a tömegben. A főasztalon látták a császári családot, ahol az egyik lány határozottan hasonlított Telliára – talán a nővére lehetett. Dina úgy helyezkedett, hogy esetleg magára vonja valamelyik herceg tekintetét. A többiek eközben próbáltak pletykákat kihallgatni.

Ekkor azonban megjelent a színen Ganydion és Ullayon. Sikerült elkerülni a felfedezést, azonban látták, hogy Cadellion herceg odamegy hozzájuk. Róla már kiderítették, hogy ő a trónörökös. Apja pedig, Lyrieus császár nemrég, elég idősen került trónra. Tellia egyébként az unokahúga a császárnak.
Madou ki is hallgatta a beszélgetésüket, jelentettek a városbéli helyzetről továbbá arról, hogy úgy tűnik Tellia mégis itt van a városban, sőt, a nyomok a palotába vezetnek! Azt is jelentették, hogy az élőholtak Bermedes tábornok katonáiból állnak.

Ezután a herceg Aldrikhoz indult, akit meglepő mód nevén szólított. Még meglepőbb volt, hogy a herceg ruháján a Kegyelem-kivégzőinek wyvern címerét fedezte fel. A herceg, mint frakcióbélitől, segítséget kért Aldriktól. Elmondta neki, hogy a császári család tagjai sok ármányban és intrikában vesznek részt, ő pedig elhatározta, hogy véget vet ennek. Tellia egy a sok problémás családtag közül – elszökött és felelőtlen tettével veszélybe sodorta a birodalmat. Nem elég, hogy a császári családból is vannak trónkövetelők, de Bermedes tábornok is nyíltan lázad – a tábornok ráadásul nagyon népszerű. Ha feleségül venné Telliát és így jogosabbá tenné hatalmi törekvéseit nagy veszélyt jelentene.
Aldrik azt mondja, hogy kér akkor valamiféle felhatalmazást, hogy nyomozhasson, mire a herceg azt felelte, hogy hivatkozzon rá nyugodtan. A herceg még rámosolyog a mellettük ülő Dinára, majd visszatér a főasztalhoz. Tellia nővére a főasztaltól dühös tekintettel néz Dinára, amit ő félreért.

Ekkor viszont már Ganydion és Ullayon is észreveszi őket és a herceg után hozzájuk jönnek. Egy feszült hangvételű beszélgetésre kerül sor, ami során Dina elkezdi magyarázni Ullayonnak, hogy valószínűleg egy labirintusban vannak és lehet, hogy Ullayon nem is valódi!

Eközben onnan távozott az öreg Xarenthés herceg és felesége, a lefátyolozott Emmydriána úrnő, akiről megtudták a pletykákból, hogy medúza. Nemsokára azonban a felszolgálólány odasúgja Dinának, hogy valaki beszélni akar vele titokban, a keleti udvar északi oszlopai közt vár rá.
Dina elindul, Madou és Ecco pedig egymástól függetlenül utána osonnak. Az oszlopok közt nem más vár rá, mint Emmydriána úrnő, aki mondja hogy tudja jól, hogy ő és (itt megemeli hangját) társai a kijáratot keresik. Az ő férje nagy tudású bölcs, és tudja, hol ez a kijárat. Cserébe viszont egy feladatot kér tőlük.
Igencsak haraggal telve említi Larnia hercegnő nevét. A medúza-asszony szerint ez az átkozott boszorkány felelős minden bajukért. Vérfertőző viszonyt folytat Cadellion herceggel és ezzel az istenek haragját vonta a császári házra. Mi több, kémei jelentették, hogy a kincstárba rendszeresen beoson, nyilván sikkaszt. Amennyiben terhelő bizonyítékot tudnának szerezni ellene, akkor cserébe elárulná, hol a kijárat.

XP

Aldrik 115 × 4 = 460 xp

Paladin: egymaga megy segíteni a tűzhöz és az élőholtakra támad. 60
Kegyelem-kivégzője: dilemmázik, hogy mit is kellene Telliával tenni 15
Fejvadász: Felhatalmazást kér a hercegtől 20
Jellemvonások: megszerzik a cellakulcsot az élőholtaktól 20

Dina 160 × 4 = 640 xp

Varázsló: Mágiát érzékel az ajtók előtt, elpusztítja az ooze-okat, riasztó varázslattal védi táborhelyüket. 60 xp
Guvner: láng segítségével légmozgást figyeli a járatokban, elmondja Ganydionnak azt, hogy egy labirintusban vannak 20
Tudós: elemezi a helyzetet és a labirintust 20
Jellemvonások: kiváncsian elkóborol rögtön, megjegyzi Ecconak hogy kvittek, miután elláta sebeit, átöltözik báliruhába. 60

Ecco 110 × 4 = 440 xp

Pap: élőholtat elporlasztja, elemzi a helyzetet és a labirintust. 60
Sorskovács: nem gyógyít ingyen Dinán 30
Művész: 0
Jellemvonások: Hegyszív koronáját felvetette, hogy szerezzék meg 20

Madou 110 × 4 = 440 xp

Barbár: Rögtön az ajtóhoz rohant, mikor megjött a kapitány, a cellában a zombikra is vadul ráveti magát. Megküzd az ooze-zal 60 xp
Istenember:
Vadonjáró: nyomot olvas a ház mögötti utcában, felderítőként előre megy a járatokban. 30 xp
Jellemvonások: Elcsalja az egyik ooze-t a csatában. 20 xp

View
New Year in Sigil IV
Betörés a házba

Aldrik és Ecco beszámolnak a többieknek Leffwynna utáni nyomozásukról. Aldrik még mindig azon töpreng, hogy hogyan tudná megbüntetni Öreg Idriket. Quenal beadványt írt nekik a két gith rabszolgakereskedő ellen, de miután egy este nyüglődik vele, rájön, hogy sokkal meggyőzőbb lenne, ha az áldozat írná ezt.
Eközben Ecco elkészül a mocsárról alkotott eklektikus festményével és bekereteztetve kirakja a házibulira készülve, Malcolm pedig újabb lakatot készít a kincsesládájára – sajnos hiába.

Osiris születésnapján Barnard megvendégeli az egész bandát a Hableányban. Madou bizalmatlan agyán átsuhan, mi lenne, ha fizetés nélkül lépne le Barnard. Itt szóba kerül, hogy Madou főzzön-e majd a másik házibulin, Haranna megdícséri az örökuszály levest, a többiek, akik tudják, hogy minotaurusz farkat vitt haza, elsápadnak.

Előző este Ecco beszélt Dinával, és kitalálják, hogy adnak két színházjegyet Dougnak, hogy elhívja Tarát. Malcolm már elhívta Dinát ugyanerre az előadásra, a Zöldfülü Istenre. Ez Kelemorg, az ork vígjáték író új darabja. A darab csapnivaló, alpári humorral. Kelemorgnak nem sikerült az előző darabjának szintjét még csak meg se közelítenie.

A csapnivaló színdarab után Dina és Malcolm elmennek egy tavernába mulatni és késő este érnek csak haza. Ekkor veszi észre Malcolm, hogy az ablaka nyitva van és valaki feldúlta a szobáját. A kincsesláda lakatát ugyan nem sikerült feltörnie az illetőnek, de vésővel szétfarigcsálta magát a fa ládát. A csapatból többen itt tartották a pénzüket, továbbá a szét nem osztott közös pénz és a rendkívül értékes kehely is eltűnt! A tolvaj több mint 800 ezüsttel lett gazdagabb, no és a több ezer ezüstöt érő kehellyel!

A csapat elkezd vadul nyomozni. Malcolm a háztetőn néz szét, Quenal a szobát kutatja át, varázslatot keres, Ecco és Dina pedig elmennek a harmóniumhoz bejelenteni a bűntényt. Sajnos az ünnepek alatti rengeteg zsebmetszés miatt a harmónium nagyon elfoglalt.

Bevonják Aldrikot is a nyomozásba, másnap pedig Malcolm Barnardtól is segítséget kér. Először a régiség kereskedőre gyanakodnak, mivel egyedül ő tudott a kehelyről. Este meglesik házát, de látnak ott mozgást, azon kívül, hogy az őr a részegest játszó Dinát kurtizánnak nézi. Másnap Dina kitalálja, hogy miközben meglátogatják a kereskedőt és elmondják neki a lopás tényét, gondolatolvasással fogja figyelni. Ebből kiderült számára, hogy nem ő a tettes.

Eközben Madou kitalálja, hogy ismét felbérli Teresát, a Csodálatost, hogy kerítse elő nekik a betörőt. Egyedül azonban inkább nem megy el a Tizedik Bugyorba, hanem Ecco és Quenal társaságában.

Barnard eközben viszont kiderítette, hogy a betörő az a tolvaj, akit Malcolm anno meglopott, és akivel kapcsolatban már figyelmeztette is kuzinját. A neve Docho, egy félelf, aki rögtön aznap este kifizette a Fenegyerekeknek a klánnak járó részesedést és elhagyta a Ketrecet.

XP

Aldrik 70 × 4 = 280 xp

Paladin: Igazságosztáson dolgozik a rabszolgakereskedők ügyében 20 xp
Kegyelem-kivégzője: Idriket meg akarja büntetni 20 xp
Fejvadász: Eljátszotta, hogy nem tud a karavános ügyletről, lenyomozta a régiség aukciót 30 xp
Jellemvonások:

Dina 70 × 4 = 280 xp

Varázsló: gondolatolvasást használ a régiség kereskedőre 30 xp.
Tudós:
Guvner: elmegy a harmóniumhoz bejelenteni a betörést. 20 xp
Jellemvonások: Dougnak segít csajozni. 20 xp

Ecco 90 × 4 = 360 xp

Pap: 0
Festő: elkészül a mocsárról alkotott eklektikus festményével és bekereteztetve kirakja a házibulira készülve. 30
Sorskovács: Amrathiont, a dalnokot, elhívja a házibuliba, hogy Dougnak izzadnia kelljen Taráért. 20
Jellemvonások: Dougnak segít csajozni. Elmegy a harmóniumhoz bejelenteni a betörést. 40

Madou 80 × 4 = 320

Barbár: 0
Vadonjáró: szakácsmesterkedik 20
Istenember:
Jellemvonások: gyanakszik Barnardra, hogy fizetés nélkül lelép. Mesél otthonáról a bulin. Sikerül elterelnie a szót a legutóbbi általa főzött vacsoráról. 60

Malcolm 70 × 4 = 280 xp

Tolvaj: a betörő nyomait próbálja megkeresni 20
Lakatosmester: újabb lakatot tesz a kincsesládjára 10
Érzéki: színházba ment 20
Jellemvonások: Maradék pénzét a klán megvendégelésére fordítja. 20

Quenal 50 × 4 = 200 xp

Varázsló: mágiával keresi a betörő nyomait 30
Tudós: 0
Guvner: vádiratot ír 20
Jellemvonások: 0

View
Törpe Duo special
Nyomozás Leffwynna után

Ecco úgy dönt, hogy jövőbeli szívességekért cserébe megéri neki segíteni Leffwynna felkutatásában Aldriknak. Így hát készít egy elég furcsa fantomképet, majd nekivágnak Sigilnek. Útközben benéznek a Harmónium őrposztra és utána érdeklődnek Leffwynna eltűnésének, de a keményfejűek se tudnak többet.

A Tizedik Bugyorban megveszik az újabb jelszót, majd Ecco ismét rendel egy korsó baatori vérbort. A kocsmárostól megtudják némi körítésért, hogy miután idejött Leffwynna, a törzsközönség elszórakozott vele, amjd Igrik adta el.

Igrik egy vén, kövér tiefling. Most is itt ült egy asztalnál, egy szeppent leányzó társaságában. Ecco elmondja, hogy Aldrik jóban van a Vörös Halállal, Aldrik viszont eljátsza a tudatlant, akinek nem esik le, hogy Igrik rabszolgának adta el Leffwynnát. Mindenesetre alkut kötnek vele. Ő elmondja, hogy kihez került az elf nő, cserébe azt kéri, hogy Aldrik vigyen el személyesen egy üzenetet Tangromnak, egy törpe kovácsnak.

Tangrom az Írnokok Negyedében lakik az üzenet pedig az, hogy “A sétapálcát három napon belül készítse el és tegyen lakatot a kelepcéjére”. Ő is egy ysgardi törpe mesterember, meglepően halk szavú. Két törpénk átvágott hát a Kaptáron, óvatosan figyelve arra, hogy a nagyobb utakon maradjanak. Aldrik érdeklődik, hogy vajon bajban van-e Tangrom, tudna-e segíteni neki, de a törpe azt mondja, hogy nem.

Ezután elmennek az Üveg és Kancsóba, hogy felkeressék a két gith rabszolga kereskedőt (Zess’dek és Zairga). A bejáratnál egy trollasszony fogadta őket. Sok ork volt itt, egy társaság bele is kötött Aldrikékba, hogy a helyükön ülnek, de Aldrik nyugodtan lekezelte őket, mígnem az egyik trollasszony odébb nem hessegette a kötekedőket.

Megtudják, hogy a hely a hátsó teremben tartott gladiátor meccsekről híres, és látják hogy egyre több vendég szivárog el hátra, miután kipengettek két dénárt a pultnál. Ők is befizetnek hát és a hátsó retyóból nyíló titkosajtón át bejutnak a gladiátor viadalok termébe. Néhány githhez csapódnak, akiktől megtudják, hogy Akra, egy három karú küklopsz a helyi bajnok, őt lehet kihívni. A jelenlegi kihívó egy helyi izmos legény, aki egy ideig egészen jól állja is a sarat, fürgén kikerüli a küklopszot, de végül hozzácsapják a verem falához, majd a küklopsz szétveri és végül széttépi.

A brutális jelenet után az elégedetten távozó közönséggel barátkoznak tovább törpéink. Megtudják tőlük, hogy a két rabszolga-kereskedőt egy ideje nem látták. Állítólag megzápultak és a Kapuházban vannak. Arról hadováltak, hogy valamilyen nő kísértete üldözi őket.

Tovább járták hát a Kaptárat, és egyszer meg is megpróbálták lékelni őket. Egy kisgyereket láttak, aki az egyik pocsolyában játszott. A Kaptár pocsolyái elég veszélyes dolgok, ebből mérges gáz csapott ki. Aldrik nekiiramodott és kimentettea fuldokló gyermeket. Elő is került a gyermek anyja, aki hálálkodva vette át porontyát… közben pedig megpróbálta lenyúlni Aldrik erszényét, de szerencsére észrevették.

A Kapuházban egy troll fogadja őket, Caxx, egy szófukar alak, aki szigorú tekintettel méregette őket. Megtudják tőle, hogy a két githt egy elf nő ápolja. Némi ízelítő után a Sivár filozófiába, beengedik őket a “betegekhez”. Hamar világossá válik számukra, hogy a két gith nem őrült, csak ide menekültek. Meglepetésükre megtudják, hogy nem kísértet, hanem egy vámpír elől, aki egy törpe nő!

Egyik aukciójukkor csapott le rájuk, de elmenekültek. Ezután elrejtőztek a Kaptárban, de látták, hogy egy patkány követi őket rejtekhelyükig. Ekkor nem várták meg az éjszakát, hanem ide menekültek, az őrültek házába. Aldrik elég rosszallóan nézett a két rabszolga kereskedőre. Megpróbálta rávenni az ápolónőt, hogy menjen el az ajtó mögül, hogy jobban rá tudjon ijeszteni a két városi lovagra, de az nem állt kötélnek.

Ecco viszont megállapodott velük, hogy azért a sötétért cserébe, hogy kinek is adták el Leffwynnát, megpróbál segíteni nekik a vámpír nővel szemben, akiről sejtette, hogy Ulma. Megtudják, hogy a Tűzszünetbe adták el a lányt, Vörös Meriannának.

Hazatértek és Barnardnál érdeklődtek utána a helyzetnek. Megtudták, hogy a Tűzszünet itt van az Alsó Negyedben valahol a Felnégyelt Lovag fogadója alatt. A Felnégyelt Lovag orkok és kemény kötésű zsoldosok törzshelye, ahol démonfajzatok is gyülekeznek. A fogadó ajtaja ugyanis kapu Acheronra – ám csak akkor nyílik ki, ha valaki félelemmel teli szívvel, az életét menekítve lép át rajta. A Tűzszünet pedig valahol a föld alatt van és démonok gyülekezőhelye, ahol a tulajdonosnő, Vörös Merianna, varázshatalmával tartja fenn a tűzszünetet köztük – innen a név.

Összeszedve bátorságukat bemennek a démonok és orkok közé. Aldrik elnyeri a fogadós szimpátiáját azzal, hogy hajlandó megkóstolni legújabb főztjét. Ezután némi leves kicsengetése után megtudják, hogy a Tűzszünetbe az egyik föld alatti szobából lehet lejutni.

Leereszkednek hát a hosszú csigalépcsőn és egy hatalmas ciszterna közepén találják magukat. Vaskos tartóoszlopok erdőszerű rengetege veszi körbe őket. Maga a kocsma a csarnok közepén egy emelvényen áll, közepén a bárpulttal és konyhával. Az emelvény alá csapóajtók vezetnek, ahol a kocsma raktárai és a rabnők szállásai rejtőznek. A ciszterna többi részét vasrácsozat borítja és a romok és falak labirintusa rejlik alatta.

A démoni vendégek ellenségesen figyelik a két törpét, akiket egy tiefling lány szolgál ki, akinek nyakában egy hosszú lánc van, majd elbeszélget velük Merianna is. Jelzi nekik, hogy nem kívánatos vendégek errefelé, de azt megtudják tőle, hogy kellő pénzért hajlandó eladni Leffwynnát. Ez az ár azonban kétszáz arany. A törpék még megkérik, hogy mutassa meg nekik, hogy valóban itt van-e az elf lány, majd ezután távoznak.

A lány kiváltását Frekir Jodsonra és az Érzéki frakcióra bízzák, ők a feladatukat, Leffwynna felkutatását elvégezték.

Felkeresik még Ulmát, hogy megkérdezzük tőle, miért is üldözte a két rabszolga kereskedőt. Megtudják tőle, hogy elhatározta, szabadidejét önbíráskodással tölti, persze kerülvén a feltűnést. Mindenesetre az, hogy ez a két kereskedő kisfiúkat is árusított perverz megrendelőik számára az már túl sok volt a konzervatív törpe nemeshölgy számára, így lecsapott rájuk.

Ecco elmondja, hogy ő megígérte, hogy szól az érdekükben, úgyhogy ezt meg is tenné. Abban maradtak, hogy a törvény kezére adják őket. Amennyiben pedig a bíróságon megvesztegetéssel vagy más módon megúsznák a büntetésüket, akkor Ulma még mindig lecsapat rájuk szabadon.

XP

Aldrik 160 × 4 = 640 xp

Paladin: lekezelte a kötekedő orkokat balhé nélkül. Kimentette a mérgesgázból a gyereket. Segíteni próbál Tangromnak is. 60
Fejvadász: megtalálja Leffwynnát. 30
Vörös Halál: meg akarja büntetni a rabszolga kereskedőket. 30
Jellemvonások: eljátszotta a naívat, ha kell, figyelmeztetés ellenére Idrikkel el akar számolni 40

Ecco 115 × 4 = 460 xp

Pap: 0
Festő: fantomképpel bénázik. 15
Sorskovács: nem segített a mérgesgáznál a gyereknek. Megalkuszik a githekkel és be is próbálja tartani. 30
Jellemvonások: Harmóniumnál érdeklődik. Hozzájárult, hogy Leffwynna visszanyerje szabadságát. 60

View
New Year in Sigil III
Útonállók az Erdőben

Mesore (XII.) hónap 27.

Hőseink (vagy talán antihőseink?) négyen útonállásra készülnek. Miután szembesülnek azzal hogy a Külvidéken tél van és vékony hóréteg borítja a tájat, kiválasztanak Sylvania és a kapu közt egy tisztást, ahol kellően jeges a hó, és a közeli fákon rejtőznek el. A tervük az, hogy Madou ráront a karavánőrökre, míg a többiek a fák tetejéről fedezik, miközben a kissé odébb elrejtőzködő Doug odasurran és szétveri a hordókat, amíg Madou a minotauruszokkal kergetőzik.

A haditerv egészen jól bevált, annak ellenére, hogy egy elf és egy ember zsoldos is kísérte a karavánt és az elf észrevette a rejtőzködő haramiákat.
Madou rendkívül jól fogócskázott a havas tájon el-elcsúszó minotauruszokkal, a karaván elf vezetőjét a többiek egy gyors össztűzzel leterítették, a számszeríjjal lövöldöző harcost pedig Doug szúrja hátba, majd Ecco villám-dárdája csapódik belé. Végül még egy varázslatra szükség van, hogy kivégezzék és Doug nekilát a hordók szétverésének.
Eközben pedig Madou, aki kapott a minotauruszok egy-két kegyetlen rúgást és vágást, bosszúszomjas varázskardjától hajtva szembeszáll velük, miután becsalta őket a fák közé, ahonnan a többiek varázslatokkal és nyilakkal támadták őket. Az egyik minotaurusz eddigre már meghalt. A másik végül feladta a fürge félszerzet kergetését és Quenal fájának rohant neki. A rémült varázsló tűzvarázslata azonban leterítette.

Kissé meglepve állapították meg, hogy tervük olyan jól sikerült, hogy nem csak elcsalták az őröket, de meg is ölték őket. Igaz ugyan, hogy két szekérhajtó elmenekült (a harmadik altatás varázslat áldozata lett), úgyhogy nekiláttak a fosztogatásnak. Eközben Madou észrevette, hogy a szekérhajtó csak színleli az alvást, úgyhogy gyors mozdulattal elvágta a torkát.

Madou a minotauruszok nyelvét és farkát vágta le, mondván hogy jó lesz ez vacsorának, és egy szarvat is sikerült letörnie, amiből majd kupát akar készíteni. Eközben Ecco visszavette mágikus lándzsáját és kizsebelt az ember zsoldost. Mint kiderült az ember jóval szegényebb volt viszont, mint az elf.
Zsákmánnyal megrakodva hagyták maguk mögött a csatateret, ahol az elf holttestét még el is ásták a hó alá. A vér és a szétvert hordókból kifolyó bor festette vörösre a havas tájat, intő jelként Damaenornak, hogy mi vár arra, aki nem fizeti meg a muzsikát Barnard Bandájának.

A vágta így sikerrel zárult. Anlesthion 10% felárral tudta eladni Maraaknak a bort, Quenal pedig egy guvner következetességével vallatta ki a csapatot arról, hogy ki mit zsákmányolt és adatta be velük a közösbe.
Még aznap este Doug elvitte őt egy gith sefteshez, akinek eladtak egy-két fegyvert, a többit pedig felbecsültették. Quenal egy rövidkarddal, Malcolm egy rövidíjjal gazdagodott, a többiek pedig megkapták részüket leves formájában. Egyedül az elf díszes láncingét nem adták el, arra ugyanis a seftes azt mondta, hogy így most 35 aranyat adna érte, vagy várnak, amíg talál vevőt és akkor akár 45-50-et is kaphatnak.

Ecco nekilátott a pincéből a törmelékek kipakolásának, Madou pedig otthon egy furcsa üzlet részévé vált. Két végzetőr muzsik, egyikük gyíkember, arra készül, hogy elrabolják Melira Ulmant, aki korábban pszionikus képességeivel kiolvasta gondolataikat. Ehhez akarnak a gnóm nővel készíttetni egy pszionikát gátló eszközt, mégpedig úgy, hogy vesznek a githektől egy pszionikát fókuszáló fejpántot és Dofizzix majd megfordítja nekik a hatását.
A gnóm nő először fogja a fejét, hogy ez nem így működik, de aztán kitalálja, hogy ha a kristály polaritását megfordítanák, akkor akár működhetne is a dolog.

Másnapra el is hozzák neki a fejpántot. Este Dofizzix feladja Madoura, de érezhető hatása nincs. Mondja Madounak, hogy hordja egy hétig, hátra addigra feltöltődik valahogy a pszi kristály benne és aktiválódik a kütyü.

Este a Hableányban gyűlt össze Aldrikot leszámítva mindenki, ahol is egy egészen jó nevű bárd, Amrathion Fyllon megjelent és spontán duettet énekelt Tarával. Már ekkor látható, hogy jól működik köztük a kémia, Doug nagy bánatára. Ecco és Dina rögtön odacsörtet az egymással kettesben beszélgető énekesmadarokhoz, hogy megzavarják románcukat, de a bárd könnyedén kezeli a helyzetet. Mi több, felajánlja a fogadósnak, hogy ingyen fog itt dolgozni (noha ez jóval az ő hírneve alatti lóca), pusztán a borravalóért, amit kap.

Eközben Madou és Finda, az egyik pincérlány fogadást kötnek. Madou arra fogad, hogy a bárd még aznap éjjel bejut Tara ágyába. Dina eközben, igazi tapasztalt hokhemként, udvarlási tanácsokkal látja el Dougot.

Annyira felkavarja ez a drámai fejlemény hőseink békés mindennapjait, hogy Malcolm rászán egy napot, hogy utána kérdezősködjön a bárdnak. Megtudja, hogy nincs liliomtipró hírében és hogy nem tartozik egyik frakcióhoz sem.

XP

Dina 70 × 4 = 280 xp

Varázsló: 0
Tudós: 0
Guvner: Osztja a bölcs tanácsokat Dougnak az udvarlásról 30
Jellemvonások: családi ebédre megy 40

Ecco 90 × 4 = 360

Pap: áldást és pusztítást osztott a csatában… egy fa tetején gubbasztva… útonállóként :P 30
Művész: 0
Sorskovács: Madoutól a profit felét kéri a védővarázslatáért cserébe 30
Jellemvonások: Megpróbálta elsikkasztani a zsákmány egy részét 30

Madou 130 × 4 = 520 xp

Barbár: megküzd két minotaurusszal 60
Vadonjáró: vadonban lesből támad, sebesüléseivel is kint marad pihenni 30
Istenember: 0
Jellemvonások: trükkös, káoszon alapuló haditervet rak össze. Hajlandó próbálkozni tesztalanyként Dofizzix pszi-gátló fejpántjával 40

Malcolm 90 × 4 = 360 xp

Tolvaj: útonállóként megfizettette a muzsikát 60
Mesterember: 0
Érzéki: kipróbálta milyen útonállónak lenni 30
Jellemvonások: 0

Quenal 100 × 4 = 400

Varázsló: Útonállás során elaltatni próbálja a hajtókat 30
Tudós: a minotauruszok patásságán töpreng a haditerv készítése során 20
Guvner: Alaposan kivallat mindenkit arról, hogy mit zsákmányoltak 30
Jellemvonások: haditervet ötölnek ki az útonálláshoz 20

Rezsi

Legutóljára a X. hónap lett elszámolva, úgyhogy két teljes hónap és az 5 extra nap költségeit kell kifizetni. Ebből 22 nap volt az outlandi utazás, 13 a mocsártúra, ami alatt nem kell ételfogyasztással számolni, mert vittetek készletet magatokkal.
Feltételezem, hogy az úti készleteket Sigilben nem eszitek, mert nem finom és már unjátok, hanem félreteszitek a következő utatokra.

Madou szobabérlete, Dofizzix rendes és távolléted alatt csak félárat számolt fel: 8 ezüst
Aldrik szobabérlete: 11 ezüst

Kajakoszt Aldrinak (ő nem volt ugyanis Outlanden): 31 ezüst
Kajakoszt Madounak, 30 napra: 8 ezüst
Kajakoszt többieknek, 30 napra: 17.5 ezüst

Ez a visszafogott, de már egészséges étrend. Aki szereti megadni a módját, az vonjon le többet (Malcolm például szereti és ő többször volt a Zöld Malomban is). Például ha a napi fél liter sör/bornál többet isztok, mondjuk az egyik törzshelyeteken megivott a karakter egy-két liter sört/bort, akkor az 0.5 – 1 ezüst.

Munka (XII. 30-ig):
Madou 18 nap keresett munkát melósként, az idő nagy részében talált is. Keresett 15 ezüstöt.
Malcolmnak 10 munkanapja volt (nem számítva a mesék során lejátszott lakatoskodást). Ez alatt keresett 20 ezüstöt.
Dina és Quenal épphogy teljesítette a minimumot (tíz naponta egy nap munka a guvnereknél) és kaptak érte fejenként 6 ezüstöt.
Ecco: az Újévi ünnepek végére kb egy heti munkával elkészül a mocsárról a festménye.

A banda a boroshordós szállítmányért 5 arany védelmi pénzt kapott Anlesthiontól, ennek a felét kapták azok, akik az útonálláson részt vettek, amit szétosztanak ötük közt (Doug is kap). Így fejenként 5 ezüst üti a markukat.

A banda oszlopos tagjai (Malcolm és Ecco) kapnak a banda bevételeiből 1-1 aranyat.

View
New Year in Sigil II
Wine must flow

Mesore (XII.) hónap 25.

Este Ecco a Hableányban találkozik Anlesthionnal, aki Dina iránt érdeklődik. Anlesthion egyébként Barnard ügyfele, bort importál és védelmi pénzt fizet.

Eközben Aldrikot megkeresi régi tanulótársa, Sinodel és egy Érzéki párbajhős, Frekir Jodson. Egy pár hónapja eltűnt nemes-elf lány után nyomoznak. Legutóljára az Elíziumi Árkádoknál látták, ahol egy nagyon furcsa fényfiút bérelt fel: egyfelnőtt, felfegyverzett törpét.

Másnap este mindenki ott van a Hableányban. Dina eljött, mert Ecco említette neki, hogy az elf kereskedő kereste. Aldrik Eccot figyeli, hogy majd beszéljen vele az eltűnt lányról, de nem tolakodik oda. Madou aznap este játsza le visszavágó játékát Gizzikkel, a Szerencséssel, aki nyer is tőle fél ezüstöt. Az elf lelkesen mesélt Dinának Arboreáról és felajánlotta, hogy szívesen elviszi körbenézni, mire Malcolm egyre morcosabban nézte a szomszéd asztaltól és próbálta bűvésztrükkökkel kilöttyinteni a borát.

A békés idilt az borította fel, hogy megjött Anlesthion egyik beosztottja, aki elpanaszolta, hogy a vevőjük most mondta fel épp az Újévre berendelt borszállítmányt, ugyanis Anlesthion régi riválisa, Damaenor alájuk ígért!

Anlesthion eléggé felháborodott ezen, elmondja hogy Damaenor már húsz éve mindenhol ott tesz neki keresztbe, ahol tud. Még mennyasszonyát is lecsapta kezéről. Az viszont, hogy pont megtalálta Sigilben ugyanazt a vevőt (egy Maraak nevű bariaur kocsmárost), az biztos nem lehet véletlen. Az a gyanúja, hogy saját raktárfelügyelője, az úgyszintén bariaur Gordosg lehetett az, aki köpött. Arról is sopánkodik Barnardnak, hogy ő a védelmi pénz miatt nem tud aláígérni Damaenornak. Barnard meg is ígéri, hogy ezt nem fogja ennyiben hagyni, bár azon dilemmázik, hogy vajon egyenlő feltételeket biztosítson-e mindkét borkereskedőnek, vagy fogja-e pártját Anlesthionnak. Erről másnap reggel filozofál is a bandatagokkal.

Mindenesetre még aznap este akcióba lépnek. Megbízza öccsét, Dougot és a játékosokat, hogy kapják el Gordosgot és szedjék ki belőle a sötétet. Ő pedig körbenéz, hogy miféle hajót épített Sigilben ez a Damaenor.

A terv a következő: Malcolm beül a Zöld Malomban egy félreeső sarokba Anlesthionnal együtt, míg Quenal és Dina a bejárathoz közel helyezkednek el. Amikor megjön Gordosg, akkor Anlesthion megmondja Malcolmnak, aki mágikusan távolból megböki Dinát, Dina pedig titokban elbűvöli, hogy majd kivallassák. Ecco, Madou és Doug pedig kint várakoznak, mivel a “kapjuk el és verjük meg” tervüket leszavazták.

A probléma az, hogy ez a Gordosg egy igazán penge bariaur, rögtön észrevette a főnökét, és a bűbáj se hatott rá. Mi több, az egyik törzsvendég elf észrevette, hogy Dina varázsolt és az egyik pincérlánnyal együtt odament ezt megbeszélni Dinával, aki alig tudta kimagyarázni magát, hogy csak egy buta fogadásról van szó.

Odakint Doug békésen Taráról álmodozott, Madou viszont besietett, hogy szóljon a bentieknek. Közben Ecco arra figyelmes, hogy pár perccel azután, hogy a bariaur bement a fogadóba, kinyílik az egyik emeleti ablak és egy bariaur hátsó jelenik meg benne. A szerencsétlen megpróbált kimászni az ablakon, de ez ugye négy lábbal nem annyira egyszerű. Ecco és Doug odarohantak, majd egy némaság és egy bénító varázs segítségével hamar elkapták szerencsétlen patást.

Gordosgot végül is a már korábban is használt raktárába viszik, ahol páran ki is hallgatják. Végül sikerül addig csavarni a szavakat, mígnem el nem szólja magát és azt is megtudják, hogy Damaenor szállítmánya másnap délben érkezik Sigilbe.

Reggelre Barnard azzal a hírrel jön vissza, hogy Damaenor két minotauruszt bérelt fel a karaván kíséretére, de a csapat ennek ellenére úgy dönt, hogy rajtaütnek a karavánon és még a Külvidéken. Ebből persze Dinát és Aldrikot kihagyák, akik megpróbálják meggyőzik Maraakot, hogy mégse álljon el az Anlesthionnal való üzlettől.

XP

Aldrik 90 × 4 = 360 xp

Paladin: Telliát arra bíztatja, hogy szabad akarata szerint éljen, megpróbálja békésen megoldani a borkereskedők vitáját. 40
Fejvadász: megbízójával tárgyalt, Ecconál nyomozott is az eltűnt lány után. 30
Kegyelem-kivégzője: felelősségre vonja Eccot, hogy miért vezette el az elf lányt a Tizedik Bugyorba. 20
Jellemvonások:

Dina 90 × 4 = 360

Varázsló: megpróbálta bűbájjal megoldani Gordosg kihallgatását, hogy ne kerüljön sor erőszakra. 20
Tudós:
Guvner: jogi megoldást próbál keresni a borkereskedő problémájára 30
Jellemvonások: felvetette, hogy elmenne Telliával Ysgardra, hogy őseit kutassa. Megpróbálja békés úton elrendezni a borkereskedők viszályát. 40

Ecco 90 × 4 = 360 xp

Pap: Elkapta a bariaurt. 30
Festő:
Sorskovács: Opportunista módon áll a védelmi pénzhez 20
Jellemvonások: szobát próbál eladni Aldriknak, állhatatosan próbált olyan haditervre rábeszélni a többieket, amivel a bort is megszerzik 40

Madou 55 × 4 = 220 xp

barbár: 0
vadonjáró: rejtve megfigyeli a fogadót 15
istenember: származástól függetlenül barátkozott Gizzikkel 20
jellemvonások: a minotauruszok elcsalását tervezi. 20

Malcolm 55 × 4 = 220 xp

tolvaj: a Zöld Malomban intrikáznak, hogy kapják el Gordosgot. 20
mesterember: rögtön zárat próbál eladni Anlesthionnak. 15
érzéki: 0
jellemvonások: családi vendégséget szervez Újévre. 20

Quenal 60 × 4 = 240 xp

Varázsló: 0
Tudós: elkezdi tervezni a rajtaütés megvalósítását 20
Guvner: jogilag közelíti a védelmi pénz kérdését 20
Jellemvonások: nem finnyákol az alvilági melót illetően 20

View
New Year in Sigil
Business as usual

Mesore hónap 22.

Ecco elmegy a Mindenek Atyjának Csarnokaiba, hogy a főpappal beszélgessen. A Feledés vizének az ellenszerét keresi, a főpap megígéri, hogy megvizsgálja alaposan az otthagyott mágikus vizet. Ecco találkozik egy másik Thor pappal, a végzetőr frakcióba tartozó Harald Carlsonnal. Elhatározzák, hogy együtt áldoznak Thornak, Ecco pedig meggyőzi a szerencsétlen muzsikot, hogy állja ő az áldozati kecske árát. Hisz Ecco most tért vissza hősies küzdelmekből, ezért Harald számára megtiszteltetés lesz, hogy áldozótársak lehetnek.

Míg Dina és Quenal elmennek a Bíróságra dolgozni, Madou pedig ismét napszámos melósként megy el dolgozni, Barnard reggel felkeresi Malcolmot és megkéri, hogy gyorsan másoljon le neki egy kulcsot, amit ma délben vissza kell csempésznie tulajdonosához. Mondja neki, hogy este jöjjön el a PirosPóniba és megbeszélik a részleteket.

Munka után Dina ködösít Quenalnak, majd elmegy egyedül az Éj Csontjaiba. Ott leadja Khallaxon koponyáját, cserébe megtudja, hogy Kuriz Vynn könyveit nem más vette meg, mint Dicantor, Quenal mestere. A többiek délután elviszik Telliát és Gordiast, megmutatni nekik az Elíziumi Árkádokat, majd otthon megvárják Dinát, majd együtt elmennek a Piros Póniba, ahol Barnard megosztja velük mi a kánon.

Amíg ők távol voltak a banda elkezdett a környéken védelmi pénzt szedni, főleg a sylvaniai kapun áthaladó kereskedőktől. Ezeknek a muzsikoknak amúgy segítenek is boldogulni Sigilben – némi pénzért természetesen. Egyikük Phaidros, a Vörösszakállú, egy arboreai kereskedő. Ő zöldséget és gyümölcsöt hoz be, cserébe fémműves termékeket visz ki. Többek közt lakatokat is, de mivel Malcolm nem volt itt, ezért Ladrikát ajánlották be, Kuala unokatestvérét.
Barnard meg is kéri Dinát, hogy segítsen megírni egy raktárbérleti szerződést, mert Phaidros őket bízta meg, hogy a megrendelt árut átvegyék és őrizzék, amíg visszatér a következő szállítmánnyal. Ezzel másnap délelőtt el is van a két guvner.

Barnard egy másik vágtát is említ: egy varázsló laborját akarja markecolni, mire Dina fogja a fejét és távozik. Barnard Malcolmot már a kulcs kapcsán bevonta a vágtába, de kell neki egy harmadik pubi, aki elterelné az őr figyelmét, amíg ők besurrannak. De arra figyelni kell, hogy ne tudják őket később beazonosítani, mert a varázsló eléggé borzolt lesz, mikor rájön, hogy meglékelték.

Másnap Ecco és Malcolm elmennek Bellart Ohrunghoz. Dina azonban még jelentőségteljesen megjegyezte nekik hogy előtte érdeklődjenek Ohrung után az ő apjánál, mert tud róla valamit. Egy üveg jobb borért a jó öreg Gudrun elmondja nekik, hogy az Ohrung és a Tahnlung család közt régi viszály dúl, de ettől ő távol tartja magát. Sőt, ő maga is Sors-kovács, akárcsak Bellart Ohrung.

Bellart egy szép kis vityilóban lakik Sigil túlfelén, az Irnokok Negyedében. Szolgát nem tart, így saját maga nyit ajtót és beinvitálja a két pubit a zsúfolt és rendezetlen dolgozójába. Rendkívül érdeklődve hallgatja azt, amit megtudtak Trimakaria Mocsarában a tündérúrnak vélt démonról. Fizetségként 100 ezüstöt és egy villámcsapás tekercset ad nekik, továbbá észben fogja tartani, hogy megbízható kalandozók. Azt is említi, hogy a nagybátyja a Kapuk Mestere, úgyhogy ha egy kaput keresnek, jöjjenek majd hozzá, korrekt áron eligazítják őket.
Mivel eddigre már délutánra jár az idő Malcolm sietősre fogja, hogy ne késse le az esti vágtát.

Eközben Dina nagybátyjának meséli el ugyanezt. Előző nap ugyanis utána érdeklődött Garmnak és megtudta, hogy itt van két szinttel feljebb az irodája. Így hát ma ebéd után meglátogatta. Garm szívélyesen fogadta, mesélt neki a családról egy kicsit és mondta, hogy majd látogasson el a családi kastélyba, amely Mechanuson van, Azuth birodalmában.

Az esti vágtára Quenal vállalta el az elterelés szerepét, Madou pedig a távolban figyelte a Harmónium járőröket. Szegény Ecco ki is maradt ebből a vágtából. A gyanakvó őrre nem hatott az altatás varázslat és kiszúrta a közelben leselkedő Malcolmot, de végül az álcázott Quenal bűbája hatott rá. Megigézve lelkesen magyarázta a félelfnek, hogy merrefelé találja a házat, amit keres, miközben háta mögött Barnard és Malcolm belopóztak a házba.
Azonban pár perc múlva, mikor Quenal már távozott, kolompolva szólalt meg egy riasztó varázslat és hamarost egy alak vetődött ki az ablakon.

Eközben Aldrik meglátogatta a többieket otthonukban, ahol Dina, Ecco, Tellia és Gordias társaságában eltöltötték a vacsorát. Tellia terveiről érdeklődött, aki Gordias mellett szeretne háziasszonykodni. Fel is vetette, hogy Gordias elmehetne zsoldos kardforgatónak, hisz kiváló harcos, de Aldrik rámutatott, hogy a zsoldosokat gyakran elszólítja a hivatásuk. Ezek után Tellia a városi őrség után kezdett el érdeklődni, mint Gordias számára karrier lehetőség. Végül a beszélgetés arra terelődött, hogy nem is biztos, hogy itt akarnak maradni, hanem a síkokon át felkereshetné Ysgardot és megistenült dédapja birodalmát. Egy ysgardi kiruccanás Dinát is érdekelné, aki angyali őseit kutatja, az odavalósi Ecco pedig tett egy epés megjegyzést Dina újkeletű titkolózására.

Miután Aldrik távozott hazaért Quenal azzal az aggasztó hírrel, hogy a vágta nem sikerült és csak egy valakit látott kimenekülni a házból. Tűkön ülve várnak otthon, mígnem éjfél után Malcolm hazatér, meglepően jókedvűen. Elmeséli a többieknek, hogy klánjánál járt, a Kaptárban, és nagyon örömteli, hogy két igencsak súlyosan beteg gyerek meggyógyult ma estére. Quenal fogja a fejét, mert úgy sejti, hogy Barnard és Malcolm gyógyitalt akartak lopni a varázslótól.

A következő napokban eladják öszvéreiket és a kincsek értékesítésének is hozzálátnak. Dina könyvtározás során azonosította a sárga opált, hogy az egy Földelementál Idézőkő, de ezt csak Malcolmmal osztja meg.
A kehelyről pedig kiderítik, hogy rendkívül értékes darab. Ecco készít is róla egy rajzolatot, hogy azt mutogassák kereskedőknek, majd ellátogat ismét Bellart Ohrunghoz, hogy a Gormund Hegybe vezető járat után érdeklődjön. Abban maradnak, hogy egyszerűbb, ha a Külvidék felől megy el oda, mintsem Ysgardról. A két varázsló varázslatokat is tanul egymástól.

XP

Dina 90 × 4 = 360 xp

Varázsló: 0
Tudós: a mágikus követ azonosítja könyvtárban. 20
Guvner: Jogászkodva lefaragják Malcolm kézműves adóját. Törvénytisztelő polgárként ellenzi a betörést. Szerződést ír Barnardnak. 30
Személyiség: Garmot felkereste és családja után kutatott, Éj Csontjaiban pedig a másik családja utáni nyomozása haladt tovább, apjára pedig mérges, amiért eltitkolta a Tahnlung rokonságot is. 40

Ecco 85 × 4 = 340 xp

Pap: Kecskét áldozott Thornak egy másik pappal együtt. 15
Művész: Elkezd festeni a mocsárról, lerajzolja a kelyhet eladásra. 30
Sors-kovács: Meggyőzi Harald Carlsont, hogy fizesse ki az áldozati kecske árát helyette is. 20
Személyiség: Megpróbálja eladni a beszáradt démonvért is. 20

Madou 70 × 4 = 280 xp

Barbár: izomemberként keres pénzt. 10
Vadonjáró: kitalálta, hogy figyeli a Harmónium járőrt, amíg a többiek betörnek a varázslóhoz. 20
Istenember: 0
Személyiség: városi ruhát készített magának, hogy civilizáltabb legyen. Figyelt, hogy a ne a nem-bandatag Dina előtt tárgyalják a vágtát 40

Malcolm 90 × 4 = 360 xp

Tolvaj: betörnek Barnarddal egy varázslóhoz. 30
Kézműves: kulcsot másol Barnardnak. 20
Érzékek Társasága: 0
Személyiség: mindig a legjobb helyre megy, minőségi borokat iszik. Klánja sorsát követi. 40

Quenal 90 × 4 = 360 xp

Varázsló: Bűbájjal tereli el az őrt a varázsló házánál. 30
Tudós: Telliát figyelmezteti, hogy használja az álnevét. Megfigyelte, hogy Dina elpasszolta a koponyát. 30
Guvner: Jogászkodva lefaragják Malcolm kézműves adóját. Szerződést ír Barnardnak. 30
Személyiség: 0

View
Búcsú a Mocsártól

Madou és Ladda meglátogatják Telliáékat, vigyázva arra, hogy nehogy a katonák követhessék nyomaikat. Eközben a Malcolm vezette másik csapat kissé eltéved a mocsárban, de néhány nap múlva sikeresen visszatutajoznak Aritész Hőstettébe.

A félszerzetek örömmel fogadják őket, bár Malcolm nagyon felháborodik azon, hogy a fatörzsből eszkábált tutajukat éjszaka szétszedték és leengedték a folyón vendéglátóik. Megpróbálják a félszerzeteket meggyőzni arról, hogy a “vizi démonokkal” való viszálykodás helyett próbálják meg máshogy megoldani a növekedésüket. Quenalék felvetik, hogy inkább ritkítsák meg az aligátorokat, Madou eközben elhívja Laddát Sigilbe, bár nem ajánlgatja neki, hogy költözzön oda.

Dina mindenáron meg akarja még látogatni Telliát, de sumákol arról, hogy miért is. Másnap reggel fel is pakolja az öszvéreket, mígnem Quenal emlékezteti arra, hogy egy szigeten vannak. Mindenesetre végül is engednek Dina akaratának és Ladda kíséretében elmennek a nádasban rejtőző párhoz.

Ott miután ismét beszélnek a katonákról Gordias elhatározza, hogy elmennek innen és megpróbálnak a nyár során az északi sztyeppén át eljutni keletre, Bermedes tábornokhoz. Tellia ugyan szívesebben ment volna Sigilbe, de úgy tűnik elfogadja a döntést. Este azonban Dina elhívja Telliát kettesben fürdőzni.

Ecco utánuk oson, mire a többiek is követik. Malcolm és Quenal megpróbálja megakadályozni Eccot, de a törpe meglepően jól osonkodik a nádasban és az altatás varázslat se hat rá. Így hát sikerül kihallgatnia, hogy Dina odaadja a Feledés Forrásából hozott vizet Telliának.

Éjszaka, mikor ő van őrségben, Ecco beoson a kunyhóba. Egy csendvarázs leple alatt próbálja meg elmagyarázni Gordiasnak, hogy meg akarják itatni a feledés vízével – de már elkésett.

Másnap Gordias bemutatkozik nekik és azt hiszi, ők azok a kereskedő karaván, akikhez csatlakoznak. A csapatnak előbb utóbb leesik a tantusz, de belemennek abba, hogy elvigyék a párocskát Sigilbe.

Mesore hónap 21.-én érnek haza Sigilbe. A kapun átlépve a három tudatlan persze megdöbben a furcsa várostól és fuldokolni kezdenek a magaslati szmogos levegőtől. Ladda búcsúzóul megcsókolja Madout, majd visszasurran a kapun át. Tellia és Gordias pedig bámulva jön velük. Egy tótumot gyorsan leráznak, aki az egész csapatot tudatlannak nézte, majd a fél városon átkelve hazaviszik vendégeiket, akikkel megbeszélik, hogy kibérlik tőlük az egyik szabad szobájukat.

Aldrik elbúcsúzik tőlük és elmegy a X, megkeresni Lakimandrost, akitől a megbízatást kapta, hogy védje meg Telliát. A kocsmáros mondja neki, hogy el tudja érni az öreget, holnap vacsorára legyen itt ismét a törpe.

A többiek otthon hagyják a sigili levegőtől kikészült vendégeiket és elmennek a Hableányba. Többeket ott találnak a bandából és elkezdenek dumálni velük. Madounak (is) feltűnik az új táncoslány: őt látta abban a látomásban, mikor beleült a pszionikus trónusba és hozzáfért az illithid istenség idegcsápjaihoz.

Malcolm elhívja Dinát egy romantikus vacsorára a Zöld Malomba is, míg a többiek a Hableányban maradnak.

XP

Aldrik 70 × 4 = 280 xp

paladin: 0
fejvadász: őrizte Telliát, ahogy a feladata szólt. 30 xp
mercykiller: 0
jellemvonások: amikor megtudja, hogy Ecco a feledés forrásához ért, megpróbálja beadni neki, hogy tartozik neki. Sigili patriótaként vélekedett az odatévedő tudatlanok esélyeiről. 40 xp

Dina 60 × 4 = 240 xp

varázsló: 0
tudós: a kísérteteknek magyarázott történetekről 20
guvner:
jellemvonások: faggatózik Ecconál, hogy miféle megbízást kapott apjától. Szórakoztató volt titkos küldetésével 40

Ecco 60 × 4 = 240 xp

pap: 0
művész: 0
fated: titokban próbálja tartani, hogy mivel bízta őt meg Dina apja. 20 xp
jellemvonások: megpróbál hasznot húzni abból, hogy figyelmezteti Gordiast. Szórakoztató jelenetet rendezett a fürdőző lányok után kémkedéssel 40 xp

Madou 100 × 4 = 400 xp

barbár: 0
vadonjáró: észrevétlenül meglátogatja Telliát. 30 xp
godsman: istenné válásról beszélget Telliával 30 xp
jellemvonások: félszerzeteket ellátja tanácsokkal, románcolt Laddával 40 xp

Malcolm 60 × 4 = 240 xp

tolvaj: a helyi “közeli” város után érdeklődik 20 xp
mesterember: 0
sensate: 0
jellemvonások: felháborodik, hogy tutaját eltűntették a félszerzetek. Nem kíméli a pénztárcáját, mikor elviszi Dinát vacsorázni. 40 xp

Quenal 80 × 4 = 320 xp

varázsló: 0
tudós: aligátorok megritkítását javasolja a félszerzet-triton viszály megoldására. 30 xp
guvner: elméletet dolgoz ki arról, hogy a tündérerdő miatt tévedtek el. Emlékezteti Dinát arra, hogy öszvérháton nem fogja tudni a szigetet elhagyni. 30 xp
jellemvonások: a részletekre figyelve feltűnt neki, hogy eltévedtek. 20 xp

View
Trimakaria Mocsara VI.
Tündérherceg tömlöcei

Miután leteperték a kísértet által megszállt Quenalt elkezdik vallatni. A kísértet eléggé inkherens volt, de kiszedték belőle, hogy ő Erik a Hűséges, Gunnar Alvisson herceg lojális embere, aki elkísérte urát ide. Lándzsás Argalf neve hallatán átkozódik. A kísértet elvezeti őket urához, aki a szomszédos verem mélyén lelte halálát és kísértete ott lebeg. A harmadik társuk kísértete már sok sok éve elvesztette tudatát.

A herceg találkozik hát lányával, Kétezüsttel és sok mindent elmesél neki és a csapatnak is. Meglátogatják a szomszéd cellában lakozó kísértetet, Igaxafónt, az őrült dalnokot. Ő tőle tudják meg, hogy lehetne megszabadítani az itt sínylődő kísérteteket: a démon palotáját és labirintusát három foglyul ejtett driád révén uralja. Ha a driádok béklyóját megtörnék, akkor megszűnne a démon hatalma itt és a kísérteteket végre eljutnának a túlvilágra.

A kísértetek el is vezetik őket a labirintus egyik hátsó kijáratához, mely a driádok tisztásának a közelében vezet ki a szabadba. Itt azonban észreveszik a fák koronájában rejtőzködő barligura démont. A démon egy illúzió farkast jelenít meg Ecco számára, az időben félrehúzodó Malcolmra és Quenalra indacsapdát varázsol, majd rájuk veti magát fentről. Vad harc veszi kezdetét, ahol Kétezüst fellebegteti a démont, mielőtt az széttépné Eccot, de így pont kikerüli az a Dina által megidézett pörgő varázspengéket. Vita veszi kezdetét, Dina kiabál, hogy tegye le a démont, Ecco, hogy nehogy letegye, de végül is a kiszabaduló Malcolm és Quenal lövései kivégzik a dögöt.

Mivel éjfél is elmúlt már, letáboroznak itt helyben. Másnap reggel derítik fel a driádok ligetét, ahol azt látják, hogy alvilági viperafák gyűrűje veszi körbe a három tölgyfát. Végül Dina az, aki kiváncsiságtól hajtva, legelőször át mer futni az utánuk nyúlkáló kígyók közt. Azt, hogy senkinek nem esik baja, azt főleg Kétezüst gyors védővarázslatainak köszönhetik.

A saját fáikhoz mágikus láncokkal kiláncolt driádoktól megtudják, hogy nem olyan könnyű kiszabadítani őket. Azonban már ők maguk is elkezdtek dolgozni kiszabadulásukon: tölgyfáik olyan magvakat teremtek, amelyekből egy olyan fa nőne ki, amibe átköltözhetnének, és így kicseleznék a béklyókat. A démon azonban megtalálta ezeket a magvakat és a labirintusában elzárta őket. Ezeket kellene megtalálni, amihez egy-egy faágot kell letörniük az itteni fákról, és akkor elvezetik őket.

Az első magvat egy poros teremben találják meg, ahol egy kőravatalon egy díszes köpenyes fickó csontváza feküdt, mellkasán, ujjai közt a varázslatos palántával. A mágusok óvatosan távolról lebegtetik ki a palántát, Ecco azonban egyszerűen átkutatja a holttestet és elveszi ékszereit és csizmáját is. Azt ekkor még nem sejtik, hogy a csontváz kísértete majd éjszaka fog megjelenni és üldözésükre indulni.

A második mag jégbe van fagyasztva, de úgy, hogy az egész terem egy jégtömb. Fél napos munkájukba került, mire Ecco pörölyével és a többiek tűzvarázslataival átolvasztják magukat, közben pedig meggyűlik a bajuk a termet védő jégelementállal és az előzőleg felzargatott kísértettel is.

A harmadik magvat sáskák őrzik, akik a föld alatt tenyésző gombákban élnek. Dina beteleportál és kiássa a palántát, majd felviszik a felszínre. Ekkor azonban látják, hogy a sáskák is elkezdtek odafent megjelenni, úgyhogy végül a csapat fele fent marad és ott írtja őket, a többiek pedig lemennek, hogy varázslatokkal kiírtsák őket az utolsó szálig.

Mikor ezzel is végeztek (eddigre még egy éjszakát eltöltöttek fent) visszatérnek még egyszer a herceg kísértetéhez. Kétezüst beszélget apjával, majd Dina ragaszkodik hozzá, hogy menjenek el a Feledés Forrásához is. Itt kísértetek támadnak rájuk, akik meg akarják szállni őket, hogy ihassanak a forrásból. A herceg megküzd eggyel, Ecco elűzi a másikat és sietősen odaeveznek a mágikus barlangtó közepére. A nagy kapkodás közepette azonban a víz Eccora fröccsen, aki el is felejti az elmúlt pár nap történéseit. Arra emlékszik csak, hogy elváltak Madouéktól és elindultak északnak.

Malcolm azonban annyira még emlékezteti, hogy van itt valahol egy kincstár is. Elvezetik a kísértetek őket is oda. Itt egy méreggáz csapdával gyűlik meg a bajuk és halják, hogy a manók a mephit vezetésével a sarok mögött ólálkodnak. Quenal altatás varázslata ismét megoldja a helyzetet és gyorsan kirámolják a kincseskamrát, szenvedve a méreggáztól.

Dina átadja apja köpenyét Kétezüstnek. A herceg szelleme viszont áldását adja arra, hogy Eccohoz kerüljön a lándzsája, mondja nekik hogy használják becsülettel a harcban. A herceg két varázstárgyán kívül találnak egy mágikus sárga opálkövet, mely egy talapzaton áll és két nem-mágikus kincset: egy hárfát és egy díszes serleget.

XP

Dina 90 × 3 = 270 xp

Varázsló: kipróbálja a Cloud of Daggers varázslatát a démonon, varázslattal olvasztja a jeget. 40 xp
Tudós: jégcsapda rúnáit elemzik. 15 xp
Guvner: elemzi, hogy a démonra milyen típusú varázslatok hatnak 15 xp
Személyiségjegyek: kiváncsiságból átfut a viperafák közt, Kétezüstnek adja apja köpenyét. 20 xp

Ecco 110 × 3 = 330 xp

Pap: a holt lelkek sorsán gondolkodik és elemzi a kísértetek fajtáit. Hogy a többieket védje, kihívja harc közben a démont, hogy vele csapjon össze. 40 xp
Művész: 0 xp
Fated: Alkudozik a dalnok kísértetével, hogy nem segít neki ingyen. Elveszi a védtelennek tűnő csontváz ékszereit 30 xp
Személyiségjegyek: remekül játszotta az amnéziát, kincstár lootolásához is ragaszkodik 40 xp

Malcolm 95 × 3 = 285 xp

Tolvaj: kincstárat rabol ki, okosan elsurran a barligura rajtaütése előtt a tisztásról 60 xp
Mesterember: zárat nyit a tömlöcökben 15 xp
Sensate: 0 xp
Személyiségjegyek: ha már itt jár nem hagyja ki se a Feledés Forrását se a kincstárat 20 xp

Quenal 90 × 3 = 270 xp

Varázsló: Jégelementállal összecsapás, ismét elaltatja a manókat 40 xp
Tudós: jégcsapda rúnáit elemzik 15 xp
Guvner: driádok palántáiról elmélkednek 15 xp
Személyiségjegyek: neheztel a kísértetre, aki megszállta. 20 xp

View
Trimakaria Mocsara V.
A falu felszabadítása

Madou és Aldrik délre eveztek a félszerzetektől kapott nádcsónakkal, elbúcsúzva társaiktól. Délután felé, miközben a tó nyugati partja mentén haladtak a nádasból odakiálltott nekik Ladda.

A vadászlány elmesélte nekik, hogy a reggeli vadászatról hazatérőben azt látta, hogy ember katonák szállták meg a falut, többeket kikötöztek egy póznához. Azóta itt rejtőzködik. Összedugták hát fejüket, és azt találták ki, hogy alkonyat után megkerülik északról a szigetet és az Alligátor-sziget felől kötnek majd ki, hogy hátulról osonjanak be a faluba.

Így is tettek, azonban nem tudták, hogy a dombtetőre küldött őrszem kiszúrta őket. Madou ugyan felmászott a dombtetőre és próbált nyomokat keresni, hogy vajon volt-e itt őrszem, de a sötét, felhős éjszakában nem vette őket észre.

Így hát mikor előre ment a faluhoz, ahol látták fentről, hogy két fáklyás ember járőrözik, azt nem vette észre, hogy a nádasban további katonák rejtőznek. Csak mikor az első kunyhóhoz próbált meg odasurrannik, akkor léptek elő háta mögül a katonák. Vezetőjük megkérdezte tőle, hogy “Mi járatban errefelé, kis barátom?”. Madou futásnak eredt, de még egy fájdalmas vágást kapott a hátára. Szerencsére a dárdák mellette suhantak el és bevetette magát a nádasba.

Madou körbeúszta a falut és a csónakok kikötőjénél mászott ki szép csöndben. Azt nem vette észre sajnos, hogy nem üldözik. Aldrikék kintről közben meghallották a dulakodás zaját és előre indultak. Aldrik szerencsére látott a sötétben és Ladda is szemfüles volt, ezért ők nem futottak bele a kelepcébe.

A katonák kicsit jobban meglepődtek a törpe érkezésén, de mivel itt hagyták az öszvéreiket, tudták, hogy idegenek is járnak a falu környékén. A katonák parancsnoka megpróbálta kikérdezni Aldrikot, de az semmitmondó válaszokat adott. Közben egy varázsló és két további katona is érkezett Aldrikhoz.

Eközben Madou kimászott a mólóra és végzett az ott járőröző katonával – de a kiálltozását mindenki meghallotta. Madou elvágta a cölöphöz kikötözött félszerzetek köteleit, majd a kunyhókban ébredező katonákra vetette magát. Egyik kunyhóban levágott két katonát, majd a következő felé indult.

A kiabálásra Aldrik és a kapitány egymásnak ugrottak, amivel Aldrik járt rosszul. Felszólították, hogy dobja el a fegyverét, ő ehelyett védekező állást vett fel. A varázsló egy ideig egy pulzáló varázslattal figyelte a fejleményeket, de mikor látta, hogy a törpe nem akar támadni, eloszlatta azt és eltűnt – szó szerint.
A kapitány megpróbálta még kirúgni a törpe kezéből a baltát, majd embereire bízta lefegyverzését és berohant a faluba, ahol Madou egyre véresebb mészárlást rendezett.

Madou közben a következő kunyhó felé robogott, ahol az ajtóban egy katona várta. Páncéljaik nélkül azért így se volt sok esélyük, levágta őt. Mögötte azonban megjelent társa, aki kétszer is megsebesítette a félszerzetet, mielőtt a földre került volna. Ekkor azonban Madou a semmiből kántálást hallott, majd mágikus lövedékek röpültek felé, pulzálva becsapódtak és Madou elvesztette eszméletét. Aldrik eközben levágott egyet a négy lándzsás katonából, de végül őt is kiütötték.

Aldrik másnap megkötözve tért magához. Hamarost megjelent Ganydion kapitány és Ullayon, akik elkezdték kivallatni: Tellia hercegnőt keresték. A varázsló bűbájt próbált Aldrikra mondani, hogy őszintén feleljen kérdéseikre, de a törpe ellenállt a varázslatnak (amit a varázsló persze nem tudott) és a lehető legkevesebbet hazudva, ügyesen mellébeszélt.
Visszaadták hát felszerelését és szabadon engedték. Látta azonban, hogy Ganydion a félszerzeteket akarja kínvallatni, amiről a varázsló is próbálta lebeszélni. Aldrik gondolkodott, hogy vajon párbajra hívja-e a fickót, de nem igazán bízott abban, hogy legyőzné. Ezért hát beszélgetésbe elegyedett a varázslóval és beszélt neki a Sigilbe vezető kapuról és rávezette őket arra, hogy valószínűleg azon át szökhetett el a hercegnő.

Így sikerült elérnie azt, amit előző este fegyverrel nem sikerült: a kapitány és a mágus vezetésével a katonák otthagyták a falut és elindultak a Sigilbe vezető kapu felé. Egy csónakot pedig három katonával leküldtek a folyón, hogy jelentsék: a hercegnő egy mágikus kapun átszökött és bárhol lehet.

Estére Madou is előkerült. Őt ugyanis az előző éjszakai harc során a kiszabadított félszerzetek Ladda vezetésével magukkal vitték. A szomszéd faluban tért magához, ahová a megszökött félszerzetek mentek. Innen látták, hogy délelőtt egy csónak három katonával délre tart, este pedig, mikor visszaosotnak Arités Hőstette falu közelébe, látták, hogy ember katonák helyett félszerzetek és Aldrik járkálnak a faluban.

XP

Aldrik 130 × 4 = 520 xp

Paladin: megpróbálta megvédeni a gyengéket 40 xp
Fejvadász: megvédte a hercegnő titkát, elterelte üldözőit 30 xp
Mercykiller: 0 xp
Jellemvonások: dacolt a kapitánnyal, makacs volt, amikor kikérdezték. Sigili patriótaként Sigilbe irányította őket. 60 xp

Madou 160 × 4 = 640 xp

Barbarian: Harcolt a falut terrorizáló nagyokkal 40 xp
Vadonjáró: gerilla hadviselést folytatott 30 xp
Signer: félszerzeteknek magyarázott az istenné válásról és tanácsokkal látta el őket. 30 xp
Jellemvonások: ahol csak tehette, hátulról támadott, ébredező katonákat mészárolta, felkarolta a félszerzetek ügyét, nem próbált békés megoldást keresni a nagyobb és erősebb emberekkel 60 xp

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.