Through Nine Worlds

Sötét Idők Kavur Majunban
Az Idézés

Hőseink egy idézőkör közepén jelentek meg egy jurta alakú fatemplomban. Néhány csuklyás alak állta körbe őket, vezetőjük a következőket kántálta:
– Ó, Arkádia Angyalai, hozzátok fordulunk most! Sötét időkben a ti segítségeteket kérjük! Én, Jornyis főpapja hívtalak titeket ide! Kimondtuk az ősi szavakat, végrehajtottuk az ősi rítusokat. Szívünk tiszta, kérésünk önzetlen. Térjen vissza országunkban a rend és az igazság uralma! Ó angyalok, nemes küldetésre szólítunk titeket: találjátok meg nékünk rég elveszett királyunkat és segítsétek őt vissza trónjára!

Dina_ny_g_s.jpg

Dina dühösen ragadta meg idézőjüket, Ecco pedig rögtön alkudozni kezdett. Ekkor azonban egy ember tántorgott be az ajtón, oldalából nyílvessző állt ki:
– Megtámadtak… itt vannak, az őrség Újvárból…
Kintről számos fegyveres hangját hallották, majd egy öblös hang szólal meg:
– Hunn Rem, tudom, hogy itt bújkálsz! Elkaptunk végre, vén pap, most véged! A fejedet a templom kapujára fogom kiszögelni! Arra a templomra, amely régen a tiéd volt, de most már az enyém!

Ecco és Dina még mindig megidézőjükkel vitatkozott, de Quenal hallotta, hogy a támadóik közt is vita kerekedett. Bent azonban nagyobb volt a káosz, a parázsló hangulatot azonban egy kintről behajított tűzgolyó hűtötte le (ha lehet ezt így mondani). Hunn Rem és Ecco meggyógyította az elájult Dinát és Aldrikot, miközben Hunn Rem közölte velük haditervét:

Támadójuk Maszruka, a sötét főpap, alapvetően őt akarja majd elfogni. Ezért ő és társai a folyó felé próbálnak meg kitörni, amit ha elérnek, megmenekülnek. “Arkádia angyalai” pedig menjenek a másik irányba, a közeli bányákban rejtőzzenek el. Harvágot pedig, az egyetlen nőt a követői közül, elküldte északra, a faluba.
Miután lerázták üldözőiket majd Fúzatavában találkoznak. Amennyiben ő nem jutna ki élve, az esetben Viel Kradot kell megvárniuk. Őt küldte el ugyanis el, hogy járjon utána a druidáknak, ami majd a kulcs lesz…

Ennél többet azonban nem volt idejük átbeszélni, menekülniük kellett. A csapat a terv szerint a másik irányba indult, néhány altatás varázslattal segítve menekülésüket. Közben a falusiak is felébredtek és jöttek oltani az égő épületet, miközben a támadók nagy része Hunn Remet és társainak próbálta útját állni.

2-09-1_Maszruka_s_t_t_f_pap.jpg

Azonban az egyik kultista, Barlu, a csapat után sietett és odakiálltott nekik, hogy várják meg őt. Ezzel persze felhívta a katonák figyelmét is rájuk. Ennek ellenére a csapat bevárta, mivel szerettek volna valakit, aki elmagyarázza nekik, mi is zajlik itt valójában.
Négy katona eredt utánuk, de Ecco alkudozni kezdett velük. Három katona hajlott arra, hogy némi kenőpénzért cserébe elengedjék őket, mivel azt hitték, hogy csak erre járó törpék. Quenal ügyes mozdulattal elaltatta a negyediket, aki ragaszkodott ahhoz, hogy betartsák a parancsaikat. Dina azonban elkottyantotta, hogy őket megidézték, miközben dühösen perlekedett velük. Ecco Aldrikra nézett és látta, hogy a paladin nem lesz hajlandó kenőpénzt fizetni.

Így hát nekirontottak az őröknek, akik akkor rettentek meg igazán, amikor ellenfeleik varázslatokat vetettek be. Gyorsan menekülőre is fogják, de Ecco villámló dárdája és néhány varázslövedék végez velük. Feltűnt hőseinknek, hogy a városi őrök nem tűntek nagyon városi őrnek… inkább tőrökkel harcoltak, a pajzsaik szinte zavarták őket, ámde nagyon furmányosak voltak harcban.

*

Elérték a bányát, ami egy kimerült helyi rézbánya volt. Lehúzódtak az aljára, hisz a velük tartó embert leszámítva mindannyian láttak a sötétben. Az ember, Barlu, számára pedig Ecco elővette a fénykövét.

Barlu leült a földre, és elkezdett azon keseregni, hogy gyáva volt, amiért nem mert Hunn Remékkel tartani, hanem a csapat után iramodott. Ecco és Aldrik lelket öntöttek bele, hogy igazából jó is, hogy velük jött, mert el tudja így mondani, hogy mi is zajlik itt. Ez sors-szerű volt és nem kell aggódnia.

Barlu el is meséli Kavur Majun elmúlt évtizedeinek a történetét. Először is, még harminc éve, Hunn Rem leleplezett egy kiterjedt összeesküvést, egy kémhálózatot, amit Karlavárából (Karlstaad) irányított IV. Khadron őrgróf.
Ezután pedig Hunn Rem és a trónörökös herceg, Aszát Orul, még azt is kiderítették, hogy IV. Khadron egy vámpír, aki már több generáció óta uralkodik Karlavárában. Nem is IV. Khadron hanem vagy Accyl, a dinasztia alapítója, vagy esetleg annak fattya, I. Khadron. Aszát Orul sereget vezetett a vámpír nagyúr ellen, ám a Viharhegységben egy mágikus vihar végzett vele és seregének nagy részével.

Az öreg király siratta fia halálát és megtiltott minden kapcsolatot Karlavárával, ám nem indított újabb hadjáratot. Tíz évvel ezelőtt meghalt és kisebbik fia, Aszát Meer került a trónra. A következő évben Aszát Meer király délre indult, hogy Feng hercegének lányát feleségül vegye. Azonban ő és egész kísérete eltűnt, azóta se találták meg őket.

A királyi ház daimónja azonban egyértelműen kinyilatkoztatta, hogy Meer még életben van, így nem vehette át egy rokona a trónt.
Feng Haast (akinek a lányát el akarta venni a király) régensnek akarta kinevezni magát, ezt a fővárosi nemesek akadályozták meg. Ezután az öreg király kancellárja, Jer Srog akarta megszerezni a trónt, de őt is megbuktatták. Végül a királyság élére egy régens-tanács került, azonban nem sikerült összefognia a királyságot, és hamarost intrikák, belviszályok, vendetták és vádaskodások döntötték káoszba az országot.

A kisebb őrséget, amely a fővárost védi, kétes alakokkal, volt bűnözőkkel töltötték fel. Ezek pont azok az alvilági alakok, akik a Karlavárából irányított hálózat tagjai voltak. A belviszályok során sok lovag éltetét vesztette, sok másikat bebörtönöztek. Ez meggyengítette a barbáriummal szembenéző északi területeket is, és az orkok egyre mélyebbre behatoltak a királyságba.

Erre válaszul előző évben a régens-tanács váratlan lépést tett. Behívták a Sötét Hatalmak papjait a királyságba, nekik adományozták az istenek templomait és kötelezővé tették a Sötét Hatalmak tiszteletét…

*

A bányában töltött éjszakát egy váratlan látogató zavarta meg. A távolabbi riasztó varázslatuk szólalt meg, majd egy kislányt hallottak, aki segítséget kér. Azt mondta, hogy apját megsebesítették a katonák. Aldrik és Quenal indult el, hogy találkozzon vele. Aldrik azonban gyanút fogott, ezért mikor a kislányról kiderült, hogy illúzióval álcázott ördögfajzat, nem éri váratlanul a támadás. Kemény küzdelemben legyőzik a baatezuként azonosított démonfajzatot.

Másnap reggel kikémlelnek a bányából és látják, hogy a katonák szedelőzködnek. Halottakat egy szekérre pakolják és foglyaik is vannak. A csapat megvárja, míg távoznak, majd bevetik magukat a vadonba.

Ecco vízenjárás varázslatával átkelnek a Jornyis-folyón, és nyugatra indulnak, az erdei utat követve. Este, mikor Quenal vadászni indul és elejt egy szarvast, észreveszi hogy egy sárgán izzó szemű farkas figyeli. Altatás varázslata hatástalan ellene, úgyhogy felmászik egy fára. Döbbenetére a farkas félig emberi alakba változik át és elkezd felmászni utána a fára. Végül tűzvarázslatok segítségével elkergeti, a menekülő farkast pedig elaltatja.

Némi tanakodás után megpróbálja elvágni a torkát, ám az nem öli meg a farkasembert. Az megragadja a fegyverét és feltápászkodik, közben Quenal elmenekül. Mire visszaér már farkasvonyítást hallanak a közelből, melyre a távolból kettő hang is felel.

Ecco rábeszéli Quenalt, hogy menjenek vissza a patakhoz, ahol a szarvast ejtette el. Azonban közeledve a helyhez észreveszik, hogy két másik farkas is rejtőzködik itt, úgyhogy inkább visszavonulót fújnak.

Szedik a sátorfájukat és éjszakai menetelésbe kezdenek, miközben a távolban meg-megjelennek a hatalmas vérfarkasok. Amikor közelebb jön az egyik, Quenal alaposan megpörköli tűzvarázslatával. Végül néhány óra múlva egy kidőlt fa mögé behúzódnak. Aldrik megmondja, hogy a farkasok kifárasztásra játszanak és valószínűleg várják az erősítést.

2-09-1-_Werewolves.jpg

Folyamatosan támadástól tartva próbálnak néhányan aludni, míg társaik pedig éberen őrködnek. Néhány óra múlva a farkasok támadnak is: szerencsére pont kiszúrták őket, mielőtt rájuk tudtak volna ugrani. Hőseink ekkor azonban már felkészültek. Aldrik varázslattal bűvöli el baltáját, hogy az fogja a farkasokat, Ecco pedig megidézi szellemharcosait és a lebegő szellem-pörölyt is. A három farkassal így végül végeznek, egyikkel menekülés közben, bár Eccot és Dinát is megharapják a harc során.

A holttestek emberekké változnak: két férfi és egy nő meztelen holtteste hever előttük az erdőben. Ekkor tudják meg Barlutól, hogy a holttesteket ha nem temetik el rendesen, akkor azok feltámadnak élőhalottként, ezért el kell juttatni őket a családjukhoz. Eddigre Aldrik már lefejezte őket, Ecco temetési rítust mond rájuk, és egy táblát is ott hagynak, hogy a többi farkasember megtalálja társaik holttestét és megfelelő temetést biztosítson számukra.

XP

Aldrik 140 × 10 = 1400 xp.

Paladin: démonfajzattal megküzdött a bányában, lelket öntenek Barluba 60 xp
Mercykiller: nem paktált le az őrökkel, rájön, hogy mi a vérfarkasok taktikája. 30 xp
Bountyhunter: mondta Hunn Remnek, hogy ő emberek megkeresésével foglalkozik. Kikérdezik alaposan Barlut. Megsejti a démonfajzta illúzióját 30 xp
Jellemvonások: fanyalog arra, hogy a természetben kell caplatnia. 20 xp

Dina 100 x 10 = 1000 xp.

Varázsló: Sendinggel üzen Malcolmnak, likantrópiát megízleli. Riasztó varázslattal védekeznek éjszaka 60 xp
Guvner: 0
Scholar: 0
Jellemvonások: balhézott Hunn Remmel és az őrökkel is. 40 xp

Ecco 120 x 10 = 1200 xp.

Pap: lelket öntenek Barluba, ellentámadásra buzdít a vérfarkasok ellen, meggyógyítja Dináról a likantrópiát. 60 xp
Fated: árról alkudozott Hunn Remmel. 30 xp
Festő: 0
Jellemvonások: az őröket meg akarta vesztegetni, Dina meggyógyításáról is alkudozik. 30 xp

Quenal 120 × 10 = 1200 xp.

Wizard: elaltatta a kötekedő őrt, démonfajzattal megküzdenek, vérfarkassal küzd. 60 xp
Guvner: Kikérdezik alaposan Barlut. 20 xp
Scholar: Kipróbálta, fogja-e a fegyvere a vérfarkast. 20 xp
Jellemvonások: óvatos, a bányában új tábort akar keresni. 20 xp

View
Scrambled Eggs

A csapat a Törpe Hegységen keresztül utazott át Celestiából Arkádiába. A kapu őre átengedte őket, odaát azonban egy havas táj és csatazaj fogadta őket. Mint kiderült Clangeddin Hegyénél a törpék szűntelenül gyakorlatoznak. A morcos őrség ellenségesen fogadta a kaotikus jellemű utazókat, mikor Dina azt kezdte magyarázni, hogy a családjához jött, közölték vele, hogy rendes arkádiai család nem akarhatja, hogy egy ilyen szégyentelen kaotikus jellemű sarja felkeresse őket. Végül Erőspöröly Ladri elé nem kerültek, aki kissé normálisabb volt, és szabadon engedte őket, javasolva, hogy Gurbil városába menjenek, ott sok kereskedő megfordul.

Útközben megfigyelik, hogy milyen furcsán szabályos minden. Még a virágok a réten is szín szerint csoportosulva, geometriai formákban nőnek. Az útjuk harmadik napján pedig véget ér a tél: egyik nap még havazott, másik nap már virágok nyíltak mindenfelé. Ezeket az élményeket különféleképp próbálták feldolgozni hőseink. Dina kiborult rajta és lázadás jeleként felemásan fonta be a haját, Ecco viszont tájképeket készített a virágokról.

Négy nap múlva érkeznek meg a Tíz Lépésnyi Gázló városába, amely Lu Xing, a bürokraták istenének a birodalmához tartozott. Ennek megfelelően fegyelmezett és bürokratikus fogadtatásban is részesülnek, másnapra be is jelentkeznek a helyi előljáróhoz, akitől papírokat kell szerezniük. A fogadóban találkoznak egy harmónium járőrrel és a csapat legjobb arcát mutatja feléjük. Dina, Quenal és Aldrik mint guvnerek és mercykillerek mint szövetségesek lépnek fel. Dina elmeséli, hogy édesanyja harmónium tag volt.

Az ő ajánlásuk segítségével némi amdinisztratív díjért cserébe másnap meg is szerzik a passzust a Magas Gerenda nevet viselő hivatalnoktól. A városban találkoznak egy szerencsétlen goblinnal, aki házaló kereskedő volt, de elkobozták áruját, mert nem voltak meg a megfelelő papírjai. Ő Kirigax, és Acheronról menekült el, békésebb élet reményében.

Immár a passzussal felszerelkezve tovább indulnak Gurbil felé, mikor is egy domb mögött látnak egy sárkányt eltűnni. Egy óra múlva a domb környékén egy idős nővel találkoznak, aki Baragarri néven és a sárkány küldötteként mutatkozik be. A csapat segítségét kéri, ugyanis gonosz hangyalények elrabolták a sárkány tojását és ezt szeretné visszaszerezni. Őt sajnos már ismerik a hangyák, mint a sárkány küldötte, ezért személyesen nem keresheti fel a városukat. A csapat érzi, hogy az idős hölgy nem mindenben mond igazat, sőt elég ügyetlenül hazudozik – elég egyértelmű például, hogy ő maga a sárkány.

Ecco alkut köt Baragarrival, hogy elintézik neki ezt az ügyet, cserébe segít nekik átjutni Arcadia második szintjére. Estére el is érik Gurbil városát. Itt a felszínen csupán egy fallal körbevett maroknyi házikó van, a mezőkön viszont különféle méretű hangyalények nyüzsögnek: kisebb dolgozók földet művelnek, a nagyobb katonák pedig őrködnek, az idegenekkel való beszélgetést azonban a legnagyobbak intézik. Barátságosan üdvözlik a csapatot és elvezetik őket az egyik házba, amelyet kereskedők számára tartanak fenn.

Megtudják tőlük, hogy egy hatalmas szárnyas szörnyeteg támadott rájuk, beomlasztotta az egyik dombot és járataikat. Ráadásul egy leendő királynőt tartalmazó tojás is elpusztult. Mint kiderült, ők bosszúból rabolták el a szárnyas szörnyeteg tojását, miután katonáik kifigyelték röptét, hogy merrefelé van az odúja. A hangyák nem igazán tudják, mi az a sárkány, azt se, hogy intelligens lény lenne. Ráadásul Baragarri nevű nőről nem is tudnak, úgyhogy az se volt igaz, hogy felismernék őt itt.

A csapat hosszasan beszélget a hangyákkal. A tárgyalásokat és a nyomozást Quenal vezeti: még azt is elérik, hogy a királynőjük elé vigyék őket. Így hát megjárják a föld alatti bolyvárost és megcsodálhatják egzotikus építészetét. A hangyák kártérítést követlenek a tojásért: a sárkány hordjon ide nekik építőanyagnak köveket.

A csapat visszatér a sárkányhoz, aki eléggé felháborodik ezen. Mint végül is kiböki, ő csupán leszállt az egyik dombra a falu mellett, mit sem sejtve arról, hogy abban járatok rejlenek és az összeomlott a súlya alatt. Háborog, hogy ezek után még neki kellene a tojásáért váltságdíjat fizetnie, de végül is Aldriknak sikerül meggyőznie őt arról, hogy bizony ez a helyes lépés, miközben Madou nyugtatgatja.

Így végül is a krízis megoldódik, a sárkány pedig megígéri nekik, hogy segít átjutni a következő szintre vezető kapun, amihez eddig még nem sikerült passzust szerezniük. Azonban mielőtt elérnének oda, táborozás során egy furcsa, lebegő kristály jelenik meg köztük: cikázva sorra levadászik mindenkit, csak Madout kerüli ki – akit pedig megérint, az egy villanással eltűnik. Már csak Madou és Malcolm marad, amikor azonban Malcolmot érinti meg a kristály, saját maga tűnik el.

XP

Aldrik 105 × 10 = 1050 xp.

Paladin: megőrizte a békét a sárkány és a hangyák közt. 30
Mercykiller: szövetségesként közelítik a harmónium járőrt. 15
Fejvadász:
Jellemvonások: morgolódós törpe, ő győzi me a sárkányt arról, hogy helyes lenne kártérítést fizetnie. 60

Dina 85 × 10 = 850 xp

Varázsló: Arkádiában rögtön varázsolni próbálnak 15
Guvner: szövetségesként közelítik a harmónium járőrt, adminisztrációt elintézik. 30
Tudós:
Jellemvonások: Családját akarja felkeresni. Lázadás jeleként felemásan fonja be a haját. 40

Ecco 50 × 10 = 500 xp

Pap: 0
Sorskovács: alkut köt a sárkánnyal 20
Festő: Tájképet fest a szabályosan növő vadvirágokról, portrét a sárkányról 30
Jellemvonások:

Madou 70 × 10 = 700 xp

Barbár: 0
Istenember: a nyitottság jegyében barátságosan viszonyul a városbéliekhez és a harmónium járőrhöz. 30
Vadonjáró: 0
Jellemvonások: fél a sárkánytól, utána pedig nyugtatgatja. 40

Malcolm 30 × 10 = 300 xp

Tolvaj: 0
Érzéki: kóstolgatja a kínai ételeket a városban. Nyüstöli Baragarrit, hogy látni akarja a sárkányt. 30
Mesterember: 0
Jellemvonások: 0

Quenal 105 × 10 = xp

Varázsló: Arkádiában rögtön varázsolni próbálnak. 15
Guvner: szövetségesként közelítik a harmónium járőrt, adminisztrációt elintézik. 30
Tudós: nyomozza, mi is történt, amikor a sárkány Gurbilban járt. 30
Jellemvonások: diplomatikusan meggyőzi a formianokat 30

View
Ecset nyomában VI.
Verdané Vára

Hat napnyi utazás után pillantják meg hőseink Verdané Várát, lent egy völgyben. Azonban mást is észrevesznek: egy magányos lovat félúton köztük és a vár között. Ez Sir Eckler lova, akit hátrahagyott itt (a várból nem látnak ide fel) miközben ő előrement, hogy alkonyatkor körbekémleljen. Mint Madou megtudta a filozófikus jellemű lovától, Sir Ecklert Illisandré utáni vágy hajtja.

Ők is lemennek hát a várhoz, épp mikor beköszönnek, a várudvaron riadalom támad. Egy ismeretlen alak (valójában Sir Eckler) megpróbált felmászni az űrnő ablakához, de észrevették és a törpék számszeríj lövedékei elől kimenekült, belevetve magát a patakba.

Mikor beengedik őket animált páncélokkal is találkoznak. Amikor Dina elkezdi buzerálni az egyiket, az ráförmed, mikor pedig nem hagyja abba, egy pofont is lekever a kiváncsi varázslónőnek a goromba teremtmény.

A vár urai, Illisandre és Sir Dowannion fogadja őket és aggódva hallgatják a jóslatot arról, hogy a baatezuk errefelé várhatóak. Illisandré, arra hivatkozva, hogy a vendégszoba teteje beszakadt, nem engedi őket a toronyban aludni, hanem megkéri, hogy az udvaron várakozzanak. Azt viszont megígérte, hogy átgondolja, van-e bármi a várral kapcsolatos családi legendáriumban, ami elvezetheti őket a baatezukhoz.

Este körbenéztek még a váron belül. Dina a romos várfal mentén megpillantotta Ecklert, aki pisszegett neki. Ugyan hülyét kapott már a hős-szerelmes lovagtól, de üzenet varázslattal felvette vele a kapcsolatot. Eckler elmondta, hogy amikor felmászott a toronyban, akkor Dowannion az udvaron volt a lovával, mégis arra lett figyelmes, hogy Illisandré valakivel beszélget. Egy mély férfihangot hallott és idegen nyelven beszéltek. Mikor pedig Eckler véletlenül zajt csapott, a beszélgetés abbamaradt és Illisandré kinézett az ablakon, majd segítségért kiálltott.

Malcolm elhatározza, hogy kihallgatja Illisandrét, majd az öregtorony tetejéről fog őrködni. Így hát felmászott, miközben megkérte a többieket, hogy hangoskodjanak kicsit odalent. Azonban kihallgatnia csak egy zavarbaejtően intenzív esti entyem pentyemet sikerült. Ezután a torony tetején felvette őrhelyét… mígnem egy messziről kilőtt nyílvessző be nem csapódott mellette. Mint azt sejtették, Sir Eckler is őrködik és a torony tetején gubbasztó alakot valószínűleg baatezunak vélte…

Másnap reggel harsonaszóra ébredtek, mikor is Sir Eckler hivatalosan is megjelent a vár előtt. Valószínűleg párbajra akarta kihívni Sir Dowanniont. Ez azonban nem derült ki, ugyanis a hajnalban kint vadászó Madou rárontott, felugrott a lovára és megmászva a lovagot addig fojtogatta, amíg az el nem ájult. Ezután összekötözte majd a lovával megbeszélte, hogy vigye szépen haza az urát. Mindezt a többiek a bástyáról nézték döbbenten és értetlenül.

Ezek után ismét a helyiekkel tanácskoznak. Illisandré elmondja, hogy átgondolta, miket mesélt neki a nagymamája a várról, és van egy gonosz fa a környéken, ahol egy szerelmes felakasztotta magát. Szerinte az lehet a gonoszság forrása itt és ott rejtőzhetnek a baatezuk.

Dina azonban előbb a pince romjait akarta átkutatni, ahonnan a mágikus páncélok is előkerültek. Lementek hát, miközben Ecco félrehívta Illisandrét (akit két páncél őrzött is). Arról faggatta, amit Eckler hallgatott ki előző este, hogy ki volt vele a szobájában. Illisandré tagadta, hogy hallott volna bárkit, de beleegyezett, hogy Ecco mágikusan szétnézzen a hálószobájában.

Dináék a pincét kutatták át, és Dina egy illúzióval elfedett falra bukkant. Amikor átnyúlt rajta, valaki megragadta és át is rántotta a túloldalra: az egyik baatezu volt az! Kemény küzdelem vette kezdetét, ami során az egyik baatezu uralma alá vonta Malcolmot és megparancsolta, hogy ölje meg Dinát. Ezt kis híján végre is hajtotta, mígnem Dina hipnotizálással meg nem állította – de így mindketten csupán egymásra tudtak figyelni, sakkban tartva egymást. Így hát Aldrik, Madou és Quenal küzdött meg a két baatezuval.

Eközben viszont Ecco is bajba jutott, a harmadik baatezu ugyanis Illisandré álcájában vele volt. Miközben ő épp befejezte volna rituális érzékelés varázslatát, Illisandré és két varázspáncélja rátámadt. A nő persze sikítozott is, mintha Ecco támadt volna rá, majd lefutott, hogy segítsen társainak a pincében. Ecco a két páncél elől kihátrált a folyosóra, de az odaérkező Sir Dowannion is rátámadt.

Az igazi Illisandré pedig a pince illúzióval elrejtett részében volt, a baatezuk fogja. Megkínozták, de életben tartották, mert emberáldozatnak szánták egy kapu megnyitásához. A baatezuk legyőzése után gyorsan kiszabadították és siettek fel. Ott Ecco már kidőlt, és a páncélokkal Sir Dowannion viaskodott. Együtt azonban gyorsan elpusztították ezeket, amik valójában a baatezuk teremtményei voltak.

Így hát minden ármányra fény derült. Illisandré és Dowannion úgy döntöttek, hogy egyenlőre inkább hazatérnek, és maguk mögött hagyják ezt a baljóslatú várat. A törpe építészek szomorkodtak csak, hogy így felmondták a megbízatásukat, a vár felújítása elmarad. Visszatérve Kealhoz a sárkány viszont bőségesen megjutalmazta a csapatot hősi helytállásukért, varázstárgyakat ajándékozva nekik.

XP

Aldrik 110 × 10 = 1100 xp.

Paladin: epikusan küzd a baatezuk ellen. 60
Mercykiller: levadászta és elűzte a baatezukat 20
Fejvadász: megtalálták a rejtőzködő baatezukat. 30
Jellemvonások: 0

Dina 130 × 10 = 1300 xp

Varázsló: mágikus kommunikációval osztja meg a titkos információkat. Mágiával állítja meg az elbűvölt Malcolmot. 40
Guvner: megtalálja az illúzióval rejtett részt. 20
Tudós: alaposan át akart kutatni mindent, így találták meg a baatezukat. Vizsgálgatja a varázspáncélt. 30
Jellemvonások: nem zavarja, hogy a páncél el akarta küldeni. Beárulja Ecklert, hogy ő mászott fel a toronyba. 40

Ecco 80 × 10 = 800 xp

Pap: áldást ad Malcolmnak, mielőtt az felmászik a toronyba. Szembesíti Illisandrét és küzd a varázspáncélok ellen 60
Sorskovács: a feladatra fókuszált, amiért cserébe megkapja az ecsetet Tarvadótól. 20
Festő: 0
Jellemvonások: 0

Madou 125 x 10 = 1250 xp

Barbár: beszélget az állatokkal (lóval), leverte Sir Ecklert. Harc a baatezuk ellen. 60
Istenember: jól kijött a lóval. 15
Vadonjáró: bólát készít a repülő démonok ellen, ő vezeti és élelmezi a társaságot az úton. 30
Jellemvonások: hátulról támadva teperte le Sir Ecklert. 20

Malcolm 100 × 10 = 1000 xp

Tolvaj: felmászik a torony tetejére és közben kihallgatja az éjszakai entyempentyemet. Hátbaszúrta Dinát. 60
Érzéki: gyakorol a bólával, megtapasztalja milyen ha más uralja az elméjét. 30
Mesterember: 0
Jellemvonások: tovább udvarol Dinának. 10

Quenal 100 × 10 = 1000 xp

Varázsló: harc a baatezuk ellen 30
Guvner: alaposan kitanulja az illúziófalak keménységét 30
Tudós: alaposan át akartak kutatni mindent, így találták meg a baatezukat. 30
Jellemvonások: nem ijedt meg a baatezuktól sem 10

View
Ecset nyomában V.
Guihirron Vízesése

Felhőként tovább suhanó hőseink néhány óra múlva egy sérült lovagot láttak meg, Sir Ecklert, aki mellkasán a letépett rózsát szorongatta. Mint megtudták tőle, egy griff támadott rá, akkor sérült meg. Előre küldte Tarvadót, hogy hívjon segítséget. Később azonban a seb begennyesedett, és ekkor Run, az új apródja, elment az erdőbe gyógyfüveket keresni.
Quenal és Malcolm el is repültek megkeresni az öreg kereskedő fiát, miközben Dina és Aldrik lehordták a lovagot, hogy miféle felfordulást okozott azzal, hogy elvette a rózsát. Mint megtudták szerelmének szánta, Illasandrénak, akit el szeretne hódítani jegyesétől, Sir Dowanniontól. Tarvado azt javasolta, hogy egy nehezen megszerezhető ajándékkal próbálkozzon, Run pedig mondta, hogy ott van Rózsásszirt. Ecco alkudozni akart a lovag meggyógyításáról, de Aldrik ingyen megtette ezt.

Quenalról és Malcolmról az erdő felett lejár a varázslat, de egy feather fall varázslattal megóvja magukat Quenal. Megtalálják a segítségért kiálltozó Runt, de a fa alatt ólálkodó bagolymedvét is, amely majdnem letépte Quenal fejét, mielőtt sikerült végre elaltatnia.

Runt és Sir Ecklert rábeszélik, hogy vigyék vissza szépen a rózsát a dzsinnek, ők pedig tovább indulnak. Másnap szembetalálkoznak egy másik lovaggal, Sir Dowanionnal. Ő Eckler szerelmének a vőlegénye, és megtudják, hogy Tarvado küldte, hogy segítsen a megsebesült Ecklernek. Tarvado említette azt is, hogy egy Ecco nevű törpe és kompániája kergeti őt, amiről egy sólyom számolt be neki, és megkérte a lovagot, hogy állja útjukat.
A csapat elmondja saját maga vádbeszédét Tarvado vélt gaztetteiről, majd a lovag javaslatára Eccoval párbajban döntik el, hogy kinek van igaza. Thor áldása vezette Ecco csapásait, a derék lovag hamarost megadja magát és útjára engedi a csapatot.

Még aznap elérnek egy kaput, amin át átérnek Mercuriába, az aranyló, meredek szirtekkel tarkított második szintjére Celestia Hegyének. Egy patak partján táboroztak le éjszakára.

Másnap elérték a lovagi torna színhelyét. Egy tágas völgyben, egy tó partján számtalan sátor állt, színes zászlókat lobogtatott a szél, nyüzsgés és vidám mulatozás zaja ütötte meg füleiket. A tó partján egy hatalmas aranysárkány pihent, összetekeredve. Ennek láttán Madou nem is volt hajlandó bemenni, inkább kint maradt az erdőben. Dina felvetette, hogy talán álcában menjenek be, mert Tarvado biztos előttük járva rágalmazta őket, de Ecco úgy gondolta, hogy tovább kell gyakorolnia a bátorság erényét. Abban maradnak, hogy két csapatra válnak.

Aldrik, Ecco és Quenal egy sörsátorban kötnek ki, amit három kentaur lány működtet. Amikor megtudják Eccoról, hogy ysgardról származik, ingyen adnak neki egy kupa mézsört, hogy véleményezze. Ecco érti, hogy miről szól a deal, úgyhogy hangosan és hosszan méltatja a sört.
Nemsokára egy apród kerül elő, aki hebegve habogva próbálja visszakérni azt a három aranyat, amit gazdája (Sir Ullister) előző este tévedésből három ezüst előtt kifizetett. Végül Quenal oktatja ki arról, hogy ha a részeg lovag ilyen vaskos borravalót adott, azt nem lehet ám másnap csak úgy visszakérni. A sörsátorban találnak valakit, aki elmagyarázza nekik, hogy tudnak eljutni Guihirron vízeséséhez, és Ecco az ő segítségével rajzol is egy térképet.

Eközben Dina és Malcolm megcsodálják a sárkányt, majd felkeresnek egy illetékest, hogy Tarvado után érdeklődjenek. Illasandrét is megkeresik, hogy elmeséljék neki, mi történt két udvarlójával.

Délután megnézik a lovagi tornát, majd Quenal megszervezi Malcolm számára, hogy az apródok közt ki is próbálhassa egy gyakorlóbábun, hogy megy a kopjatörés. Mint kiderült, egészen ügyes benne. Ecco eközben összefut Amrathionnal, aki a lovagokat szórakzotatja dalaival és közben Tara felkutatására szeretne társakat toborozni.

Öt napi kemény hegymászás után érik el, eléggé kimerülve, Guihirron káprázatos vízesését. A szurdok túloldalán, egy kiugró sziklán megpillantják Tarvado táborhelyét, és ezért óvatosan, rejtőzködve ereszkednek alá és kelnek át a folyón. Az ifjú festőművész leengedve hagyta a kötelet, amivel felcipelte a cuccát, úgyhogy Ecco elkezdett azon felmászni, miközben a többiek lent tanakodtak.

Tarvado azonban észrevette érkezésüket és közölte velük, hogy múzsája figyelmeztette arra, hogy a baatezuk utána küldték ügynökeiket, hogy elrabolják tőle az ecsetet. Épp erre az esetre adta neki ezt, mondta, és előhúzott egy ökölnyi zöldesen derengő kristályt. Quenal nem várta meg, hogy befejezze mondandóját, altatás varázslatot mondott rá. Tarvado el is terült, ám kicsúszott kezéből a kő és néhányat pattanva a sziklán széttört.

Füst és robbanás borította be a szikla tetejét és három ördögalak röppent ki belőle. Gúnyolódva kőröztek a fejük felett és állapították meg, hogy Karalla terve sikeresen bevállt. Dina rögtön megértette, miről van szó: az ördögök bejutottak ide, anélkül, hogy az első szinten a szent tengerrel bajlódniuk kellett volna. Az egikük egy bénító-varázslatot mondott Eccora (szerencsére nem hatott), majd elrepültek, fittyet hányva az utánuk hajított tűzvarázslatokra.

Tarvadot megkötözték, Ecco pedig megszerezte végre az ecsetet, de egyelőre jobban érdekelt mindenkit a kalamajka, amit okoztak. Mint kiderült Tarvado nagybátyja volt Melvi Dangizzio, és az ecset az ő jogos örökségének a része (amin hugával osztoznak). Karalla, akiről Tarvado nem tudta, hogy baatezu, bíztatta fel, hogy az ecsetet vegye magához, ne árverezze el, hanem jöjjön vele ide.
A furmányos ördögasszony persze Eccot ráuszította, és mindkét féllel elhitette, hogy a másik tolvaj vagy rabló. Ellátta Tarvadot a kővel, ami révén baatezu cimborái beszabadultak Mercuriába.

Dina mágikusan üzent gyorsan Amrathionnak, hogy értesítse a sárkányt a bajról. A visszafelé vezető úton hosszasan beszélgettek a megszeppent Tarvadóval, némi vádaskodások is elhangzottak, hogy igazából kinek is a hibája ez az egész. Ecco visszaadta Tarvadonak az ecsetet, hisz egy sorskovács nem piti tolvaj, a srác pedig aggódva nézett elébe a sárkánnyal való beszélgetésnek.

A táborban megtudták, hogy a házigazda, Lord Torodan, már tucatnyi lovagot kiküldött, a baatezuk felkutatására, de az is kiderült, hogy ezen lovagok nincsenek annyira a helyzet magaslatán.

Keal egy jósvarázslatot mondott el Tarvado segítségével, hisz a srác heteken át hordozta magával a követ, így van esély, hogy a hátramaradó mágikus kötelék segítségével fellelhetik a démonfajzatokat. A sárkányasszony varázstáljában építkezésen szorgoskodó törpék jelentek meg.

Tarvado értetlenül nézte a jelenetet, azonban Lord Toradan megfejtette a rejtélyes látomást. Sir Dowanion és jegyese, Illisandré pont egy hete lovon távoztak. Ekkoriban egy csapat törpe kőműves mester pedig az elhagyatott Verdané vár felé utazott. Ez a vár Illisandré anyai nagyapjának a vára volt, Toradan szerint az ifjú szerelmespár oda akar beköltözni.

Keal megjegyzi, hogy az a vár nem véletlenül volt elhagyatott, baljós próféciák szóltak róla, amik lehet, hogy pont most fognak beteljesedni. Tarvado és a csapat elvállalja, hogy elmennek oda és felkutatják a baatezukat – Tarvado a segítségért cserébe odaígérte a mágikus ecsetet Ecconak. Házigazdáiktól még mágikus fegyvereket is kapnak a küldetésre, és azt is megtudják, hogy a féltékeny Sir Eckler már úgyszintén elindult Verdané Vára felé…

XP

Aldrik 150 × 10 = 1500 xp.

Paladin: meggyógyítja Sir Eclkert. 30
Mercykiller: bíróság elé kíséri Tarvadot, aki elszabadította az ördögöket. 30
Fejvadász: teljesíti a megbízást, elfogják Tarvadot. 30
Jellemvonások: leszídja Runt, hogy miért lopatta el a rózsát. Törpeként nem lelkesedik a repülésért. Nem is úszik a tóban, csak letisztálkodik. 60

Dina 110 × 10 = 1100 xp

Varázsló: sending varázslattal értesíti az ittenieket a démonokról. 30 xp
Guvner: magyarázza az igazát Dowanionnak és felháborodik azon, hogy párbajjal akarja az eldönteni az igazságot. 30 xp
Tudós: rájön, hogy a baatezuk terve miről szólt. 30 xp
Jellemvonások: kiosztja Sir Ecklert a romantikáról alkotott elképzeléseiért. 20 xp

Ecco 130 × 10 = 1300 xp

Pap: párbajozik Sir Downanionnal, elveti az álca ötletét a lovagi tornánál. 40 xp
Sorskovács: Bíztatja Runt, hogy legyen saját sorsának a kovácsa. nem veszi el az ecsetet Tarvadótól, mikor megtudja, hogy jogosan az övé. 30 xp
Festő: térképet rajzol, amivel eljuthatnak a vízeséshez. 20 xp
Jellemvonások: megszerzi az ecsetet, pénzért akarja gyógyítani Sir Ecklert. 40 xp

Madou 110 × 10 = 1100 xp

Barbár: agresszív Sir Dowannionnal és harcolni akar. 20 xp
Istenember: mint megértő godsman, szimpatizál Tarvadóval. 30 xp
Vadonjáró: kint marad az erdőben 20 xp
Jellemvonások: fél a sárkánytól és nem megy oda a lovagok táborába. Nem bízik a Sending varázslatban sem, hogy tényleg Dinától jött volna. 40 xp

Malcolm 110 × 10 = 1100 xp

Tolvaj: gúnyosan előadja, hogy fog beszámolni Sir Eckler hőstetteiről. Becserkészik Tarvado szikláját 40 xp
Érzéki: kipróbálja a kopjatörést és megcsodálja a sárkány átváltozását. 30 xp
Mesterember: 0 xp
Jellemvonások: kettesben randiznak Dinával a táborban, lelkesen tanul kopjatörést. 40 xp

Quenal 110 × 10 = 1100 xp

Varázsló: feather fall, mikor lejár a bűbáj, bagolymedve elaltatása. 60 xp
Guvner: kioktatja Sir Ullister apródját a túlfizetés kapcsán. 30 xp
Tudós: 0 xp
Jellemvonások: megszervezi Malcolmnak a kopjatörést, hogy gyakorolhasson. 20 xp

View
Ecset nyomában IV.
Az ellopott rózsa

A modronok legyőzése után még megvizsgálták a szárnyas oroszlánok holttestét, akikről Dina megállapítja, hogy idevalók, különben a holttestük eltűnt volna, Malcolm pedig levág trófeaként karmokat róluk.

Ezután nekivágnak az előttük magasodó hegységnek és estefelé egy domboldal oldalában egy kis szentélyt pillantanak meg és egy alakot. Madou bizalmatlanul eltűnik a mély fűben, Ecco viszont hahózik egyet, mire visszaugat a másik. Az ugyanis egy hound archon, Pillokin, aki a szentélyt és az utat őrzi, amely továbbvizet Mercuriába.
Először gyanakvó velük, mert a “káosz szagát” érzi rajtuk, de a beszélgetést azután a modron behatolásra terelték. Azt is elmondja nekik, hogy látta Tarvadot, a Vadpatak Fogadó felé tartott.
Megtudják az archontól, hogy a továbbjutás titka az, hogy választaniuk kell egy erényt, amit fejlesztenek. Ecconak a bátorság vagy a megfontolság ösvényét javasolja. Dina is megkéri, hogy őt is szimatolja meg, az archon a bölcsesség fejlesztését javasolja neki. Malcolm úgy dönt, hogy ő pedig a szorgalmat fogja gyakorolni.
Itt alszanak a szentélyben, miközben az archon elrobog a modronoknak utána járni, másnap pedig egy kereszteződéshez ér a csapat. Semmi jel nincs arra, hogy vajon melyik irányban is van a Vadpatak Fogadó. Dina épp sending varázslattal akarja megkérdezni a tegnap megismert archont, mikor egy lámpás archon segítségért kiabálva jön feléjük. No Quenalnak több se kellett, rögtön mage armor varázslatot mondott magára.

Mint kiderült egy kereskedő jutott bajba. Jaek Öregszív két owlbeart szállított ketrecben. Fia, Run, azonban a fogadónál otthagyta, mert beállt egy bizonyos Sir Eckler mellé apródnak. Erre pedig Tarvado beszélte rá, aki úgyszintén ott volt. Mindez másfél napja történt. Így hát a fia helyett Kemiri, a lámpás archon segítségével indult útnak. Azonban egy légörvény csapott le rájuk és lerántotta az útról a ketrecet. Az fennakadt egy fán, a jóindulatú, de nem túl okos Kemiri gyorsan kiszabadította a szörnyeket, mielőtt lezuhant volna a szekér. Az öreg egy fára menekült fel és itt menti meg a csapat, miután legyőzik a fa alatt várakozó bagolymedvét.

Az öreg Jaek azt is elmondja nekik, hogy úgy sejti, egy dzsinn állhat a szélörvények mögött, aki Rózsás-szirtben tölti az éjszakáit, nem olyan messzire innen. Látta, hogy a szélörvény, ami leverte a kocsiját, egy függőhidat is leszakított. A másik bagolymedve eltűnt, Malcolm és Madou egy ideig követik a nyomát, de visszafordulnak, mikor Dina sendinggel üzen nekik.
Jaek elindul a városba, hogy szerezzen valami kocsit, amin elviheti a megkötözött bagolymedvét. Amikor Madou visszatér, nem tudván erről semmit, egyszerűen elvágja a medve torkát. A csapat úgy dönt, inkább követik tovább Tarvadot.

Estére elérik a csöndes völgyben rejlő Vadpatak Fogadót, ahol a fogadós Kharagh a Mogorva, aki megpróbálja kultiválni a szívélyesség erényét, ezért is nyitott fogadót, de nem megy neki még túl jól. Csak egy másik utazó van itt, Humfeld, egy törpe, aki azért menekült vissza, mert egy bagolymedve támadott rá. Szerencsére egy lámpás archon visszavezette ide.

Mivel a Rózsás-szirt csak pár órás kitérő a Mercuriába továbbvezető úton, elhatározzák, hogy felkeresik őt. Kivéve Madout, aki hátramarad, mert a bagolymedve bőrén dolgozik még. Letérnek hát a völgyön átvezető útról és megérkeznek a toronyként magasodó sziklaszirthez, aminek a tetején a kert áll.
A felfelé vezető, körbe-körbe tekeredő úton több függőhíd is van, amiből kettő azonban leszakadt, de fentről egy kötél van lelógatva. Malcolm a leszakadt függőhídon ereszkedik le, Ecco a lelógó kötélen mászik felfelé, mikor is egy szélörvény jelenik meg. Riadtan kapaszkodnak meg abba, amibe csak tudnak. Ráadásul a légelementál mellett két griff is megjelenik és rájuk támad, Quenal és Malcolm kétségbeesetten próbálják őket varázslataikkal távol tartani, miközben Eccot és Aldrikot egymásba hajította a légörvény, aki tolvajlással vádolja meg őket.

Ekkor azonban fentről egy dübörgő hang szólal meg, hogy “Csend legyen már, az Ég szerelmére, meditálnék éppen!”. Dina ekkor közli a légelementállal, hogy ha nem hagyja őket békén, akkor visítani fog, majd fenyegetését be is váltja.
Így aztán a griffek és az elementál sietősen távozik és felmászhatnak végre a szikla tetejére, ahol egy lebegő dzsinnt találnak, akinek láthatóan anger-management problémái vannak. Azért ápolgatja évtizedek óta ezt a kertet, hogy a törelem erényét fejlessze, erre valaki ellopott tőle innen egy szál rózsát, és ez teljesen kiborította. Aztán maga a tudat, hogy bedühödött és elvesztette nyugalmát még jobban kiborította.
A csapat megnyugtatja, hogy sejtik ők, ki a ludas és vissza fogják hozni a rózsáját. A dzsinn segítségét kérik abban, hogy utólérjék, mire az felhővé változtattja mindannyiójukat, így gyorsan tudnak átsuhanni a tájon (maguk mögött hagyva Madout, akivel a völgyben találkoztak újra).

XP

Aldrik 100 × 10 = 1000 xp

Paladin: őrzi Dinát, mikor nem látják a másik bagolymedvét sehol. 30
Fejvadász: előre szól az archonnak, hogy a szárnyas oroszlánok holttestét megcsonkították. 20
Kegyelem gyilkosa: a tolvaj Tarvadot akarja követni, nem a dzsinnel foglalkozni. 30
Jellemvonások: juszt se választott erényt, amit kultiválna. 20

Dina 150 × 10 = 1500 xp

Varázsló: sending aktív használata. 30
Guvner: megkéri Pillokint, hogy őt is szimatolja meg. Míg a többiek megrohamozzák a bagolymedvét, ő körbenéz, hogy hol a párja. 30
Tudós: kikövetkeztette, hogy a szárnyas oroszlánok idevalósiak. Felboncolják a bagolymedvét. 30
Jellemvonások: jegyzeteket készít a bagolymedvéről. Kiváncsi a dühös dzsinnre. Visít, hogy a dzsinnt felzavarja. 60

Ecco 110 × 10 = 1100 xp

pap: útmutatást kér az archontól, bátran megrohamozza a bagolymedvét 60 xp
művész: 0
sorskovács: nem akar ingyen segíteni a dzsinn ügyében. 30 xp
jellemvonások: lelkesen vadássza az ecsetet. 20 xp

Madou 150 × 10 = 1500 xp

Barbár: vadul ráveti magát a bagolymedvére és leteperi. 50
Vadonjáró: követi a bagolymedve nyomait, feldolgozza húsát és bőrét. 30
Istenember: segíteni próbált Karaghnak abban, hogy fejlessze magát. 30
Személyiség: bizalmatlanul kémkedik a hound archon őrizte szentélynél. Kivégzi a megkötözött bagolymedvét, mikor visszatér. 40

Malcolm 110 × 10 = 1100 xp

Tolvaj: bagolymedve nyomkövetése 20
Mesterember: szorgalom ösvényét választja. 20
Érzéki: kipróbálja milyen a trófea-gyűjtés és milyen felhőnek lenni. 30
Személyiség: lelkesen tanulja a repülést, udvarol nagyban Dinának. 40

Quenal 110 × 10 = 1100 xp

Varázsló: a baj első neszére mage armort varázsolt. Varázsharc a griffekkel. 60
Guvner: 0
Tudós: Felboncolják a bagolymedvét. 30
Személyiség: kiváncsian vizsgálta a szörnyeket. 20

View
Ecset nyomában III.
Excelsior

Excelsior kapuvárosa felé közeledve estefelé érdekes bonyodalomba akadtak hőseink. Először az tűnt fel, hogy egy lovas közeledik feléjük. Az úton csak Ecco és Madou maradt, a többiek elrejtőztek mindenfelé. Azonban mint kiderült a lovas is így tett, mígnem Madou meg nem találta.
Egy 40 év körüli, jóképű, sötétbőrű bajszos fickó volt az, csillogó páncélban. Nagy fekete lován arannyal ékített lószerszám volt, és egy tizenhat év körüli, szőke szép leány volt vele. A lány megkérte őket, hogy ha üldözőikkel találkozzanak, vezessék félre őket. A férfi nem örült, hogy hazugságra kell kérnie őket, de megjegyezte, hogy ha a lány apja utólérné őket, abból vérontás lenne.
Ezután másfél órával találkoztak egy nagyobb lovascsapattal, akik az előzőeket keresték. Ezeket az előző lovas fia vezette, de velük volt a vőlegény is , akitől a lányt elrabolták. Mint megtudták az elrabló Lord Gurasha, a Felkelő Nap Tornyának ura, akinek már négy felesége van. A lány, Carla Fjorisdottir azért érkezett hozzá, hogy Kamanduhoz adják hozzá, aki Gurasha istállómestere. Szerencsétlen Kamandu nem egy szívtipró alkat: nagy orrú, nyúlánk, gülüszemű, ráadásul az egész helyzet összezavarta és bizonytalan volt, mit is kellene tennie.
Abban a lovasok egyetértettek, hogy jobb lenne még azelőtt utólérni Gurashát, mielőtt olyasvalamire kerül sor közte és Clara közt, amit nem lehet visszacsinálni. Távozáskor még megkérték a csapatot, hogy nem lenne jó, ha a lány apját a nyomukra vezetnék.

Ezért kissé odébb táboroztak le, Quenal pedig egy riasztó varázst tett az útra, hogy megzavarja őket. Pár óra múlva fel is csendült a varázslat és néhány lovast egy ideig fel is tartóztattak.

Eme izgalmas botrány után másnap inkább nem tértek be Lord Gurasha lebegő tornyába, hanem siettek tovább Excelsiorba. Ott a városi őrök szigorúan kikérdezték őket, de végül is gond nélkül bejutottak a városba. A Menedék nevű fogadót keresték fel, mert azt mondta nekik Henvald, ott tudnak kapcsolatba lépni a Szent Árnyékkal.

Ecco rá is kérdezett erre a fogadósnál, aki viszont felháborodott. Később a fogadós lánya jött oda hozzájuk, leszídta Eccot, hogy miért beszél a tolvajklánról a “papus” előtt. Elmondta, hogy a Szent Árnyék csak gonosz kereskedőket károsít meg, ezért vitatott a megítélése. A főkancellár asszony hajlandó szemet húnyni felettük, Tyr lovagjai azonban nem értenek ezzel egyett. Elmondták neki, hogy egy tolvajt kergetnek és egy gonosz kereskedőt, mire Ingrid azt mondta, hogy egyikük, a legcsendesebb, éjjel menjen le a pincébe. Ide azonban már nem mentek le, ugyanis az este folyamán megtudták hová ment Tarvado.

Ezt EccoYi Dengtől tudta meg, akit a frakcióból ismert. Aldrik viszont igencsak fenyegetően nézett a kereskedőre és éreztette vele, hogy tudja mit tett Henvalddal. Tarvado mindenesetre megérkezésükkor elköszönt a karavántól és elment Lucendio könyvesboltjába.

Aldrik mogorván kivonult a Zarándok Pihenőjéből és elment a könyvesboltba. Épp bezárt volna az öreg, de elbeszélgettek hosszan, vett tőle egy térképet. Elmondta közben, hogy Taradótól hallott többek közt a könyvesboltról, mire az öreg elmesélte, hogy ismeri a fiatalembert. Együtt nézegették két napja a Celestia Hegyének tájairól szóló illusztrált könyvét: Tarvado kellően költői helyet keresett, amit meg akart festeni. Guihirron Vízesését választották ki, amely Mercuriában található (második szintje a síknak).

Némi városnézés és bevásárlás után másnap délben nekivágnak Celestia Hegyének. A kapu a Fehér Tornyok egyikében található. A lépcsőt járva egyszer csak azon kapták magukat, hogy pár méter magasból egy tengerbe csobbannak. Egyedül Malcolm tudott úszni, aki Dina segítségére sietett, miközben lent óriási csápos alakok mozdultak meg. Szerencséjükre ezek az alakok valamiféle furcsa polip-kentaurok voltak, akik segítőkészen kimentették őket és partra vitték. Megtudták tőlük, hogy a tenger vize szentelt víz, amely égeti a démonfajzatokat, ha azok megpróbálnak ide behatolni.

A csillagfény alatt, a gyönyörű tengerparton megszárítkoznak, majd a két guvner elmondja a többieknek, hogy itt ne várjanak napfelkeltére. A tengerparton látnak a távolban egy várost, bent a vízben pedig egy szigetet és egy lángoló tornyot, de inkább nekivágnak az előttük tornyosuló hatalmas hegységnek, hisz fel kell jutniuk a második szintjére, Mercuriába!

Egy patakvölgyet követnek felfelé, majd a sziklába faragott, kétszáz méter magasba vezető lépcső tövében találják magukat. A lépcsőn furcsa alakokat látnak. Mikor felérnek hozzájuk, látják, hogy ezek modronok, akik egyenletes méretűre csiszolják épp a lépcsőket és rájuk se hederítenek. Mivel nehezen férnek el mellettük, ezért inkább Madou és Dina előre megy (utóbbi varázslattal) és leengednek egy kötelet, hogy a csapat meg tudja kerülni ezt a kanyarulatot.
Odafönt újabb modronokkal találkoznak, akik közlik velük, hogy az ő területükre értek és csak engedéllyel mehetnek át. Dina megpróbálja kimagyarázni magukat, arra hivatkozva, hogy ők guvnerek, akik tudást keresni jöttek ide, de balszerencséjére rábólint arra a kérdésre, hogy ők ezek szerint felderítők. A modronokat vezető kvadrón közli, hogy a felderítőket meg kell ölni, nehogy hírét vigyék a modron behatolásnak! Így már a Madou által korábban észrevett vérfoltok is értelmet nyernek.
A modronok a szirt tetejéről dárdákat hajigáltak rájuk, miközben ők a lépcsőn és mászókampóval próbáltak feljutni. Madou, Aldrik és Ecco jutott fel végül, míg a többiek lentebbről lőfegyverekkel és varázslatokkal támogatták őket.
Madou átcikázott a modronok lába közt és egyenest vezetőjüknek rontott, akit letaszított a mélybe. A modronok közül a gömböcszerű monodrónok annyira ostobának bizonyultak, hogy kettő közülük egyenest belesétált a Dina által megidézett pengefelhőbe is! Így végül is elbántak a modronokkal.
Közben megállapították, hogy a varázslás itt nehezen megy – minél kaotikusabb és gonoszabb valaki, annál nehezebben. Viszont a gyógyító varázslatok kétszer olyan hatékonyak.

XP

Aldrik 140 × 10 = 1400 xp

Paladin: hősiesen előre tör a modronok elleni harcban, Henvald halálát meg akarja bosszúlni 60
Fejvadász: segít falazni a lányszöktetőnek, hogy ne legyen balhé. Excelsiorban nem késlekedik, rögtön nyomozni kezd, ki is deríti, hová ment Tarvado. 30
Kegyelem-kivégzője: beolvas Yi Dengnek és érezteti vele, hogy ha más körülmények közt találkoznak, elbánna vele. 30
Jellemvonások: elmagyarázza Yi Dengnek, mennyire kicseszett Henvalddal. 20

Dina 100 × 10 = 1000

Varázsló: mászás helyett teleportál folyton, jól elhelyezett pengefelhővel több modronnal végez. 50
Tudós: 0
Guvner: törvénykönyvet akarnak szerezni Quenallal, lányszöktetésnél is a jogi dimenzión gondolkoznak. 30
Jellemvonások: kerít Quenalnak a fogadóban, lefitymálja a vőlegény megjelenését 20

Ecco 110 × 10 = 1100 xp

Pap: kísérletezik varázslataival, áldozatot mutat be Thornak. Hősiesen, egy kézzel csimpaszkodva leránt egy modront. 60
Művész: 0
Sorskovács: pénzt akar a lányszöktetőtől, információt vesz Yi Dengtől. 30
Jellemvonások: Kicsalja az őrökből, hogy Tarvado átment már a kapun. 20

Madou 120 × 10 = 1200 xp

Barbár: brutálisan pusztít a modronok közt. 60
Vadonjáró: 0
Istenember: 0
Jellemvonások: lelöki a modron vezért a szikáról, lányrablás kultúráján elmélkedik. Bizalmatlanul méregeti a fogadó vendégeit, hogy biztos rejtett fegyverek vannak náluk. 60

Malcolm 110 × 10 = 1100 xp

Tolvaj: Falaz a lányszöktetőnek. Diplomatikus próbál lenni, mikor a tolvajklán után kérdezősködnek. Bizalmatlanul méregeti a fogadó vendégeit, hogy biztos rejtett fegyverek vannak náluk. Felmászva próbál a modronok hátába kerülni. 60
Mesterember:
Érzéki: Megnézi a kilátást a magasból, meg akarja nézni hogy ég a szentelt vízben egy démon 30
Jellemvonások: randizni viszi DInát a városban 20

Quenal 110 × 10 = 1100 xp

Varázsló: Alarm trükk, hogy megzavarja a lány apját. Modronok elleni varázslatok. 50
Tudós: repülő tornyokat meg akarja vizsgálni. 20
Guvner: törvénykönyvet akarnak szerezni Dinával, lányszöktetésnél is a jogi dimenzión gondolkoznak. 30
Jellemvonások: belekérdez a lányszöktetőt üldözőkbe, miközben mindenki más falazni próbált. 20

View
Ecset nyomában II.
Vad erdei hajsza a Vad Hajsza erdejében

Hőseink követték a karaván nyomát a baljóslatú téli erdőben, ahol varjak kezdték el követni őket. Eljutottak egy furcsa kőépülethez, amely egy ház alapzata volt. Hosszas vizsgálódás után arra jutottak, hogy a kőalapzat egy mágikus ház része, amely ház képes ideteleportálni. Ennél azonban érdekesebb volt, hogy találtak egy kupac koponyát.

Azt is megállapították, hogy a karaván túlélői éjszaka értek ide, a gnollok elől menekülve, tüzet gyújtottak, majd mikor meglátták a koponyákat inkább azonnal továbbálltak. A karavánt óriás kutyák és egy harciszekér nyomai követik. Madou beszél a hollókkal, akik mesélnek neki a Vadászról, aki erre járt. Dina rájön, hogy a Vad Hajszáról van szó.

A nyomokat követve egy véres tisztásra érnek. A tisztáz közepén egy férfi fekszik, hatalmas vértóba fagyva, ruhája cafatokban. Azonban a férfi fejét fájlalva felébred és semmilyen seb nincs rajta.
Henvaldnak hívják, és Yi Deng egyik karavánőre volt. Mikor előző éjjel üldözték őket, szétváltak egy pataknál, ő egy lovon eljött errefelé. A lovát pár száz méterrel odébb találják meg holtan. Madou meglepve állapítja meg, hogy a ló lába rózsa illatú.
Henvalddal tanakodva rájönnek, hogy Yi Deng, mielőtt elküldte volna Henvaldot, a lovát lelocsolta rózsavízzel, amit szállított, hogy a hajsza az ő nyomát kövesse, ne a többiekét. Henvald szitkozódik, hogy ha elkapja kinyírja Yi Denget. Ha elér Excelsiorba, majd az ottani tolvajklán, a Szent Árnyék segítségét fogja kérni, azok szívesen bánnak el kapzsi, szemét kereskedőkkel.

Visszamennek a nyomok mentén a patakig, és végül megtalálják a karaván nyomait. Több ember szakadt le a karavánból, egyikükkel, a gith Fun-zizddel találkoznak is. Ekkor azonban már alkonyodik és a hajsza csaholása közeledik. Összecsapnak néhány óriás kopóval, majd menekülőre fogják.
Fun-zizd, mikor megtudja, hogy Henvald már meghalt egyszer, elmondja Quenalnak, hogy akit a hajsza megöl, az újra és újra feltámad – viszont soha nem hagyhatja el az erdőt, ami a hajsza vadászterületét. És amíg vele tartanak, addig ők se!

Nemsokára utólérte őket maga a vadász is, úgyhogy megálltak és felkészülten várták. Madou egy fáról ráugrott a harci szekerére és jó ideig lefoglalta, eltörve íját és elszakítva kocsijának gyeplőjét, míg a többiek megküzdöttek az óriás kopókkal. Ebben Ecco új varázslata, amellyel szellemharcosokat idézett, sokat segített. Végül csak a vadász maradt, aki leugrott a kocsiról, amin csak Madou maradt, de végül őt is legyőzték.

No persze Dina figyelmeztette őket, hogy a Vadász halhatatlan, valószínűleg holnap újra visszatér. Ekkor Fun-zizd neki is elmondta, hogy mitől fél. Dina hallgatott a dologról, de mikor pár óra múlva feltűnt neki, hogy valóban nem távolodnak az erdőből, feltárta a dolgot a többiek előtt. Végül is Henvald elvállalta, hogy saját útjára megy, ellátták felszereléssel előtte persze.

XP

Aldrik 90 × 5 = 450 xp

Paladin: küzdelem a Vad Hajsza ellen. 40
Fejvadász: tolvaj nyomában haladnak 20
Kegyelem gyilkosa: helyteleníti, hogy Yi Deng a Henvald nyomára terelte a hajszát. 30
Jellemvonások:

Dina 100 × 5 = 500 xp

Varázsló: elemzi a mágiát a ház körül, harc a hajszával. 40
Tudós: vad hajszáról magyaráz a többieknek. 30
Guvner: kielemzi, hogy valóban nem tudják elhagyni az erdőt Henvald társaságában. 30
Jellemvonások:

Ecco 115 × 5 = 575 xp

Pap: áldásokat osztott és megidézett szellemei taroltak a kopók közt. 60
Festő: leskicceli, amint Madou a hollókkal beszél. 15
Sorskovács: egymaga próbál meg nyomot keresni. 20
Jellemvonások: Sürgeti a többieket, hogy az ecsetet és a tolvajt kövessék, ne a házat vizsgálgassák. 20

Madou 170 × 5 = 850 xp

Barbár: ráveti magát a Vadászra és keményen harcol 60
Vadonjáró: hollókkal beszél. Nyomkövetőként vezeti a csapatot. 30
Istenember: Át akarja venni a vadász helyét, mint istenség. 20
Jellemvonások: étkezési szempontból megvizsgálja a koponyákat. berzenkedik attól, hogy Ecco megáldja. Trükkösen harcol, szabotálja a vadász íját, majd szekerét. 60

Malcolm 90 × 5 = 450 xp

Tolvaj: fáról mesterlövészkedik 30
Mesterember: 0
Érzéki: megkóstolja a húsát a lónak. 20
Jellemvonások: felidéz történeteket a Vad Hajszáról, vadonjáróként ténykedik, mint nagybátyja 40

Quenal 100 × 5 = 500 xp

Varázsló: harc a Vad Hajszával. 40
Tudós:
Guvner: kielemzi a ház természetét. 30
Jellemvonások: vizsgálgatja a ház kőalapzatát, elfogadja Yi Deng lépését túlélő technikaként 30

View
Ecset nyomában I.
A hajsza elkezdődik

Az új év első napjaiban Ecco Sorskovács fejtágításon vesz részt, míg a többiek becsületesen dolgoznak (kivéve Aldrikot, akinek épp nincs megbízatása). Juain a hentes kocsmájában gyűlnek össze, ahol Eccon kívül Hegar a troll és Yi Deng a kereskedő is ott van, mint aspiráns. Juain mesél nekik a politikai helyzetről, majd feladatokkal bízza meg őket: Eccót toborzással, Hegart hírszerzéssel, Yi Denget pedig azzal, hogy a felsőbb síkok kapuvárosaiban keressen ambíciózus vezetőket potenciális szövetségesnek.

Ecco albérlőt is keres a szabad szobájukhoz, és a bandából Kuala, az árvalány az, aki beköltözik hozzájuk.

I. hónap 5.
Ecco Karalánál jár, hogy pénzét a baatezu bankba tegye. Ekkor szól neki Karala, hogy Timean Ecsetét, amelynek az aukciójára vártak, tegnap este egy Tarvado nevű fiatalember megfújta.

Aldrikot felbérli Ecco, aki megnézi az elhúnyt Melvi Dangizzio házát. Megtudja, hogy a hivatalnokok lelakatolták, mikor meghalt a magányosan élő öreg festő és azóta is zárva van. Ezután azt deríti ki, hogy Tarvado karavánőrként keresett melót, és páncélja, kardja is volt, de nem tűnt olyasvalakinek, aki dolgozott volna már őrként.
Végül a bazárban Greg, az Öreg, némi győzködés után elmondja, hogy melyik karavánhoz ajánlotta be Tarvadot. A Tir na nOgba vezető kapun át távoztak.

Ecco összegyűjti barátait, majd némi komoly alkudozás után megegyeznek abban, hogy másnap elindulnak a karaván nyomában a Külvidékekre. Dina és Malcolm amúgy is világot akart látni, Quenal lába alatt pedig kezdett forró lenni a talaj. Madout nem volt nehéz rávenni, hogy jöjjön velük a vadonba, Aldrik pedig már benne volt a vágtában.

A portál túloldalán egy palánkfallal védett kisvárosban találják magukat. Két üzlet és néhány bódés árus is volt itt a portál túloldalán. A helyiek, javarészt kérvényező holtlelkek, eléggé furcsák, monomániásak, amely felkelti Dina érdeklődését.
Ecco információt próbál meg vásárolni, de egy aranyáért csak annyit mond a neki Airic, a kereskedő, hogy a kapun át távozott a karaván és egy város felé tartottak. Ecco rendkívül dühös és bosszúból mágikusan megidézett pöröllyel betöri a kereskedő szépen faragott ablaktábláit, hogy nagyjából egy arany értékű kárt okozzon neki.
Eközben a többiek a segítőkész kapuőrtől, Duncantól, megtudják, hogy Excelsior kapuvárosába ment a karaván, és hogy melyik úton indultak el.

Két napon át követik a nyomokat a hóban, mígnem azt látják, hogy a karaván balra fordult – nagy ívben elkerülve az előttük elterülő erdősséget. Fél nap múlva csata nyomára bukkannak: a karaván táborhelyén gnollok ütöttek rajta. Lesből támadtak és íjászaik is voltak. A karaván nagyrésze túlélte, és szervezetten elmenekültek az erdő felé, amit eddig kerültek. A nyomok alapján a gnollok követték egy ideig a menekülőket, majd visszatértek feldúlni a tábort, majd távoztak a zsákmányukkal és legalább egy ló feldarabolt holttestével.

A csapat követi a menekülők nyomait (az erdő mintegy öt mérföldre van tőlük), mikor gnollok ütnek rajtuk. Csatában szerencsére gyorsan megfutamítják a gnollokat, akik maguk is arrafelé menekülnek, amerre a csapat maga is tartott.
Később megpillantanak az erdő szélén egy lakott tornyot. Később azt is észreveszik, hogy a torony dőlöngélve közeledik feléjük. Éjszakára letáboroznak, mígnem az őrségben bóbiskáló Quenal arra riadt, hogy a torony és a gnollok már a közelükben vannak.
Gyorsan felébresztett mindenkit és menekülőre fogták, bár Malcolm nehezen hagyta hátra felállított sátrában, amiben Dinával kettesben szoktak aludni…

Kimerülten, két mérföld erőltetett menetelés után értek be végre a sűrű erdőbe. Szerencsére a télnek köszönhetően azért a fák és bokrok nagy része kopasz volt, de még így se volt könnyű haladniuk. Egy szélvédett kis vackot találnak maguknak, melyről sajnos egy medve otthona volt. A medve pár óra múlva tért vissza, mikor Quenal őrködött. Rémülten látta, hogy a medve felágaskodik majd morogva nekilódul. Minden varázshatalmát összegyűjtve mondott el egy altatóvarázslatot és a medve egy lépésre tőle összeroskadt. Ezután Malcolm csöndesen elvágta a medve torkát és reggel nekiláttak megnyúzni, miközben felderítették a karaván menekültjeinek a nyomát is.

XP

Aldrik 120 × 5 = 600 xp

Paladin: gnollokkal harcol 60
Mercykiller: szökött tolvaj nyomában van. 30
Fejvadász: kinyomozza, hová ment el az ecset tolvaja 30
Jellemvonások: 0

Dina 80 × 5 = 400 xp

Varázsló: mágiát keres a rajtaütésnél, gnollokra varázsol 30
Guvner: vizsgálja a kérelmezők viselkedését 30
Tudós:
Jellemvonások: elcibálják Malcolmot a sátrától. 20

Ecco 110 × 5 = 550 xp

Pap: Gnollokkal harcol és védővarázslatokat oszt. Halott gnoll szellemét kikérdezi. 60
Sorskovács: a tőle kicsalt pénz értékében kárt tesz a kereskedő házában. 30
Művész: 0
Jellemvonások: pénzügyeit intézi a háznak. 20

Madou 140 × 5 = 700 xp

Barbár: gnollokkal csatában megrohamozza őket 60
Istenember: oltárképet akar magáról csináltatni 30
Vadonjáró: biztosítja a terepet amíg nyomat olvasnak, az erdőben megtalálja a karaván nyomait. 30
Jellemvonások: fogad bunyóra a Tizedik Bugyorban 20

Malcolm 100 × 5 = 500 xp

Tolvaj: pénzért megy a küldetésre, leszúrja az alvó medvét. 40
Érzéki: 0
Mesterember: Becsületes munkával keres pénzt 20
Jellemvonások: Dina miatt közli hogy jobb útra tér, és nem akar lopni Ecconak. Ragaszkodik a sátrához. 40

Quenal 110 × 5 = 550 xp

Varázsló: gnollokat és a medvét elaltatja, körbelövi a menekülő gnollokat. 60
Guvner: nyomokat olvas és kikövetkezteti mi történt a rajtaütésnél 30
Tudós:
Jellemvonások: elcibálják Malcolmot a sátrától. 20

View
Újév Sigilben
Házibuli

Nephtys születésnapján házibulit tartottak a csapat házában. Tellia a mocsárban tanult félszerzet-halászlét főzi meg, miközben Dina jól lehordja a többieket bűnöző tevékenységeik miatt. Doug és Haranna bele-bele hallgatózik a veszekedésbe, majd Dina Barnarddal is elbeszélget, hogy mit is kezdjenek a Fenegyerekekkel.
Végül is meggyőzik Dinát arról, hogy nem kellene egy bandaháborút kirobbantani. Végül abban maradnak, hogy Barnard beszélget velük arról, hogy fizessenek kártérítést és vegyék le a kezüket Dochóról. Amennyiben ebbe nem mennek bele, Dina feljelentést fog tenni Docho és patrónusa, Háromkezű Íbisz ellen.
A buli után Malcolm bűnbánóan kiönti lelkét Dinának, és elhatározza, hogy jó útra tér. Barnard is mesélt a klán nehéz helyzetéről Dinának és felmerült beszélgetésük során, hogy új, vidéki otthont, kellene keresniük. Fande egyébként előző nap Ishtar templomában adta el a szüzességét és makacs elhatározása, hogy kurtizánként fog megélni. Az Angyalok Asszonyai közé szeretne bekerülni. Amikor egyébként hírt hall Fandéról Dina, megpróbálja Baldrrel összehozni, vagy legalább szolgálólányként elhelyezni maguknál (amiből Fande viszont nem kér). Dina egyébként rosszallóan nézte, hogy bátyja előbb Karallával, majd Mellira Ulmannal flörtölt.
Malcolmot még előző este kékre festette Mellira Ulman káoszpálcája, de még örülhet, hogy az elszabaduló gyapjas orrszarvúak gázolását megúszta. Ecco mindenesetre a buli elején megkéri a káoszmágusnőt, hogy a szórakoztatásról ő már intézkedett, nincs szükség arra, hogy Mellira feldobja a bulit. Egyben azt is megosztja Loki kegyeltjével, hogy elgondolkozott, vajon tényleg Thor útját kell-e neki követnie, úgy érzi hogy jobban élvezi a káosz teremtését, mint a hősies harcot.
A bulin Tara kegyeiért folytatott vetélkedést elveszti Doug. Gudrun Tahnlung figyelmét felkelti Tara és megkérdezi Dinát, kicsoda is a lány, majd sejtelmesen hümmög, de többet nem hajlandó elárulni. Dina részegen keríteni próbál Dougnak, Ecco viszont igazi Szívtelen módjára közli, hogy dolgozzon meg a lányért. Este Tara Amrathionnal kettesben távozik. Másnap reggelre viszont Tara eltűnt. Amrathion se látta, mikor hagyta volna el szobájukat, amit az éjszakára béreltek, se a helyi fogadós. A Hableányban se került elő a leányzó.
Ecco egyébként megkéri Ulma Thozhint, hogy nézzen rá a Fenegyerekek körmére.

XP

Aldrik 20 × 5 = 100 xp

Szerepjáték: háttérben elbulizott a két törpe nővel, Duan Kversikkel és Ulma Thozhinnal.

Dina 110 × 5 = 550 xp

Varázsló: 0
Guvner: vitázik arról, mi a helyes. 30
Tudós: 0
Szerepjáték: „na ugye megmondtam” attitűd Quennal szemben. Mindenki másnak is leüvölti a haját. 80

Ecco 110 × 5 = 550 xp

Pap: krízisbe jutott hite, elmélkedett hogy is hathatott az álombéli emlékezet forrása rá. 40
Festő:
Sorskovács: Douggal közli, hogy ha meg akarja szerezni Tarát, akkor izzadjon meg érte. Építi karrierjét Dakir Channál. 30
Szerepjáték: mézsörrel itatja Dougot, hogy ne kavarjon. Mellira Ulmant megregulázza. 40

Malcolm 95 × 5 = 475 xp

Tolvaj: Anlesthion virágcsokrát szabotálja. 20
Mesterember: Elhatározza, hogy becsületesen keres pénzt. 20
Érzéki: megkóstolja Tellia halászléjét. 15
Szerepjáték: klánjának történetével foglalkozik, Fandét próbálja lebeszélni a kurtizán-karrierről és kerít Dinával együtt. 40

Quenal 70 × 5 = 350 xp

Varázsló: bealltatja Harannát és véletlenül Dinát is. 10
Guvner: tanakodik Barnarddal és vitázik Dinával arról, mi a helyes és mit tegyenek. 30
Tudós:
Szerepjáték: megszeppenten próbálja Dinát békíteni. 30

View
Princess and the Labyrinth II
Hercegnő Álma

Lakoma hátralévő részében informálódnak a császári családon belüli hatalmi harcokról és frakciókról. Larnia mágikusan üzen Dinának, hogy ne üsse bele az orrát más dolgába.

Caldimenés és a kígyóemberek

Éjszaka elmennek felderíteni és belebotlanak Caldimenésbe, a császár kegyencébe és szakácsába, akit néhány kígyóember meg akar ölni, mert szerintük ellopta a kincseiket. A csapat a patkányemberekre gyanakszik, mindenesetre közbeavatkoznak és összecsapnak a kígyóemberekkel.
Caldimenés a lekötelezettjük. Kiderül róla hogy Sorskovács és hogy ő rejtette el Telliáékat, el is vezeti őket hozzájuk. Még azt is elárulja, amiről Tellia se tud, hogy Ganydion azt a parancsot kapta, hogy a hercegnőt élve vagy ha kell, hát halva hozza haza.
Továbbá megbízza őket azzal, hogy ha kompromitálni tudnák Cadellion trónörököst, hálás lenne érte, cserébe a császárnál szinte bármilyen kegyet el tud intézni.

Találkozás Telliával

A császári hárem alatt lévő titkos Demeter szentélyben húzodott meg Tellia és Gordias. Beszéltek vele Emmydriána úrnő ajánlatáról, mely szerint elárulja nekik a kijutás titkát, ha Larniát leleplezik, és arra jutottak, hogy ez a legjobb lehetőségük.

Kincstár körüli szimatolás.

Míg Dina és Madou Larnia után kémkedett a palotában, addig a két törpe a kincstárnál nézett körbe.
Ecco ráveti magát a gyanúsan csoszogó hivatalnokokra, akikről kiderül, hogy valóban élőholtak. Madou segítségére siet, de mindkettejüket megbénítják. Szerencsére az őrség megérkezik és eltakarítják az élőholtakat.

Azt is megtudták ekkorra már, hogy a kincstár alatt Hadész szentélye rejtőzik.

A kincstár főhivatalnokáról, Nakathosról, hallották, hogy csak éjszaka kerül elő, és az előző esti lakomán se vett magához ételt vagy italt, ezért erősen gyanítják, hogy ő is élőholt. Aldriknak sikerül végül rábeszélni Ganydiont és Ullayont, hogy látogassák meg a hivatalnokot, akinél a kincstár kulcsa is van. Mint kiderült Nakathos egy vámpír volt, aki igencsak rosszul viselte, hogy fényes nappal rányitották az ajtót, sőt még az ablakokat is és rövid dulakodás után elporladt.

Besurranó a kincstárba

Eközben Dina és Madou ismét Larniát figyelték, aki estére észrevette, hogy Dina követi. Ezért egy sarkon befordulva láthatlanságot mondott magára és így lerázta Dinát, de Madout nem sikerült.
A kincstárba tartott, amit Ecco is figyelt titokban. Az őrök mellett láthatatlanul elmenve kinyitotta az ajtót, amitől azok meg is ijedtek. A megérkező csapat rábeszélte őket, hogy nézzenek be a kincstárba, de mikor a belső ajtót (ami mögül mágiát érzékelt Dina már korábban) kinyitották (mert most már nem volt bezárva), egy hatalmaz csontváz-kígyófej csapott le a belépő őrre és ragadta el.
Hőseink gyorsan visszazárták az ajtót és leültek megvárni az erősítést. Aldrik és Dina az őrökkel együtt fél éjszaka a kincstár előtti szobában ült. Eközben azonban a sarokba szorított Larnia se volt tétlen. Hőseink ugyanis nem sejtették, hogy ő az Hadész boszorkányaként az élőholt seregeket irányítja a kincstár alatti rejtett szentélyből.

Így hát parancsot küldött, és élőholtak egy alakulata betört a palotába, hogy felmentsék úrnőjüket. Madou és Ecco azt látták, hogy éjszaka közepén hat katona sietősen masírozik a kincstár felé. Utánok eredve látták, hogy néhány másik őr viszont frissen levágva hever holtan. Ecco riadót fújt, míg Madou utánuk sietett.

Mikor az élőholt légiósok rátörtek a kincstár előtti szobában őrködő csapatra, a kincstár ajtaja is felnyílt. A kincstárt védelmező bone naga és Larnia egymás után hajítottak be egy villámcsapást és egy tűzgolyót a szobába, így Dina holtan terült el, és Aldrik és elájult. Gyorsan végeztek az ajtót védő őrökkel.

Mire Madou és Ecco megérkezett, már kifelé jött a hat élőholt légiós. Észrevették, hogy úgy mozognak, mintha valakit testőrként körbevennének – az ismét láthatatlanná vált Larniát. Madou vadul bevetette magát az élőholtak gyűrűjébe, vakon keresve fogást a varázslónőn, de sajnos az elillant ujjai közül.

Igazságszolgáltatás

Madou rendkívül feldühödött és ezért a hercegnő lakosztályához rohan, ahol el is kapja a hazasurranó boszorkányt. Pengéjét a hercegnő torkának szegezve fogadja az őrséget, amely őt akarja először elfogni. Hangosan kiabál velük és mondja, nézzék meg a hercegnő saruját, véres, mert ott volt a mészárlásnál a kincstárban.
Az őrök vezetője nem mer a császári sarjra kezet emelni, de az egyik őr (aki Emmydriána úrnő embere valójában) megerősíti, amit Madou mondott. Miután megállapítják a gyanút a hercegnővel szemben, Madou elengedni és nagy nehezen hajlandó harc nélkül megadni magát.
Másnapra áthozzák őt Emmydriána úrnőhöz, ahol találkozik társaival, leszámítva ugyebár a csatában meghalt Dinát. Emmydriána férje, az öreg Xarenthés, elmondja nekik, hogy az átjáró a könyvtár alatt található Mnemosyne szentélyében lévő tó az. Ez az emlékezés tava, amikor átúsznak rajta, vissza fogja Gordias nyerni emlékeit.

Dina “halálát” követően a házban ébredt fel, mely még mindig a lángoló idegen városban állt.

Hazatérés

Madou elmondja Telliának, hogy megtalálták a hazautat és elhallgatja azt, hogy ez Gordiasnak visszaadná az emlékeit. Így hazatérnek Sigilbe, ahol mindannyian, beleértve Dinát is, magukhoz térnek.

Ekkor ismét belép az ajtón Ganydion kapitány. Kiderült, hogy megmérgezték őket, csak éppen Madou által hordott kísérleti pszionikus fejpánt a fizikai mérget átalakította pszionikus méreggé, ami létrehozta ezt a közös rémálmot. Érdekes mód azonban Gordias és Ecco emlékei is visszatértek.

Ullayon mágus felháborodik azon, hogy Ganydion mérget vetett be a hercegnő ellen és átpártol a hercegnő oldalára. Ganydion eltakarodik, míg Ullayon marad és arra jutnak, hogy ha a hercegnő és Gordias megházasodnak, akkor a hercegnő nem jelent többé politikai fenyegetést a birodalom békéjére (legalábbis amíg valaki meg nem öli férjét), és nem is szükséges hazatérniük.

XP

Aldrik 130 × 4 = 520 xp

Paladin: a kígyóemberes csatában arra fókuszál, hogy megvédje a szakácsot. Ecco segítségére siett az élőholt hivatalnokok elleni harcban. 60
Fejvadász: megtalálta Telliát, akinek keresésével megbízták. 30
Kegyelem-kivégzője: Ganydionhoz fordul, hogy hivatalosan intézzék el az élőholtak utáni nyomozást. 20
Jellemvonások: hercegnőnek a lelkére beszél 20

Dina 120 × 4 = 480 xp

Varázsló: Mágikusan vizsgálódik a kincstárnál, riasztóvarázslatot helyez fel rá. 60
Tudós: naptárszámolásokat végez, hogy datálja hová is kerültek időben. 20
Guvner:
Jellemvonások: leállítja Madout, hogy ne vesse bele magát az élőholt hivatalnokok elleni csatába, mikor már megjött az őrség. Az őrséget meggyőzi, hogy a kincstárat kell őrizniük. 40

Ecco 110 × 4 = 440 xp

Pap: beleveti magát a kígyóemberek elleni csatába. Élőholtakat elűzi. 60
Festő: 0
Sorskovács: barátkozik a Sorskovács udvari szakáccsal 30
Jellemvonások: kincstár után szimatol sokat, hátha megszerezheti a törpék koronáját onnan. 20

Madou 100 × 4 = 400 xp

Barbár: üldözi és kivégzi a menekülő kígyóembert, élőholtak közé veti magát és végül elkapja Larniát. 60
Vadonjáró: 0
Istenember: 0
Jellemvonások: átveri Telliát, nem beszél neki a tó hatásáról Gordiasra. Szembesíti az őrökkel Larnia véres szandálját. 40

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.