Through Nine Worlds

Trimakaria Mocsara V.

A falu felszabadítása

Madou és Aldrik délre eveztek a félszerzetektől kapott nádcsónakkal, elbúcsúzva társaiktól. Délután felé, miközben a tó nyugati partja mentén haladtak a nádasból odakiálltott nekik Ladda.

A vadászlány elmesélte nekik, hogy a reggeli vadászatról hazatérőben azt látta, hogy ember katonák szállták meg a falut, többeket kikötöztek egy póznához. Azóta itt rejtőzködik. Összedugták hát fejüket, és azt találták ki, hogy alkonyat után megkerülik északról a szigetet és az Alligátor-sziget felől kötnek majd ki, hogy hátulról osonjanak be a faluba.

Így is tettek, azonban nem tudták, hogy a dombtetőre küldött őrszem kiszúrta őket. Madou ugyan felmászott a dombtetőre és próbált nyomokat keresni, hogy vajon volt-e itt őrszem, de a sötét, felhős éjszakában nem vette őket észre.

Így hát mikor előre ment a faluhoz, ahol látták fentről, hogy két fáklyás ember járőrözik, azt nem vette észre, hogy a nádasban további katonák rejtőznek. Csak mikor az első kunyhóhoz próbált meg odasurrannik, akkor léptek elő háta mögül a katonák. Vezetőjük megkérdezte tőle, hogy “Mi járatban errefelé, kis barátom?”. Madou futásnak eredt, de még egy fájdalmas vágást kapott a hátára. Szerencsére a dárdák mellette suhantak el és bevetette magát a nádasba.

Madou körbeúszta a falut és a csónakok kikötőjénél mászott ki szép csöndben. Azt nem vette észre sajnos, hogy nem üldözik. Aldrikék kintről közben meghallották a dulakodás zaját és előre indultak. Aldrik szerencsére látott a sötétben és Ladda is szemfüles volt, ezért ők nem futottak bele a kelepcébe.

A katonák kicsit jobban meglepődtek a törpe érkezésén, de mivel itt hagyták az öszvéreiket, tudták, hogy idegenek is járnak a falu környékén. A katonák parancsnoka megpróbálta kikérdezni Aldrikot, de az semmitmondó válaszokat adott. Közben egy varázsló és két további katona is érkezett Aldrikhoz.

Eközben Madou kimászott a mólóra és végzett az ott járőröző katonával – de a kiálltozását mindenki meghallotta. Madou elvágta a cölöphöz kikötözött félszerzetek köteleit, majd a kunyhókban ébredező katonákra vetette magát. Egyik kunyhóban levágott két katonát, majd a következő felé indult.

A kiabálásra Aldrik és a kapitány egymásnak ugrottak, amivel Aldrik járt rosszul. Felszólították, hogy dobja el a fegyverét, ő ehelyett védekező állást vett fel. A varázsló egy ideig egy pulzáló varázslattal figyelte a fejleményeket, de mikor látta, hogy a törpe nem akar támadni, eloszlatta azt és eltűnt – szó szerint.
A kapitány megpróbálta még kirúgni a törpe kezéből a baltát, majd embereire bízta lefegyverzését és berohant a faluba, ahol Madou egyre véresebb mészárlást rendezett.

Madou közben a következő kunyhó felé robogott, ahol az ajtóban egy katona várta. Páncéljaik nélkül azért így se volt sok esélyük, levágta őt. Mögötte azonban megjelent társa, aki kétszer is megsebesítette a félszerzetet, mielőtt a földre került volna. Ekkor azonban Madou a semmiből kántálást hallott, majd mágikus lövedékek röpültek felé, pulzálva becsapódtak és Madou elvesztette eszméletét. Aldrik eközben levágott egyet a négy lándzsás katonából, de végül őt is kiütötték.

Aldrik másnap megkötözve tért magához. Hamarost megjelent Ganydion kapitány és Ullayon, akik elkezdték kivallatni: Tellia hercegnőt keresték. A varázsló bűbájt próbált Aldrikra mondani, hogy őszintén feleljen kérdéseikre, de a törpe ellenállt a varázslatnak (amit a varázsló persze nem tudott) és a lehető legkevesebbet hazudva, ügyesen mellébeszélt.
Visszaadták hát felszerelését és szabadon engedték. Látta azonban, hogy Ganydion a félszerzeteket akarja kínvallatni, amiről a varázsló is próbálta lebeszélni. Aldrik gondolkodott, hogy vajon párbajra hívja-e a fickót, de nem igazán bízott abban, hogy legyőzné. Ezért hát beszélgetésbe elegyedett a varázslóval és beszélt neki a Sigilbe vezető kapuról és rávezette őket arra, hogy valószínűleg azon át szökhetett el a hercegnő.

Így sikerült elérnie azt, amit előző este fegyverrel nem sikerült: a kapitány és a mágus vezetésével a katonák otthagyták a falut és elindultak a Sigilbe vezető kapu felé. Egy csónakot pedig három katonával leküldtek a folyón, hogy jelentsék: a hercegnő egy mágikus kapun átszökött és bárhol lehet.

Estére Madou is előkerült. Őt ugyanis az előző éjszakai harc során a kiszabadított félszerzetek Ladda vezetésével magukkal vitték. A szomszéd faluban tért magához, ahová a megszökött félszerzetek mentek. Innen látták, hogy délelőtt egy csónak három katonával délre tart, este pedig, mikor visszaosotnak Arités Hőstette falu közelébe, látták, hogy ember katonák helyett félszerzetek és Aldrik járkálnak a faluban.

XP

Aldrik 130 × 4 = 520 xp

Paladin: megpróbálta megvédeni a gyengéket 40 xp
Fejvadász: megvédte a hercegnő titkát, elterelte üldözőit 30 xp
Mercykiller: 0 xp
Jellemvonások: dacolt a kapitánnyal, makacs volt, amikor kikérdezték. Sigili patriótaként Sigilbe irányította őket. 60 xp

Madou 160 × 4 = 640 xp

Barbarian: Harcolt a falut terrorizáló nagyokkal 40 xp
Vadonjáró: gerilla hadviselést folytatott 30 xp
Signer: félszerzeteknek magyarázott az istenné válásról és tanácsokkal látta el őket. 30 xp
Jellemvonások: ahol csak tehette, hátulról támadott, ébredező katonákat mészárolta, felkarolta a félszerzetek ügyét, nem próbált békés megoldást keresni a nagyobb és erősebb emberekkel 60 xp

Comments

Acheron Acheron

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.