Through Nine Worlds

Ecset nyomában VI.

Verdané Vára

Hat napnyi utazás után pillantják meg hőseink Verdané Várát, lent egy völgyben. Azonban mást is észrevesznek: egy magányos lovat félúton köztük és a vár között. Ez Sir Eckler lova, akit hátrahagyott itt (a várból nem látnak ide fel) miközben ő előrement, hogy alkonyatkor körbekémleljen. Mint Madou megtudta a filozófikus jellemű lovától, Sir Ecklert Illisandré utáni vágy hajtja.

Ők is lemennek hát a várhoz, épp mikor beköszönnek, a várudvaron riadalom támad. Egy ismeretlen alak (valójában Sir Eckler) megpróbált felmászni az űrnő ablakához, de észrevették és a törpék számszeríj lövedékei elől kimenekült, belevetve magát a patakba.

Mikor beengedik őket animált páncélokkal is találkoznak. Amikor Dina elkezdi buzerálni az egyiket, az ráförmed, mikor pedig nem hagyja abba, egy pofont is lekever a kiváncsi varázslónőnek a goromba teremtmény.

A vár urai, Illisandre és Sir Dowannion fogadja őket és aggódva hallgatják a jóslatot arról, hogy a baatezuk errefelé várhatóak. Illisandré, arra hivatkozva, hogy a vendégszoba teteje beszakadt, nem engedi őket a toronyban aludni, hanem megkéri, hogy az udvaron várakozzanak. Azt viszont megígérte, hogy átgondolja, van-e bármi a várral kapcsolatos családi legendáriumban, ami elvezetheti őket a baatezukhoz.

Este körbenéztek még a váron belül. Dina a romos várfal mentén megpillantotta Ecklert, aki pisszegett neki. Ugyan hülyét kapott már a hős-szerelmes lovagtól, de üzenet varázslattal felvette vele a kapcsolatot. Eckler elmondta, hogy amikor felmászott a toronyban, akkor Dowannion az udvaron volt a lovával, mégis arra lett figyelmes, hogy Illisandré valakivel beszélget. Egy mély férfihangot hallott és idegen nyelven beszéltek. Mikor pedig Eckler véletlenül zajt csapott, a beszélgetés abbamaradt és Illisandré kinézett az ablakon, majd segítségért kiálltott.

Malcolm elhatározza, hogy kihallgatja Illisandrét, majd az öregtorony tetejéről fog őrködni. Így hát felmászott, miközben megkérte a többieket, hogy hangoskodjanak kicsit odalent. Azonban kihallgatnia csak egy zavarbaejtően intenzív esti entyem pentyemet sikerült. Ezután a torony tetején felvette őrhelyét… mígnem egy messziről kilőtt nyílvessző be nem csapódott mellette. Mint azt sejtették, Sir Eckler is őrködik és a torony tetején gubbasztó alakot valószínűleg baatezunak vélte…

Másnap reggel harsonaszóra ébredtek, mikor is Sir Eckler hivatalosan is megjelent a vár előtt. Valószínűleg párbajra akarta kihívni Sir Dowanniont. Ez azonban nem derült ki, ugyanis a hajnalban kint vadászó Madou rárontott, felugrott a lovára és megmászva a lovagot addig fojtogatta, amíg az el nem ájult. Ezután összekötözte majd a lovával megbeszélte, hogy vigye szépen haza az urát. Mindezt a többiek a bástyáról nézték döbbenten és értetlenül.

Ezek után ismét a helyiekkel tanácskoznak. Illisandré elmondja, hogy átgondolta, miket mesélt neki a nagymamája a várról, és van egy gonosz fa a környéken, ahol egy szerelmes felakasztotta magát. Szerinte az lehet a gonoszság forrása itt és ott rejtőzhetnek a baatezuk.

Dina azonban előbb a pince romjait akarta átkutatni, ahonnan a mágikus páncélok is előkerültek. Lementek hát, miközben Ecco félrehívta Illisandrét (akit két páncél őrzött is). Arról faggatta, amit Eckler hallgatott ki előző este, hogy ki volt vele a szobájában. Illisandré tagadta, hogy hallott volna bárkit, de beleegyezett, hogy Ecco mágikusan szétnézzen a hálószobájában.

Dináék a pincét kutatták át, és Dina egy illúzióval elfedett falra bukkant. Amikor átnyúlt rajta, valaki megragadta és át is rántotta a túloldalra: az egyik baatezu volt az! Kemény küzdelem vette kezdetét, ami során az egyik baatezu uralma alá vonta Malcolmot és megparancsolta, hogy ölje meg Dinát. Ezt kis híján végre is hajtotta, mígnem Dina hipnotizálással meg nem állította – de így mindketten csupán egymásra tudtak figyelni, sakkban tartva egymást. Így hát Aldrik, Madou és Quenal küzdött meg a két baatezuval.

Eközben viszont Ecco is bajba jutott, a harmadik baatezu ugyanis Illisandré álcájában vele volt. Miközben ő épp befejezte volna rituális érzékelés varázslatát, Illisandré és két varázspáncélja rátámadt. A nő persze sikítozott is, mintha Ecco támadt volna rá, majd lefutott, hogy segítsen társainak a pincében. Ecco a két páncél elől kihátrált a folyosóra, de az odaérkező Sir Dowannion is rátámadt.

Az igazi Illisandré pedig a pince illúzióval elrejtett részében volt, a baatezuk fogja. Megkínozták, de életben tartották, mert emberáldozatnak szánták egy kapu megnyitásához. A baatezuk legyőzése után gyorsan kiszabadították és siettek fel. Ott Ecco már kidőlt, és a páncélokkal Sir Dowannion viaskodott. Együtt azonban gyorsan elpusztították ezeket, amik valójában a baatezuk teremtményei voltak.

Így hát minden ármányra fény derült. Illisandré és Dowannion úgy döntöttek, hogy egyenlőre inkább hazatérnek, és maguk mögött hagyják ezt a baljóslatú várat. A törpe építészek szomorkodtak csak, hogy így felmondták a megbízatásukat, a vár felújítása elmarad. Visszatérve Kealhoz a sárkány viszont bőségesen megjutalmazta a csapatot hősi helytállásukért, varázstárgyakat ajándékozva nekik.

XP

Aldrik 110 × 10 = 1100 xp.

Paladin: epikusan küzd a baatezuk ellen. 60
Mercykiller: levadászta és elűzte a baatezukat 20
Fejvadász: megtalálták a rejtőzködő baatezukat. 30
Jellemvonások: 0

Dina 130 × 10 = 1300 xp

Varázsló: mágikus kommunikációval osztja meg a titkos információkat. Mágiával állítja meg az elbűvölt Malcolmot. 40
Guvner: megtalálja az illúzióval rejtett részt. 20
Tudós: alaposan át akart kutatni mindent, így találták meg a baatezukat. Vizsgálgatja a varázspáncélt. 30
Jellemvonások: nem zavarja, hogy a páncél el akarta küldeni. Beárulja Ecklert, hogy ő mászott fel a toronyba. 40

Ecco 80 × 10 = 800 xp

Pap: áldást ad Malcolmnak, mielőtt az felmászik a toronyba. Szembesíti Illisandrét és küzd a varázspáncélok ellen 60
Sorskovács: a feladatra fókuszált, amiért cserébe megkapja az ecsetet Tarvadótól. 20
Festő: 0
Jellemvonások: 0

Madou 125 x 10 = 1250 xp

Barbár: beszélget az állatokkal (lóval), leverte Sir Ecklert. Harc a baatezuk ellen. 60
Istenember: jól kijött a lóval. 15
Vadonjáró: bólát készít a repülő démonok ellen, ő vezeti és élelmezi a társaságot az úton. 30
Jellemvonások: hátulról támadva teperte le Sir Ecklert. 20

Malcolm 100 × 10 = 1000 xp

Tolvaj: felmászik a torony tetejére és közben kihallgatja az éjszakai entyempentyemet. Hátbaszúrta Dinát. 60
Érzéki: gyakorol a bólával, megtapasztalja milyen ha más uralja az elméjét. 30
Mesterember: 0
Jellemvonások: tovább udvarol Dinának. 10

Quenal 100 × 10 = 1000 xp

Varázsló: harc a baatezuk ellen 30
Guvner: alaposan kitanulja az illúziófalak keménységét 30
Tudós: alaposan át akartak kutatni mindent, így találták meg a baatezukat. 30
Jellemvonások: nem ijedt meg a baatezuktól sem 10

Comments

Acheron Acheron

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.