Sigili szleng

Planescape nyelvezete

A planescape setting hangulatához szorosan hozzátartozik az a nyelvezet, amit a sigili síkutazók használnak. Az eredeti könyvekben ehhez a 20. század első felének brit, főleg cockney szlengjét használják, mely az átlag amerikai olvasó számára egyszerre egzotikus, de mégis hitelesen hat. Ezt a stílust nem könnyű magyarban visszaadni, de megpróbálkozunk vele.

A szleng szavak kiválasztásánál törekedtem a ritkábban használt, nem túl modern szavak megkeresésére, amelyek azért mégse vadidegen szavak. Továbbá egy nagyvárosi szleng nyelv megalkotása volt a cél, ezért kerültem a tájnyelvi és cigány szavakat, és inkább a jiddisből és a németből eredő régi szlenget választottam. Sajnos rengeteg olyan jiddis szó van, ami száz éve még tolvajnyelvben szerepelt, ma már viszont annyira köznyelvi, hogy szlengnek se mindig érezzük (srác, balhé, böhöm, tré, balek, stb.)

A felsorolás nem végleges, jó ötleteket szeretettel várok! A dőlt betűs kifejezések még nem véglegesek, leginkább azokra kellenének új ötletek.

Sigili szleng szótár

Emberek általános megnevezései

Pubi (berk): a berk eredetileg a cockney rímelő szlengből jön, a Berkley Hunt rövidítése, ami viszont a cuntra rímel. Azonban ez a jelentése már a britek számára se nyilvánvaló, hanem a hülyének egy kedveskedő változatának használják. A planescape magyarázat szerint azokra használják, akik saját tudatlanságuk miatt bajba jutottak. Azonban a planescape könyvekben ténylegesen ennél sokkal általánosabban használják bárkire, kb a “fickó”, “alak”, “manus” jelentésben. A magyar verzió kissé régies, kedveskedő, enyhén lekezelő és elég általánosan használható, ami jól adja vissza a szándékolt jelentést.

Muzsik (sod): az eredeti a szodomita szóból származik, azonban a planescape-ben nem így használják. Definíciója szerint szerencsétlen fickót jelent, használatával szimpátiát fejeznek ki az illető iránt. Kivéve, amikor ironikusan használják, abban az értelemben, hogy az illető saját magára vethet helyzete miatt. A planescape könyvekben ezt is rendkívül általános értelemben használják, szinte mindenkire. A magyar verzió jól adja vissza ezt a sajnálnivaló jelentést.

Penge (cutter): jó képességeket implikáló megnevezés fickóra. A magyar verzió a létező szleng melléknév főnévként való használata révén lesz szokatlan.

Inas (blood): valaki, aki profi valamiben. A magyar verzióban a szójáték az inassal, mint szolgával szándékos.

Gógyis (Canny): okos, ravasz.

Fejes (High-up): magas rangú, nagy hatalommal bíró, főnök. Például “Az Aesirek fejese Odin”.

Hohem / Hokhem (Graybeard): bölcs ember vagy tanító.

Link (Spiv): valaki, akinek nincs rendes munkája, ehelyett mások ravasz átveréséből él. Nem feltétlenül bűnöző, de gyakran az. A magyar link szót pont így használjuk.

Specifikus emberek megnevezései

Tótum (tout): a tótumok sigili idegenvezetők. Az angol eredeti belsős információk ismerőjét vagy nyomulós reklámozót jelent, etimológiája a francia “tout” (minden). Ebből jött az ötlet, hogy a közös etimológiájú tótumfaktum (mindentudó) rövidítése legyen magyarul.

A Negyed Lovagjai (Knights of the Ward): teljes formájában: Az Úrnő Negyedének Lovagjai: az arisztokrata negyed potentátjai.

A következő öt megnevezés a külső síkok lényeinek felosztása metafizikai alapon. Az angol eredeti alliterált, ezért a magyarnál is olyat választottam, bár emiatt nem a legfrappánsabb mindegyik. Megjegyzem az angol petitioner is eléggé értelmetlen, érződik, hogy csak az alliteráció miatt lett választva.

Hatalom (Power): az istenek.
Hírvivő (Proxy): az istenek küldöttei.
Holtlélek (Petitioner): a holtak lelkei, akik túlvilági életüket élik a külső síkokon.
Helybeni , Síkjáró (Planar): olyan halandó, aki a síkokon született.
Hazázó (Prime): az elsődleges anyagi síkok szülöttei. A magyar verzió gúnyos jelentésű, arra utal hogy a legtöbben közülük azzal vannak elfoglalva, hogy hazajussanak valahogy.

Inzultusok

Szélfejű (Addle-cove): hibbant, hülye.
Zápult (Barmy): hülye, őrült, kerge.
Tudatlan (Clueless): szó szerint értendő, főleg a síkok dolgaiban járatlan, elsődleges síkról érkezőkre használják. Egy síkjáróra mondani komoly sértés.
Gyíkfejű (Leatherhead): mamlasz, hülye.
Mólés (bubber): részeg, de még inkább részeges. A magyar verzió jiddis kifejezés a részegre.
Dugd fel (Pike it): általános inzultus.
Nyeljen el egy labirintus (go to the mazes): sigili átok, takarodj innen jelentéssel használják.

Kommunikáció

Kelepce (bone-box): száj. A magyar 19. századi tolvajnyelvből van.
Rázni a kelepcét (rattling the bone-box): beszélni, pofázni.
Kánon (the chant): pletyka, terjedő hírek. A magyar verzió mindkét jelentése passzol, mint kánon-ének a pletyka hullámokban terjedő voltára utal, a kánon mint kanonizált vélemény pedig ironikus.
Köd (dark): titok. A magyar verziónál a közvetlen fordítás nem annyira tetszett (“Mondok neked egy sötétet”), ezért választottam inkább a ködöt, ami a ködös, ködösít értelemben is kapcsolódik a titkokhoz.
Lakat fel (Bar that): kuss, erről ne beszélj.
Nyújtsd a füled (Park your ears): hallgass meg valamit vagy hallgass ki valamit.
Hadovál (Screed): hosszú tiráda, aminek nincs sok tartalma. Ez is jiddisből jön.
Hajót épít: barátokat, szövetségeseket szerezni hátsó szándékkal. Magyar szleng, ami elég ritka ahhoz, hogy ideilljen.

Üzlet és bűnözés

Vágta (ride): kaland, feladat, meló.
Leves (jink): pénz. Régi zsiványnyelvi szleng, főleg az ezüstöt jelentette.
Köríték (garnish): kenőpénz.

Nyuszik (conies): átverések és tolvajlások áldozatai.
Nyuszifogók (cony-catchers): a nyuszikra vadászó csalók és tolvajok.
Maflák (gullies): átverhető áldozatok.
Rajzolni: lopni és bűnözni. 18. századtól meglevő magyar tolvajnyelvből.
A Város Lovagjai (Knight of the Post): tolvajok és efféle bűnözők. Szójáték a Negyed Lovagjaival.
Rajzmester (Knight of the Cross-trade): tolvajok és efféle bűnözők.
Megnevettette őket (Give’em the Laugh): kicsúszott valakinek a markából, büntetlenül lelépett, miután megrövidítette az illetőt.

Fizetni a muzsikát (pay the music): megfizetni valaminek az árát, amit az illető nem akar megfizetni, de kell.

Happol (Peel): csalás, átverés, megrövidítése valakinek. Jiddis szó. A kissé szokatlan meghappolni formában használjuk itt.
Markecol: kirabol, betör, kifoszt, ellop, úgyszintén jiddis.
Ganef: tolvaj, úgyszintén jiddis.

Szellőző (Leafless tree): bitófa, a magyar verzió 18. századi zsiványnyelvből.
Megszellőztették (Give the rope): az angol eredeti magyarul azért nem működik, mert nagyon bevett szófordulat (kötelet kapott). Ezért a szellőző régi zsiványnyelvi szóból képeztem ezt.

Harc és halál

Nem világít: halott, úgyszintén régi magyar tolvajszleng.
Beírták a könyvbe (Put into the Dead-Book): meghal valaki.
Hullázik (Deader): halott valaki.

Lyuggatni, lékelni (nick): megszúrni, megsebezni valakit, de jelentheti azt is, hogy megkárosították (akár meglopás révén is).
Kasza (chiv): fegyver, főleg vágófegyver. A magyar verzió egy zsiványnyelvi szleng a késre.
Dajka (Minder): testőr.

Egyéb

Borjút játszani (Turn stag): elárulni valamit, hűtlenné válni, köpönyeget fordítani. A borjú hangosan bőg, így beköpi társait. A kifejezés nem csak a spiclikre vonatkozik, hanem általánosabban mindennemű árulásra.
Lándzsára állít (Pike off): feldühíteni valakit.
Borzolt (Scragged): dühös, feldühített személy.
Tázik: félni valamitől, reszketni. Régi magyar tolvajnyelvből.
Mólé (bub): olcsó, rossz minőségű ital. A magyar verzió a jiddisből van.

Frakciók és rangok

Plecsnis (Namer): egy frakció “casual” tagjai, akiknek nem a frakció az életének a fő célja, csak szimpatizálnak annyira a nézeteikkel, hogy hivatalosan is tagok legyenek.
Factotum (factotum): a frakció azon tagjai, akik idejük és energiáik nagy részét a frakció ügyeinek szentelik.
Factor (factor): egy frakció magas szintű tagjai, vezetősége.
Factol (factol): a frakció vezetője, aki a tanácsban is képviseli a frakciót.

Frakciók hivatalos neve és beceneveik
Athar: Dacolók, Elveszettek
Forrás Hívei [Believers of the Source]: Isteniek
Sivár Kotéria [The Bleak Cabal]: Őrültek, sivárak, kotéria
Végzetőrök [Doomguard]
Por-emberek [The Dustmen]: Hullák
Sors-kovácsok [The Fated]: Szívtelenek, Felmarkolók
Rend Testvérisége [Fraternity of Order]: Guvner
Szabad Liga [Free League]: Függik (függetlenek)
Harmónium: Keményfejűek
Kegyelem-kivégzői [Mercykillers]: Vörös Halál.
Forradalmi Liga [Revolutionary League]: Anarchisták
Az Egy Jele [Sign of the One]: Jelesek
Érzékek Társasága [Society of Sensation]: Érzékiek
Transzcendens Rend [Transcendent Order]: Rejtélyesek
Kháoszmérnök [Xaositects]: Káoszfickók

Sigili szleng

Through Nine Worlds Acheron Acheron