Through Nine Worlds

Trimakaria Mocsara VI.

Tündérherceg tömlöcei

Miután leteperték a kísértet által megszállt Quenalt elkezdik vallatni. A kísértet eléggé inkherens volt, de kiszedték belőle, hogy ő Erik a Hűséges, Gunnar Alvisson herceg lojális embere, aki elkísérte urát ide. Lándzsás Argalf neve hallatán átkozódik. A kísértet elvezeti őket urához, aki a szomszédos verem mélyén lelte halálát és kísértete ott lebeg. A harmadik társuk kísértete már sok sok éve elvesztette tudatát.

A herceg találkozik hát lányával, Kétezüsttel és sok mindent elmesél neki és a csapatnak is. Meglátogatják a szomszéd cellában lakozó kísértetet, Igaxafónt, az őrült dalnokot. Ő tőle tudják meg, hogy lehetne megszabadítani az itt sínylődő kísérteteket: a démon palotáját és labirintusát három foglyul ejtett driád révén uralja. Ha a driádok béklyóját megtörnék, akkor megszűnne a démon hatalma itt és a kísérteteket végre eljutnának a túlvilágra.

A kísértetek el is vezetik őket a labirintus egyik hátsó kijáratához, mely a driádok tisztásának a közelében vezet ki a szabadba. Itt azonban észreveszik a fák koronájában rejtőzködő barligura démont. A démon egy illúzió farkast jelenít meg Ecco számára, az időben félrehúzodó Malcolmra és Quenalra indacsapdát varázsol, majd rájuk veti magát fentről. Vad harc veszi kezdetét, ahol Kétezüst fellebegteti a démont, mielőtt az széttépné Eccot, de így pont kikerüli az a Dina által megidézett pörgő varázspengéket. Vita veszi kezdetét, Dina kiabál, hogy tegye le a démont, Ecco, hogy nehogy letegye, de végül is a kiszabaduló Malcolm és Quenal lövései kivégzik a dögöt.

Mivel éjfél is elmúlt már, letáboroznak itt helyben. Másnap reggel derítik fel a driádok ligetét, ahol azt látják, hogy alvilági viperafák gyűrűje veszi körbe a három tölgyfát. Végül Dina az, aki kiváncsiságtól hajtva, legelőször át mer futni az utánuk nyúlkáló kígyók közt. Azt, hogy senkinek nem esik baja, azt főleg Kétezüst gyors védővarázslatainak köszönhetik.

A saját fáikhoz mágikus láncokkal kiláncolt driádoktól megtudják, hogy nem olyan könnyű kiszabadítani őket. Azonban már ők maguk is elkezdtek dolgozni kiszabadulásukon: tölgyfáik olyan magvakat teremtek, amelyekből egy olyan fa nőne ki, amibe átköltözhetnének, és így kicseleznék a béklyókat. A démon azonban megtalálta ezeket a magvakat és a labirintusában elzárta őket. Ezeket kellene megtalálni, amihez egy-egy faágot kell letörniük az itteni fákról, és akkor elvezetik őket.

Az első magvat egy poros teremben találják meg, ahol egy kőravatalon egy díszes köpenyes fickó csontváza feküdt, mellkasán, ujjai közt a varázslatos palántával. A mágusok óvatosan távolról lebegtetik ki a palántát, Ecco azonban egyszerűen átkutatja a holttestet és elveszi ékszereit és csizmáját is. Azt ekkor még nem sejtik, hogy a csontváz kísértete majd éjszaka fog megjelenni és üldözésükre indulni.

A második mag jégbe van fagyasztva, de úgy, hogy az egész terem egy jégtömb. Fél napos munkájukba került, mire Ecco pörölyével és a többiek tűzvarázslataival átolvasztják magukat, közben pedig meggyűlik a bajuk a termet védő jégelementállal és az előzőleg felzargatott kísértettel is.

A harmadik magvat sáskák őrzik, akik a föld alatt tenyésző gombákban élnek. Dina beteleportál és kiássa a palántát, majd felviszik a felszínre. Ekkor azonban látják, hogy a sáskák is elkezdtek odafent megjelenni, úgyhogy végül a csapat fele fent marad és ott írtja őket, a többiek pedig lemennek, hogy varázslatokkal kiírtsák őket az utolsó szálig.

Mikor ezzel is végeztek (eddigre még egy éjszakát eltöltöttek fent) visszatérnek még egyszer a herceg kísértetéhez. Kétezüst beszélget apjával, majd Dina ragaszkodik hozzá, hogy menjenek el a Feledés Forrásához is. Itt kísértetek támadnak rájuk, akik meg akarják szállni őket, hogy ihassanak a forrásból. A herceg megküzd eggyel, Ecco elűzi a másikat és sietősen odaeveznek a mágikus barlangtó közepére. A nagy kapkodás közepette azonban a víz Eccora fröccsen, aki el is felejti az elmúlt pár nap történéseit. Arra emlékszik csak, hogy elváltak Madouéktól és elindultak északnak.

Malcolm azonban annyira még emlékezteti, hogy van itt valahol egy kincstár is. Elvezetik a kísértetek őket is oda. Itt egy méreggáz csapdával gyűlik meg a bajuk és halják, hogy a manók a mephit vezetésével a sarok mögött ólálkodnak. Quenal altatás varázslata ismét megoldja a helyzetet és gyorsan kirámolják a kincseskamrát, szenvedve a méreggáztól.

Dina átadja apja köpenyét Kétezüstnek. A herceg szelleme viszont áldását adja arra, hogy Eccohoz kerüljön a lándzsája, mondja nekik hogy használják becsülettel a harcban. A herceg két varázstárgyán kívül találnak egy mágikus sárga opálkövet, mely egy talapzaton áll és két nem-mágikus kincset: egy hárfát és egy díszes serleget.

XP

Dina 90 × 3 = 270 xp

Varázsló: kipróbálja a Cloud of Daggers varázslatát a démonon, varázslattal olvasztja a jeget. 40 xp
Tudós: jégcsapda rúnáit elemzik. 15 xp
Guvner: elemzi, hogy a démonra milyen típusú varázslatok hatnak 15 xp
Személyiségjegyek: kiváncsiságból átfut a viperafák közt, Kétezüstnek adja apja köpenyét. 20 xp

Ecco 110 × 3 = 330 xp

Pap: a holt lelkek sorsán gondolkodik és elemzi a kísértetek fajtáit. Hogy a többieket védje, kihívja harc közben a démont, hogy vele csapjon össze. 40 xp
Művész: 0 xp
Fated: Alkudozik a dalnok kísértetével, hogy nem segít neki ingyen. Elveszi a védtelennek tűnő csontváz ékszereit 30 xp
Személyiségjegyek: remekül játszotta az amnéziát, kincstár lootolásához is ragaszkodik 40 xp

Malcolm 95 × 3 = 285 xp

Tolvaj: kincstárat rabol ki, okosan elsurran a barligura rajtaütése előtt a tisztásról 60 xp
Mesterember: zárat nyit a tömlöcökben 15 xp
Sensate: 0 xp
Személyiségjegyek: ha már itt jár nem hagyja ki se a Feledés Forrását se a kincstárat 20 xp

Quenal 90 × 3 = 270 xp

Varázsló: Jégelementállal összecsapás, ismét elaltatja a manókat 40 xp
Tudós: jégcsapda rúnáit elemzik 15 xp
Guvner: driádok palántáiról elmélkednek 15 xp
Személyiségjegyek: neheztel a kísértetre, aki megszállta. 20 xp

Comments

Acheron Acheron

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.