Through Nine Worlds

Ecset nyomában IV.

Az ellopott rózsa

A modronok legyőzése után még megvizsgálták a szárnyas oroszlánok holttestét, akikről Dina megállapítja, hogy idevalók, különben a holttestük eltűnt volna, Malcolm pedig levág trófeaként karmokat róluk.

Ezután nekivágnak az előttük magasodó hegységnek és estefelé egy domboldal oldalában egy kis szentélyt pillantanak meg és egy alakot. Madou bizalmatlanul eltűnik a mély fűben, Ecco viszont hahózik egyet, mire visszaugat a másik. Az ugyanis egy hound archon, Pillokin, aki a szentélyt és az utat őrzi, amely továbbvizet Mercuriába.
Először gyanakvó velük, mert a “káosz szagát” érzi rajtuk, de a beszélgetést azután a modron behatolásra terelték. Azt is elmondja nekik, hogy látta Tarvadot, a Vadpatak Fogadó felé tartott.
Megtudják az archontól, hogy a továbbjutás titka az, hogy választaniuk kell egy erényt, amit fejlesztenek. Ecconak a bátorság vagy a megfontolság ösvényét javasolja. Dina is megkéri, hogy őt is szimatolja meg, az archon a bölcsesség fejlesztését javasolja neki. Malcolm úgy dönt, hogy ő pedig a szorgalmat fogja gyakorolni.
Itt alszanak a szentélyben, miközben az archon elrobog a modronoknak utána járni, másnap pedig egy kereszteződéshez ér a csapat. Semmi jel nincs arra, hogy vajon melyik irányban is van a Vadpatak Fogadó. Dina épp sending varázslattal akarja megkérdezni a tegnap megismert archont, mikor egy lámpás archon segítségért kiabálva jön feléjük. No Quenalnak több se kellett, rögtön mage armor varázslatot mondott magára.

Mint kiderült egy kereskedő jutott bajba. Jaek Öregszív két owlbeart szállított ketrecben. Fia, Run, azonban a fogadónál otthagyta, mert beállt egy bizonyos Sir Eckler mellé apródnak. Erre pedig Tarvado beszélte rá, aki úgyszintén ott volt. Mindez másfél napja történt. Így hát a fia helyett Kemiri, a lámpás archon segítségével indult útnak. Azonban egy légörvény csapott le rájuk és lerántotta az útról a ketrecet. Az fennakadt egy fán, a jóindulatú, de nem túl okos Kemiri gyorsan kiszabadította a szörnyeket, mielőtt lezuhant volna a szekér. Az öreg egy fára menekült fel és itt menti meg a csapat, miután legyőzik a fa alatt várakozó bagolymedvét.

Az öreg Jaek azt is elmondja nekik, hogy úgy sejti, egy dzsinn állhat a szélörvények mögött, aki Rózsás-szirtben tölti az éjszakáit, nem olyan messzire innen. Látta, hogy a szélörvény, ami leverte a kocsiját, egy függőhidat is leszakított. A másik bagolymedve eltűnt, Malcolm és Madou egy ideig követik a nyomát, de visszafordulnak, mikor Dina sendinggel üzen nekik.
Jaek elindul a városba, hogy szerezzen valami kocsit, amin elviheti a megkötözött bagolymedvét. Amikor Madou visszatér, nem tudván erről semmit, egyszerűen elvágja a medve torkát. A csapat úgy dönt, inkább követik tovább Tarvadot.

Estére elérik a csöndes völgyben rejlő Vadpatak Fogadót, ahol a fogadós Kharagh a Mogorva, aki megpróbálja kultiválni a szívélyesség erényét, ezért is nyitott fogadót, de nem megy neki még túl jól. Csak egy másik utazó van itt, Humfeld, egy törpe, aki azért menekült vissza, mert egy bagolymedve támadott rá. Szerencsére egy lámpás archon visszavezette ide.

Mivel a Rózsás-szirt csak pár órás kitérő a Mercuriába továbbvezető úton, elhatározzák, hogy felkeresik őt. Kivéve Madout, aki hátramarad, mert a bagolymedve bőrén dolgozik még. Letérnek hát a völgyön átvezető útról és megérkeznek a toronyként magasodó sziklaszirthez, aminek a tetején a kert áll.
A felfelé vezető, körbe-körbe tekeredő úton több függőhíd is van, amiből kettő azonban leszakadt, de fentről egy kötél van lelógatva. Malcolm a leszakadt függőhídon ereszkedik le, Ecco a lelógó kötélen mászik felfelé, mikor is egy szélörvény jelenik meg. Riadtan kapaszkodnak meg abba, amibe csak tudnak. Ráadásul a légelementál mellett két griff is megjelenik és rájuk támad, Quenal és Malcolm kétségbeesetten próbálják őket varázslataikkal távol tartani, miközben Eccot és Aldrikot egymásba hajította a légörvény, aki tolvajlással vádolja meg őket.

Ekkor azonban fentről egy dübörgő hang szólal meg, hogy “Csend legyen már, az Ég szerelmére, meditálnék éppen!”. Dina ekkor közli a légelementállal, hogy ha nem hagyja őket békén, akkor visítani fog, majd fenyegetését be is váltja.
Így aztán a griffek és az elementál sietősen távozik és felmászhatnak végre a szikla tetejére, ahol egy lebegő dzsinnt találnak, akinek láthatóan anger-management problémái vannak. Azért ápolgatja évtizedek óta ezt a kertet, hogy a törelem erényét fejlessze, erre valaki ellopott tőle innen egy szál rózsát, és ez teljesen kiborította. Aztán maga a tudat, hogy bedühödött és elvesztette nyugalmát még jobban kiborította.
A csapat megnyugtatja, hogy sejtik ők, ki a ludas és vissza fogják hozni a rózsáját. A dzsinn segítségét kérik abban, hogy utólérjék, mire az felhővé változtattja mindannyiójukat, így gyorsan tudnak átsuhanni a tájon (maguk mögött hagyva Madout, akivel a völgyben találkoztak újra).

XP

Aldrik 100 × 10 = 1000 xp

Paladin: őrzi Dinát, mikor nem látják a másik bagolymedvét sehol. 30
Fejvadász: előre szól az archonnak, hogy a szárnyas oroszlánok holttestét megcsonkították. 20
Kegyelem gyilkosa: a tolvaj Tarvadot akarja követni, nem a dzsinnel foglalkozni. 30
Jellemvonások: juszt se választott erényt, amit kultiválna. 20

Dina 150 × 10 = 1500 xp

Varázsló: sending aktív használata. 30
Guvner: megkéri Pillokint, hogy őt is szimatolja meg. Míg a többiek megrohamozzák a bagolymedvét, ő körbenéz, hogy hol a párja. 30
Tudós: kikövetkeztette, hogy a szárnyas oroszlánok idevalósiak. Felboncolják a bagolymedvét. 30
Jellemvonások: jegyzeteket készít a bagolymedvéről. Kiváncsi a dühös dzsinnre. Visít, hogy a dzsinnt felzavarja. 60

Ecco 110 × 10 = 1100 xp

pap: útmutatást kér az archontól, bátran megrohamozza a bagolymedvét 60 xp
művész: 0
sorskovács: nem akar ingyen segíteni a dzsinn ügyében. 30 xp
jellemvonások: lelkesen vadássza az ecsetet. 20 xp

Madou 150 × 10 = 1500 xp

Barbár: vadul ráveti magát a bagolymedvére és leteperi. 50
Vadonjáró: követi a bagolymedve nyomait, feldolgozza húsát és bőrét. 30
Istenember: segíteni próbált Karaghnak abban, hogy fejlessze magát. 30
Személyiség: bizalmatlanul kémkedik a hound archon őrizte szentélynél. Kivégzi a megkötözött bagolymedvét, mikor visszatér. 40

Malcolm 110 × 10 = 1100 xp

Tolvaj: bagolymedve nyomkövetése 20
Mesterember: szorgalom ösvényét választja. 20
Érzéki: kipróbálja milyen a trófea-gyűjtés és milyen felhőnek lenni. 30
Személyiség: lelkesen tanulja a repülést, udvarol nagyban Dinának. 40

Quenal 110 × 10 = 1100 xp

Varázsló: a baj első neszére mage armort varázsolt. Varázsharc a griffekkel. 60
Guvner: 0
Tudós: Felboncolják a bagolymedvét. 30
Személyiség: kiváncsian vizsgálta a szörnyeket. 20

Comments

Acheron Acheron

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.