Through Nine Worlds

Missing Book III

Outlandi utazás.

Dina 140 × 3 = 420 xp

Wizard: bűbájt mond a fának álcázott óriásra, felfedezi az Ygdrassilt. 60 xp.
Scholar: félóriásokról kérdezősködik, gyíkhús iránt érdekldőik, ygdrassil felfedézése. 30 xp
Guvner: természettel ismerkedik utazásuk során, hipnotizálni próbálja az öszvéreiket, stb. 30xp.
Jellemvonások: mindenfelé kiváncsiskodik. 20 xp

Ecco 130 × 3 = 390 xp

Priest: Ygdrassil felfedezése, Loki titkos terveinek részese lett. 60 xp
Mesterember: 0 xp
Fated: sört hoz információért cserébe, vadászni tanul, rögtön kipróbálja a trónust, mai hatalmat ígért., úgy érzi nem dolgozott meg a zsoldjáért. 30 xp
Jellemvonások: profitálni próbál az ivóvízen, Loki szobrot begyűjti, mint ereklyét. 40 xp

Madou 130 × 3 = 390 xp

Barbár: vadonban töltöttek heteket. 30 xp
Vadonjáró: vadászik és tanított is. 30 xp
Godsman: istenné válásról kérdezősködik, Tvashtri után érdeklődik 30 xp
Jellemvonások: fejlődést kereste, kipróbálta a pszionikus trónust. 40 xp

Malcolm 110 x = 330 xp

Thief: Sylvaniába visszatérve zsebmetszéssel foglalkozik, Loki szobrot kilopta Eccotól. 40 xp
Mesterember: 0 xp
Sensate: vadonban járt, vadászni tanult. 30 xp
Jellemvonások: a legjobb fajta kötelet vette, tanult vadászni. 40 xp

Quenal 160 × 3 = 480 xp

Wizard: Ygdrassil felfedezése, 60 xp
Scholar: Athasról kérdezi Madout, 30 xp
Guvner: teoretizál törpe-ember félvérekről. 30 xp
Jellemvonások: teoretikus hozzáállás, a házban rögtön a könyveket kezdi el keresni. 40 xp

View
Missing Book II

Este a Hableányban összeülnek, ahol Madou is csatlakozik hozzájuk. Aldrik nehezen tudja hová tenni a vadember félszerzetet. Quenal előadást tart Madounak az aznapi nyomozásukból.
Közben a Sylvaniába nyíló kapu miatt lejjebb ment a jóféle olymposi borok ára, úgyhogy megvendégelik magukat. Dinának fejébe száll a bor, de ezt Madou észreveszi és megpróbálja leállítani. Dina verekedni hívja ki, mire a félszerzet kimegy vele, de kifárasztásra játszik. Mindketten meglepődnek, mikor Dina orron vágja, úgyhogy inkább varázslattal elaltatják.

Másnap elmennek újra beszélni az özveggyel. Megtudják tőle, hogy a férje egyik inasa, Ymagor, a férje halálának másnapján szerelmet vallott neki és nehezen tudta csak leállítani közeledését. A másik inas, Fardrada, azt mondta, utána ered, majd ő is végleg távozott.

Dina és Quenal elmennek iratoknak utána nézni. Dina az Információk Csarnokában lekérdezést indít el Imma Nosdottir után. Jogi iratot róla nem találnak. Quenal viszont megtalálja a Doomsguard vádiratát az építész óriással szemben. Ami furcsa, hogy a feljelentésben a raktár átadását néhány nappal az óriás halála előttre datálják, holott az özvegy beszámolója szerint hetekkel korábban történt.

Nap közben Malcolm korrekt áron megszámítva lecseréli a zárakat az özvegy házában, nehogy az inasok visszatérjenek.

Aldrik és Madou elmennek, hogy utána járjanak a két óriás inasnak. Végül este tudják meg a Hableányban az egyik gith bandatagtól, Meloritól, hogy a Gith Arca kocsmában néhány napja egy óriás iszogat. A társaságának nem örülnek a githek, de nem sikerült még rávenni távozásra.

Odamegy a csapat és megtalálják a szerelmi bánatát borba fojtó Ygramort. Dina hosszan lelkizik az óriással, sok mindent megtud róla. Néhány elszólásból úgy gyanítják, hogy ő ölte meg mesterét, mert szerelmes volt a feleségébe. Az is lejön nekik, hogy inkább a másik inas, Fardrada volt az ész.
Az óriásnak ráadásul igencsak vastag az erszénye, Fardrada pedig saját házat és műhelyt vett, sőt még egy házasságközvetítőt is felbérelt, hogy hozzon neki feleséget Müspelheimből.
Azt is megtudják, hogy a mesterüktől sok titoksajtót is épített. A Doomsguardos építkezésre még a segédeit se vitte, merthogy nem a Fegyverraktárban volt, hanem valahol máshol elrejtve Sigilben.

A részeg óriás miközben könnyített magán Malcolm megpróbálta varázslatával kizsebelni, de nem járt sikerrel. Követik a fogadójába, majd meglesik Fardrada házát, de nem mernek besurranni. A rácsok mögött viszont sok ládát látnak, felmerül bennük a gyanú, hogy akár az ellopott fegyverek is köztük lehetnek.

Hosszas tanakodás után úgy döntenek, hogy hivatalos úton fognak eljárni, a Doomsguard ellopott fegyvereinek az ügyéhez csatolják amit megtudtak. Azt is, hogy a Doomsguard titkos fegyverraktárakat épít és hogy a két óriás inas valószínűleg nyomra tudja vezetni a Harmóniumot.

Dina még este ismét felkeresi az iszogató Ymagort és megkérdezi tőle, hogy nem tudja-e hol építették a házat Imma Nosdottir számára. Az óriás megmondja és azt is elárulja, hogy másvalaki a ház alá titkos járatok építését is rendelte tőlük. Ekkor megérkezik a harmónium és diplomatikusan elhívják Ymagort magukkal.

Elmennek Fardrada házához és látják, hogy harmónium őrök állnak előttük. Elhatározzák, hogy besurrannak megkeresni Mulugin jegyzetfüzetét. Megkerülik a háztömbet és Malcolm és Madou másznak fel, felriasztva egy lakót.
Átmennek a tetőkön az óriás házához és a kéményen ereszkednek le. Épp leér a sötét szobába Malcolm, mikor is varázsigéket hall és egy tűzgolyó röppen feléje. Madou gyorsan leereszkedett és hátára kapta Malcolmot, miközben egy kardforgató rontott feléjük és a varázsló pedig megpróbálta elaltatni Madout.
Végül sikerült felmásznia a kürtőben, ahol a sötétség nem csak őt, de üldözőit is akadályozta és a tetőkön át elszöktek végül.

XP

Aldrik 80×3 = 240 xp

paladin: 0 xp
fejvadász: városi nyomozás 30 xp
mercykiller: részt vett egy bűnügy (részleges) felgöngyölítésében 30 xp
szerepjáték: jó emberismereti meglátások 20 xp

Dina 110×3 = 330 xp

Wizard: 0 xp
Scholar: 0 xp
Guvner: irattároztak, feljelentést írtak 30 xp
Szerepjáték: részegen verekedett. hosszan lelkizett az óriással. 80 xp

Malcolm 130 × 3 = 390 xp

thief: óriás elleni zsebelési kísérlet, sikertelen besurranás az őrzött házba 60 xp
mesterember: óriásoknál zárat szerel 30 xp
sensate: tűzgolyó élmény 20 xp
jellemvonások: figyelte milyen szerelmi tanácsokat ad Dina 20 xp

Madou 110×3 = 330 xp

barbár: menekülés harmónium elől 30 xp
vadonbéli: 0 xp
godsman: 0 xp
jellemvonások: vadembert adta a kocsmában, részeg Dinát leszerelte, trükkös harcmodor 60 xp

Quenal 85 × 3 = 255 xp

wizard: 0 xp
scholar: Madounak magyarázott lelkesen 15 xp
guvner: irattároztak, feljelentést írtak 30 xp
jellemvonások: könyvtári ügyben jár el, okította a többi karaktert 40 xp

View
Missing Book I

Quenal és Eccot elhívják az Allfathers Hallba. Szembetalálkoznak Mellirával.

Megbízza Quenalt a főpap, hogy szerezzen vissza egy egy éve kikölcsönzött könyvet.

Girak az ogre hangszerkészítő szomszéd.

Felbérlik Aldrikot, a Dirk n Firkinben ebédelnek vele.

Felkeresik Imma fél évvel ezelőtti lakhelyét, ahol a kicsit hibbant háziúrral, Volgorral és zombi inasával, Igorral, megismerkedtek.

Elmennek a Styxi Evezős kocsmába, ahol a vaksötétben Hármas-szabállyal tárgyalnak.

Elmennek Mulugin házába, de ott gyászoló özvegyétől megtudják, hogy nemrég meghalt egy építkezési balesetben: egy óriás házát épp Cyric templomává építettek át.

A helyszínen megvesztegetik az őröket és megvizsgálják a romokat. Megállapítják, hogy a leomló dúcolás szabotálva volt és azt is, hogy csak óriások érhették fel. Viszont bariaurok jelenlére utaló nyomokat is találnak: patanyomokat egy-két pallón és gyapjúszőröket.

XP

Aldrik 80 × 3 = 240 xp
Paladin: 0 xp
Fejvadász: városi nyomoztak 30 xp
Mercykiller: vonakodott elfogadni a könyvtáros megbízást, de érdekelte, amint gyilkosság merült fel. 30 xp
Jellemvonások: morgolódós törpe 20 xp

Dina 70 × 3 = 210 xp
Wizard: 0 xp
Scholar: Hármas szabályt meghallgatták Hármas-szabálytól 30 xp
Guvner: tűzóriások megismerése 20 xp
Szerepjáték: démonokhoz is kiváncsian viszonyul 20 xp

Ecco 60 × 3 = 180 xp
Pap: épülő templom megtekintése 20 xp
Művész: 0 xp
Fated: megbízás pénzért vállalása 20 xp
Szerepjáték: alkudozás 20 xp

Malcolm 100 × 3 = 300 xp
Tolvaj: városi nyomozás, gyilkosság színhelyén vizsgálódás 60 xp
Mesterember: 0 xp
Sensate: Styxi Evezős kocsmában a vaksötét megtapasztalása 20 xp
Szerepjáték: Tanult újat Hármas-szabálytól 20 xp

Quenal 100 × 3 = 300 xp
Wizard: 0 xp
Scholar: Hármas szabályt meghallgatták Hármas-szabálytól 30 xp
Guvner: tűzóriások megismerése, nyomozás során dedukciók 30 xp
Szerepjáték: könyvet keres, nyersség az özveggyel, 40 xp

View
Drama at the Comedy III

Zeloron “Ginsdottir”, akiről gyanús lett, hogy nem ez a családneve, elvezette őket a szalonokban a labirintusszerűen megfestett freskókig. Épp ezeket csodálták, mikor egy baatezu bankárház csinos ördöge csatlakozott hozzájuk: Karalla. Az egyik szalonban megmutatott egy lenyűgöző festményt, Sylvana Meghiúsúlt Lakomáját. Ecconak feltűnt az irreálisan valósághű színek a festményen, amiről a művészetpártoló erinyes elárulta, hogy Melvi Dangizzo festette negyven éve egy varázslatos ecset segítségével.

Karalla lelkesen magyarázta nekik, hogy ő nagy pártolója a művészeteknek, mert felébresztik az emberekben a vágyaikat: a szép nőket ábrázoló festmények a nemi vágyat, a csatajeleneteket ábrázolók a vérszomjat, az uralkodókat ábrázolók a hatalomvágyat és így tovább. Márpedig szerint a vágyak viszik előre az embereket és persze a baatezukat is. Épp arról kezdett el magyarázni, hogy a baatezuk csak jót tesznek az emberekkel, amikor ellopják a lelküket és baatezuként születnek újjá, mikor megjött főnöke, Zarlagiphon, egy négy méteres démonfajzat és el kellett mennie.
Ecco még később ajánlotta saját magát neki, mint patronálandó festőművész és megbeszélték, hogy idővel felkeresi Kallarát.

Ekkor egy jégmephit csatlakozott hozzájuk, Nadragosh Uthgar Eklass, a Mélység Úrnője, a Yetik Parancsolója, kinek Nevét a Jeges Puszták Szele Süvíti. Fennhéjázó stílusa ellenére előbb utóbb annyit kiszedtek belőle, hogy őket segíteni küldte Mellira és eddig a pezsgők hűtése volt a feladata.

Elvitették magukat Mellirához, akinek a jelenlétében Nadragosh viselkedése nagyban megváltozott és kezét tördelve magyarázkodott. Mint kiderült, elfelejtette átadni azt az üzenetet, hogy mutassa meg a csapatnak Karent, az eltűnt Ivar szeretőjét. Meg is találják a nőt, aki épp akkor érkezett és határozott léptekkel vágott át a termen. Megállították és szóba elegyedtek vele. Eleinte eléggé paprikás volt a hölgy hangulata, megtudták, hogy azért érkezett, hogy világgá kürtölje: Helga Nilsdottir nem férje gyermekével terhes, hanem egy hegyesfülű poronttyal.

Végül is sikerült meggyőzniük a nőt, hogy ne most rendezzen botrányt, mondván úgyis kiderül Helga hűtlensége majd, amikor megszületik a csecsemő. Ezt követően került sor a megemlékezésre, ahol a házigazdák, mint a színház patrónusai mondtak néhány kedves szót, majd Helga beszélt férjéről – Karen ekkor elhagyta a termet.

Noha a botrányt ugyan sikerült elhárítani, de az estének még nem lett vége. Zeloron visszatér egy vitrinből elcsent jogarral, ami a labirintusban eltűnt családfőé volt és ezzel visszamennek a freskókhoz. Az egyik freskó egy folyosót ábrázol, aminek a falán úgyszintén freskók vannak – a bonyolult a kép a képben kompozíciók mélyén pedig azt veszik észre az élesebb szeműek, hogy az egyik nőalak odébb mozdult, eltűnt a többi háta mögött.

Ekkor egy női kísértet emelkedik ki a képből és megszállja Dinát. Rögtön a jogar felé nyúl, de Zeloron elszalad, miközben Ecco és Malcolm leteperik Dinát, Quenal pedig elaltatja varázslatával, épp mielőtt Dina varázslövedékeket küldött volna Zeloron után. Ecco szelleműzési kísérletének azonban ellenállt.

Behúzódtak az egyik szalonba és agyalni kezdtek, mihez is kezdjenek a helyzettel. Sajnos a mephit és Ecco hangos pörlekedése felébresztette Dinát, akit még továbbra is megszállt a kísértet és egy újabb altatás varázslatra volt szükség.

Végül a hátsóbejárón át kivitték Dinát, azt mondva a szolgáknak, hogy túl sokat ivott és szeretnék diszkréten hazavinni. A legközelebbi templom felé tartottak, mikor Dina felébredt a kísértet pedig kiemelkedett testéből, elveszve nézelődve körbe az utcákon. Ecco volt olyan kedves és megmutatta neki, merrefelé van a palota. Dina ezen felhördült, mert ő tudta jól, hogy a kísértet meg akarja ölni a házigazdát, Thamon Belakar-Immast.

A lány ugyanis Thamon hűséges szolgálója volt és ezért elvállalta azt a veszélyes küldetést, hogy utána megy Thamon testvérének a labirintusba és megpróbálja kiszabadítani. Nem járt sikerrel, hanem maga is a labirintus foglya lett és ott veszett. Kísértete ott bolyongott, egyre jobban meggyőzve magát, hogy Thamon őt elárulta.

Siettek hát vissza a bálba, Ecco egyenesen Thamonhoz vitette magát, hogy elmondja, mit tudtak meg Dinával a kísértetről. A többiek ekkor észrevették, hogy az egyik pincérlány kést rejteget magánál és gyanúsan a ház urát méregeti. Így mikor az meglódult feléje gyorsan leteperték hát.

A kísértetet végül Mellira űzte el végleg, mégpedig Loki nevében, a dicsőséget azonban Ecco “és segítői” arathatták le. Másnap magához hívatta őket az öreg patrícius és ötszáz arany jutalmat is adott nekik. Ivar Felhalken ügye viszont, a harmónium elleni különvád miatt, kikerült Dina és Quenal illetékességéből – a nyomozás így számukra lezárult.

Házvásárlás

Döntsétek el, hogy mennyire jó környéken szeretnétek házat venni. Felteszem maradtok az Alsó Negyedben, de azon belül is van jobb és rosszabb környékek. Azt is döntsétek el, hogy olyan házat kerestek-e, ahol a földszinten van hely üzlethelységnek (amit kiadhattok, vagy Malcolm használhatná).

A bál után néhány nappal Kimrod átad Ecconak 18 ezüstöt, mint a részesedése a bálos vágtából.

XP

Dina 110 × 30 = 330 xp
Wizard: kísértet megszállás 60 xp
Scholar: 0 xp
Guvner: labirintusról és kísértetről tapasztalat 30 xp
Jellemvonások: kísértet általi megszáltság kijátszása 20 xp

Ecco 100 × 30 = 300 xp
Priest: kísértettel küzdelem 30 xp
Artist: festményekkel és patrónusokkal ismerkedés 30 xp
Fated: 0 xp
Jellemvonások: pörlekedés a mephittel, patrónus keresése 40 xp

Malcolm: 90 × 3 = 270 xp
Thief: báltermi intrikák világába betekintés, a megszállt Dina kicsempészése 40 xp
Craftsman: 0 xp
Sensate: első bálozó 30 xp
Jellemvonások: udvarlás Dinának 20 xp

Quenal: 110 × 3 = 330 xp
Wizard: kísértettel találkozás 60 xp
Scholar: 0 xp
Guvner: labirintusról és kísértetről tapasztalat 30 xp
Jellemvonások: Karen észérvekkel győzködése 20 xp

View
Drama at the Comedy II

Hőseink 27-én este színházba mentek, hogy saját szemükkel lássák a Zöldfülü Herceget. A darabot az Úrnő Negyedében a Komédia Házában játszották, előtte egy tűzköpő jégmephit szórakoztatta a közönséget, a darab után pedig félmeztelen akrobata-táncoslánykák. Azonban nem legeltették rajtuk sokáig a szemüket, mert a darab írójával akartak beszélni, úgyhogy a művészbejáróhoz tódultak.
Ecco egyébként még a színdarab előtt felvetette Malcolmnak, hogy könnyítsenek meg néhány erszényt, az azonban elutasította a javaslatot.
Itt azonban csordaként összetömörült bariaur hátsók sorfala zárta el útjukat, akik mind Ellemi Kradot várták. Az egyik patás hölgy közölte velük, hogy az írót a közeli fogadóban találják. Ecco és Quenal odasiettek, míg Dina csáberejét kihasználva a Zöldfülü Herceget játszó, meglepően fiatal színésszel kísértette oda magát.
Áradozó úrihölgyek gyűrűjében egy jól öltözött orkot pillantottak ott meg, Kelemorgot, a szatíra íróját. Hosszasan elbeszélgettek vele, Dina felfedte azt is, hogy nyomoznak Ivar eltűnése után, de nem lettek sokkal okosabbak.

Ezután elindultak a színész háza felé, hogy megnézzék azt a rövid útszakaszt, ahol eltűnt. Itt se találtak semmi különöset, viszont Ivar háza előtt egy fekete ló állt, ami Sigilben ritka látvány. Elkezdtek hallgatózni, Ecco az utca túloldaláról be is kukucskált, és látták, hogy vendégek vannak Helgánál.
Ecco és Quenal távolabb húzódott, az ablak alatt hallgatozó Dina és Malcolm azonban bajban voltak, így azt találták ki, hogy csókolózó párocskának adják ki magukat. Dina ugyebár nem akarta, hogy felismerje őt Helga.

A két vendég Mellira Ulman és Sigron Logrash volt, akik egy megemlékezést szerveztek Ivar emlékére. Mellira emberfeletti szépsége annyira feltűnő, hogy angyali vérvonala nyilvánvalóvá vált. Valamelyest hasonlított Dinára, és volt a csapatban, akinek csak ekkor lett nyilvánvaló, hogy Dina se teljesen ember.
Mellira tekintete összefonódott Dináéval, majd üdvözölte is, így lebuktatta Helga előtt. Dina és Malcolm be is mentek Helgához, Malcolmot, mint az udvarlóját mutatva be. Mellira felszállt fekete lovára és elindult, azonban Ecco leszólította és elhívta a közeli fogadóba egy italra.

Megtudták, hogy két nap múlva lesz a Belakar-Immas palotában egy megemlékezés, akik egyben a Komédia Házának is a patrónusai. Ezért is volt a színház kapujára felírva a ház jelmondata “Az arany akkor ragyog, ha finom kéz műveli”. Dina megkéri Helgát, hogy szerezzen neki, Quenalnak és Malcolmnak meghívót, mert a nyomozást előre viheti az ügy. Helga érdeklődik, hogy hogy állnak a harmónium körmére nézéssel.

Mellira eközben Eccoval beszél ezekről és igen jól informált hölgynek bizonyul. Tesz egy furcsa megjegyzést, ami szerint biztosan tudja, hogy Ivar még életben van. Ír egy meghívólevelet Ecconak (és partnerének), majd távozáskor egy apró trükkel ráéget egy xaositect címert.

Az Éhes Troll

Miután Dina és Malcolm elbúcsúztak Helgától, kiszúrták, hogy egy alak leselkedik a szomszéd sarkon. A fickó is kiszúrta őket és intett nekik, hogy jöjjenek oda. Az illető Ollen Karle volt, egy zápult félelf. Azt mondta nekik, hogy tudja mi történt Ivarral és hogy Helga veszélyben van, de itt nem beszélhetnek. Jöjjenek ma éjfélre az Éhes Trollba.

Nekivágtak hát négyen a Kaptárnak, merthogy az Éhes Troll ott van. A forgalmasabb utakon maradtak, de mikor Dina megbámult néhány gyíkembert azok követni kezdték őket és kötekedni. Quenal éles nyelve persze megint eljárt, Ecco és Malcolm alig tudta lecsillapítani a kedélyeket, majd gyorsan tovább tuszkolták a tudatlan lányt.

Az Éhes Trollban már várta őket Ollen, aki egy zűrzavaros történetet kezdett előadni nekik egy bizonyos Bellart Ohrungról, aki egy alakváltó és elárulta őt. Otthagyta meghalni Pandémóniumban, ám ő mégis hazajutott Sigilbe. Ez a Bellart az, aki megölte Ivart és Helga is veszélyben van.
Eközben a fogadós bereteszelte a fogadó ajtaját és felállt hat ork, hogy körbevegyék az asztaltársaságot. A fogadós egy rejtett karral kinyitotta a pincébe vezető csapóajtót, és egy öblös hang szólalt meg, hogy ő éhes.
Ekkor azonban egy ráncos képű, hiányos fogazatú suszter is felállt és villámvarázslattal szétégetett egy másikat. Az illető átalakult és Ollen összeroskadt, mikor felismerte Bellartot. Bellart úgy mímelt, mintha újfent varázsolna, majd egy dobótőrt hajított a félelfbe, aki elájult a tőrön levő méregtől. Eközben azonban Ecco nekirontott a legközelebb orknak, Malcolm meglőtte a fogadóst, Quenal pedig elaltatott egy másik orkot.
Mivel már csak hárman maradtak, menekülőre fogták a dolgot, de Ecco vadul utánuk rohant és az ajtóban elvágta egyik menekülését. Végül is a véresre vert ork túlélte, mert Quenal lecsillapította Eccot. A három ork menekülés közben még odaszólt “Még találkozunk! Talán…”

A megrémült fogadós közölte velük, hogy ingyen fogyasztottak, de Malcolm még adott is neki némi pénzt, kompenzálásként a sérüléséért. Eközben Bellart felnyalábolta Ollent és szapura léptekkel maguk mögött hagyták a Kaptárt.
Bellart elmondta, hogy Ollen már másoknak is mondott paranoid pletykákat róla, ezért jött ide kideríteni, mit is művel. Állítása szerint az álcája egy varázslat volt, ami felkeltette Malcolm érdeklődését.
Ollen még annyit elmondott, hogy Bellart a Kapuk Mesterével áll kapcsolatban, ezért Ecco megkérdezte, hogy mit tud a Trimakaria Mocsarába vezető kapuról. A varázsló szeme elkerekedett, és hamarosan kiderült, hogy ő volt az, aki elküldte Khallaxont múlt évben arra a vágtára, amiből nem tért vissza. Elmesélte nekik Trimakaria és a Tündérherceg legendáját és azt mondta, hogy ha bármit kiderítenek a Tündérherceg kilétét illetően, akkor busásan megfizeti őket.

Bál a Belakar-Immas házban

Ecco elhívja Kimrodot a bálba, a többiek pedig Helga által kapott meghívókkal érkeztek. Megcsodálják az álkupolát, a kiállított lovagi páncélokat és Ecco megkeresi a híres faliszőttest is, amit a lovagteremben talál meg. Ezután felkereste az egyik házigazdát, hogy megtudakolja, honnan van a szőttes, de Nissis úrnőtől csak annyit tudott meg, hogy több generáció óta a családja birtokában van.

Malcolm nézelődik, hogy lát-e bárkit, aki furcsán viselkedik és egy csinos lányt vesz észre, aki épp egy lezárt lépcsőn át surran vissza a lovagterembe. A lány is észrevette és végül is szóba elegyednek. Zeloron Ginsdottir néven mutatkozik be és azt hallotta, hogy a palotából nyílik a labirintus, amibe a ház jelenlegi fejének a bátyját zárta az Úrnő.
Erről már Dina apjától is hallottak: Ra-Tahat elkövette azt a hibát, hogy több portált elpusztított, hogy üzleti vetélytársait tönkretegye, ezt viszont a Fájdalom Úrnője nem vette jó néven.
A félelf lány egyébként Sigron Logrash ismerőseként lett meghívva, úgyhogy megkérik, vezesse őket hozzá. El is beszélgetnek a félelffel, de mint kiderül, neki nem volt kapcsolata Ivarral, őt csak mint híres parti-szervezőt vonták be a megemlékezésbe.

Ekkorra Ecco is megkerül, Zeloron pedig lelkesen hívja őket, hogy nézzék meg a labirintus freskókat a szalonok közti folyosókon.

Rezsi

Legutoljára 12-én számoltuk el a megélhetés költségeit, most pedig 30. van, úgyhogy 18 napi rezsit kell mindenkinek levonnia.

Étel és ital erre az időre 10.5 ezüst.
Szobát bérlőknek a bérlete: 3 ezüst.
Quenalnak csak 19-e óta kell a fogadói szobáját fizetnie, amely így 5 ezüst.

XP

Dina – 120 xp
Wizard: 0 xp
Scholar: gyíkemberek megbámulása 10 xp
Guvner: nyomozás hivatalos ügyben 30 xp
Szerepjáték: színészek csábítgatása, színjáték Malcolmmal, családi ebéd, gyíkemberek megbámulása 80 xp

Ecco – 160 xp
Priest: Kocsmai verekedésben harc 40 xp.
Artist: Rengeteg kiválló festményt tekintett meg a palotában 30 xp.
Fated: Mellira meghívásánál csak akkor fizette ki a bort, amikor hasznos információt kapott. Nem fogadta el ingyen a meghívót. 30 xp
Szerepjáték: utána járt a szőttesnek (bond), lecsillapította a gyíkembereket, vérszomj az Éhes Trollban 60 xp

Malcolm – 130 xp
Thief: kocsmai verekedés, báli intrikák világa 60 xp
Craftsman: 0 xp
Sensate: színházlátogatás, formian méz és Dina megkóstolása 30 xp
Szerepjáték: lecsillapította a gyíkembereket, kocsmárossal nagyvonalú volt 40 xp

Quenal – 110 xp
Wizard: sikeres sleep varázslat a kocsmai verekedésnél 30 xp
Scholar: sigil újabb negyedeinek megismerése 30 xp
Guvner: nyomozás hivatalos ügyben 30 xp
Szerepjáték: éles nyelvét a gyíkembereken köszörülte 20 xp

View
Drama at the Comedy

Miután legyőzték a démont Ecco és Malcolm felbéreltek egy utcafiút, hogy figyelje mikor jön a járőr. A kölök felajánlotta, hogy ha több a leves, akkor még el is tereli őket. Így is tett és így volt idejük a legyőzött démont “feldolgozni”. Madou lenyúzott bundájából köpenyre valót, míg a többiek a démonvért és körmöket gyűjtötték be varázskomponensnek. Ezután óvatosan, feltűnést kerülve elszivárogtak a helyszínről.

Délben beszéltek meg találkozót a Hableányban, ahol Barnard várta őket az emeleti különteremben. Dina érkezett legelőször és kicsit feszélyezve érezték magukat kettesben Barnarddal. Megünnepelték győzelmüket, Barnard kiosztotta az ígért pénzeket. Dina visszautasította a saját hányadát: Ecco le akart csapni erre, hogy majd szétosztják, de Barnard visszavette inkább a pénzt, mondván hogy szétosztja majd Huol Mon által meggyilkolt társaik rokonsága közt.
Barnard elmondta Dinának, hogy Kuriz Vynn koponyáját ő eladta az Éjszaka Csontjainak, ahol a Csontok Mestere képes megszólaltatni a koponyákat. Így ha a könyv nyomára akar bukkanni, keresse fel az Éjszaka Csontjait.

Üzleti látogatás az Éjszaka Csontjaiban

Madou elment elkészíteni a démonbőr köpenyét, a többiek viszont ebéd után át is mentek az Árok partján lévő Éjszaka Csontjaiba. Leereszkedtek a lábszárcsontokból kirakott létrán és egy patkányember őr beengedte őket. Drága bútorokkal, könyvespolcokkal berendezett szalonba érkeztek, ahol hamarost megjött a vén mester, Öreg Lothar.
Alaposan kikérdezte Dinát arról, hogy mi érdekli, majd leereszkedett egy spirállépcsőn a mélybe, hogy utána járjon. A csapatnak addig volt egy órája, Ecco és Malcolm játszott, ahol Ecco annak ellenére nyert, hogy észre se vette, hogy csal Malcolm. Dina és Quenal eközben a könyveket bújták.
Quenal egy Sigil útikönyvet olvasgatott és talált egy érdekes részletet. A Belakar-Immas ház palotájában van egy faliszőttes, amely Thor Óriásainak Elveszett Templomát ábrázolja. Ezt a templomot egy Thor hitére megtérő óriás klán emelte, ám mikor elkészültek, a többi óriás rájuk támadt és kiírtotta őket, mint árulókat. A templom helyét ma már senki se tudja, ezért ez a szőttes felpiszkálta Ecco kiváncsiságát.

Végül visszatért Öreg Lothar és a következő ajánlatot tette Dinának: megmondja, hol van az a könyv, amit keres. Fizetségül azonban nem pénzt kér, hanem egy másik koponyát: egy eltűnt kalandozó koponyáját.
Az illető egy Khallaxon nevű ogre, aki Trimakaria Mocsarába ment el kincset keresni. Az oda vezető portál minden évben egy hónapra nyílik ki. Khallaxon múlt évben ment el, de nem tért vissza egy hónapon belül – minden valószínűség szerint odaveszett. A portál másfél hónap múlva fog újra kinyílni, Lothar meg tudja mondani nekik a részleteket, hogy hol. Menjenek át, keressék meg az ogre holttestét és hozzák vissza a koponyáját. Ha közben kincset is találnak, az már az ő saját vágtájuk.

Miután megállapodtak a mesterrel mindenki ment a maga dolgára.

Downtime

Dina elhatározta, hogy segít Barnardnak a perében, amit ugyebár az ő általa beküldött névtelen feljelentés indított el.

Ulma felkeresi Eccot, aki elkezd festeni róla egy akt képet. Malcolm másnap megtekinti a megszerelendő csapdát és másnap meg is javítja. Azonban a szélfejű sensatet nem bírt ellenállni a kiváncsiságnak, és megkérte Ulmát, hogy szívjon tőle vért. Ecco tisztes távolból várakozott, míg Ulma beleharapott Malcolmba és úgy elragadtatta magával a vérszívás élvezete, hogy kis híján megölte a fiatal srácot.

Quenal sikeresen levizsgázik és felavatják Guvnerként. Kis híján bealszik Hashkar faktol felavatási beszédjén, amiben a Fraternity of Order büszke történetéről beszélt, különös tekintettel a négyszáz évvel ezelőtt bevezetett építészeti előírások dicsőséges sagájáról, melyek 13%-al csökkentették az omlásveszélyt az utcákon.

Helga Panasza

Quenalt is Duann Kversik alá osztják be, Dina mellé. Meg is bízza őket Duann, hogy a következő panaszos ügyét vegye fel Dina, Quenal pedig majd segédként jegyzetel mellette.
A panaszos egy fiatalasszony, Helga Nilsdottir, akinek hat napja tűnt el színész férje, Ivar Felhalken, a színházból hazafelé jövet. Ez ügyben már tett egy feljelentést, de most még egyet szeretne tenni, a Harmónium ellen hanyagság vádjával!
Alaposan kikérdezik a nőt, akiről megtudják, hogy várandós, és elnéző férje kicsapongásait illetően, viszont érthetetlennek tartja, hogy tűnhetett el Ivar az alatt az öt utcányi táv alatt, amit meg kellett hazafelé tennie – mindezt az Úrnő Negyedében, Sigil legbiztonságosabb helyén.

Duann homlokát ráncolja a feljelentés kapcsán, mivel úgy érzi, ebből politikai balhé lesz. Megkéri Dinát és Quenalt, hogy nézzenek a körmére a kishölgynek, mielőtt ő az irodavezető elé vinné az ügyet.
Azt is megtudják, hogy ez már a harmadik olyan eltűnés, ami az új Fated faktol, Rowan Darkwood politikai ellenfeleivel esik meg és a harmónium orra előtt történik. Ulgirf egy bariaur sensate kocsmáros, aki hangos kritikusa volt Darkwoodnak, míg el nem tűnt fél éve. Azonban egy hónapja megkerült. Xilremik pedig egy tiefling kalandozó, aki a Fatedek korrupciójáról lopott ki iratokat a Hall of Recordsból: extra adókat vetettek ki, hogy a Sanno sókereskedőház megőrizhesse monopóliumát, cserébe súlyos összegeket fizetett be a frakció kasszájába. Ő saját házából tűnt el, pedig a harmónium őrizte biztonságát.

Dina és Quenal felkeresik a megkerült Ulgirfet. Meglepetésükre a rossz hírű, vad duhalykodásról és fürtökben lógó rosszlányokról híres lokálja átalakult. Csöndes hely lett, githek és öregek üldögélnek itt, és alkohol nem is kaoható csak tej, kefír és joghurt. Ulgirf elmeséli nekik, hogy elunta már a várost, a sok mulatság se volt már érdekes élmény. Egy este átesett egy portálon, és úgy érezte szüksége is van új élményekre. Utazgatott hát a síkokon, végül Arkádiában, egy formian városban töltött el két hónapot, mely megváltoztatta világlátását. Azóta a rendszerető, békés életet kedveli, nem is árusít már alkoholt se. Viszont árul formian mézet, ami a nyers tojásfehérjére emlékeztet, némi gejl édes ízzel keveredve.

Másnap elhozzák ide Malcolmot és Eccót is, illetve vesznek a színdarabra jegyeket, de csak a két nappal későbbire kapnak jegyet. Ivar szerepét ugyanis a bariaur sztár Ellemi Krad vette át, és ez bevonzotta patás rajongóit is.

XP

Dina 100 xp
Wizard: mágiát tanít 20 xp
Scholar: démon holttestének leskiccelése 10 xp
Guvner: Barnardnak segítség a pereskedésben 10 xp, nyomozás 10 xp
Szerepjáték: nyomozás tovább Kuriz Vynn után, Barnarddal feszült viszony 40 xp

Ecco 100 xp
Priest: fesztivál az Allfathers Hallban. 20 xp
Artist: Ulma festménye 30 xp
Fated: üzletelés Dina apjával 10 xp
Szerepjáték: utcafiú felbérlése, érdeklődés Thor elveszett temploma iránt 40 xp

Malcolm 120 xp
Thief: Bones of Nightban látogatás 20 xp
Craftsman: zárat és csapdát készített Ulmának 30 xp
Sensate: megharaptatta magát Ulmával 30 xp
Szerepjáték: Fandénak elvitte a ládát, kipróbált sok újdonságot 40 xp

Quenal 100 xp
Wizard: démonvér begyűjtése 10 xp
Scholar: felvételi vizsga sikeres letevése, könyvek tanulmányozása Éjszaka Csontjainál 30 xp
Guvner: felvételi vizsga, nyomozás 30 xp
Szerepjáték: ismerkedés furcsa italokkal 20 xp

View
Barnard Tázzon VII
Az őrdémon legyőzése

Dina hazatért családjához, ahol apja hajlandó volt visszafogadni tanítványának – a Huol Montól zsákmányolt varázskönyvért cserébe. Annak ellenére, hogy örült lánya hazatérésének, azt már kevésbé értékelte, hogy az megfutamodott a kihívások elől.
Malcolm és Quenal is elindultak, hogy megkeressék Dinát és rábeszéljék a visszatérésre. Malcolm útja elvezette egészen az Információ Csarnokáig, ahol azonban a bürokrácia lassúsága miatt csak két nap múlva kapta meg Gudrun Tahnlung lakhelyét. Quenal viszont a guvnereknél érdeklődött és így délutánra ő meg is jelent Dinánál. Elbeszélgetett a lánnyal és apjával is, és arról meggyőzték, hogy az Orcus szektával való vendetta közös ügyük.

Este összegyűltek hát a Hableányban, de még kissé feszült volt a hangulat a csapat tagjai közt, amin nem segített az, hogy a harmónium járőr Barnardot kereste – Dina feljelentése nyomán. Arról is vita volt köztük, hogy a démont csak elcsalni lenne jó, vagy legyőzni. Ecco, aki úgy érezte, hogy istene elvárja tőle, hogy köszörülje ki az elmúlt napokban a harcosi önérzetén esett csorbát, a harc mellett kardoskodott és ezt végül a többiek is elfogadták, mivel sejtették, hogy a démon gyors, ezért ha fogócskáznának egyenként kapná el őket. Mindenesetre azt találták ki, hogy Madou elcsalja majd a démont a sörcsarnokból egy félreeső sikátorba, ahol csapdát is állítottak fel.

A terv persze nem élte túl a találkozást az ellenséggel. Míg Madou bement a sörcsarnokba és lisztet szórt a láthatatlan démonra, a többiek túl közel ólálkodtak így a forgalmas utcán tört ki a harc. Malcolm ráadásul megpróbálta meglőni az akkor még láthatatlan démont, de helyette az az elől menekülő Madout találta el.
Végül lassanként behátráltak a sikátorba, de nem volt meg az összhang köztük. Ecco például megállt és a sikátor szájában fordult szembe a démonnal, miközben a varázslók néhány varázslövedék beleeresztése után már az eredeti terv szerint egy belső udvarra másztak be. Malcolm által elhajított csapágygolyóknak is Ecco lett az első áldozata.

barlgura.jpg

Végül csak sikerült a sikátorba becsalni a démont. Ekkor Madou gyorsan felmászott egy ház falán, a varázslók pedig a belső udvarban várták a démont, aki azonban addig már nem jutott el. Eccoval bírkózni kezdtek, miközben Malcolm számszeríjával lövöldözte tisztes távolból és Dina is kidugta az orrát egy tűznyíl erejéig. Ecco érezte, hogy karját átjárja Thor hatalma és fegyvere egy hatalmas mennydörgés közepette csapott le a démon koponyájára.

Dina 75 xp
Wizard: démonnal csata 30 xp
Scholar: tanulás otthon 10 xp
Guvner: feljelentés írása 15 xp
Szerepjáték: este kocsmázáskor 20 xp

Ecco 80 xp
Priest: démon legyőzése 60 xp
Mesterember: 0 xp
Fated: 0 xp
Szerepjáték: este kocsmázás során beszélgetés 20 xp

Madou 80 xp
Barbarian: démonnal csata 60 xp
Vadonjáró: 0 xp
Godsman: 0 xp
Szerepjáték: felkészülés a démon ellen talizmánokkal 20 xp

Malcolm 50 xp
Thief: démonnal csata 30 xp
Mesterember: 0 xp
Sensate: 0 xp
Szerepjáték: este kocsmázásnál beszélgetés, bürokráciával ismerkedés 20 xp

Quenal 70 xp
Wizard: démonnal csata 30 xp
Scholar: 0 xp
Guvner: 0 xp
Szerepjáték: Dina visszahívása a csapatban 40 xp

View
Barnard Tázzon VI
Hajsza lezárul

A csapatot Ammara Lensi vezetésével bevitte a harmónium a közeli őrtornyukba. Miközben egy gyógyító ellátta Eccot, addig a többieket kihallgatta Plenka kapitány. Malcolm sikeresen megyőzte arról, hogy neki semmi dolga nem volt még korábban az Orcus hívőkkel. A kapitány egyébként nem szívlelte a démonimádókat, így hamar elengedte a csapatot.

Barnard halálhírét a banda megrendülten fogadta. Az öt gith bandatag nem volt hajlandó megjelennek Malcolm és Madou által összehívott közös gyűlésre, ahol bosszút fogadnak a gyilkos ellen.

Ecco, Malcolm, Madou és Kimrod visszatérnek Kuriz Vynn házába, hogy megvizsgálják még egyszer az Orcus szentélyt. A lenti ajtót bedeszkázva találják, a szentély ajtaját pedig egy új lakat zárja. Mikor Malcolm kinyitja a zárat, felizzik egy rúnakör az ajtón és lángtenger robban az arcukba. Se a szentélyben, se a pincében nem találnak semmi érdekesen, azon kívül, hogy egyértelműen járt itt valaki a közelmúltban. Madou a szentélyben felfirkantja, hogy amíg Huol él, addig nem lesz nyugtuk.
A lángoktól sérült Eccot és Kimrodot elcipelik az Allfather Hallba, ahol az éjjeli őr végül is beengedi őket és Aarok Glifson meggyógyítja őket 1-1 aranyért.

Másnap reggel Kuala jön aggasztó hírrel, a sarkon kellett volna találkoznia Harannával, de az nem került elő, viszont megtalálta számszeríját egy pocsolyában, az Alkimisták utcájában.
Madou és Malcolm rohannak a helyszínre, majd a templomból visszatérő Kimrod és Ecco is gyorsan csatlakozik hozzájuk. Egy romos házat lebontó három dabus furcsa rébuszaiból annyit megértenek, hogy valaki elragadta a gnóm lányt.
Ekkor jut eszébe Malcolmnak, hogy átnézze Huol jegyzeteit és találnak is egy bejegyzést egy közeli házra, hogy ott, a harmadik emeleti erkélyes lakás nappal mindig üres. Malcolm és Madou a háztetőkön át indul oda és hallják is, hogy Haranna hangosan veszekedik az őt vallató Huol Monnal. Eközben Ecco és Kimrod pedig a belső udvar felől közelít. Kimrod végül innen felmászik a tetőre, de mikor leengedné Ecconak a kötelet, beszakad alatta a tető. Ezzel kitört a káosz.
Madou leszaltózott két emeletet és szembetalálkozik Huol Monnal. Ecco egy földszinti ablakon át tör be a házba, Malcolm pedig Madou nyomában van. Harannát egy asztalra kikötözve találják, a karján egy kis kígyó tekereg, amely gyorsan Huol Mon ruhájába csússzan át. Madou és Malcolm azzal van elfoglalva, hogy az ajtótól elvágják Huolt, ezért teljesen meglepi őket az, hogy ő az erkély felé vetődik és egyszerűen kilép a levegőbe, egyetlen varázsszót mondva.
Kimrod egy tőrt hajított a lefelé lebegő varázslóba, Madou pedig akkor ugrott utána, mikor az következő varázslatával eltűnt. Azonban nem teleportált, csupán láthatatlanná vált, így a félszerzet a nyakában landolt és vadul viaskodtak egymással. A csata zaja felkeltette az utca több lakójának a figyelmét, köztük Dinát is, aki a Huol Montól zsákmányolt varázskönyvre borulva aludt eddig.
Huol Mon egy teleporttal némi előnyre tett szert és sikerült is Madout megtévesztenie, azonban az utcára lerohanó Dina varázslövedékekkel leterítette.

A foglyot a banda egyik titkos raktárába vitték és alaposan összekötözték és a szemét is bekötötték, hogy ne tudjon teleportálni. A vallatás során kiderült, hogy nem ő ölte meg Barnardot, pedig évek óta erre készül. A csapat arra jutott, hogy valószínűleg az Orcus szekta fogta el, és ha még életben van, akkor az Abyss templomában fogják majd valószínűleg feláldozni. Huol elég szenvedélyesen fröcsögött Barnard ellen, aki meggyilkolta mesterét és kikelt a sigili korrupt igazságszolgáltatás ellen, amely nem volt képes igazságot szolgáltatni az öreg alkimista halálában. Szavai azonban egyedül Dinát hatották meg, a banda tagjai ugyanis nem tudták Huolnak megbocsátani, hogy barátaikat mészárolta le sorban, viszályt robbantott ki köztük és az Orcus szekta közt, ráadásul a bandát se akarták gyengének mutatni.
Dina ragaszkodott hozzá, hogy ő neki Barnard megígérte, hogy elbeszélgethet a fogollyal és ő erre nyugodt körülmények közt tart igényt. Erre a bosszútól égő Kimrod rendkívül mérges volt. Dina annyit viszont megtudott Huoltól, hogy Kuriz Vynnek adósságai miatt el kellett adnia könyvgyűjteményét még halála előtt.

Aznap Dina, Madou és Kimrod őrizték a foglyot, miközben Ecco a festményével foglalkozott otthon, Malcolm pedig Fande ládikájára készített lakatot.

Éjszaka már Dina, Madou és Malcolm őrzik a foglyot, mikor is mágikusan kinyílt a retesz és három csuklyás alak lép be. A fagyos érintésű élőholtak rájuk támadnak és csak nehezen sikerül legyőzniük őket. Dina épp azt fontolgatja, hogy kiengedi Huol Mont, hogy segítsen nekik.
Nem sokkal később Ecco arra ébred, hogy ágya fölé hosszú tőrt tartó csuklyás alakok hajolnak. Riadtan kiveti magát az ablakon és hálóingében rohan a raktár felé, közben a Harmóniumért kiabálva.
Mikor a többiek meghallják közeledtét fogják a fejüket, hogy miért hívja ide az őrséget. Mikor megtudják, hogy hét csuklyás üldözi megijednek, de végül is beengedik. Mielőtt azonban Malcolm visszatenné a lakatot (amit az Orcus szentélyből lopott és amihez nincs rendes kulcsa), az ajtónak feszültek az élőholtak kintről. Végül nagy nehezen sikerül visszazárni a lakatot és némi időt nyernek. Madou és Dina kimászik a pincéből kivezető angolaknánk, Malcolm azonban beszorul – a még mindig pizsamás Ecconak kell visszacibálnia őt.

Dina elrohan a bandatagokat megkeresni, és Melorival együtt tér vissza, eközben pedig Madou az árnyékokban osonkodva figyeli az élőholtakat. Kiszúr az utca túloldalán egy másik rejtőzködő alakot. Először azt gondolja, hogy talán az lehet az élőholtak irányítója, a fickó azonban az egyik csuklyás mögé oson és hátbaszúrja.
Ismerős hangon odakiállt Madounak hogy “Ő az irányítójuk, őt kell megölni!” és el is intézik ezt a nekromantát. Bent a pincében várakozó Ecco és Malcolm meglepve ismerik fel Barnad hangját!

Eddigre megérkezik a harmónium is, és a hirtelen jóval ostobábban viselkedő zombikat eltakarítják. A kint levők persze figyelnek arra, hogy a ne hívják fel a figyelmet a raktárra, amiben a foglyot őrzik.
A harmónium távoztával sor kerül a boldog egymásra találásra, ami Dina részéről egyáltalán nem volt boldog. Lekever egy nagy pofont Barnardnak, amiért ismét megvezette őket, majd követeli, hogy engedjék szabadon a foglyot. Hosszas vita veszi kezdetét, ahol is a bandatagok egyöntetűen azon az állásponton vannak, hogy a gyilkost meg kell ölni. Barnard megkérdezi Huol Montól, hogy válasszon: ők ölik meg, vagy átadják a hatóságoknak, mint sorozatgyilkost. Huol dühösen közli, hogy legyen gyorsan végen a dolognak, öljék meg ők.

Dina azonban nem nyugszik ebbe bele és óvatosan egy varázslatával kioldja Huol Mont. Az megpróbál szökni, amiben Dina is segíti, útját állja a többieknek és még verekedni is elkezd botjával, azonban Barnard elébe vág az ajtónál a fogolynak és hamar leteperik. Dina dühösen távozik.

Dina – 150 xp
Wizard – varázsharc Huol Monnal, küzdelem mágikus hatalmú zombikkal 60 xp
Scholar – varázskönyv további tanulmányozása 10 xp
Guvner viselkedés: 0 xp
Szerepjáték: rendkívül drámai beszélgetések és fordulatok 80 xp

Ecco – 180 xp
War priest: harc Huol Monnal, zombikkal 60 xp
Artisan: festegetés szabadidőben 10 xp
Fated viselkedés: az ingyenes gyógyításért is fizetett, Huol pénztárcájának lenyúlási kísérlete 30 xp
Szerepjáték: emlékezetesen szórakoztató játék (pizsamás “Harmóniumot!” jelenet, Huol pénztárcája), vitában részvétel 80 xp

Madou – 160 xp
Barbarian: varázsló elleni harc, élőholtakkal harc 60 xp
Vadonjáró: 0 xp
Godsman viselkedés: istenné válásról érdeklődött a templomban 20 xp
Szerepjáték: felháborodása a forradalmi tanokkal szemben, vitában való részvétel 80 xp

Malcolm – 150 xp
Thief: betörés az Orcus szentélybe, Huol Mon lenyomozása és elkapása, szökési kísérlet megakadályozása 60 xp
Craftsman: lakatkészítés szabadidőben 10 xp
Sensate viselkedés: 0 xp
Szerepjáték: klán kötődés kijátszása, filozófia vita Huol Mon sorsáról, vitában részvétel 80 xp

View
Barnard tázzon V.
Barnard halála

Miután megtudták, hogy Huol Mon melyik utcában lakik elkezdenek a környéken ólálkodni, hátha meglátják hazafelé menet. A sarkon lévő gyertyaárus lányt meglopja egy tolvaj eközben, Madou és Malcolm üldözésére indulnak, Ecco pedig értetlenül nézi őket és visszamegy sörözni a többiekkel együtt.
Madou lemarad, Malcolm azonban megtalálja a tolvajt, aki már nyugodtan sétál a tömegbe elvegyülve. Ő is így tesz és ellopja az erszényét. Balszerencséjére egy halaskofa kiszúrja és tolvajt kiállt, úgyhogy most ő kezd el rohanni. Egy hamónium járőr is ideér addigra, úgyhogy csak a háztetőkön át menekül meg.

A gyertyaárus lánynak a többiek adtak már némi pénzt, hogy kisegítsék, Malcolm pedig visszaadja az erszényét is. A lányka nagyon hálás és megtudják tőle, hogy Huol Mon nála szokott gyertyákat venni és megmutatja, melyik házban lakik.

Dina bekopog oda és a házinénitől kideríti, hogy melyik a szobája. Azt adja elő, hogy egy könyvet akar visszakapni tőle, a házinéni persze valami mást sejt a kapcsolatuk mögött.

A csapat éjfélig a környéken lézeng, majd Malcolm felmászik a harmadik emeleti szobába, ahová Dina fellebegtette a mászókampót. Bent talál némi ruhát, röpiratokat és egy könyvet, amelynek a szövege a szeme láttára változik meg: ez Huol Mon illúzióval álcázott varázskönyve, azonban épp éjfélkor járt le az álcázás róla.
A könyvet elteszi, a forradalmi röpiratokat ellenben az asztalra rakja ki, mint bűnjel és elkezd lemászni. Eközben azonban felébredt a házinéni és gyertyát gyújt. Quenal altatás varázslattal elaltatja, azonban a gyertyája felgyújtotta takaróját, amit a lefelé mászó Malcolm szúr ki. Hamarost felriasztják a környéket, hogy tűz van, majd ők maguk lelépnek.

Este Dina még fogalmaz egy vádat Huol Mon ellen, felforgató forradalmi tevékenységért, amit eljuttatnak a Harmóniumhoz, majd a két varázsló beleveti magát a varázskönyv bogarászásába. Ecco és Madou megfigyelik a ház környékét, de éjszaka nem tér oda vissza Huol.

15-én a varázslók Huol Mon varázskönyvét bújják, míg Ecco fényfiúként dolgozik. Madou visszamegy az Idő Kezébe és Gizziktől elnyer egy tőrt. Malcolm pedig Barnarddal és Douggal elmegy a klánjuk papjához, Ardenhez. Arra jutnak, hogy ha hoznak komponenseket, tud főzni egy gyorsaság italát, ami segít elkapni a folyton elillanó gyilkost. Malcolmot elhívja Fande McGuffin, hogy segítsen megszerelni egy ékszeresdobozkáját, mert az udvarlójától kapott egy szép ezüstnyakláncot, és fél hogy szülei rögtön eladnák, ha megtalálnák.

16-án Barnard, Haranna és Madou elmennek bevásárolni a komponenseket a gyógyfőzethez. Utolsó állomásuk Kelleranhoz vezet, aki egy furcsa gith nő, egzotikus madarakat árusít. Kedveli az apró népeket, és Madou tollköpenye rögtön megragadja fantáziáját. Madou felfedi neki pszionikus képességeit, amire úgyszintén rácsodálkozik.

Ekkor azonban hörgést hallanak kintről és Barnard helyén csak egy, a tetőre vezető, vércsíkot találnak. Madou felmászik, de csak néhány további vérfoltot talál. Az egész társaságot idehívják, hosszasan nyomoznak a környéken, mikor rájuk tör Hagar, egy nagydarab ork. Mint hamar egyértelmű lesz, ő is Orcus hívő és bosszúról fröcsögve nekirongyol a csapatnak. Sikerül végül legyűrniük, bár Malcolmot ismét elaltatja Quenal, Eccot pedig egyetlen csapással kiütötte az ork fegyvermester. Segédje egy vén öregember, akire a tomboló Madou ráveti magát és leszúrja…majd újra és újra, miközben az öreg átkozódik és vinnyog…
Mikor a félszerzetet lenyugtatják, megtudják tőle, hogy őt csak felbérelték. Mivel a csapat nem akar több gondot a patkányemberekkel, elengedik, sőt még az erszényét is visszakéri Malcolmtól.

Eddigre azonban odaér a Harmónium járőr, akiknek még Ecco kezdett el kiabálni és beviszik a helyőrségre a csapatot.

Dina – 120 xp
Wizard: mage handdel ügyeskedés a mászókampóval, varázskönyv tanulmányozása 50 xp
Scholar háttér: varázskönyv tanulmányozása 20 xp
Guvner: vádirat írása 30 xp
Jellemvonások: ott akarta hagyni Barnardot, amíg az be nem lengette, hogy tud segíteni Kuriz Vynn könyvét megtalálni 20 xp

Ecco – 80 xp
Priest: harc az orkkal 30 xp
Festőművész: 0 xp
Fated: gyertyaárus lány gondjának ignorálása 30 xp
Jellemvonások: meghivatta magát sörre történetekért 20 xp

Madou 100 xp
Barbár: összecsapás egy másik barbárral 60 xp
Vadonjáró háttér: 0 xp
Signer: 0 xp
Jellemvonások: kockajáték vastőrért, berzerkben ráugrani az öregre 40 xp

Malcolm – 150 xp
Thief: betörés, tolvajlások és effélék 60 xp
Mesterember háttér: lakat készítése Fandénak 30 xp
Sensate: 0 xp
Jellemvonások: klánjának támogatása, Fandénak segítség, legjobb felszerelésre törekvés 60 xp

Quenal – 105 xp
Wizard: varázskönyv tanulmányozása, újabb mesterfogások az altatás varázslattal 50 xp
Scholar háttér: varázskönyv tanulmányozása 20 xp
Guvner: razorvine tanulmányozása 15 xp
Jellemvonások: tanulás varázskönyvből 20 xp

View
Barnard tázzon IV.
Üzletelés forró tűznél

Mivel a hőseink mást nem tehettek, csak vártak arra, hogy befusson valami hír az informátoraikhoz, úgyhogy mindenki két napig saját magánügyeivel foglalatoskodott.

Ecco elment a templomba és Thor szobra előtt meditált hosszasan. A főpap elbeszélgetett vele és meghívta az egy hét múlva esedékes ünnepi lakomára és javasolta, hogy készítsen egy szobrot, amit Thornak ajánl fel. Ecco meglepte azzal, hogy ő inkább a festményekhez ért.

Dina tovább nyomozott a Guvnerek iratai közt, de csak annyira jutott, hogy Adhaleid nevét megtalálta egy jótékonysági bálon, mint adakozó. Saját maga kalandjairól is beszámolót készített, de a Thozhin kriptáról semmit sem írt bele.
Quenalnak javasolta, hogy lépjen be a frakciójába, és kölcsönadta neki tankönyveit, amiből a felvételi vizsgára tanult. A vizsgára készülés mellett a Városi Gimnáziumba is eljárt Quenal, hogy harcolni tanuljon. A félork cipher tanár keményen dolgoztatta a csapat újoncot, és arra bíztatta őket, hogy ösztöneikre hallgassanak.

Malcolm lakatokat készített eladásra, Madou pedig rakodómunkásként dolgozott – noha nem volt könnyű a munkaadót meggyőzni arról, hogy egy hobbit jó rakodómunkás.

Második este egy félelf hírvivő érkezett, hogy Teressa hívja őket, nyomára bukkant a keresett illetőnek. A Mindenek Atyjának Csarnoka előtt találkoznak és egy Verik nevű bariaur informátorhoz küldi őket: a találkozó egy óra múlva lesz, a vasolvasztó kohók mellett és Verik már ki van fizetve előre.
Teressa elbúcsúzik tőlük, a félelf hírvivő viszont úgy látja, hogy Madou könnyű préda, megpróbál erszényébe nyúlni, ezt azonban Ecco és Malcolm és észreveszi. Az utóbbi finoman odébb löki a kezét, Ecco azonban lekever neki egy taslit és jól ráijeszt.

Verik egy boltív alatt egy utcai árusnál iszogat és mikor találkoznak gyanúsan sokat nézelődik körbe és húzza az időt. Mint kiderül, egy másik üzletet is letárgyalt ma estére, ám ott komplikációkra számít. Addig nem mondja el, hogy hol látta Huol Mont, amíg le nem bonyolítja egy tőr eladását egy ördöggel – így a csapat érdekelt az ő biztonságában.

A problémát nem is az ördög jelenti, hanem Huol apósa és annak fiai, akik meg is jelennek és követelik a tőrt. Mint kiderül ezzel ölték meg Karkarkát, Verik mennyasszonyát és Karkin ezt szeretné visszakapni. Quenal és Dina éles nyelvével felbőszíti az egyébként is ingerült bariaurt, aki megrohamozza a félelfet, azonban elvéti. Ecco letaglózza a dühödt kost, miközben Quenal elaltat egy bariaurt és az árkádok mögött rejtőzködő Malcolmot is. Hiába érkezik még két bariaur, a kohóból kireppen az ördög is és Verik eladja neki a tőrt egy zacskó pénzért.
Ecco ellátja a saját maga által leütött Karkin sebeit és elküldik a fiaival. Veriktől megtudják, hogy mennyasszonya egy forradalmi agitátor volt és az a gyanúja, hogy saját családja ölte meg, nehogy bajba sodorja őket. Ezért is adta inkább el a tőrt a baatezunak, aki varázslattal ki akarja deríteni, hogy ki is volt a gyilkos.

Az Idő Kezeihez irányítja a csapatot, Huol Mon ugyanis ott dolgozik varázslóként. Este körbeszaglásznak, majd hazamennek.

Másnap délelőtt az olajárus keresésére indulnak, akit meg is találnak Kuriz Vynn házánál. Vad hajsza veszi kezdetét, az öreg felborítja olajos amfóráját, amin Malcolm seggre is esik, majd megpróbálja néhány kanyarral lerázni őket. Kis híján sikerül is elbújnia, a csapat el is rohan a kapualj mellett, ahová behúzódott, de ziláló lélegzete végül elárulja.
Mikor rárohan a csapat egy füstbombát hajít maga elé, de Madou és Ecco leteperik és így ő maga ájul el a füsttől. Miközben az utcán az árusok mágikus támadást kiálltoznak a csapat gyorsan elsurran az öreggel. Sajnos későn veszik észre, hogy a hurcolászás közben, valószínűleg saját mérge hatására, de kimúlik. Kizsebelik és a csizmáját is lenyúlják, majd otthagyják egy sikátorban, némi alkohollal leöntve ruháját.

Délután Dina bemegy az Idő Kezeihez, hogy Huol Mon után érdeklődjön. Dina érdekes és bizarr beszélgetésbe elegyedik Huol Mon főnökével, egy modronnal. Huol eltűnt, mire Dina beért a műhelybe, és ebből azt a következtetést vonja le a modron, hogy biztos ama bizonyos romantikus kapcsolatról lehet szó közte és a csinos lány között.
Az Idő Kezeinél Gizzik a Szerencsés az ajtónálló őr, akit gyerekkorából ismert Dina. Azért őrködik itt, mert elvesztett egy fogadóst a céh mesterével szemben és egy évig kell szolgálnia. Tőle tudja meg, hogy Huol Mon a közelben lakik, a kocsma utcájában.

Dina 110 xp
Wizard tapasztalat: ördöggel való találkozás, modronnal való találkozás 60 xp
Scholar tapasztalat: kutatás az irattárban, modronnal való beszélgetés 30 xp
Guvner viselkedés: nem küönösebben 0 xp
Szerepjáték: szórakoztató beszélgetés a romantikáról a modronnal 20 xp

Ecco 110 xp
Priest tapasztalat: ördöggel való találkozás 10 xp
Clan artisan háttér: áldozati festmény készítése 30 xp
Fated viselkedés: Verik és apósa közti konfliktusnál 30 xp
Szerepjáték: alkudozás Verikkel 20 xp

Quenal 120 xp
Wizard tapasztalat: ördöggel való találkozás, altatóvarázslat “szakszerű” használata 60 xp
Scholar tapasztalat: vizsgára készülés 20 xp
Guvner viselkedés: nem különösebben 0 xp
Szerepjáték: minden idejét fejlődésre fordítja, bariaurnak frappáns beszólás 40 xp

Madou 100 xp
Barbár tapasztalat: verekedés feldühödt bariaurokkal 60 xp
Tribal háttér: 0 xp
Godsman viselkedés: nem különösebben 0 xp
Szerepjáték: fáramászás városi adaptálása, félelf befenyítése hogy megeszi 40 xp

Malcolm 120 xp
Thief tapasztalat: kémkedés, városi üldözés, besúgók és intrikák világába betekintés 60 xp
Mesterember tapasztalat: munkájával foglalkozott szabadidejében 20 xp
Sensate viselkedés: ördöggel való első találkozás 30 xp
Szerepjáték: a zsebtolvajló hírvivő lekezelése 10 xp

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.