Through Nine Worlds

Ecset nyomában IV.
Az ellopott rózsa

A modronok legyőzése után még megvizsgálták a szárnyas oroszlánok holttestét, akikről Dina megállapítja, hogy idevalók, különben a holttestük eltűnt volna, Malcolm pedig levág trófeaként karmokat róluk.

Ezután nekivágnak az előttük magasodó hegységnek és estefelé egy domboldal oldalában egy kis szentélyt pillantanak meg és egy alakot. Madou bizalmatlanul eltűnik a mély fűben, Ecco viszont hahózik egyet, mire visszaugat a másik. Az ugyanis egy hound archon, Pillokin, aki a szentélyt és az utat őrzi, amely továbbvizet Mercuriába.
Először gyanakvó velük, mert a “káosz szagát” érzi rajtuk, de a beszélgetést azután a modron behatolásra terelték. Azt is elmondja nekik, hogy látta Tarvadot, a Vadpatak Fogadó felé tartott.
Megtudják az archontól, hogy a továbbjutás titka az, hogy választaniuk kell egy erényt, amit fejlesztenek. Ecconak a bátorság vagy a megfontolság ösvényét javasolja. Dina is megkéri, hogy őt is szimatolja meg, az archon a bölcsesség fejlesztését javasolja neki. Malcolm úgy dönt, hogy ő pedig a szorgalmat fogja gyakorolni.
Itt alszanak a szentélyben, miközben az archon elrobog a modronoknak utána járni, másnap pedig egy kereszteződéshez ér a csapat. Semmi jel nincs arra, hogy vajon melyik irányban is van a Vadpatak Fogadó. Dina épp sending varázslattal akarja megkérdezni a tegnap megismert archont, mikor egy lámpás archon segítségért kiabálva jön feléjük. No Quenalnak több se kellett, rögtön mage armor varázslatot mondott magára.

Mint kiderült egy kereskedő jutott bajba. Jaek Öregszív két owlbeart szállított ketrecben. Fia, Run, azonban a fogadónál otthagyta, mert beállt egy bizonyos Sir Eckler mellé apródnak. Erre pedig Tarvado beszélte rá, aki úgyszintén ott volt. Mindez másfél napja történt. Így hát a fia helyett Kemiri, a lámpás archon segítségével indult útnak. Azonban egy légörvény csapott le rájuk és lerántotta az útról a ketrecet. Az fennakadt egy fán, a jóindulatú, de nem túl okos Kemiri gyorsan kiszabadította a szörnyeket, mielőtt lezuhant volna a szekér. Az öreg egy fára menekült fel és itt menti meg a csapat, miután legyőzik a fa alatt várakozó bagolymedvét.

Az öreg Jaek azt is elmondja nekik, hogy úgy sejti, egy dzsinn állhat a szélörvények mögött, aki Rózsás-szirtben tölti az éjszakáit, nem olyan messzire innen. Látta, hogy a szélörvény, ami leverte a kocsiját, egy függőhidat is leszakított. A másik bagolymedve eltűnt, Malcolm és Madou egy ideig követik a nyomát, de visszafordulnak, mikor Dina sendinggel üzen nekik.
Jaek elindul a városba, hogy szerezzen valami kocsit, amin elviheti a megkötözött bagolymedvét. Amikor Madou visszatér, nem tudván erről semmit, egyszerűen elvágja a medve torkát. A csapat úgy dönt, inkább követik tovább Tarvadot.

Estére elérik a csöndes völgyben rejlő Vadpatak Fogadót, ahol a fogadós Kharagh a Mogorva, aki megpróbálja kultiválni a szívélyesség erényét, ezért is nyitott fogadót, de nem megy neki még túl jól. Csak egy másik utazó van itt, Humfeld, egy törpe, aki azért menekült vissza, mert egy bagolymedve támadott rá. Szerencsére egy lámpás archon visszavezette ide.

Mivel a Rózsás-szirt csak pár órás kitérő a Mercuriába továbbvezető úton, elhatározzák, hogy felkeresik őt. Kivéve Madout, aki hátramarad, mert a bagolymedve bőrén dolgozik még. Letérnek hát a völgyön átvezető útról és megérkeznek a toronyként magasodó sziklaszirthez, aminek a tetején a kert áll.
A felfelé vezető, körbe-körbe tekeredő úton több függőhíd is van, amiből kettő azonban leszakadt, de fentről egy kötél van lelógatva. Malcolm a leszakadt függőhídon ereszkedik le, Ecco a lelógó kötélen mászik felfelé, mikor is egy szélörvény jelenik meg. Riadtan kapaszkodnak meg abba, amibe csak tudnak. Ráadásul a légelementál mellett két griff is megjelenik és rájuk támad, Quenal és Malcolm kétségbeesetten próbálják őket varázslataikkal távol tartani, miközben Eccot és Aldrikot egymásba hajította a légörvény, aki tolvajlással vádolja meg őket.

Ekkor azonban fentről egy dübörgő hang szólal meg, hogy “Csend legyen már, az Ég szerelmére, meditálnék éppen!”. Dina ekkor közli a légelementállal, hogy ha nem hagyja őket békén, akkor visítani fog, majd fenyegetését be is váltja.
Így aztán a griffek és az elementál sietősen távozik és felmászhatnak végre a szikla tetejére, ahol egy lebegő dzsinnt találnak, akinek láthatóan anger-management problémái vannak. Azért ápolgatja évtizedek óta ezt a kertet, hogy a törelem erényét fejlessze, erre valaki ellopott tőle innen egy szál rózsát, és ez teljesen kiborította. Aztán maga a tudat, hogy bedühödött és elvesztette nyugalmát még jobban kiborította.
A csapat megnyugtatja, hogy sejtik ők, ki a ludas és vissza fogják hozni a rózsáját. A dzsinn segítségét kérik abban, hogy utólérjék, mire az felhővé változtattja mindannyiójukat, így gyorsan tudnak átsuhanni a tájon (maguk mögött hagyva Madout, akivel a völgyben találkoztak újra).

XP

Aldrik 100 × 10 = 1000 xp

Paladin: őrzi Dinát, mikor nem látják a másik bagolymedvét sehol. 30
Fejvadász: előre szól az archonnak, hogy a szárnyas oroszlánok holttestét megcsonkították. 20
Kegyelem gyilkosa: a tolvaj Tarvadot akarja követni, nem a dzsinnel foglalkozni. 30
Jellemvonások: juszt se választott erényt, amit kultiválna. 20

Dina 150 × 10 = 1500 xp

Varázsló: sending aktív használata. 30
Guvner: megkéri Pillokint, hogy őt is szimatolja meg. Míg a többiek megrohamozzák a bagolymedvét, ő körbenéz, hogy hol a párja. 30
Tudós: kikövetkeztette, hogy a szárnyas oroszlánok idevalósiak. Felboncolják a bagolymedvét. 30
Jellemvonások: jegyzeteket készít a bagolymedvéről. Kiváncsi a dühös dzsinnre. Visít, hogy a dzsinnt felzavarja. 60

Ecco 110 × 10 = 1100 xp

pap: útmutatást kér az archontól, bátran megrohamozza a bagolymedvét 60 xp
művész: 0
sorskovács: nem akar ingyen segíteni a dzsinn ügyében. 30 xp
jellemvonások: lelkesen vadássza az ecsetet. 20 xp

Madou 150 × 10 = 1500 xp

Barbár: vadul ráveti magát a bagolymedvére és leteperi. 50
Vadonjáró: követi a bagolymedve nyomait, feldolgozza húsát és bőrét. 30
Istenember: segíteni próbált Karaghnak abban, hogy fejlessze magát. 30
Személyiség: bizalmatlanul kémkedik a hound archon őrizte szentélynél. Kivégzi a megkötözött bagolymedvét, mikor visszatér. 40

Malcolm 110 × 10 = 1100 xp

Tolvaj: bagolymedve nyomkövetése 20
Mesterember: szorgalom ösvényét választja. 20
Érzéki: kipróbálja milyen a trófea-gyűjtés és milyen felhőnek lenni. 30
Személyiség: lelkesen tanulja a repülést, udvarol nagyban Dinának. 40

Quenal 110 × 10 = 1100 xp

Varázsló: a baj első neszére mage armort varázsolt. Varázsharc a griffekkel. 60
Guvner: 0
Tudós: Felboncolják a bagolymedvét. 30
Személyiség: kiváncsian vizsgálta a szörnyeket. 20

View
Ecset nyomában III.
Excelsior

Excelsior kapuvárosa felé közeledve estefelé érdekes bonyodalomba akadtak hőseink. Először az tűnt fel, hogy egy lovas közeledik feléjük. Az úton csak Ecco és Madou maradt, a többiek elrejtőztek mindenfelé. Azonban mint kiderült a lovas is így tett, mígnem Madou meg nem találta.
Egy 40 év körüli, jóképű, sötétbőrű bajszos fickó volt az, csillogó páncélban. Nagy fekete lován arannyal ékített lószerszám volt, és egy tizenhat év körüli, szőke szép leány volt vele. A lány megkérte őket, hogy ha üldözőikkel találkozzanak, vezessék félre őket. A férfi nem örült, hogy hazugságra kell kérnie őket, de megjegyezte, hogy ha a lány apja utólérné őket, abból vérontás lenne.
Ezután másfél órával találkoztak egy nagyobb lovascsapattal, akik az előzőeket keresték. Ezeket az előző lovas fia vezette, de velük volt a vőlegény is , akitől a lányt elrabolták. Mint megtudták az elrabló Lord Gurasha, a Felkelő Nap Tornyának ura, akinek már négy felesége van. A lány, Carla Fjorisdottir azért érkezett hozzá, hogy Kamanduhoz adják hozzá, aki Gurasha istállómestere. Szerencsétlen Kamandu nem egy szívtipró alkat: nagy orrú, nyúlánk, gülüszemű, ráadásul az egész helyzet összezavarta és bizonytalan volt, mit is kellene tennie.
Abban a lovasok egyetértettek, hogy jobb lenne még azelőtt utólérni Gurashát, mielőtt olyasvalamire kerül sor közte és Clara közt, amit nem lehet visszacsinálni. Távozáskor még megkérték a csapatot, hogy nem lenne jó, ha a lány apját a nyomukra vezetnék.

Ezért kissé odébb táboroztak le, Quenal pedig egy riasztó varázst tett az útra, hogy megzavarja őket. Pár óra múlva fel is csendült a varázslat és néhány lovast egy ideig fel is tartóztattak.

Eme izgalmas botrány után másnap inkább nem tértek be Lord Gurasha lebegő tornyába, hanem siettek tovább Excelsiorba. Ott a városi őrök szigorúan kikérdezték őket, de végül is gond nélkül bejutottak a városba. A Menedék nevű fogadót keresték fel, mert azt mondta nekik Henvald, ott tudnak kapcsolatba lépni a Szent Árnyékkal.

Ecco rá is kérdezett erre a fogadósnál, aki viszont felháborodott. Később a fogadós lánya jött oda hozzájuk, leszídta Eccot, hogy miért beszél a tolvajklánról a “papus” előtt. Elmondta, hogy a Szent Árnyék csak gonosz kereskedőket károsít meg, ezért vitatott a megítélése. A főkancellár asszony hajlandó szemet húnyni felettük, Tyr lovagjai azonban nem értenek ezzel egyett. Elmondták neki, hogy egy tolvajt kergetnek és egy gonosz kereskedőt, mire Ingrid azt mondta, hogy egyikük, a legcsendesebb, éjjel menjen le a pincébe. Ide azonban már nem mentek le, ugyanis az este folyamán megtudták hová ment Tarvado.

Ezt EccoYi Dengtől tudta meg, akit a frakcióból ismert. Aldrik viszont igencsak fenyegetően nézett a kereskedőre és éreztette vele, hogy tudja mit tett Henvalddal. Tarvado mindenesetre megérkezésükkor elköszönt a karavántól és elment Lucendio könyvesboltjába.

Aldrik mogorván kivonult a Zarándok Pihenőjéből és elment a könyvesboltba. Épp bezárt volna az öreg, de elbeszélgettek hosszan, vett tőle egy térképet. Elmondta közben, hogy Taradótól hallott többek közt a könyvesboltról, mire az öreg elmesélte, hogy ismeri a fiatalembert. Együtt nézegették két napja a Celestia Hegyének tájairól szóló illusztrált könyvét: Tarvado kellően költői helyet keresett, amit meg akart festeni. Guihirron Vízesését választották ki, amely Mercuriában található (második szintje a síknak).

Némi városnézés és bevásárlás után másnap délben nekivágnak Celestia Hegyének. A kapu a Fehér Tornyok egyikében található. A lépcsőt járva egyszer csak azon kapták magukat, hogy pár méter magasból egy tengerbe csobbannak. Egyedül Malcolm tudott úszni, aki Dina segítségére sietett, miközben lent óriási csápos alakok mozdultak meg. Szerencséjükre ezek az alakok valamiféle furcsa polip-kentaurok voltak, akik segítőkészen kimentették őket és partra vitték. Megtudták tőlük, hogy a tenger vize szentelt víz, amely égeti a démonfajzatokat, ha azok megpróbálnak ide behatolni.

A csillagfény alatt, a gyönyörű tengerparton megszárítkoznak, majd a két guvner elmondja a többieknek, hogy itt ne várjanak napfelkeltére. A tengerparton látnak a távolban egy várost, bent a vízben pedig egy szigetet és egy lángoló tornyot, de inkább nekivágnak az előttük tornyosuló hatalmas hegységnek, hisz fel kell jutniuk a második szintjére, Mercuriába!

Egy patakvölgyet követnek felfelé, majd a sziklába faragott, kétszáz méter magasba vezető lépcső tövében találják magukat. A lépcsőn furcsa alakokat látnak. Mikor felérnek hozzájuk, látják, hogy ezek modronok, akik egyenletes méretűre csiszolják épp a lépcsőket és rájuk se hederítenek. Mivel nehezen férnek el mellettük, ezért inkább Madou és Dina előre megy (utóbbi varázslattal) és leengednek egy kötelet, hogy a csapat meg tudja kerülni ezt a kanyarulatot.
Odafönt újabb modronokkal találkoznak, akik közlik velük, hogy az ő területükre értek és csak engedéllyel mehetnek át. Dina megpróbálja kimagyarázni magukat, arra hivatkozva, hogy ők guvnerek, akik tudást keresni jöttek ide, de balszerencséjére rábólint arra a kérdésre, hogy ők ezek szerint felderítők. A modronokat vezető kvadrón közli, hogy a felderítőket meg kell ölni, nehogy hírét vigyék a modron behatolásnak! Így már a Madou által korábban észrevett vérfoltok is értelmet nyernek.
A modronok a szirt tetejéről dárdákat hajigáltak rájuk, miközben ők a lépcsőn és mászókampóval próbáltak feljutni. Madou, Aldrik és Ecco jutott fel végül, míg a többiek lentebbről lőfegyverekkel és varázslatokkal támogatták őket.
Madou átcikázott a modronok lába közt és egyenest vezetőjüknek rontott, akit letaszított a mélybe. A modronok közül a gömböcszerű monodrónok annyira ostobának bizonyultak, hogy kettő közülük egyenest belesétált a Dina által megidézett pengefelhőbe is! Így végül is elbántak a modronokkal.
Közben megállapították, hogy a varázslás itt nehezen megy – minél kaotikusabb és gonoszabb valaki, annál nehezebben. Viszont a gyógyító varázslatok kétszer olyan hatékonyak.

XP

Aldrik 140 × 10 = 1400 xp

Paladin: hősiesen előre tör a modronok elleni harcban, Henvald halálát meg akarja bosszúlni 60
Fejvadász: segít falazni a lányszöktetőnek, hogy ne legyen balhé. Excelsiorban nem késlekedik, rögtön nyomozni kezd, ki is deríti, hová ment Tarvado. 30
Kegyelem-kivégzője: beolvas Yi Dengnek és érezteti vele, hogy ha más körülmények közt találkoznak, elbánna vele. 30
Jellemvonások: elmagyarázza Yi Dengnek, mennyire kicseszett Henvalddal. 20

Dina 100 × 10 = 1000

Varázsló: mászás helyett teleportál folyton, jól elhelyezett pengefelhővel több modronnal végez. 50
Tudós: 0
Guvner: törvénykönyvet akarnak szerezni Quenallal, lányszöktetésnél is a jogi dimenzión gondolkoznak. 30
Jellemvonások: kerít Quenalnak a fogadóban, lefitymálja a vőlegény megjelenését 20

Ecco 110 × 10 = 1100 xp

Pap: kísérletezik varázslataival, áldozatot mutat be Thornak. Hősiesen, egy kézzel csimpaszkodva leránt egy modront. 60
Művész: 0
Sorskovács: pénzt akar a lányszöktetőtől, információt vesz Yi Dengtől. 30
Jellemvonások: Kicsalja az őrökből, hogy Tarvado átment már a kapun. 20

Madou 120 × 10 = 1200 xp

Barbár: brutálisan pusztít a modronok közt. 60
Vadonjáró: 0
Istenember: 0
Jellemvonások: lelöki a modron vezért a szikáról, lányrablás kultúráján elmélkedik. Bizalmatlanul méregeti a fogadó vendégeit, hogy biztos rejtett fegyverek vannak náluk. 60

Malcolm 110 × 10 = 1100 xp

Tolvaj: Falaz a lányszöktetőnek. Diplomatikus próbál lenni, mikor a tolvajklán után kérdezősködnek. Bizalmatlanul méregeti a fogadó vendégeit, hogy biztos rejtett fegyverek vannak náluk. Felmászva próbál a modronok hátába kerülni. 60
Mesterember:
Érzéki: Megnézi a kilátást a magasból, meg akarja nézni hogy ég a szentelt vízben egy démon 30
Jellemvonások: randizni viszi DInát a városban 20

Quenal 110 × 10 = 1100 xp

Varázsló: Alarm trükk, hogy megzavarja a lány apját. Modronok elleni varázslatok. 50
Tudós: repülő tornyokat meg akarja vizsgálni. 20
Guvner: törvénykönyvet akarnak szerezni Dinával, lányszöktetésnél is a jogi dimenzión gondolkoznak. 30
Jellemvonások: belekérdez a lányszöktetőt üldözőkbe, miközben mindenki más falazni próbált. 20

View
Ecset nyomában II.
Vad erdei hajsza a Vad Hajsza erdejében

Hőseink követték a karaván nyomát a baljóslatú téli erdőben, ahol varjak kezdték el követni őket. Eljutottak egy furcsa kőépülethez, amely egy ház alapzata volt. Hosszas vizsgálódás után arra jutottak, hogy a kőalapzat egy mágikus ház része, amely ház képes ideteleportálni. Ennél azonban érdekesebb volt, hogy találtak egy kupac koponyát.

Azt is megállapították, hogy a karaván túlélői éjszaka értek ide, a gnollok elől menekülve, tüzet gyújtottak, majd mikor meglátták a koponyákat inkább azonnal továbbálltak. A karavánt óriás kutyák és egy harciszekér nyomai követik. Madou beszél a hollókkal, akik mesélnek neki a Vadászról, aki erre járt. Dina rájön, hogy a Vad Hajszáról van szó.

A nyomokat követve egy véres tisztásra érnek. A tisztáz közepén egy férfi fekszik, hatalmas vértóba fagyva, ruhája cafatokban. Azonban a férfi fejét fájlalva felébred és semmilyen seb nincs rajta.
Henvaldnak hívják, és Yi Deng egyik karavánőre volt. Mikor előző éjjel üldözték őket, szétváltak egy pataknál, ő egy lovon eljött errefelé. A lovát pár száz méterrel odébb találják meg holtan. Madou meglepve állapítja meg, hogy a ló lába rózsa illatú.
Henvalddal tanakodva rájönnek, hogy Yi Deng, mielőtt elküldte volna Henvaldot, a lovát lelocsolta rózsavízzel, amit szállított, hogy a hajsza az ő nyomát kövesse, ne a többiekét. Henvald szitkozódik, hogy ha elkapja kinyírja Yi Denget. Ha elér Excelsiorba, majd az ottani tolvajklán, a Szent Árnyék segítségét fogja kérni, azok szívesen bánnak el kapzsi, szemét kereskedőkkel.

Visszamennek a nyomok mentén a patakig, és végül megtalálják a karaván nyomait. Több ember szakadt le a karavánból, egyikükkel, a gith Fun-zizddel találkoznak is. Ekkor azonban már alkonyodik és a hajsza csaholása közeledik. Összecsapnak néhány óriás kopóval, majd menekülőre fogják.
Fun-zizd, mikor megtudja, hogy Henvald már meghalt egyszer, elmondja Quenalnak, hogy akit a hajsza megöl, az újra és újra feltámad – viszont soha nem hagyhatja el az erdőt, ami a hajsza vadászterületét. És amíg vele tartanak, addig ők se!

Nemsokára utólérte őket maga a vadász is, úgyhogy megálltak és felkészülten várták. Madou egy fáról ráugrott a harci szekerére és jó ideig lefoglalta, eltörve íját és elszakítva kocsijának gyeplőjét, míg a többiek megküzdöttek az óriás kopókkal. Ebben Ecco új varázslata, amellyel szellemharcosokat idézett, sokat segített. Végül csak a vadász maradt, aki leugrott a kocsiról, amin csak Madou maradt, de végül őt is legyőzték.

No persze Dina figyelmeztette őket, hogy a Vadász halhatatlan, valószínűleg holnap újra visszatér. Ekkor Fun-zizd neki is elmondta, hogy mitől fél. Dina hallgatott a dologról, de mikor pár óra múlva feltűnt neki, hogy valóban nem távolodnak az erdőből, feltárta a dolgot a többiek előtt. Végül is Henvald elvállalta, hogy saját útjára megy, ellátták felszereléssel előtte persze.

XP

Aldrik 90 × 5 = 450 xp

Paladin: küzdelem a Vad Hajsza ellen. 40
Fejvadász: tolvaj nyomában haladnak 20
Kegyelem gyilkosa: helyteleníti, hogy Yi Deng a Henvald nyomára terelte a hajszát. 30
Jellemvonások:

Dina 100 × 5 = 500 xp

Varázsló: elemzi a mágiát a ház körül, harc a hajszával. 40
Tudós: vad hajszáról magyaráz a többieknek. 30
Guvner: kielemzi, hogy valóban nem tudják elhagyni az erdőt Henvald társaságában. 30
Jellemvonások:

Ecco 115 × 5 = 575 xp

Pap: áldásokat osztott és megidézett szellemei taroltak a kopók közt. 60
Festő: leskicceli, amint Madou a hollókkal beszél. 15
Sorskovács: egymaga próbál meg nyomot keresni. 20
Jellemvonások: Sürgeti a többieket, hogy az ecsetet és a tolvajt kövessék, ne a házat vizsgálgassák. 20

Madou 170 × 5 = 850 xp

Barbár: ráveti magát a Vadászra és keményen harcol 60
Vadonjáró: hollókkal beszél. Nyomkövetőként vezeti a csapatot. 30
Istenember: Át akarja venni a vadász helyét, mint istenség. 20
Jellemvonások: étkezési szempontból megvizsgálja a koponyákat. berzenkedik attól, hogy Ecco megáldja. Trükkösen harcol, szabotálja a vadász íját, majd szekerét. 60

Malcolm 90 × 5 = 450 xp

Tolvaj: fáról mesterlövészkedik 30
Mesterember: 0
Érzéki: megkóstolja a húsát a lónak. 20
Jellemvonások: felidéz történeteket a Vad Hajszáról, vadonjáróként ténykedik, mint nagybátyja 40

Quenal 100 × 5 = 500 xp

Varázsló: harc a Vad Hajszával. 40
Tudós:
Guvner: kielemzi a ház természetét. 30
Jellemvonások: vizsgálgatja a ház kőalapzatát, elfogadja Yi Deng lépését túlélő technikaként 30

View
Ecset nyomában I.
A hajsza elkezdődik

Az új év első napjaiban Ecco Sorskovács fejtágításon vesz részt, míg a többiek becsületesen dolgoznak (kivéve Aldrikot, akinek épp nincs megbízatása). Juain a hentes kocsmájában gyűlnek össze, ahol Eccon kívül Hegar a troll és Yi Deng a kereskedő is ott van, mint aspiráns. Juain mesél nekik a politikai helyzetről, majd feladatokkal bízza meg őket: Eccót toborzással, Hegart hírszerzéssel, Yi Denget pedig azzal, hogy a felsőbb síkok kapuvárosaiban keressen ambíciózus vezetőket potenciális szövetségesnek.

Ecco albérlőt is keres a szabad szobájukhoz, és a bandából Kuala, az árvalány az, aki beköltözik hozzájuk.

I. hónap 5.
Ecco Karalánál jár, hogy pénzét a baatezu bankba tegye. Ekkor szól neki Karala, hogy Timean Ecsetét, amelynek az aukciójára vártak, tegnap este egy Tarvado nevű fiatalember megfújta.

Aldrikot felbérli Ecco, aki megnézi az elhúnyt Melvi Dangizzio házát. Megtudja, hogy a hivatalnokok lelakatolták, mikor meghalt a magányosan élő öreg festő és azóta is zárva van. Ezután azt deríti ki, hogy Tarvado karavánőrként keresett melót, és páncélja, kardja is volt, de nem tűnt olyasvalakinek, aki dolgozott volna már őrként.
Végül a bazárban Greg, az Öreg, némi győzködés után elmondja, hogy melyik karavánhoz ajánlotta be Tarvadot. A Tir na nOgba vezető kapun át távoztak.

Ecco összegyűjti barátait, majd némi komoly alkudozás után megegyeznek abban, hogy másnap elindulnak a karaván nyomában a Külvidékekre. Dina és Malcolm amúgy is világot akart látni, Quenal lába alatt pedig kezdett forró lenni a talaj. Madout nem volt nehéz rávenni, hogy jöjjön velük a vadonba, Aldrik pedig már benne volt a vágtában.

A portál túloldalán egy palánkfallal védett kisvárosban találják magukat. Két üzlet és néhány bódés árus is volt itt a portál túloldalán. A helyiek, javarészt kérvényező holtlelkek, eléggé furcsák, monomániásak, amely felkelti Dina érdeklődését.
Ecco információt próbál meg vásárolni, de egy aranyáért csak annyit mond a neki Airic, a kereskedő, hogy a kapun át távozott a karaván és egy város felé tartottak. Ecco rendkívül dühös és bosszúból mágikusan megidézett pöröllyel betöri a kereskedő szépen faragott ablaktábláit, hogy nagyjából egy arany értékű kárt okozzon neki.
Eközben a többiek a segítőkész kapuőrtől, Duncantól, megtudják, hogy Excelsior kapuvárosába ment a karaván, és hogy melyik úton indultak el.

Két napon át követik a nyomokat a hóban, mígnem azt látják, hogy a karaván balra fordult – nagy ívben elkerülve az előttük elterülő erdősséget. Fél nap múlva csata nyomára bukkannak: a karaván táborhelyén gnollok ütöttek rajta. Lesből támadtak és íjászaik is voltak. A karaván nagyrésze túlélte, és szervezetten elmenekültek az erdő felé, amit eddig kerültek. A nyomok alapján a gnollok követték egy ideig a menekülőket, majd visszatértek feldúlni a tábort, majd távoztak a zsákmányukkal és legalább egy ló feldarabolt holttestével.

A csapat követi a menekülők nyomait (az erdő mintegy öt mérföldre van tőlük), mikor gnollok ütnek rajtuk. Csatában szerencsére gyorsan megfutamítják a gnollokat, akik maguk is arrafelé menekülnek, amerre a csapat maga is tartott.
Később megpillantanak az erdő szélén egy lakott tornyot. Később azt is észreveszik, hogy a torony dőlöngélve közeledik feléjük. Éjszakára letáboroznak, mígnem az őrségben bóbiskáló Quenal arra riadt, hogy a torony és a gnollok már a közelükben vannak.
Gyorsan felébresztett mindenkit és menekülőre fogták, bár Malcolm nehezen hagyta hátra felállított sátrában, amiben Dinával kettesben szoktak aludni…

Kimerülten, két mérföld erőltetett menetelés után értek be végre a sűrű erdőbe. Szerencsére a télnek köszönhetően azért a fák és bokrok nagy része kopasz volt, de még így se volt könnyű haladniuk. Egy szélvédett kis vackot találnak maguknak, melyről sajnos egy medve otthona volt. A medve pár óra múlva tért vissza, mikor Quenal őrködött. Rémülten látta, hogy a medve felágaskodik majd morogva nekilódul. Minden varázshatalmát összegyűjtve mondott el egy altatóvarázslatot és a medve egy lépésre tőle összeroskadt. Ezután Malcolm csöndesen elvágta a medve torkát és reggel nekiláttak megnyúzni, miközben felderítették a karaván menekültjeinek a nyomát is.

XP

Aldrik 120 × 5 = 600 xp

Paladin: gnollokkal harcol 60
Mercykiller: szökött tolvaj nyomában van. 30
Fejvadász: kinyomozza, hová ment el az ecset tolvaja 30
Jellemvonások: 0

Dina 80 × 5 = 400 xp

Varázsló: mágiát keres a rajtaütésnél, gnollokra varázsol 30
Guvner: vizsgálja a kérelmezők viselkedését 30
Tudós:
Jellemvonások: elcibálják Malcolmot a sátrától. 20

Ecco 110 × 5 = 550 xp

Pap: Gnollokkal harcol és védővarázslatokat oszt. Halott gnoll szellemét kikérdezi. 60
Sorskovács: a tőle kicsalt pénz értékében kárt tesz a kereskedő házában. 30
Művész: 0
Jellemvonások: pénzügyeit intézi a háznak. 20

Madou 140 × 5 = 700 xp

Barbár: gnollokkal csatában megrohamozza őket 60
Istenember: oltárképet akar magáról csináltatni 30
Vadonjáró: biztosítja a terepet amíg nyomat olvasnak, az erdőben megtalálja a karaván nyomait. 30
Jellemvonások: fogad bunyóra a Tizedik Bugyorban 20

Malcolm 100 × 5 = 500 xp

Tolvaj: pénzért megy a küldetésre, leszúrja az alvó medvét. 40
Érzéki: 0
Mesterember: Becsületes munkával keres pénzt 20
Jellemvonások: Dina miatt közli hogy jobb útra tér, és nem akar lopni Ecconak. Ragaszkodik a sátrához. 40

Quenal 110 × 5 = 550 xp

Varázsló: gnollokat és a medvét elaltatja, körbelövi a menekülő gnollokat. 60
Guvner: nyomokat olvas és kikövetkezteti mi történt a rajtaütésnél 30
Tudós:
Jellemvonások: elcibálják Malcolmot a sátrától. 20

View
Újév Sigilben
Házibuli

Nephtys születésnapján házibulit tartottak a csapat házában. Tellia a mocsárban tanult félszerzet-halászlét főzi meg, miközben Dina jól lehordja a többieket bűnöző tevékenységeik miatt. Doug és Haranna bele-bele hallgatózik a veszekedésbe, majd Dina Barnarddal is elbeszélget, hogy mit is kezdjenek a Fenegyerekekkel.
Végül is meggyőzik Dinát arról, hogy nem kellene egy bandaháborút kirobbantani. Végül abban maradnak, hogy Barnard beszélget velük arról, hogy fizessenek kártérítést és vegyék le a kezüket Dochóról. Amennyiben ebbe nem mennek bele, Dina feljelentést fog tenni Docho és patrónusa, Háromkezű Íbisz ellen.
A buli után Malcolm bűnbánóan kiönti lelkét Dinának, és elhatározza, hogy jó útra tér. Barnard is mesélt a klán nehéz helyzetéről Dinának és felmerült beszélgetésük során, hogy új, vidéki otthont, kellene keresniük. Fande egyébként előző nap Ishtar templomában adta el a szüzességét és makacs elhatározása, hogy kurtizánként fog megélni. Az Angyalok Asszonyai közé szeretne bekerülni. Amikor egyébként hírt hall Fandéról Dina, megpróbálja Baldrrel összehozni, vagy legalább szolgálólányként elhelyezni maguknál (amiből Fande viszont nem kér). Dina egyébként rosszallóan nézte, hogy bátyja előbb Karallával, majd Mellira Ulmannal flörtölt.
Malcolmot még előző este kékre festette Mellira Ulman káoszpálcája, de még örülhet, hogy az elszabaduló gyapjas orrszarvúak gázolását megúszta. Ecco mindenesetre a buli elején megkéri a káoszmágusnőt, hogy a szórakoztatásról ő már intézkedett, nincs szükség arra, hogy Mellira feldobja a bulit. Egyben azt is megosztja Loki kegyeltjével, hogy elgondolkozott, vajon tényleg Thor útját kell-e neki követnie, úgy érzi hogy jobban élvezi a káosz teremtését, mint a hősies harcot.
A bulin Tara kegyeiért folytatott vetélkedést elveszti Doug. Gudrun Tahnlung figyelmét felkelti Tara és megkérdezi Dinát, kicsoda is a lány, majd sejtelmesen hümmög, de többet nem hajlandó elárulni. Dina részegen keríteni próbál Dougnak, Ecco viszont igazi Szívtelen módjára közli, hogy dolgozzon meg a lányért. Este Tara Amrathionnal kettesben távozik. Másnap reggelre viszont Tara eltűnt. Amrathion se látta, mikor hagyta volna el szobájukat, amit az éjszakára béreltek, se a helyi fogadós. A Hableányban se került elő a leányzó.
Ecco egyébként megkéri Ulma Thozhint, hogy nézzen rá a Fenegyerekek körmére.

XP

Aldrik 20 × 5 = 100 xp

Szerepjáték: háttérben elbulizott a két törpe nővel, Duan Kversikkel és Ulma Thozhinnal.

Dina 110 × 5 = 550 xp

Varázsló: 0
Guvner: vitázik arról, mi a helyes. 30
Tudós: 0
Szerepjáték: „na ugye megmondtam” attitűd Quennal szemben. Mindenki másnak is leüvölti a haját. 80

Ecco 110 × 5 = 550 xp

Pap: krízisbe jutott hite, elmélkedett hogy is hathatott az álombéli emlékezet forrása rá. 40
Festő:
Sorskovács: Douggal közli, hogy ha meg akarja szerezni Tarát, akkor izzadjon meg érte. Építi karrierjét Dakir Channál. 30
Szerepjáték: mézsörrel itatja Dougot, hogy ne kavarjon. Mellira Ulmant megregulázza. 40

Malcolm 95 × 5 = 475 xp

Tolvaj: Anlesthion virágcsokrát szabotálja. 20
Mesterember: Elhatározza, hogy becsületesen keres pénzt. 20
Érzéki: megkóstolja Tellia halászléjét. 15
Szerepjáték: klánjának történetével foglalkozik, Fandét próbálja lebeszélni a kurtizán-karrierről és kerít Dinával együtt. 40

Quenal 70 × 5 = 350 xp

Varázsló: bealltatja Harannát és véletlenül Dinát is. 10
Guvner: tanakodik Barnarddal és vitázik Dinával arról, mi a helyes és mit tegyenek. 30
Tudós:
Szerepjáték: megszeppenten próbálja Dinát békíteni. 30

View
Princess and the Labyrinth II
Hercegnő Álma

Lakoma hátralévő részében informálódnak a császári családon belüli hatalmi harcokról és frakciókról. Larnia mágikusan üzen Dinának, hogy ne üsse bele az orrát más dolgába.

Caldimenés és a kígyóemberek

Éjszaka elmennek felderíteni és belebotlanak Caldimenésbe, a császár kegyencébe és szakácsába, akit néhány kígyóember meg akar ölni, mert szerintük ellopta a kincseiket. A csapat a patkányemberekre gyanakszik, mindenesetre közbeavatkoznak és összecsapnak a kígyóemberekkel.
Caldimenés a lekötelezettjük. Kiderül róla hogy Sorskovács és hogy ő rejtette el Telliáékat, el is vezeti őket hozzájuk. Még azt is elárulja, amiről Tellia se tud, hogy Ganydion azt a parancsot kapta, hogy a hercegnőt élve vagy ha kell, hát halva hozza haza.
Továbbá megbízza őket azzal, hogy ha kompromitálni tudnák Cadellion trónörököst, hálás lenne érte, cserébe a császárnál szinte bármilyen kegyet el tud intézni.

Találkozás Telliával

A császári hárem alatt lévő titkos Demeter szentélyben húzodott meg Tellia és Gordias. Beszéltek vele Emmydriána úrnő ajánlatáról, mely szerint elárulja nekik a kijutás titkát, ha Larniát leleplezik, és arra jutottak, hogy ez a legjobb lehetőségük.

Kincstár körüli szimatolás.

Míg Dina és Madou Larnia után kémkedett a palotában, addig a két törpe a kincstárnál nézett körbe.
Ecco ráveti magát a gyanúsan csoszogó hivatalnokokra, akikről kiderül, hogy valóban élőholtak. Madou segítségére siet, de mindkettejüket megbénítják. Szerencsére az őrség megérkezik és eltakarítják az élőholtakat.

Azt is megtudták ekkorra már, hogy a kincstár alatt Hadész szentélye rejtőzik.

A kincstár főhivatalnokáról, Nakathosról, hallották, hogy csak éjszaka kerül elő, és az előző esti lakomán se vett magához ételt vagy italt, ezért erősen gyanítják, hogy ő is élőholt. Aldriknak sikerül végül rábeszélni Ganydiont és Ullayont, hogy látogassák meg a hivatalnokot, akinél a kincstár kulcsa is van. Mint kiderült Nakathos egy vámpír volt, aki igencsak rosszul viselte, hogy fényes nappal rányitották az ajtót, sőt még az ablakokat is és rövid dulakodás után elporladt.

Besurranó a kincstárba

Eközben Dina és Madou ismét Larniát figyelték, aki estére észrevette, hogy Dina követi. Ezért egy sarkon befordulva láthatlanságot mondott magára és így lerázta Dinát, de Madout nem sikerült.
A kincstárba tartott, amit Ecco is figyelt titokban. Az őrök mellett láthatatlanul elmenve kinyitotta az ajtót, amitől azok meg is ijedtek. A megérkező csapat rábeszélte őket, hogy nézzenek be a kincstárba, de mikor a belső ajtót (ami mögül mágiát érzékelt Dina már korábban) kinyitották (mert most már nem volt bezárva), egy hatalmaz csontváz-kígyófej csapott le a belépő őrre és ragadta el.
Hőseink gyorsan visszazárták az ajtót és leültek megvárni az erősítést. Aldrik és Dina az őrökkel együtt fél éjszaka a kincstár előtti szobában ült. Eközben azonban a sarokba szorított Larnia se volt tétlen. Hőseink ugyanis nem sejtették, hogy ő az Hadész boszorkányaként az élőholt seregeket irányítja a kincstár alatti rejtett szentélyből.

Így hát parancsot küldött, és élőholtak egy alakulata betört a palotába, hogy felmentsék úrnőjüket. Madou és Ecco azt látták, hogy éjszaka közepén hat katona sietősen masírozik a kincstár felé. Utánok eredve látták, hogy néhány másik őr viszont frissen levágva hever holtan. Ecco riadót fújt, míg Madou utánuk sietett.

Mikor az élőholt légiósok rátörtek a kincstár előtti szobában őrködő csapatra, a kincstár ajtaja is felnyílt. A kincstárt védelmező bone naga és Larnia egymás után hajítottak be egy villámcsapást és egy tűzgolyót a szobába, így Dina holtan terült el, és Aldrik és elájult. Gyorsan végeztek az ajtót védő őrökkel.

Mire Madou és Ecco megérkezett, már kifelé jött a hat élőholt légiós. Észrevették, hogy úgy mozognak, mintha valakit testőrként körbevennének – az ismét láthatatlanná vált Larniát. Madou vadul bevetette magát az élőholtak gyűrűjébe, vakon keresve fogást a varázslónőn, de sajnos az elillant ujjai közül.

Igazságszolgáltatás

Madou rendkívül feldühödött és ezért a hercegnő lakosztályához rohan, ahol el is kapja a hazasurranó boszorkányt. Pengéjét a hercegnő torkának szegezve fogadja az őrséget, amely őt akarja először elfogni. Hangosan kiabál velük és mondja, nézzék meg a hercegnő saruját, véres, mert ott volt a mészárlásnál a kincstárban.
Az őrök vezetője nem mer a császári sarjra kezet emelni, de az egyik őr (aki Emmydriána úrnő embere valójában) megerősíti, amit Madou mondott. Miután megállapítják a gyanút a hercegnővel szemben, Madou elengedni és nagy nehezen hajlandó harc nélkül megadni magát.
Másnapra áthozzák őt Emmydriána úrnőhöz, ahol találkozik társaival, leszámítva ugyebár a csatában meghalt Dinát. Emmydriána férje, az öreg Xarenthés, elmondja nekik, hogy az átjáró a könyvtár alatt található Mnemosyne szentélyében lévő tó az. Ez az emlékezés tava, amikor átúsznak rajta, vissza fogja Gordias nyerni emlékeit.

Dina “halálát” követően a házban ébredt fel, mely még mindig a lángoló idegen városban állt.

Hazatérés

Madou elmondja Telliának, hogy megtalálták a hazautat és elhallgatja azt, hogy ez Gordiasnak visszaadná az emlékeit. Így hazatérnek Sigilbe, ahol mindannyian, beleértve Dinát is, magukhoz térnek.

Ekkor ismét belép az ajtón Ganydion kapitány. Kiderült, hogy megmérgezték őket, csak éppen Madou által hordott kísérleti pszionikus fejpánt a fizikai mérget átalakította pszionikus méreggé, ami létrehozta ezt a közös rémálmot. Érdekes mód azonban Gordias és Ecco emlékei is visszatértek.

Ullayon mágus felháborodik azon, hogy Ganydion mérget vetett be a hercegnő ellen és átpártol a hercegnő oldalára. Ganydion eltakarodik, míg Ullayon marad és arra jutnak, hogy ha a hercegnő és Gordias megházasodnak, akkor a hercegnő nem jelent többé politikai fenyegetést a birodalom békéjére (legalábbis amíg valaki meg nem öli férjét), és nem is szükséges hazatérniük.

XP

Aldrik 130 × 4 = 520 xp

Paladin: a kígyóemberes csatában arra fókuszál, hogy megvédje a szakácsot. Ecco segítségére siett az élőholt hivatalnokok elleni harcban. 60
Fejvadász: megtalálta Telliát, akinek keresésével megbízták. 30
Kegyelem-kivégzője: Ganydionhoz fordul, hogy hivatalosan intézzék el az élőholtak utáni nyomozást. 20
Jellemvonások: hercegnőnek a lelkére beszél 20

Dina 120 × 4 = 480 xp

Varázsló: Mágikusan vizsgálódik a kincstárnál, riasztóvarázslatot helyez fel rá. 60
Tudós: naptárszámolásokat végez, hogy datálja hová is kerültek időben. 20
Guvner:
Jellemvonások: leállítja Madout, hogy ne vesse bele magát az élőholt hivatalnokok elleni csatába, mikor már megjött az őrség. Az őrséget meggyőzi, hogy a kincstárat kell őrizniük. 40

Ecco 110 × 4 = 440 xp

Pap: beleveti magát a kígyóemberek elleni csatába. Élőholtakat elűzi. 60
Festő: 0
Sorskovács: barátkozik a Sorskovács udvari szakáccsal 30
Jellemvonások: kincstár után szimatol sokat, hátha megszerezheti a törpék koronáját onnan. 20

Madou 100 × 4 = 400 xp

Barbár: üldözi és kivégzi a menekülő kígyóembert, élőholtak közé veti magát és végül elkapja Larniát. 60
Vadonjáró: 0
Istenember: 0
Jellemvonások: átveri Telliát, nem beszél neki a tó hatásáról Gordiasra. Szembesíti az őrökkel Larnia véres szandálját. 40

View
Princess and the Labyrinth

Izisz születés napján nagyban készülődtek a másnapi vendégségre hőseink. Malcolm a várost járta, hogy erszényeket tegyen könnyebbé, Quenal pedig épp kiment vásárolni még néhány hozzávalót a holnapi lakomához, mikor is Aldrik kopogott be hozzájuk, aki láthatóan sietett idáig.
Elmondta, hogy épp tojást vásárolt a piacon, amikor meglátta Ganydion kapitányt, Ullayont és még egy emberüket épp errefelé tartani. Dina gyorsan mondta Telliának, hogy bújjanak el, de még ki se jutott a konyhaasztal mögül a hercegnő, amikor is Ganydion feltépte a ház ajtaját, mögötte pedig ott állt varázsló társa.

Madou gyorsan ugrott is az ajtóhoz, hogy rácsapja, Ecco pedig, hallván arról, hogy a varázsló milyen veszélyes, némaságot varázsolt a folyosóra és az ajtóra. A varázsló kihátrált az utcára és onnan kiabállt a hercegnőnek, hogy haza kell jönnie velük, viselkedjen rangjához méltóan felelősen, míg Madou és Ganydion az ajtónál erőlködtek. Végül sikerült az embernek bejutnia a folyosóra, de eddigre már Dina és Ecco a hátsó ajtón lökdöste ki Telliát.

Azonban ott is várta őket két katona. Dina és Ecco varázslatai egyszerre csaptak le egyikükre, aki össze is esett. A másik riadtan feléjük hajította dárdáját, a legelől álló Telliát kis híján megsebezve, ruhaujját átszakította.
Tellia dühösen rákiálltott a katonára, hogy hogy mer kezet emelni rá, egy isten leszármazottjára és dédapja hatalmát hívta, hogy sújtson le a szentségtörő katonára. A levegő megremegett Tellia és a katona közt, majd az görcsösen rángatózva roskadt a földre. Mivel a páncél nélküli Ecco inkább visszahúzódott a fedezékbe, Gordias előre tört, hogy megvédje szerelmét.
Ekkor azonban Ecco megpillantotta a Fájdalom Úrnőjének árnyékát rávetődni a hátsó udvarra, majd megremeget körülük a világ és kifordult magából. Ecco és Dina döbbenten látták, hogy a hátsó udvarra vezető ajtó helyén egy csupasz fal van, miközben a folyosóra bejutó két katona Madou és Aldrik szeme láttára tűnt el.

We are not in Sigil anymore

Kinézve az ablakon rájöttek, hogy a környező házak is megváltoztak, mi több, nappal helyett éjszaka van, a távolban pedig tűz festi vörösre a tájat. Aldrik az első ajtón ment ki, míg Dina, Ecco és Madou az ablakon át másztak ki a hátsó udvar helyén lévő utcára.

Hátul egy elegáns kúriát láttak magukkal szemben, kapuja tárva-nyitva. Dina kiváncsian bement, míg Madou odakint keresett nyomokat. A hercegnőnek se híre, se hamva nem volt. A szomszéd ház úgy nézett ki, mint ahol sebtében összehajigálták értékeiket egy kocsira és elsiettek onnan. Dina mikor a félhomályban átvágott egy fogadócsarnokon és belépett a konyhába, nem vette észre az ott ólálkodó alakot. Amaz rávetette magát, és egy holttest bűze csapta meg a varázslólány orrát. Sajnos az élőholt érintése lebénította és csak az volt a szerencséje, hogy Ecco meghallotta halk sikolyát.
Mire Ecco és Madou berohantak, az élőholt már Dinából lakomázott. Madou tőrét hajította bele és összecsaptak egymással a teremben, Ecco pedig egy szent varázslattal elporlasztotta az élőholtat. Dina állapotát stabilizálja, megállapítja, hogy gyógyításra lenne szüksége, majd annélkül, hogy meggyógyítaná elsétál, ráhagyva Madoura, hadd támogassa vissza a félholt Dinát.

Eközben Aldrik elmegy, hogy megnézze a két sarokkal odébb lángoló házakat és az ott nyüzsgő alakokat. Közelebb érve látja, hogy hat katona, afféle páncélzatban, mint amit a kapitány is hordott, viaskodik egy csapat élőhalottal. Segítségükre siet és egyet le is terít, mielőtt a másik le nem teperi.
Arra tér magához, hogy a katonák két halott árán legyőzték a zombikat és ellátták sebeit. Azonban a parancsnokuk közli, hogy ő az elszökött hercegnő egyik összeesküvő társa, úgyhogy magukkal viszik vallatásra. Aldrik elküldi melegebb égtájakra.

Eközben Ecco meghagyta Madounak, hogy zárja be az ajtót és vigyázzon Dinára, ő maga pedig Aldrik után indult. Szerencsére nem vették észre, és látván a feszült helyzetet lopakodóra fogja a dolgot. Felméri, hogy ezek a katonák nem fogják elfogadni a meghívásuk visszautasítását, villámló lándzsáját beléjük hajítja, hármójukat is megsebesítve. Aldrik felgyógyítja magát varázserejével és kemény csatára kerül sor, mígnem végül a kapitányt legyőzi Ecco, a másik kettő katona pedig visszavonul.
Még megtudják tőlük, hogy a lázadók felgyújtották a várost és beengedték az élőholtakat a kapukon… és hogy a fővárosban vannak.

Titkos járatok, patkány-nyomok és élőholt törpék

A házukba visszatérve, miután behordtak négy mellvértet, magukra zárják az ajtót az élőholt falkák miatt és kicsit lepihennek. Ecco és Dina arra jutnak, hogy valószínűleg amiért Tellia isteni hatalmat idézett meg, a Fájdalom Úrnője bezárta egy labirintusba. Az efféle labirintusokat gyakran Sigil elemeiből hozza létre az Úrnő, és mindig van egy kijáratuk… amit viszont pont a labirintus fő áldozata sose képes megtalálni. Elhatározzák hát, hogy megkeresik a kijáratot, készen arra hogy örökre búcsút mondjanak házuknak. Dina bepakolja a báliruháját, saját maga és Quenal varázskönyvét, miközben Ecco megállapodik Madouval, hogy az segítsen elhozni a négy mellvértet, amelyet majd pénzé tesznek. Ekkor azonban neszeket hallanak a pincéből…

Madou mögött leereszkedtek a pincébe, ahol egy új járatot találtak. Egy létra vezetett le a járatokba, melyek hasonlóan a sigil alattiakhoz, építési törmelékből álló talajba volt vájva. Egy elhagyatott föld alatti fogadóba jutottak, ami a nyomok alapján patkányemberek tanyája lehetett.

Tovább haladva törpéket hallottak az egyik járatból. Egy nagy terembe jutottak, amin két szakaszból álló függőhíd vezetett tovább. Túloldalt élőholt törpék jelentek meg, akik bármit kérdeztek tőlük, csak valami kincsről beszéltek, ismétlődő félmondatokban:
- A kincs, a kincsünk!
- Hegyszív koronája!
- A törpék ősi kincse!
- Vissza kell szereznünk!
- A kincs, a kincsünk!
- A császári kincstárból!

Madou és Aldrik jobbnak látta, hogy elvágja a második függőhíd köteleit, mielőtt elérték volna. Mindenesetre Ecco megjegyzte magának ezt a bizonyos kincset.

Zombik a tömlöcben

Dina ekkor a fogadóba visszamegy egy meggyújtható fadarabért, hogy a láng mozgásából állapítsa meg a légmozgást. Megállapítják, hogy a levegő az egyik jobb oldali járatból fúj, úgyhogy arrafelé mennek. Nemsokára egy pincébe érnek, ahol egy akna vezet felfelé, egy fogazott sínnel. Fentről dulakodás zajait hallják, úgyhogy Madou felmászik Ecco fénykövével.

Fent átrobog egy újabb raktárszobán ahonnan egy lépcső vezet fel. Felfelé menetben változik a fal és egy börtön cellájához vezető titkosajtón megy át a félszerzet. Balszerencséjére észre se veszi, hogy a cellában két zombi is raboskodik, egyik pedig kinyúl az ajtót nyitó keze felé és megkarmolja, éppen hogy sikerül elkapni az élőholt harapása elől. Madou vad dühvel veti rá magát a két zombira, majd a cella túloldalán nyüzsgő társaikat fenyegeti.

A többiek is felérnek és látják, hogy az egyik élőholt egy kulcskarikával közeledik, hogy kinyissa a rácsot. Gyors csapatmunkával levágják a kezét és megszerzik a kulcsot. Valahol a távolban még élő katonák küzdenek az élőholtakkal, akikkel látatlanul odakiabálnak. Azok azt kérik, hogy küldessenek segítséget nekik.

Összecsapás az ooze-zal

Hőseink visszatértek a járatok mélyebb rétegeibe és egy hosszú folyosón haladtak, mikor is észrevették, hogy a mennyezeten egy fekete, árnyékszerű folt közeledik feléjük. Elkezdtek hátrálni, de a fekete ooze rájuk folyt. Érintése savasan marta őket és elkeseredett küzdelem vette kezdetét. Madout folyta körbe először a lény, aki kitépte magát belőle, miközben Dina varázslattal lyukakat perzselt belé.

Mikor azonban Aldrik baltájával lecsapott rá, azt sikerült csak elérnie, hogy kettévált a massza. Ráadásul a sav baltáját és páncélját is gyorsan korrodálta. Madou elhátrált az egyik lénnyel, de az utólérte és leterítette. Ám eddigre Dina varázslata szétégette, mielőtt az ájult Madout elemésztette volna. A másik Eccot gyűrte le, míg végül Dina varázslatai ezzel is végeztek. Aldrik tántorogva futott előre a folyosón, majd leroskadt a fal mellé. Ekkor vette észre a halál küszöbén lebegő Madout és elláta sebeit, míg Dina Eccot ápolta – így egyenlítve a pár órával ezelőtti számláját.

Igencsak kimerültek és leharcoltak voltak hőseink. Szerencséjükre pont volt itt egy ajtó mögött egy hat fős barakk, ahol békésen lepihenhettek. Dina riasztó varázslatot mondott az ajtóra és még őrséget is állítottak, biztos ami biztos.

Megérkezés a palotába

Pihenés után tovább haladtak a folyosón és ekkor ismerték fel, hogy ez a járat ugyanaz, mint amiben SIgil alatt jártak, mikor kijutottak Ulmától. Előbb ahhoz a veremhez értek, ahol Zsírossal, a fényfiúval, találkoztak, majd Ulma titkos kijáratához. Itt lemásztak, pontosabban szólva Dina leesett, és megállapították, hogy maga a titkos járat viszont nincs itt. Elindultak mindenesetre arrafelé, amerre Sigilben is kijutottak innen: a csövek termén át, melynek a csövei átvezettek az Alsó Negyedbe az Árok alatt.

A csövek termének helyén azonban egy más jelenet fogadta őket: a nagy teremben egy akna volt, oldalán egy nagy mechanikus vízpumpával. Három patkányember mászott ki a lyukból, aki meglátva a törpéket elkezdték kissé ellentmondásosan magyarázni, hogy őket bízták meg azzal, hogy őrizzék a gépet, amíg megjön az újabb csapat törpe. A megállapodás szerint a kincs fele lenne az övék.
Megállapították, hogy a gépezet vízpumpa, amivel a kiásott járatból szivattyúzták ki valószínűleg a talajvizet. A járat azonban nem a kincstárba vezetett, hanem egy föld alatti hasadékhoz. Túloldalt egy kisebb beugró végén azonban egy ajtót láttak meg.
Dina átteleportált a szakadékon, de mivel éppen hogy átért a varázslata, a peremen egyensúlyozva jelent meg. Ügyesen előre lépett és elkerülte a lezuhanást. Némi tanakodás és mágikus csapdák keresése után kinyitotta az ajtót.
Ismét csak meglepődött, ugyanis a mocsárban lévő Artemisz templomba nyitott: mégpedig ugyanúgy a padlástérbe, ahogy anno a Sigilből odavezető portál. Mindenesetre némi tanakodás után Dina kikötött egy kötelet az oszlophoz és a csapat és a három patkány is átjött velük.
A templom tiszta volt, szörnyektől mentes, azonban két eltérést észrevettek. Egyrészt, hogy Artemisz szobrának a helyén a Fájdalom Úrnőjének pengékkel övezett alakját ábrázoló szobor áll. Másrészt pedig kitekintve nem a hegyoldalt és a mocsárvidéket látják maguk előtt, hanem egy hatalmas palotát, amelynek a kertjében áll ez a szentély.

Megpróbálnak észrevétlenül átsurranni az épületek közt, de egy szolga észreveszi őket és udvariasan a fogadás felé tereli őket: több száz ember halad be a palotába. Dina kéri, hogy biztosítsanak egy helyet neki, ahol átöltözhet megfelelő ruhába, közben a szolga a törpékkel cseveg, hogy veszélyes volt-e az út a keleti törpe tartományból, találkoztak-e lázadókkal vagy útonállókkal, mire Aldrik és Ecco ködösítve válaszolt.

Dina átöltözött elegáns ruhájába, amit ugyebár magával hozott mint érték, és csatlakoztak a mulatsághoz, mely a palota több egymásba nyitott csarnokában zajlott. Az eddig rejtőzködő Madou is melléjük sodródott, a patkányemberek azonban eltűntek.

Fogadás a palotában

palace_with_columns.jpg

A fogadáson hőseink elvegyültek a tömegben. A főasztalon látták a császári családot, ahol az egyik lány határozottan hasonlított Telliára – talán a nővére lehetett. Dina úgy helyezkedett, hogy esetleg magára vonja valamelyik herceg tekintetét. A többiek eközben próbáltak pletykákat kihallgatni.

Ekkor azonban megjelent a színen Ganydion és Ullayon. Sikerült elkerülni a felfedezést, azonban látták, hogy Cadellion herceg odamegy hozzájuk. Róla már kiderítették, hogy ő a trónörökös. Apja pedig, Lyrieus császár nemrég, elég idősen került trónra. Tellia egyébként az unokahúga a császárnak.
Madou ki is hallgatta a beszélgetésüket, jelentettek a városbéli helyzetről továbbá arról, hogy úgy tűnik Tellia mégis itt van a városban, sőt, a nyomok a palotába vezetnek! Azt is jelentették, hogy az élőholtak Bermedes tábornok katonáiból állnak.

Ezután a herceg Aldrikhoz indult, akit meglepő mód nevén szólított. Még meglepőbb volt, hogy a herceg ruháján a Kegyelem-kivégzőinek wyvern címerét fedezte fel. A herceg, mint frakcióbélitől, segítséget kért Aldriktól. Elmondta neki, hogy a császári család tagjai sok ármányban és intrikában vesznek részt, ő pedig elhatározta, hogy véget vet ennek. Tellia egy a sok problémás családtag közül – elszökött és felelőtlen tettével veszélybe sodorta a birodalmat. Nem elég, hogy a császári családból is vannak trónkövetelők, de Bermedes tábornok is nyíltan lázad – a tábornok ráadásul nagyon népszerű. Ha feleségül venné Telliát és így jogosabbá tenné hatalmi törekvéseit nagy veszélyt jelentene.
Aldrik azt mondja, hogy kér akkor valamiféle felhatalmazást, hogy nyomozhasson, mire a herceg azt felelte, hogy hivatkozzon rá nyugodtan. A herceg még rámosolyog a mellettük ülő Dinára, majd visszatér a főasztalhoz. Tellia nővére a főasztaltól dühös tekintettel néz Dinára, amit ő félreért.

Ekkor viszont már Ganydion és Ullayon is észreveszi őket és a herceg után hozzájuk jönnek. Egy feszült hangvételű beszélgetésre kerül sor, ami során Dina elkezdi magyarázni Ullayonnak, hogy valószínűleg egy labirintusban vannak és lehet, hogy Ullayon nem is valódi!

Eközben onnan távozott az öreg Xarenthés herceg és felesége, a lefátyolozott Emmydriána úrnő, akiről megtudták a pletykákból, hogy medúza. Nemsokára azonban a felszolgálólány odasúgja Dinának, hogy valaki beszélni akar vele titokban, a keleti udvar északi oszlopai közt vár rá.
Dina elindul, Madou és Ecco pedig egymástól függetlenül utána osonnak. Az oszlopok közt nem más vár rá, mint Emmydriána úrnő, aki mondja hogy tudja jól, hogy ő és (itt megemeli hangját) társai a kijáratot keresik. Az ő férje nagy tudású bölcs, és tudja, hol ez a kijárat. Cserébe viszont egy feladatot kér tőlük.
Igencsak haraggal telve említi Larnia hercegnő nevét. A medúza-asszony szerint ez az átkozott boszorkány felelős minden bajukért. Vérfertőző viszonyt folytat Cadellion herceggel és ezzel az istenek haragját vonta a császári házra. Mi több, kémei jelentették, hogy a kincstárba rendszeresen beoson, nyilván sikkaszt. Amennyiben terhelő bizonyítékot tudnának szerezni ellene, akkor cserébe elárulná, hol a kijárat.

XP

Aldrik 115 × 4 = 460 xp

Paladin: egymaga megy segíteni a tűzhöz és az élőholtakra támad. 60
Kegyelem-kivégzője: dilemmázik, hogy mit is kellene Telliával tenni 15
Fejvadász: Felhatalmazást kér a hercegtől 20
Jellemvonások: megszerzik a cellakulcsot az élőholtaktól 20

Dina 160 × 4 = 640 xp

Varázsló: Mágiát érzékel az ajtók előtt, elpusztítja az ooze-okat, riasztó varázslattal védi táborhelyüket. 60 xp
Guvner: láng segítségével légmozgást figyeli a járatokban, elmondja Ganydionnak azt, hogy egy labirintusban vannak 20
Tudós: elemezi a helyzetet és a labirintust 20
Jellemvonások: kiváncsian elkóborol rögtön, megjegyzi Ecconak hogy kvittek, miután elláta sebeit, átöltözik báliruhába. 60

Ecco 110 × 4 = 440 xp

Pap: élőholtat elporlasztja, elemzi a helyzetet és a labirintust. 60
Sorskovács: nem gyógyít ingyen Dinán 30
Művész: 0
Jellemvonások: Hegyszív koronáját felvetette, hogy szerezzék meg 20

Madou 110 × 4 = 440 xp

Barbár: Rögtön az ajtóhoz rohant, mikor megjött a kapitány, a cellában a zombikra is vadul ráveti magát. Megküzd az ooze-zal 60 xp
Istenember:
Vadonjáró: nyomot olvas a ház mögötti utcában, felderítőként előre megy a járatokban. 30 xp
Jellemvonások: Elcsalja az egyik ooze-t a csatában. 20 xp

View
New Year in Sigil IV
Betörés a házba

Aldrik és Ecco beszámolnak a többieknek Leffwynna utáni nyomozásukról. Aldrik még mindig azon töpreng, hogy hogyan tudná megbüntetni Öreg Idriket. Quenal beadványt írt nekik a két gith rabszolgakereskedő ellen, de miután egy este nyüglődik vele, rájön, hogy sokkal meggyőzőbb lenne, ha az áldozat írná ezt.
Eközben Ecco elkészül a mocsárról alkotott eklektikus festményével és bekereteztetve kirakja a házibulira készülve, Malcolm pedig újabb lakatot készít a kincsesládájára – sajnos hiába.

Osiris születésnapján Barnard megvendégeli az egész bandát a Hableányban. Madou bizalmatlan agyán átsuhan, mi lenne, ha fizetés nélkül lépne le Barnard. Itt szóba kerül, hogy Madou főzzön-e majd a másik házibulin, Haranna megdícséri az örökuszály levest, a többiek, akik tudják, hogy minotaurusz farkat vitt haza, elsápadnak.

Előző este Ecco beszélt Dinával, és kitalálják, hogy adnak két színházjegyet Dougnak, hogy elhívja Tarát. Malcolm már elhívta Dinát ugyanerre az előadásra, a Zöldfülü Istenre. Ez Kelemorg, az ork vígjáték író új darabja. A darab csapnivaló, alpári humorral. Kelemorgnak nem sikerült az előző darabjának szintjét még csak meg se közelítenie.

A csapnivaló színdarab után Dina és Malcolm elmennek egy tavernába mulatni és késő este érnek csak haza. Ekkor veszi észre Malcolm, hogy az ablaka nyitva van és valaki feldúlta a szobáját. A kincsesláda lakatát ugyan nem sikerült feltörnie az illetőnek, de vésővel szétfarigcsálta magát a fa ládát. A csapatból többen itt tartották a pénzüket, továbbá a szét nem osztott közös pénz és a rendkívül értékes kehely is eltűnt! A tolvaj több mint 800 ezüsttel lett gazdagabb, no és a több ezer ezüstöt érő kehellyel!

A csapat elkezd vadul nyomozni. Malcolm a háztetőn néz szét, Quenal a szobát kutatja át, varázslatot keres, Ecco és Dina pedig elmennek a harmóniumhoz bejelenteni a bűntényt. Sajnos az ünnepek alatti rengeteg zsebmetszés miatt a harmónium nagyon elfoglalt.

Bevonják Aldrikot is a nyomozásba, másnap pedig Malcolm Barnardtól is segítséget kér. Először a régiség kereskedőre gyanakodnak, mivel egyedül ő tudott a kehelyről. Este meglesik házát, de látnak ott mozgást, azon kívül, hogy az őr a részegest játszó Dinát kurtizánnak nézi. Másnap Dina kitalálja, hogy miközben meglátogatják a kereskedőt és elmondják neki a lopás tényét, gondolatolvasással fogja figyelni. Ebből kiderült számára, hogy nem ő a tettes.

Eközben Madou kitalálja, hogy ismét felbérli Teresát, a Csodálatost, hogy kerítse elő nekik a betörőt. Egyedül azonban inkább nem megy el a Tizedik Bugyorba, hanem Ecco és Quenal társaságában.

Barnard eközben viszont kiderítette, hogy a betörő az a tolvaj, akit Malcolm anno meglopott, és akivel kapcsolatban már figyelmeztette is kuzinját. A neve Docho, egy félelf, aki rögtön aznap este kifizette a Fenegyerekeknek a klánnak járó részesedést és elhagyta a Ketrecet.

XP

Aldrik 70 × 4 = 280 xp

Paladin: Igazságosztáson dolgozik a rabszolgakereskedők ügyében 20 xp
Kegyelem-kivégzője: Idriket meg akarja büntetni 20 xp
Fejvadász: Eljátszotta, hogy nem tud a karavános ügyletről, lenyomozta a régiség aukciót 30 xp
Jellemvonások:

Dina 70 × 4 = 280 xp

Varázsló: gondolatolvasást használ a régiség kereskedőre 30 xp.
Tudós:
Guvner: elmegy a harmóniumhoz bejelenteni a betörést. 20 xp
Jellemvonások: Dougnak segít csajozni. 20 xp

Ecco 90 × 4 = 360 xp

Pap: 0
Festő: elkészül a mocsárról alkotott eklektikus festményével és bekereteztetve kirakja a házibulira készülve. 30
Sorskovács: Amrathiont, a dalnokot, elhívja a házibuliba, hogy Dougnak izzadnia kelljen Taráért. 20
Jellemvonások: Dougnak segít csajozni. Elmegy a harmóniumhoz bejelenteni a betörést. 40

Madou 80 × 4 = 320

Barbár: 0
Vadonjáró: szakácsmesterkedik 20
Istenember:
Jellemvonások: gyanakszik Barnardra, hogy fizetés nélkül lelép. Mesél otthonáról a bulin. Sikerül elterelnie a szót a legutóbbi általa főzött vacsoráról. 60

Malcolm 70 × 4 = 280 xp

Tolvaj: a betörő nyomait próbálja megkeresni 20
Lakatosmester: újabb lakatot tesz a kincsesládjára 10
Érzéki: színházba ment 20
Jellemvonások: Maradék pénzét a klán megvendégelésére fordítja. 20

Quenal 50 × 4 = 200 xp

Varázsló: mágiával keresi a betörő nyomait 30
Tudós: 0
Guvner: vádiratot ír 20
Jellemvonások: 0

View
Törpe Duo special
Nyomozás Leffwynna után

Ecco úgy dönt, hogy jövőbeli szívességekért cserébe megéri neki segíteni Leffwynna felkutatásában Aldriknak. Így hát készít egy elég furcsa fantomképet, majd nekivágnak Sigilnek. Útközben benéznek a Harmónium őrposztra és utána érdeklődnek Leffwynna eltűnésének, de a keményfejűek se tudnak többet.

A Tizedik Bugyorban megveszik az újabb jelszót, majd Ecco ismét rendel egy korsó baatori vérbort. A kocsmárostól megtudják némi körítésért, hogy miután idejött Leffwynna, a törzsközönség elszórakozott vele, amjd Igrik adta el.

Igrik egy vén, kövér tiefling. Most is itt ült egy asztalnál, egy szeppent leányzó társaságában. Ecco elmondja, hogy Aldrik jóban van a Vörös Halállal, Aldrik viszont eljátsza a tudatlant, akinek nem esik le, hogy Igrik rabszolgának adta el Leffwynnát. Mindenesetre alkut kötnek vele. Ő elmondja, hogy kihez került az elf nő, cserébe azt kéri, hogy Aldrik vigyen el személyesen egy üzenetet Tangromnak, egy törpe kovácsnak.

Tangrom az Írnokok Negyedében lakik az üzenet pedig az, hogy “A sétapálcát három napon belül készítse el és tegyen lakatot a kelepcéjére”. Ő is egy ysgardi törpe mesterember, meglepően halk szavú. Két törpénk átvágott hát a Kaptáron, óvatosan figyelve arra, hogy a nagyobb utakon maradjanak. Aldrik érdeklődik, hogy vajon bajban van-e Tangrom, tudna-e segíteni neki, de a törpe azt mondja, hogy nem.

Ezután elmennek az Üveg és Kancsóba, hogy felkeressék a két gith rabszolga kereskedőt (Zess’dek és Zairga). A bejáratnál egy trollasszony fogadta őket. Sok ork volt itt, egy társaság bele is kötött Aldrikékba, hogy a helyükön ülnek, de Aldrik nyugodtan lekezelte őket, mígnem az egyik trollasszony odébb nem hessegette a kötekedőket.

Megtudják, hogy a hely a hátsó teremben tartott gladiátor meccsekről híres, és látják hogy egyre több vendég szivárog el hátra, miután kipengettek két dénárt a pultnál. Ők is befizetnek hát és a hátsó retyóból nyíló titkosajtón át bejutnak a gladiátor viadalok termébe. Néhány githhez csapódnak, akiktől megtudják, hogy Akra, egy három karú küklopsz a helyi bajnok, őt lehet kihívni. A jelenlegi kihívó egy helyi izmos legény, aki egy ideig egészen jól állja is a sarat, fürgén kikerüli a küklopszot, de végül hozzácsapják a verem falához, majd a küklopsz szétveri és végül széttépi.

A brutális jelenet után az elégedetten távozó közönséggel barátkoznak tovább törpéink. Megtudják tőlük, hogy a két rabszolga-kereskedőt egy ideje nem látták. Állítólag megzápultak és a Kapuházban vannak. Arról hadováltak, hogy valamilyen nő kísértete üldözi őket.

Tovább járták hát a Kaptárat, és egyszer meg is megpróbálták lékelni őket. Egy kisgyereket láttak, aki az egyik pocsolyában játszott. A Kaptár pocsolyái elég veszélyes dolgok, ebből mérges gáz csapott ki. Aldrik nekiiramodott és kimentettea fuldokló gyermeket. Elő is került a gyermek anyja, aki hálálkodva vette át porontyát… közben pedig megpróbálta lenyúlni Aldrik erszényét, de szerencsére észrevették.

A Kapuházban egy troll fogadja őket, Caxx, egy szófukar alak, aki szigorú tekintettel méregette őket. Megtudják tőle, hogy a két githt egy elf nő ápolja. Némi ízelítő után a Sivár filozófiába, beengedik őket a “betegekhez”. Hamar világossá válik számukra, hogy a két gith nem őrült, csak ide menekültek. Meglepetésükre megtudják, hogy nem kísértet, hanem egy vámpír elől, aki egy törpe nő!

Egyik aukciójukkor csapott le rájuk, de elmenekültek. Ezután elrejtőztek a Kaptárban, de látták, hogy egy patkány követi őket rejtekhelyükig. Ekkor nem várták meg az éjszakát, hanem ide menekültek, az őrültek házába. Aldrik elég rosszallóan nézett a két rabszolga kereskedőre. Megpróbálta rávenni az ápolónőt, hogy menjen el az ajtó mögül, hogy jobban rá tudjon ijeszteni a két városi lovagra, de az nem állt kötélnek.

Ecco viszont megállapodott velük, hogy azért a sötétért cserébe, hogy kinek is adták el Leffwynnát, megpróbál segíteni nekik a vámpír nővel szemben, akiről sejtette, hogy Ulma. Megtudják, hogy a Tűzszünetbe adták el a lányt, Vörös Meriannának.

Hazatértek és Barnardnál érdeklődtek utána a helyzetnek. Megtudták, hogy a Tűzszünet itt van az Alsó Negyedben valahol a Felnégyelt Lovag fogadója alatt. A Felnégyelt Lovag orkok és kemény kötésű zsoldosok törzshelye, ahol démonfajzatok is gyülekeznek. A fogadó ajtaja ugyanis kapu Acheronra – ám csak akkor nyílik ki, ha valaki félelemmel teli szívvel, az életét menekítve lép át rajta. A Tűzszünet pedig valahol a föld alatt van és démonok gyülekezőhelye, ahol a tulajdonosnő, Vörös Merianna, varázshatalmával tartja fenn a tűzszünetet köztük – innen a név.

Összeszedve bátorságukat bemennek a démonok és orkok közé. Aldrik elnyeri a fogadós szimpátiáját azzal, hogy hajlandó megkóstolni legújabb főztjét. Ezután némi leves kicsengetése után megtudják, hogy a Tűzszünetbe az egyik föld alatti szobából lehet lejutni.

Leereszkednek hát a hosszú csigalépcsőn és egy hatalmas ciszterna közepén találják magukat. Vaskos tartóoszlopok erdőszerű rengetege veszi körbe őket. Maga a kocsma a csarnok közepén egy emelvényen áll, közepén a bárpulttal és konyhával. Az emelvény alá csapóajtók vezetnek, ahol a kocsma raktárai és a rabnők szállásai rejtőznek. A ciszterna többi részét vasrácsozat borítja és a romok és falak labirintusa rejlik alatta.

A démoni vendégek ellenségesen figyelik a két törpét, akiket egy tiefling lány szolgál ki, akinek nyakában egy hosszú lánc van, majd elbeszélget velük Merianna is. Jelzi nekik, hogy nem kívánatos vendégek errefelé, de azt megtudják tőle, hogy kellő pénzért hajlandó eladni Leffwynnát. Ez az ár azonban kétszáz arany. A törpék még megkérik, hogy mutassa meg nekik, hogy valóban itt van-e az elf lány, majd ezután távoznak.

A lány kiváltását Frekir Jodsonra és az Érzéki frakcióra bízzák, ők a feladatukat, Leffwynna felkutatását elvégezték.

Felkeresik még Ulmát, hogy megkérdezzük tőle, miért is üldözte a két rabszolga kereskedőt. Megtudják tőle, hogy elhatározta, szabadidejét önbíráskodással tölti, persze kerülvén a feltűnést. Mindenesetre az, hogy ez a két kereskedő kisfiúkat is árusított perverz megrendelőik számára az már túl sok volt a konzervatív törpe nemeshölgy számára, így lecsapott rájuk.

Ecco elmondja, hogy ő megígérte, hogy szól az érdekükben, úgyhogy ezt meg is tenné. Abban maradtak, hogy a törvény kezére adják őket. Amennyiben pedig a bíróságon megvesztegetéssel vagy más módon megúsznák a büntetésüket, akkor Ulma még mindig lecsapat rájuk szabadon.

XP

Aldrik 160 × 4 = 640 xp

Paladin: lekezelte a kötekedő orkokat balhé nélkül. Kimentette a mérgesgázból a gyereket. Segíteni próbál Tangromnak is. 60
Fejvadász: megtalálja Leffwynnát. 30
Vörös Halál: meg akarja büntetni a rabszolga kereskedőket. 30
Jellemvonások: eljátszotta a naívat, ha kell, figyelmeztetés ellenére Idrikkel el akar számolni 40

Ecco 115 × 4 = 460 xp

Pap: 0
Festő: fantomképpel bénázik. 15
Sorskovács: nem segített a mérgesgáznál a gyereknek. Megalkuszik a githekkel és be is próbálja tartani. 30
Jellemvonások: Harmóniumnál érdeklődik. Hozzájárult, hogy Leffwynna visszanyerje szabadságát. 60

View
New Year in Sigil III
Útonállók az Erdőben

Mesore (XII.) hónap 27.

Hőseink (vagy talán antihőseink?) négyen útonállásra készülnek. Miután szembesülnek azzal hogy a Külvidéken tél van és vékony hóréteg borítja a tájat, kiválasztanak Sylvania és a kapu közt egy tisztást, ahol kellően jeges a hó, és a közeli fákon rejtőznek el. A tervük az, hogy Madou ráront a karavánőrökre, míg a többiek a fák tetejéről fedezik, miközben a kissé odébb elrejtőzködő Doug odasurran és szétveri a hordókat, amíg Madou a minotauruszokkal kergetőzik.

A haditerv egészen jól bevált, annak ellenére, hogy egy elf és egy ember zsoldos is kísérte a karavánt és az elf észrevette a rejtőzködő haramiákat.
Madou rendkívül jól fogócskázott a havas tájon el-elcsúszó minotauruszokkal, a karaván elf vezetőjét a többiek egy gyors össztűzzel leterítették, a számszeríjjal lövöldöző harcost pedig Doug szúrja hátba, majd Ecco villám-dárdája csapódik belé. Végül még egy varázslatra szükség van, hogy kivégezzék és Doug nekilát a hordók szétverésének.
Eközben pedig Madou, aki kapott a minotauruszok egy-két kegyetlen rúgást és vágást, bosszúszomjas varázskardjától hajtva szembeszáll velük, miután becsalta őket a fák közé, ahonnan a többiek varázslatokkal és nyilakkal támadták őket. Az egyik minotaurusz eddigre már meghalt. A másik végül feladta a fürge félszerzet kergetését és Quenal fájának rohant neki. A rémült varázsló tűzvarázslata azonban leterítette.

Kissé meglepve állapították meg, hogy tervük olyan jól sikerült, hogy nem csak elcsalták az őröket, de meg is ölték őket. Igaz ugyan, hogy két szekérhajtó elmenekült (a harmadik altatás varázslat áldozata lett), úgyhogy nekiláttak a fosztogatásnak. Eközben Madou észrevette, hogy a szekérhajtó csak színleli az alvást, úgyhogy gyors mozdulattal elvágta a torkát.

Madou a minotauruszok nyelvét és farkát vágta le, mondván hogy jó lesz ez vacsorának, és egy szarvat is sikerült letörnie, amiből majd kupát akar készíteni. Eközben Ecco visszavette mágikus lándzsáját és kizsebelt az ember zsoldost. Mint kiderült az ember jóval szegényebb volt viszont, mint az elf.
Zsákmánnyal megrakodva hagyták maguk mögött a csatateret, ahol az elf holttestét még el is ásták a hó alá. A vér és a szétvert hordókból kifolyó bor festette vörösre a havas tájat, intő jelként Damaenornak, hogy mi vár arra, aki nem fizeti meg a muzsikát Barnard Bandájának.

A vágta így sikerrel zárult. Anlesthion 10% felárral tudta eladni Maraaknak a bort, Quenal pedig egy guvner következetességével vallatta ki a csapatot arról, hogy ki mit zsákmányolt és adatta be velük a közösbe.
Még aznap este Doug elvitte őt egy gith sefteshez, akinek eladtak egy-két fegyvert, a többit pedig felbecsültették. Quenal egy rövidkarddal, Malcolm egy rövidíjjal gazdagodott, a többiek pedig megkapták részüket leves formájában. Egyedül az elf díszes láncingét nem adták el, arra ugyanis a seftes azt mondta, hogy így most 35 aranyat adna érte, vagy várnak, amíg talál vevőt és akkor akár 45-50-et is kaphatnak.

Ecco nekilátott a pincéből a törmelékek kipakolásának, Madou pedig otthon egy furcsa üzlet részévé vált. Két végzetőr muzsik, egyikük gyíkember, arra készül, hogy elrabolják Melira Ulmant, aki korábban pszionikus képességeivel kiolvasta gondolataikat. Ehhez akarnak a gnóm nővel készíttetni egy pszionikát gátló eszközt, mégpedig úgy, hogy vesznek a githektől egy pszionikát fókuszáló fejpántot és Dofizzix majd megfordítja nekik a hatását.
A gnóm nő először fogja a fejét, hogy ez nem így működik, de aztán kitalálja, hogy ha a kristály polaritását megfordítanák, akkor akár működhetne is a dolog.

Másnapra el is hozzák neki a fejpántot. Este Dofizzix feladja Madoura, de érezhető hatása nincs. Mondja Madounak, hogy hordja egy hétig, hátra addigra feltöltődik valahogy a pszi kristály benne és aktiválódik a kütyü.

Este a Hableányban gyűlt össze Aldrikot leszámítva mindenki, ahol is egy egészen jó nevű bárd, Amrathion Fyllon megjelent és spontán duettet énekelt Tarával. Már ekkor látható, hogy jól működik köztük a kémia, Doug nagy bánatára. Ecco és Dina rögtön odacsörtet az egymással kettesben beszélgető énekesmadarokhoz, hogy megzavarják románcukat, de a bárd könnyedén kezeli a helyzetet. Mi több, felajánlja a fogadósnak, hogy ingyen fog itt dolgozni (noha ez jóval az ő hírneve alatti lóca), pusztán a borravalóért, amit kap.

Eközben Madou és Finda, az egyik pincérlány fogadást kötnek. Madou arra fogad, hogy a bárd még aznap éjjel bejut Tara ágyába. Dina eközben, igazi tapasztalt hokhemként, udvarlási tanácsokkal látja el Dougot.

Annyira felkavarja ez a drámai fejlemény hőseink békés mindennapjait, hogy Malcolm rászán egy napot, hogy utána kérdezősködjön a bárdnak. Megtudja, hogy nincs liliomtipró hírében és hogy nem tartozik egyik frakcióhoz sem.

XP

Dina 70 × 4 = 280 xp

Varázsló: 0
Tudós: 0
Guvner: Osztja a bölcs tanácsokat Dougnak az udvarlásról 30
Jellemvonások: családi ebédre megy 40

Ecco 90 × 4 = 360

Pap: áldást és pusztítást osztott a csatában… egy fa tetején gubbasztva… útonállóként :P 30
Művész: 0
Sorskovács: Madoutól a profit felét kéri a védővarázslatáért cserébe 30
Jellemvonások: Megpróbálta elsikkasztani a zsákmány egy részét 30

Madou 130 × 4 = 520 xp

Barbár: megküzd két minotaurusszal 60
Vadonjáró: vadonban lesből támad, sebesüléseivel is kint marad pihenni 30
Istenember: 0
Jellemvonások: trükkös, káoszon alapuló haditervet rak össze. Hajlandó próbálkozni tesztalanyként Dofizzix pszi-gátló fejpántjával 40

Malcolm 90 × 4 = 360 xp

Tolvaj: útonállóként megfizettette a muzsikát 60
Mesterember: 0
Érzéki: kipróbálta milyen útonállónak lenni 30
Jellemvonások: 0

Quenal 100 × 4 = 400

Varázsló: Útonállás során elaltatni próbálja a hajtókat 30
Tudós: a minotauruszok patásságán töpreng a haditerv készítése során 20
Guvner: Alaposan kivallat mindenkit arról, hogy mit zsákmányoltak 30
Jellemvonások: haditervet ötölnek ki az útonálláshoz 20

Rezsi

Legutóljára a X. hónap lett elszámolva, úgyhogy két teljes hónap és az 5 extra nap költségeit kell kifizetni. Ebből 22 nap volt az outlandi utazás, 13 a mocsártúra, ami alatt nem kell ételfogyasztással számolni, mert vittetek készletet magatokkal.
Feltételezem, hogy az úti készleteket Sigilben nem eszitek, mert nem finom és már unjátok, hanem félreteszitek a következő utatokra.

Madou szobabérlete, Dofizzix rendes és távolléted alatt csak félárat számolt fel: 8 ezüst
Aldrik szobabérlete: 11 ezüst

Kajakoszt Aldrinak (ő nem volt ugyanis Outlanden): 31 ezüst
Kajakoszt Madounak, 30 napra: 8 ezüst
Kajakoszt többieknek, 30 napra: 17.5 ezüst

Ez a visszafogott, de már egészséges étrend. Aki szereti megadni a módját, az vonjon le többet (Malcolm például szereti és ő többször volt a Zöld Malomban is). Például ha a napi fél liter sör/bornál többet isztok, mondjuk az egyik törzshelyeteken megivott a karakter egy-két liter sört/bort, akkor az 0.5 – 1 ezüst.

Munka (XII. 30-ig):
Madou 18 nap keresett munkát melósként, az idő nagy részében talált is. Keresett 15 ezüstöt.
Malcolmnak 10 munkanapja volt (nem számítva a mesék során lejátszott lakatoskodást). Ez alatt keresett 20 ezüstöt.
Dina és Quenal épphogy teljesítette a minimumot (tíz naponta egy nap munka a guvnereknél) és kaptak érte fejenként 6 ezüstöt.
Ecco: az Újévi ünnepek végére kb egy heti munkával elkészül a mocsárról a festménye.

A banda a boroshordós szállítmányért 5 arany védelmi pénzt kapott Anlesthiontól, ennek a felét kapták azok, akik az útonálláson részt vettek, amit szétosztanak ötük közt (Doug is kap). Így fejenként 5 ezüst üti a markukat.

A banda oszlopos tagjai (Malcolm és Ecco) kapnak a banda bevételeiből 1-1 aranyat.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.