Through Nine Worlds

Trimakaria Mocsara IV.

A tündérherceg palotája

Mesore hónap 13. napja

Miután hőseink visszatértek a felszínre Kétezüst társaságában kétfelé válnak. Aldrik és Madou a nádcsónakkal visszatért délre, a többiek pedig elhatározták hogy Kétezüsttel együtt felkeresik a Tündérherceg palotáját.

Quenal és Malcolm délután befejezik a tutaj építését, míg a többiek beszélgetnek. Ecco kockázni hívja Kétezüstöt, de a hercegnő csak sakkozni tud, abban viszont el is verte a törpét.
Mikor elkészült a tutaj volt még egy-két órájuk napnyugtáig, úgyhogy elindultak felfelé a tavon. Megkerülték az Alligátor-szigetet és a Sárkány-szigeten táboroztak le, egy kellemes, homokos partszakaszon.

Balszerencséjükre Dina pont egy olyan táborhelyet választott, ahol egy alligátor fészke rejlett, úgyhogy mikor Malcolm este kisétált, hogy könnyítsen magán, rátört az anya-alligátor és ismét a lábát megtépázta, mire a többiek segítségére siettek.

Másnap tovább utaztak tutajukkal, elérték a Glaom és a Militész összefolyását, az ottani erősebb sodrásban azonban elvesztették irányításukat a tutaj felett. Az egyik ágat, amivel hajtották magukat egy alligátor kitépi kezükből, Ecco pedig megelégeli a tutajt és az alligátorokat, feldühödve beleveti magát a vízbe.

Végül kivergődnek a partra és elindulnak északra az ingoványos mocsáron át. Malcolm vezeti őket, ám balszerencséjére egyszer csak beszakad alatta a talaj: mint kiderült egy úszó szigeten lépkedtek épp. Quenal esze gyorsan vág és kötelet dob neki.

A nehéz terep után még egy kisebb folyó keresztezi útjukat, ahol kissé lentebb napozó alligátorokat pillantanak meg. Hosszas tanácskodás után végül is Dina átteleportál a holmikkal, a többiek pedig átgázolnak.

Délután egy dombság gerince mentén haladnak, fél mérföldre a nagyobb folyótól, hogy ne kelljen az ingoványos mocsárban szenvedniük. Megtalálják a dombság túloldalán a tavacskát, ahol a Tündérherceg Palotája is rejlik. Békanyállal és vizinövényekkel borított tóról közelről kiderül, hogy nem is olyan kicsi, van vagy fél mérföldes. Egy patak friss vizet hoz bele, ennek a torkolata körül találnak rá egy ösvényre, mely elvezeti őket a palotához.

A kissé elhanyagolt állapotban lévő, de impozáns méretű fapalota főbejáratán belépve egy mágikus páncél fogadja őket, amely közli, hogy a hívatlan vendégeknek annyi, a herceg pedig nem fogad régóta vendégeket. Hőseink úgy gondolják bölcsebb, ha nem a főbejáraton mennek be.

Némi körülszimatolás után Malcolm fellebegtet egy mászókampót a tetőre és egy felső ablakon át másznak be. Malcolm csak felderíteni akarta a terepet, a többiek azonban rögtön be is mentek.
A rumlis padlásszobákban alvó manókat pillantottak meg, akik a zajokra végül felébrednek. Ekkor Quenal elaltatja őket. Malcolm egy óriás pókkal viaskodik a szomszéd szobában, Quenal és Dina pedig a manókat vallatja, akik közül kettőt Dina el is bűvöl – legalábbis azt hiszi.

A manóktól megtudják, hogy a palota ura réges rég nincs már itt, helyette két mephit irányítja az ügyeket. Pontosabban szólva az egyiket bebörtönözte a másik. Mikor leosonnak az elbűvölt manóikkal az egyikről kiderül, hogy csak színlelte, hogy hatott volna rá a bűbáj: egy alkalmas pillanatot kihasználva, mikor a lépcsőn egyikük elbotlott, és meglépett.

Így aztán mikor épp átlopakodtak volna a nagy ebédlő csarnokon kinyílt a kapu és a belső udvaron trónoló jégmephit vigyorgott rájuk.

A vigyora nem tartott túl sokáig, ugyanis manó-katonáit Quenal elaltatta.Így aztán Jazzaxon, a Mocsár Hercege, a Fájdalom Ura, Kinek Kegyeit Keresik és Haragját Retegik Messze Földön egyre inkább barátságos hangvételt ütött meg. Dina lépett legközelebb a trónusához, mikor is a fáról egy fehér kígyó csapott le rá. Ha nincs Kétezüst védelmező varázslata, amivel elhárította a csapást, könnyedén lehet, hogy Dina ott veszett volna. Így azonban végeztek a kígyóval, amely halálakor füsté vált – ebből kikövetkeztették, hogy az Alsóbb Síkokról idézhették meg (de nem Baatorból).

A fa körül a megkínzottak szellemei lebegtek és kis híján megszállták Eccot, az azonban elűzte őket. Az udvaron volt még egy kikötözött félszerzet fogoly, őt szabadon engedték. Jazzaxont viszont magukkal vitték, hogy vezesse el őket a tömlöckbe, Gunnar herceg kísértetéhez. Mint kiderült Jazzaxon volt régen a börtön felügyelője és kínzómestere, az uráról pedig megtudták, hogy Arthag a Gazdag, egy démonúr, aki csak eljátszotta, hogy ő tündérherceg lenne.

Leereszkedtek hát a föld alatti járatokba. Ezeket a dombság talajába vájták, és tartópillérként a fák gyökerei szolgáltak, amelyeket nyilván valamilyen mágiával formáltak kellő alakúra. Leferé ereszkedve hamar elérték a talajvíz szintjét. A járatok egy részét föld alatti csatornák alkották és egy csónakba ültette őket Jazzaxon.

A tömlöcöknél kötöttek ki, ahol elhaladtak a füstmephit, Ogomor, cellája előtt is. A füstmephit kényelmesen pipázgatott és mikor megkérdezték, hogy ha egyszer füstből van, miért nem repült még át a rácsok közt, azt felelte, hogy lusta ahhoz.

Egy kanyarral odébb megérkeztek egy kínzóterembe, amelyből több irányba cellák csatlakoztak. Itt azonban egy dühös kísértet támadt rájuk: az egyiket legyőzték, egy másik azonban megszállta Quenalt. A két kísértet azonban eltérően nézett ki, az utóbbi megőrizte emberi alakját, az előbbi viszont már jóval kevésbé volt felismerhető. A kavarodást kihasználva Jazzaxon elszökött, a megszállt Quenalt is éppen hogy el tudták kapni társai.

XP

Dina 110 × 3 = 330 xp

Wizard: Átteleportál a holmikkal a folyón, hogy ne ázzanak el, manókat vallatáshoz elbűvöli. 40 xp
Scholar: Kiváncsian vizsgálgatja a tavacskát a Feledés Forrásának közelében. 20 xp
Guvner: Manót kérdezgeti 10 xp
Personality: Kétezüstöt saját családjáról kérdezgeti, manóról rajzot készít 40 xp

Ecco 115 × 3 = 0 xp mert a Feledés Forrásánál elfelejtette

Priest: Krokodilokkal viaskodik, beugrik a vízbe közéjük harcolni. Kísérteteket űz el. 60 xp
Artist: 0 xp
Fated: nem segít a tutaj készítésében 15 xp
Personality: Kétezüstöt kártyára hívta, szabadon akarta engedni a kísérteteket. 40 xp

Malcolm 115 × 3 = 345 xp

Thief: Behatolás a palotába 60 xp
Craftsman: tutajt épít 20 xp
Sensate: elnyeli a mocsár 15 xp
Personality: lelkesen elvállalta hogy ő lesz a mocsári guide. 20 xp

Quenal 110 × 3 = 330 xp
Wizard: varázslattal lelövi a krokodilt 30 xp
Scholar: krokodil nemét vizsgálja, tutajt épít 30 xp
Guvner: a mocsár által elnyelt Malcolmot nyugalomra inti és kötéllel húzza ki, manókat vallatja. 30 xp
Personality: lelkesen gyűjt információkat a manóktól és Jazzaxontól. 20 xp

Comments

Acheron Acheron

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.